Resume

Sign in

AP Specialist

Location:
Kansas City, Missouri, United States
Posted:
May 15, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK Nö ä L

_rels/.rels ’ÍjÃ* €_ÅèÞ(maŒQ·—*èmŒì ñ ºµo? 6 @WzØÑ ôé“Ðfwò“zã\\ –M

Šƒ Ö…AÃk U Öpæ »íæ…'’ZRF—ŠªŒP4Œ"é õ§ Ù“Ôg 0‘9ÐÀ jÛ;Ì 0gª Õ v

ª

ûÞ ~Œæè9È… È'á`Ù.R®õY\ Eu”

6šç .H)5

xÙhu»ÑßÓ¢g!KBhbæë>Ÿ ÿ ¢yÆ Í{Ì íWøÛ gW ý PK NŸÖÌ word/webSettings.xml ŽANÃ0 E bÍž: ª(I% z Ò Î ÏX3 N +Ø cùõ Þ Ãñ#oî

E Ó Rä9Ñm Ëëéá N-Ð 6& á ŽÓPûŠ 3šµ ºÆ íe Õ¬ôÞk\1 ÝqAjÝÂ’ƒµ(7ÏË’" p ËH柺nï ·`í_ T ~iõ? Ê2 ሪM$o ÁÝ‘ ¥œ ðÄò,\ Åùið ä§oPK NŽ xô Ð word/theme/theme1.xmlíY[ 7 þ+Ö Ãä Ù mn»- V @Å£3ã 1ñŒG KÞxë E Z T TµBj¥>õß [Qø =sIâÙq ä! Ûß û O 0tL <lYåË%

‘Ðá.

–u{Ô Ô T8t1ã!iY3" kW à

å“€ 0yKP ÜÁ-ËW*Ú mé ËË

q ` CáÙ®À' #`v¥TjØ ú Û ƒ PÉxÂabè eÅKî ÿÈ™ì0 –

~[V)ùXè B\~2" •e_ b/ˆ 2Òö“OŽ6£Ë ÜI% Þ8&LpµF Q .øWRþE\·ÛÛîu ü v ÀnU :»sž òÞî· n ñ u©tw·vsøê _+àû» m ðíf UÉáëK £€oö ª <ÿ ä3 NŠÜ+Û•Î q o 7ÚõF ”Á—([Û Víµ ßã XÑ ©YDŽ 6ç“ è sÑPÍ Eá

5L:åÈÂT, IGÐHµ¬ # y ìï ~õèôÛg= v žŽ}ùøá«o R þõËÃ?ÿø T:ðôÇ O ÿýÅOO Ø] Ç:vD "ÑMr 9øÂÄ ŒÅÅ(F>¦:E[ð Ì Å1• ßS~ s 6àÚ$ï ; 2Ý Ü ÞË©<ôÅTQ ðº ä€ ÎY

£U cYº ¦ g î ãc“ìΙðö¦ ìajbÙñINÍ Ç Bñ Ÿ b »KiÎ ê .ù‘Bw)jcjtɈŽ•™hŸ IAˆxÎ7ƒ; Í ç‘

™X –sã ž* 5Æ Ó‘7 òMJ gÂÉ9\*ˆ G G=—Hi¢ %f9u c AÆ Ø,È ò æ\Gvù ãã 2êLC_Ç E1:àÊ ÏgH< 8 î e mêùæ

L Ïí߬ çŠs@ÃÕ•z 2 0h0ÚX‘ ÑÁ Úã¬S¥ øüÕ èŸ_ {ùäËuŠõg NŸ~zúôù Ÿ S Ÿ>ÿû·çph¬Wµw 5&ÍÙZ

w Bw pß òÜÅÓð€@F Î ªóûX Wåó kò Ûzk Ð +ûì#(ÐI

}C n &“AB hë ÿb%

éDžÀÉ3 \}B•?ôq 2Ë 8Ofr áòh OæêÉ%3q ÄjÀÝtºZšÏ ò 3XWXuëí •SàšÒÊu ú ÒlÍ Ço Ê Jv — fÄ ýž2 eã!’>vI £ Ñ ruM·5_ï5MÚvõí m… ú ¢T*DÉ.æ&

ó£Mä«=gÄBt šm—ê™K6Ë R •6ÊØ>ë rtD µbf9ÌÖøT 1ôÝ 4fSqˆ! µ4$.•Pe+ó €m]Ë¢•O—Ì ýÅGi ¥0 œ%rSÛ!)<y^è Œ4õì º )Õ

šR M $ô U7 ÀA*0ŠD¬ Êç º \Iú ŽÞD è…à Xü 7Ö å‘V ÏW ÔCp0·,å

B Tfçk •+ú 4g”¥ÐB crLØ(NÈFl …üyjfŽHpgƒf kìõ/Ü;Øÿ[»P[Ñ.œ Õ.r 0 ßN…

žO Å•úÚçS

>Š Z–C…ÃÈ¢C ñCˆ>Z a 6â¥f–~ É1èÜÔŒ Yý· Ç2 Í ñÞdǦ9»ºÂÙç {sg

®Ÿïj v HF… øø ÈîÂÕbÊ”L_ØÜ û\gþÞ øØKÒ«ÿ PK NëªèŸQ

word/document.xmlí]ënÛ8 ~  š âÈÎÕ Æ uœ ÍL2ñÆÝ ýAK Å Eª$eÇY, ï o O Ù Õ ÖIÙ ÅË!yÎw. úù 1‘Š

Þ®5 5Dx("ÊGíÚß jHiÌ#Ì 'íÚ” Ú/ï žìE"Ì Â5B I k Öé^ 0& Vk

¥Pb B‘ b8 ! &BFÁz£Ù ßR)B¢ 4 Å ŒUÍ‘K®S )á 9 2Á å(H <ÏÒ:PO ¦ Ê ž íÆvAF k™ä{ŽD ì wÈ} 5ä"íæU

l $ ú ŠiZ

ã Ô 3.ˆŒï Ä8aµR ÍÍÇÉà@â T é~”WJXÞó»)6

HÄ (k,Ò…ù6 ž$ òªá f– £Çñö£ YZQ£ £vÄÏKZF/ïAËÉhvhêq éÇ8%5c "ššÏÔþéIûÑ SFÐdoŒY»ÆÅG l LÎ FbÒ \KÁŠ hªf3e 9ë ®šºìª V î#§ _æzÓc€‘ÏxÀHA Jü F LS`p êªÄ ç ÆfÇ R©ô™€ŠMóÈ {ª2» e ŸÉ/ l .>íƒ -Ÿ äOÍZ> Ù! ”42_GðÙµ¬ƒv6 ç’w E3UuNË19äÃ9 4 Õ û qãØD û ÙŸ®dÏ ÖP‘s µA Ãë5\Æ Ç

Ç

æ ofM£Ñ …5 ùYcxáTbc{«Òˆè —ÀrÌšUû'Ðß Æ¬HÊîìnlo,ÜŸy3Ôƒ GpÌ~Ç qÝòJ0Ùû3,F B(B cMa R œ1ÁÃ¥ …"í>æ@ HC Û74ä ƒ’ J2®xÊpHbÁ ÛÃRÏ—

® à ïSnâb(šJ2 '8Má œgîG j ß9?šf’åÑQ FL`§ æZ3x ŠÂÍ ð

‘MŠÃs<". ! Ž þ7%RS¢Þ k Þ3ù 2û Í Bjc/” k!áÑ”Wð• i’

kÿÚînt[ûÝVýÃzk£ Õ9¬·vZ ú~g g Ùiþ»p€äB ƒ/Æ‘Ã0 ŸE–úý ̈Š1 Uö LÑŸ ƒW

Ün :Q$!’ù ãò à s-`ÔDžë 9

x8Ë $àL ç Ø"Ô

’vv7vÑ æÜŒ lÏÈUˆy,}W,

®ÚóA%Ð"éÕàÍø Ë 3Á Ø 9 y êÅ “=Ôjnƒ Þ©ïl7 …K…ÂWƒ Âe ”.ó/£ Sf¦õ So Sss Ÿò å’Èb+4O ó MýHë=Û7® vwýz _ïy“ë=3êYšÏ…V{ú$4[3Þm éo ÌO`æ=ûŸ‘ýó ãc(šhð0ÊB» yÏà Ÿ

”—ò )WA BhXMPç…õšg ï;k µ>ÚÏ D J N”PN•– DuÔ C‘qm pšš$ r@B’Àd 7š;?yœ Ξ `^r Ur ö µ ðð K© 1 ÎQ(ÔÃS3?Gý” 3ð%hå O ·h ÿýç g J öžÃÛŸ… u G £ã“/hå šEÐé*:9õðñ îBðù GC Ã0“8 øD”Ñ‘ñh 8Ž4M ËÃ_:?ošïÕSm ÝÑÄ ïMé êà C”¥H

-ÁèÇ B–áJ ý àù "H’TH0í Dp

û

È*ZÈ ùÚ zHeƒ:#Ñ 4Â J ù [ +ØØP` Q¥2¢Ö<ú<ú AßY

1eÌÝ çLŒF 8 ò ÕàËœ Š Ñ@NÈ æôÒ. ãè &Q 3~ ˆÂRâ c r ä€2fø

•! NT® B ñÜÖš &ýO‘IŽ ÐË)"R

© Ž F1Ž€ S‘)6E B8J Q ëû€7 ð ETç ciðc ø'@@ÙpÈ îð>sÀï

æÚ#ìmLÑ äžErò vc,_Ä] p'Œ=èI e ô 1 ¬ÑÊ 'v?À¬ðø ž¥Ãàઠy‘ î–_ 8dŸæG WŽË òèþ£šáÑ, ÛOß õ. Û 9œÿÒGkïX;ù ¬ò

’ÞÜ=Ê- dG

:ûD ?ò5£iR¬ LÀ šù ‘ L{mz à ÌfÎ æGKò9…9Çå' óKÝQƒÎîã}Ƶ.?eÿD2 œäjh5 1§_3¢VÑ9 »Ljföæ烌er þÆh á JËüwŠnÉ

bt fØ\ªa º é ‘áÐ4:&lŠ2 ƒÜVQ*&Dæ Æ€\Á ZI9É ð5aŽs $

ÊK& «Ì >"c»] xÏ É*Š Ö«f}+ÉKÛß äª“û8 pÙÔ É 6š - u^í4%Ò… ý 6V~ ãò êV

ýŠy åÔŸW}CKÚÏ ê ºæZ2NÁÁ¬œQ{ÇZDüLÿ Ì©A ž l“àˆ îŒ R$ ì@äÎÝ4 H Y Q EŒ”3h¦ L:¦ROëC "J H YCGÜNÏóÙ Û FBR n [Eå- öî C*ß öHEjoÒá A8 ÚæÜVu¦ HÀˆšÒ8ô õ^Z IZÏîÛª

ïy ñ®µüg tG) R N6 ãfâÁMTGÕÓ– ì^kn ÐG #p œ BDÈ e ß žÞâ äe/ +Îý™Ë SwJÐ É Y ZoLZ^TWDµ · ôÏ)c*@]saf M}O[zL•ÞÏ #þz¬Jä<KÜ *6.ïø®òŽ B)Ú++ O Ý=Š Ý I’qú Ë2<Rž ) W Ç GDšXÍ Å å œ Ÿ Îþ€ÈÄù' ã‘= á ZRüØ«64:<ë G *Ë •¥56,'Å ^Щ}Ë

êgTß ª ÉÌÌ\ê57cò ñ ùFlƒ~#$õÀYJà, §êá©ù‘1òvg™á à åjJ åAз–ðŸîþûo] žK¬yƒÜ Ï+·æ ’[à/B

Ò?ØEè? ú Ú¬ ä 6nx' Ô2 "CýAŠÄ Q xÐÚ1=•t _O … ìð >Ú5m_À’Óù Eâ: éæ,)ÃiÑm ¬•Uî

ùûö&#eŸDI$ ۵Mû%?’e Y k ùo)Ç$!Ý<•éf™Ô qDLÁœÿ” cÑŸî ŠíïLõ îr êcwk§ Þ ïôÐò 1Ø):oë rÜëfô1 n•Tn4ùÕ 5]å…ìÝMÞ{ økožûå6OÐ »éF>ê_æLj®»ÑÅð}«µé ŽN ÑnP

HßÌ X ® s} ž % žb»]Ô®í¬ç BÏ<Ž2í \ìy«

妌MŽDh`âxߣ:Œ s y

gdH Å 1Á5$ ( S EÍ»KGdˆ3¦g*¬ç ò /RaÃùYª é r Š I ÕÛæßÿ PK Na â Ó word/_rels/document.xml.relsµ”ßNà Æ_…poi«ÎiÖíÆ ìVë ÐöôO ÐÀ™Ú·—¬ÝÊâB ÀËï;ð _àÀf Ý

ò ÚtJf4 bJ@–ªêd“Ñ üåfM A ŒŽ`èn»y ÁÑn1m7 b3 Éh 8<1fÊ zn"5€ •Z鞣•ºa /?x, ã Ón Ì$û*£z_%”äã ÉVuÝ•ð¬ÊC ð

Mäº ™G D6ˆ v

ý €Ô

p V

]€IûOà.$€ÁQØ : LÚÛÿ>h í ÌŽ—a ö $æ àÞÃly) BR Añöë0 ÓK I Úö\8Ζ—â1$E#”1\ §5

̩ª ä…Jâ Th :sr Zvñ o PK NÅ¢™Þ docProps/core.xml ’]Oà ÿJÃ}

í63I %jvåŒÑ w Ž Ú îß

] Í

ï8 Ïy9 ”óϦN>À:©Õ å A (®…T zX-Ò)JœgJ Z+

84 Jn( n 6 å(73 õÞPŒ

ßBÃ Ä m æCh7Ø0þÆ6€

BÎp ž æ Ž Qo)ø`iÞmÝ Ž w8Ïr d=ØÆý™Ð)'d#ýÎÀŸèA èO' mÛ¬

uh ?ÇOËëû®ÕTª8 ú Ü Ýûú ï#n ym« «ÁmYr§ e§U OÔ8ã7صÚ

'

pÜJãîâM jæü2lëE ØU Ëôæ B Jü 7]å

1 e? ýã ’Ð0Ý ç <Ž. V

T $?OÉ$Í'+RÐñ ò ëþ– 4lú þï8¥£âÄñ`0 {k¥ŠOœ¦å î

ù Å þwWdœ……‘Ž9ÜuÁ Ÿ\} PK N @

ô docProps/app.xml AK 1 …ÿJÈ m Jñ¢ ®õ “ÙÝ`2 ÉXÚ oÖÒVðæÜòÞÌ Â“ Cðl ˆ

_6-g€&Z cÇßúíâ– B ö ãG( £äKŽ 29 t "Jk!Š™ èÒT «3Ä 4Õg E gà!š HbÕ 7 hÁ.Ò ÈOÄõžþ

µÑÌÿ+»þ *OÉ Bòš@=Ï UÞ¥ä ÑT;Pýäðs ØSüp Ø{v RüÞ‘ “Î`kª /Õ

ò f_!å~Ò8 =ïü5æàÝ©{µ\5m Ÿ &ŵgõ

PK Nî 6 ä word/settings.xmlµUÛNÛ@ ý ËïÁ ¢ Y

HCAÐ >`lO f Ià wÖk êS6sfΙ ËúËÙ F âáQ G KS = Å “Áç8 t Òh Åk ñÙé—UfÑ9v h ©r /œ å Ø#S£fpfH ã 4O ÐSS J£jp¢ R urœ¦ ãŽÆŒâ tÖQ ”(ÉX3s>$3 ûé#è Ý 26e£P»V1!”œƒÑv!jÛ © ecpÑ“,ߺÄRÉÞo5L îÊPµ 8$= P“)ÑZn Bo…Oöˆ6ÚG¬Ý] ¥âðaÚž ™[yH" º _dáÇçÙ ä òä¥iœx€P™%ÞóD

òZ BîSÔ• µ õ ”Os2 ®ò Ô sä Ñ.o E ! é ðÄ Ã

Qá òj%È ìA6@\M3Ë

8ä”m R ëQJ ®é* ·a Lq t PäÎÔìµ ®Ú§ã Ãq ú\WÓªK ÓªÌwã -Þ Í… Cc ë Ø Ë ”œ~^CÉø%ß Œì…ZžK^4â9è$ÃÞmOyØa Ñ x _íå ©Ð_®!qø Ä üðÃ+Í]%n1ñ 1wk ß ñŒ\’ Æ:Á”mÛß‘Â öÒSžÚ u p¥þ—ZÛ õ ðsu +žúw«%Û–ªÌ @ ÔŸ 9# œ/A $ ºóoTâ=

zºà9êð yÉð%’7E

œðÄõ@ ì~!Ç8ë Ã`•a w é V^”

«

®x;뀮 êP® ÄÉIºÅ~ˆùÂí0

ín…ê çÓ% DóKô M‘ BB·» OE gå¥Ú· ëvŒÉ +«ÌqoÛ) …v0Z7ÔƒÇÜw Áºs+` ÿ ÁÍ 7 ¢âÑ äç}·û îéoPK Nb Ô Ÿ word/header1.xml¥”Ënƒ0 E yŸ ªªªPH ú º ”ö \cÀ _ hþ æ ªRDà ÁŒî™;3 ݷ AÅÀr C 0EuÊUž ÇÕ=

B+– h·ÝÔq‘B x qmh

çLŒ Ä®%§ ÎÜšj u–qÊp !Å7a o 4eÖúJ DUÄ¢ 'ÿÒ aÊ'3

’8 K ÇÒ¬<Ý Ç? àîäÙáÝ€Ñ *AÅ=b5 j$qg ƒ æÔí${MKÉ”k+b`Â{ÐÊ ÜLm\KóÉb€T—š @ã

¢Ûe;Ø sì§ HŠÎùeb ÎØHƒ s,ü®98 ðU£9 n l O K3Ñø2Ú :Ž¬æ—ü «ßÑykv™™CA CÍ…`ÚÇ áàN u\ ‘ gFR,s(ÀMú )àyÑ}Å Ü^0Û PK Nµ}ŒÚm word/header2.xml¥UKOÜ0 þ+‘/œ N

KD@û ê êÁ8“ Kü í} õ w y, Ú —ØñÌ óÍ7 çêf#ëh Ö r ⺠j‘“ïßæñˆDÎ3U Z+ÈÉ ZgUa£ ƒ•ËÖ ç òÞd dn ·ÚéÒ –T—¥à@ Ú t Éng¬æà fš2µbŽ pò_4m@ ÔV2 vA% ÏK #ºa^< Zø-b'ç

ŒÎÉÒª¬…ˆ{B!$k µK a ÉÛ Ì4_JP~—‘Z ‘ƒV® f_ÆGÑÐXu « ŠXÉšô-HÏŽëÁÌ 5.{ÀCè M ¬ æï#¦É

}Ä! Þæì H&Ô>ñ y-îâ8m?[ 4{4q Ú zî ÂHþ VÛ ãÈ<VÌ Ù=îínyôÛ ¢u buN +À>ˆEåIDƒý7ïl5”Í!íƒ G çºÖ ó ÞÎ&·ç wëá í¥V P \tJð W Gzž\Ìú ß 2g G v…uD àp (xû}Œ+ »4YEÑ‘ŠÓ ¦ y6 *äG B–bó• øä iå6K[7CÄ)Ô æßÑt Ò“ sN{çw Kxf

h {ð ˆ M ¬ àN œP Î ý 7ÿL ái’q

Ìk Áßá î<È»YN^Χ§ÓÑd:ŠçÃÑi öi Fãx2ž\ /ÓËáÙ8ýÓjáaã[É{Ép3Å.a™û&\ÏY

®bу~B&N«7ºÓÝWEw? ë PK Nß ZÿE word/footer1.xml¥UKoÛ0 þ+ Ž R'ëÐ

F ¢Ë£Û X fØaÛA•åX %

”’ÔÀ~üègúX ¬ XrÄïARfÎ/îMÁ

ðÑÉ 3e% Ú® þ}5 âÌ aSQ€U /•ç ãó]œ dŒÀÖÇ;' ž àâ(ò2WFø œH0 d™–*Ú ¦ÑûáhXï TÞ“ÒDØ ð ¥3ÏÙÀ)K ^q

w 7 v' Õ… %q Ï: Hø mÜR zC $n µK ÀCt È äÆ( jÅ UA Àú oe£Ã #Ù –ÄÖ oÁèÃq= ¢ØÑ '<Ä~Ú€LÑ8 q4< # E 8ÄÂcÍÎ Úî…ßTš Å] WÛ+ Û éãØ Ú»ž«ú$ÿƒ«íÑÃÔüqfnrá

¬— P Šíâ

—z ΢ñyÔÇ5 f/ ì “Ùôóì¬ n# iè þƒ «!åÙ)§ e.èë ?N{LÏ ª\cï b9T^á X+V H'ÄÇúݪt UkºTOÙµõ WêþE•Ë« c Þ K ·ZÖÛëÙòj6ÿ Õ zŽÃŒxå Š žyiëda Ùãâ…ñé r}

ò é3å— ÿó À>

íÒhè kù`T·Ž¢•q€ ËæÕçP ‘E! ØEP

= m&t3hŠîM VŽY dj@3 `"MÉ ÿýÈVTßÞ þS ÿ PK N6Hn76 word/numbering.xml T]kÛ0 ý+Fï Ô-)!ÐQÆ` {V$9 Õ ’l7 ûaûMû

»’-7™Y ËC®uÎ çJW oRd- ŽkU¢Å @ SDS®Ž%ú ßÍV(s +Š…V¬D'æÐãÃ}·V <0

ÖÞ už;R3 Ý ØÃÐ s íkcfDKƒ=?pÁý) )Š% lt «ÖƒÅLrbµÓ• )k]Uœ ! {MÝ>e«I#™ò bn™€9håjn\r“ÿë d LÚ ÑJ‘t µ ƒ>KÑ ê ¥ÆjÂœ tÛ“£ã ÁbÌ f

—5ÓL$æê ðÝÄh¬= ÚCÓ ŠøuÖ

5 ƒp ñÁy ÿÒÈìbôLKTD rœ bQ¢*þVŸP Ù Ï_XËÄþdXÒ •

á^æ wtU ŠôŒh Á! bpe¬OâE xh `~Ìß ·‘úýó ˆ & ¬ äæ ? qž/Üù§33óÕ ÀUXmH*Ñí ®u Æ{

Æ ÍG í ÁÆ%[èvïgwZù cG8/Ñ ÏƒËn£é ;E º”U z ï å lâO Ð6 Ë ÕÓf;$Ð d0yÐÎe œK ’Ÿàºñ 1ÕÝ n â®Np1L ÞH ü Æ

ÄŽ ÛÈçC ó i1ž

Âa ø Nä e ÚgzY0 Ú û—öá PK N V5 word/glossary/document.xmlåUM Ú0 ý+‘ïà

+> 7$ §ª ã $ZÇ l'4ÿ Î Ý ¥pì% 5óÞ ™'ÇÏ/ 3j Dª” 8C X a À ·Í`

åŒ $

ÌŸ ~L RH–kŽóŒ0mY )ÿ(p Â É f)–\ñƒ bžA~8 À ÙŽ]ï ä (eÊ ö™

ÂLðÀe 9Ê fH çb`Ø Òé

·=éhx rÉü–bp TAüFP»t yKÝ Ò F g*IÅ {ÙL0éHŠkM

ï1 Ö

Ír& E~Ô€2Ú( ÎèØ78RQœ ·H ¬Ù)ÉPÊÎ…ï M ñc g ô1 ïìýÄUÝÏ àj=ê K ú;D o‘Ôª·ïm· :0” ëè ˆ `9 Co2 ç \gæ,

{5^ 3 '3 À

‘&1—åGô+aD"Ú$ňR"Ë.&(Â$á4" ŠÃK ]

¢ºM Ùï ºüSΞ$ H 8t Ì™6· ÅôRá ÛÃ’Gµ Q š Øé’Þ Õ ë žÿ y. jD ê ê<Ùd 5"àW ]µk ~Zl ö( O=w Î6ÞtfT Nè…žû_Úõ ™ a—l D ž µi}• ÙAÛôÎd òXy Oáç'}þ PK N Îm ê 3

word/glossary/styles.xmlåUÉnÛ0 ý D å q HŠ6

â =Ó m1¥H• â _ß Û@{ëÉ Îö8oø uó–qï•*Í è£ð2@ D&L,ûèùizÑAž6X$ KAûè jts}µêióΩö ]èžê£Ô çûš 4ÃúRæT€o!U

jéËÅ È 0 _QŽ

Ö)Ë5ªª Î É•$TkÀšñ É .pÁ ¦zP•YYö c ôV WÌûˆŠ ç bm šá £9KX au1 ßåO¥0 <X Æž #L&cBªÛ Ðl»Ì sR Y j k3 6[ÇCè < Uÿ^ƒ ¢ÍÑHï

úÕõüýKçû–+ cÂÜ ðÂP 1l g–ì Ù î’W] ëú ƒwk 5Ì{ ù9Vx©pžÚ I å ï’>º·$säÙl 3º _uîîýkê6 BâR º Õ‘f Ô 5.Kìaë*ÊÛ y fì–% HYB T<kš GhðœÓ#螬ÿø<< s. h<ç%óðq ÍQ^BJÞ0ÚDŽ(çßp .óÚX Êé”Þ0èÔøçÒ ™}ž Ø2=RÀß ãonñùdE‘Í© Í>ºh_™®aû^zÎñ ôîl;)4Ì`f ö ÌŠ ¦ÄÊà z èÃï €r¦ ú u ÞëÏOr <Šƒ7 kMßL ù m‘ˆƒ û ÓTürBS7Î

AÝI ËàÏêž® G™aQ 8‘\ªõ ÚQ{4h hmØ©ÓÚ`_kÏÑ WÀ‘tj

ÜÛ…ZQ;µ

ÿ+Qç Õæ hÒnvâÆpÒ Æ nØœ4ÂI< ñ!m'3þ [Á$n5Ç (Šã vÃa ŒšƒF ZÝ \'3vp ôõ PK NN{,ê9 L word/glossary/fontTable.xml ÁnÂ0 _¥Ê

š– *DA“¦ w º Á…hI\Å)

o?Ó .»à(’ýç —8»Ã É ô•È–R$à5žŒ?Wâ H(* R =Tâ $ ûÝ mÑGJ ÛÓÖéJ\bì iJú NÑ ;ð Øbp*r ΩSá§ï 9 kâ-Í Û

Žýi ËDôt1

=hÃ+ é

ˆ'vvâ9eü “ ÿ@Îè€ m\ò0ó F ·grÌœ _J WŽÿ®1 (ù !ùB§ühè”G Œ=We+!s^k ’o à sVˆônô ÐCsëàan•% NÉœYíé(™Á y/7bR J”rŠYÉ' G9 Ý =rŠ ®ëYaNÍ1røÎt î™Ðþ PK NµbÛïC word/glossary/settings.xml TÛnÛ0 ý Ãï i 5MÛ Ý eÛ;-Ó P] JŽ—}ý(;Š»f—`O‘Ïá9 H* WßµJ HNZ Hçgyš ’f H ~YÍÞ ó`*PÖà"Ý K ./ú ä 60®Ðb‘6Þ·E–9Ñ wf[4LÖ–4xþ M¦ žºv&¬nÁËR*éwÙ îmì"íÈ µ ’ÂÖµ ÿ

:%ï(YZÑi4~È Á ÈÖE7ý nL6Ñdû·KlµŠqý<?Ạ¥ê 8¥ hÉ

tŽ U,Pš)ñù‘Ñ! çÞ_q bù< NSåN RÈH=È’€vϪ ëC í ?ñâY êÞŒ: G’ ºätÌ- ñëŽÈv¦ºC`è ôÊZ éFVxK ƒ£ uà äFŠ cëµ ïp J

6ƒŒ È ª k ìî,É œ Ô’ gÝ-Éê ÏŽ…[àžÌ C

øW h€@pùë s Uöƒõ üfˆG:Ht öí ÅÓŠ A—$!y 9Ä–ôôNšÈ—È Æç̺+#9 Ó ÔŠ ŠD>âábK Qõ ™2ìcé·h…õûƒ«à ƒtË lG 'hïM…ÓuæççùÄ}– Æ p”Æ?H

A •ëèfxïžQ t …v Ü cÌ:ÿ ̦©ô…çÕÇ0– 0 8È ` Î u Æ RV2œ úO ü PK NŸÖÌ

word/glossary/webSettings.xml ŽANÃ0 E bÍž: ª(I% z Ò Î ÏX3 N +Ø cùõ Þ Ãñ#oî

E Ó Rä9Ñm Ëëéá N-Ð 6& á ŽÓPûŠ 3šµ ºÆ íe Õ¬ôÞk\1 ÝqAjÝÂ’ƒµ(7ÏË’" p ËH柺nï ·`í_ T ~iõ? Ê2 ሪM$o ÁÝ‘ ¥œ ðÄò,\ Åùið ä§oPK N Ý word/glossary/_rels/document.xml.rels ’ÝJ 1 F_%Ì m iÚ zÛ® 0ÍÎþ`6 ™©ußÞ€R·XŠ {9_Èù ì6ŸƒS ÞÀ¢(A‘· î}kà z { Å F a ^íÈ ä/Üõ‘Ufx6Ð Äg Ùv4 !’Ï/MH J S«#ÚwlI/ËòQ j[ HÛz ª #ý

š¦·ô ìq /W*4Ëè ª0µ$ ç"s@éëýËYûI$ïujð“Üt ŸÓ ^*<8ú•8G7- æ 8Ñaÿg “ðl¢/ mý PK N[ fz Ù word/styles.xmlíXmSã6 þ+ çœ ä ËÝðr)t®”!Ð~Vl Wr ðë»z cÇ “ôJgJ>`kWëÕó¬V«ýüõ9 Þ ’p6öû z YÈ# ÆþýÝä`ä{2C,B”3<ö_ ô ~ù <‘Ù

ÅÒƒéLžˆ gYz 2Œq ä žb 9 ÊàU àá"Á,

ÞQ 0E ZÆ$• µ ÜÆÚ ÄR 5ö D Ü xx çhA3©^Å öMý£ˆ=xË“'DÇ>f S Þ0’Ù©$ 44# ûH LOý@ÏŸp–I r > 2 a\\ž2IÊfœÂX=8% ÌêÃú ò5wu0( ÎåÚ 9] Ó R šg H ª ÇGùËí  Zd<ÿJj R Ô` A 6 — æ§H ÒX™ Œ ÄœzÓŠWÑØgŠbê{j6C Î wmÆõºÿšè80 T ˆ ~ Y£+”cÿŽ xéÝò 1

eÈ) ù·zú Ž{Ï…{o

w ”úâà V Ê- ·Ã79NÊï Pó žq

'ä’D fÆÕ I ÿŒ1»—8 ž6x Å-ÞÝ)ùu+?žÖÙÖ øðŒ úàáŠE` ö AãRôŒüBó Sú 2ê<uêjUŠç™‘ö Æ Œ'Íó yˆ[ Ug b ÍÈ E2à vZ

º ü Ó[ Àp! ƒ©RXwä Î ÎaNÝ¥\ÃS*žÖ1À"pâw ò jòËJ rÉ ó ôØ æýÏø à îH ÏŽ Õ’ÁЕ oJ -\Lq NG7

VØL€3 Ôx fþm f ì?MÎFç õD<Ü["nÃ~1“ ð ò G Ž Çç§ 5 ú£]H p 2ÜJ Vp‘P p7îzr FW…Ñ ”Žë Ôy ØLê Fåå ¦5 ¬©, ÃÞæ" Ó"/1Š c?Åf Ë

©Òê\5 ]$T7Òþϧ p

1i å E…WRÒÕ@ 3:Zåxcñ 0L8Ï\0ÌÍx Œ© C «6åÆÜ» s ~5 oJ ÿçß52N£HÀ

û ?;JS+ô Ô

*Ÿ5æ 0 ©

DmžÒÂÇp-æ jŽšá9 ó]u Vs© ñÁÕ )ݺryÛùРɀßáÆS§ÇfG-t sYJ z µR žE¢rÓ2Å ’1Ž û fô LÂ

Äû7õÓ .…ô ô ;Âàú4êÙÛXþµUˆ 8ü uLT7œuà êÖDt SFús©rï Ý œ ß s€6 cO fr&¥ û ä Ó`Ú

;rÐ žŽ h…yõ Ù U— "Ât·hèh0( é%yC'æå^ÔþJÙjCJ

Ÿ3Ä¢)y- ë ZRZå–/Ý* ÃÞ 3 ì—8 À 0® »šß Ó®ÁÒ çÚÞŒÍ êþ Xd~

Ò

…8**\Š‘(í CüòdN Ú õ+N Y 22 0E Ý fk / x} ïóŠÞV§wºÐ8[+[Ý\Gz ç%â ãî·Á k%Ø ŠßßQVîÞnèÜn*Ù µ Hq e{Çø'7lÝwxÕ ?[PŠ

eƒ’yV )ö+(v.áØ"1bBŸhn çç ôm=PL mŸþê Ù ƒÝØ Þˆ

ƒ oÌ [%

7zn ÞIÖho€ Ã6 ’_þ PK N PÍEp word/fontTable.xml QOÂ0 Ç ÊÒwY (

a ã ãs)7hl{K 0ùöžÝ Æ íKû Ý »ßlñælv Š x ã·•x^-oJ‘QT~£,z Ä H,æ vZ£ ”q·§©Ó•ØÅØLóœô œ¢ 6à Xcp*ò5ls§Âë Ñè ÍÚX ùPÊ;ÑcÂo(X Fà ê S À2 =íLC'Zû Z aÓ Ô@Ä ;Ûñœ2þ SŒ @Îè€ u ð0ý 2 œ 'KY;õÊ âC,e£Tl”G ë e+!oå Û? ¥œt[ä ¢œ ÇÓw ò]AïT ˆŸ a {Œ« Õ S©V– «’Ùrº§µäŽn ¢KŠ«dx•Œ &:qÊ>ê“K ™w Œ Ê ÍžÒLßI ò ç–Ï#9þ£ ù )“ûrr–r9Þ )åORÆé \ž¥,y%Î¥”þ@ówPK NÜPïŒ ÿ Content_Types].xmlÍ–ËnÂ0 E %ò UU Xô l‘J?ÀØ ˆêØ–Ç þ “ Ò

HÉøÞ{d{Fé

– Žæà1 &a Í"0ÒªÌL ö:zlÝ ƒ0Jhk a+@6è F Ö` ÎQN õ ôê'Ü ù&&À»íö5—Ö 0

ÖïÝC*f:D Kú\qxÐÈ¢»ja‘•0áœÎ Tçs Ö 1)Ë58Í ^Ñ ñ eéÇ ð™ Æg

¢ ðáIä Œ/¬W\Y9ËI ïöÙBjÓ4“Pë

7ç DÚó\Çu j Á Ò€ÇÇ È Hq

µs3CJ©#1Öp ˆÚz' é Þ:ä”v0 —T j ˆ c Ã¥õ Ø Mç ê}#Ë]_Àøåd ÿÉ ™$Ðà êÙ9 ¥ ÙçÎÙ þð -7®0n h (üê?FÑ&ë TgïÉ 8—0¦>`Î< k Ëiá) u’vªŒ èž ÀÌò1xÒ xù PK Nö ä L

_rels/.relsPK NŸÖÌ

word/webSettings.xmlPK NŽ xô Ð ï word/theme/theme1.xmlPK NëªèŸQ

Õ word/document.xmlPK Na â Ó U word/_rels/document.xml.relsPK NÅ¢™Þ docProps/core.xmlPK N @

ô q docProps/app.xmlPK Nî 6 ä word/settings.xmlPK Nb Ô Ÿ word/header1.xmlPK Nµ}ŒÚm 2 word/header2.xmlPK Nß ZÿE Í word/footer1.xmlPK N6Hn76 word/numbering.xmlPK N V5 word/glossary/document.xmlPK N Îm ê 3

word/glossary/styles.xmlPK NN{,ê9 L 3) word/glossary/fontTable.xmlPK NµbÛïC word/glossary/settings.xmlPK NŸÖÌ

- word/glossary/webSettings.xmlPK N Ý

. word/glossary/_rels/document.xml.relsPK N[ fz Ù word/styles.xmlPK N PÍEp Ò4 word/fontTable.xmlPK NÜPïŒ ÿ r6 [Content_Types].xmlPK x 8Contact this candidate