Resume

Sign in

Senior Hse Officer Hse Lead Hse Supervisor

Location:
Rawdat Al Khail, Qatar
Salary:
135000INR
Posted:
May 04, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK NújÆ,Ê docProps/app.xml SËnÛ* è? ºÇ” ƒbP*(r V’*K I !é·ôÐkûkíGt)ÁŠœä”ÛîÌp5û ? èÚ 5yº\di FÙR :O ŸÒsñþ

ßyëÀ£ Ð

ò AtkÆ j “aA H àªû U–}`ð€`J(OÜT0

kÑÒªè/Ü B*ø çZ $RSb«•·ÁV \

~’[ëKÎæ g –«E–e €ø f–Í [ ÍÞI Ï43œÓ(ö î ÆÇXhžòK î[mî Õ75”¢’m Î^ ü 6ô™ÓSÎÆ( wáÚ öB ƒ 'kztÆÙ Pîeí¥k ø Á)ãq@A Ì–œ Ê Ð

DÛO ßn7 vCÇ ï•laCë8øx ø%ÈxY;©i” Çu

O þ yºJ“ï2@\bžöÒki – ec2Ä

èÅ _?ÿþùÍ ‘#0 sÝ<Ög š!- Ç Ž&ˆ8 Whl!\U4 Åírîvð0z

í s áqh™ ö¬þžŽ Jº in @ë™þ ñ PK N ñ docProps/core.xmlm‘]kÂ0 ï û % mÒ

" FØF & ¦lì.$G

k>–dVÿýÒê:

BnNÞ <ç«^ t íÁ eÍ • A a¥2Û9Z š ìþ® Ž

ëáÅ YJ4

7G»

Å8ˆ

h Šä0IÜX yL ßbÇÅ'ß b

‘K 9î 茔bDºoß )0 ÁÄ€Ë¢Ä Þ ƒráÔ*

Ü Jq G ! ÑØu]ÑM 6Rÿ%~_ æÊ È ÄúýxØ«~ lRãË –

<ZÏ î ýÊÖZs_ã

ÄeZýF 8 òÿOŠa,ªÏ ,uJOsýJo“ǧUƒXEÊYNfy5]‘)í ùèk^ Ne®oË~ PK N ¥:8 ô word/webSettings.xml ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1 ,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK N sžÓ ý word/fontTable.xmlí MoÜ ï•ú Æì&ý oÔ$u ©É »IÎ 6 ‘ø €]7ÿ ƒMVê¥

w å™—aü0HÆ—W ”$Gn 0º¢«3F i…î+ú W 3Ú; ríJ[ÑÁû ,

\ ;3# èëŒUàñÑö…é:Ñð[Ó X3ö Ç©Ü FGc é=Ñ&cÛÑš ÄS 4ÝÄìÈTjP ¢ êÎøA4 s m _ ÿ ¢lÍjö ûp] óУ® Ê( ãþ4f Dë _ßü

Óã6ä aºÙ D£ðÍð¦9 Î \AãD ŠƒÛ Š~gØÖ?jºXV öõ:ZÖ ~lÑrþ ¥™ãÔ

Z0ÎiÔœ!Î dŠ : ÞQºà{AÀ zb Þ oY ÿÂÛ Å

yä ùm ,Å™ë/©þnÌÁ

n Ä\ éÛwûªöFfréän@Š º-ï

'O [

äî6ãKÇ w-ù%úÁg€é Ÿ mACF—Ž.Ô žy4n`R_g é w0àwr&—Nî'Xi& 5R äÞc%æÓî{N»á€ þelþ PK NböÍÖ 8 n word/document.xmlí}ûoâÈ îïW:ÿƒÅ–Îí Ã#/z'ç Bº™ Ù žÙ# 42v <1 ·mBÒ ýýVU Û€“ð j© vÙ…]Uë ÖWÿøŸçž =1? \ç<—?8ÌiÌ1\Ór Îs?î Osÿsñ_ÿç ƒ é ý sB

w8Aù çºaè Œ.ëéÁ ë1

ïé! ý Ï=Ý ì{û ÛóôÐj çd7îy®ï;eÙÅ~Ï2 7p;!ÝRv;

Ë`ò#ºÃ ÏïŠ; ä#ó_üì3 Ïà:A ò ·Þ¬ á »Q'O ÄSÏŽ® xïù5Ó þž- {àú¦ç»

œ q ùÒXŸÃA<À ~ Cñ™ºA ùCþ-»Ãüák/#g ÂØïOX é—ˆ Î

ndAMõ"_}·ï

{sÆ—çk

óaINU0ßã ººÇ ã óõVÕ ã M ó7io0ÛÚI ’5ßkÕ ÇœÖ3Êõ Çõõ IÃCi /_Ê]€ç ]ó…>=þçΧ §ß _,ûÉÖ å'Ý>Ï

âòσ2 ’ ÔÍ‘6ÜW7ùUà þ2¢klÖ E ÔAàé

Í å fŸžLï nNž9Ï ŽÎè ÍÀîÐ 9(ë å åãÈ^ CË çñ n(/îX~ Þ øé

g ëã þ~ü·ùÃóÓü F … xôà§8_

Æ[ª ïúÚuBjÕ ÃÂÜUuÛjû =;Óƒ Xzêd·â é˺–ƒ 0YGïÛrÄ Þ) 8ùèô -Œ »ªEO h ç o3/ å={bPø

Ä 7 üã Ó,ó< çó!þý

9ÍpÁÈ ë'æ €Y;Üã sš ä eÏg

æ

ñAb/Ìi fÝó\oÏ wøân[ <3 ,~7ôÝG¦ýåZN Ð

êYX 4 Q£ø =ßða Ñßçþ–ztÙ¥ç µ Þ Ë _@ý – Ï

'^ø¥ ûÑåû b1èv gÆ ûÑ —=ý E

®WÞ/ Fû…* ZFf QsÜgÈžÃ/ Ë »å x@ ÚeD&åã3~ôs Þ˅£üq tvŒñ # Éìä ŽeÛŒ ¥á£ÞÚî3®à žÓ0ö 3 n Jø/?1 ƒrøÜ~®b ÓÐáÒyŒ Ó `ø(èíˆô8 Ä ÉyîìäH ,.äT Ý0 =

V 9Ë õMbPÄÍÑ4 A

[&3 ﺥ;Pˆ Wi&5Ò ÕèÙõaV)n Éà ^ü “ÒÑa pr\8¥Y õ Óå qrZ¢ V” (Iê} Ìxˆ’ògg ¥ÂY) ¦H ¬d…B© ©5Ç À Á¢ i'• è£RqB T ;ç* àîœÅ •ë

Q ó ëæÕ ó'Ç£ZòB ï< Ú R i Ô<Qù. K Å ò}Ì•ï§}Z ûºcà‘Ë=Ë4möeT#/Žkä\Ý ÉR8:ÉŸæc- LÆáb[K- íÂ Ç ÿÇëè“Tí = C Ôí '`Ø2™§ÝêðŠ Å»[FZÑ i ŠöèÙ (Úä üÍ ÈÜ€/Q tÔ@jcì X¬ë`åŒÏ…ß&eÇçA 7T ÜIf ét”âgb$Â5 2ä GÌ jžÈKò¥ƒ •àˆz +9 »

5î%+ tá<á܃,~Í/“3Ç G9Ígò 8f 7ÔCᣠƒÝñõ Ý F7 û zðc z ó #Å™@ KòQ ù Q âLB " ù]œ tç52 mGØ(wÓNã

cv3 Ñ1oèéX —œ ž â CI É ô’ÞV Ùªb3Šï%•ºD0ç] Çn ãCÀ*ÈC[œ—ñ•Š Xß$

’ Sªçy ßé #ÞWà¬oÄî<™`wªH ¢Ö aM oVN7ig/ËöL{Î ' D)\<S ö bä óŸ`i û G L UžÇq 4Æ@§4ÀK… x ¢ØgaÌ Ÿ ž4À ß 9ž@»ÎÐ p ò ª p™} äáq W -Žû gb c&xq Zhþøø Z: .=ª N0 • ªÔPž9 ž ^ôº=óäôØúO[·ÿ 6 ö =i mN©}æóc:âLLs’ñ `ÏåA>æš … x WóG£lõøtjMôDi 4Q 3 a©S ò¥å$çì õ;—A_:K:DKG Sã1 £Æ»ÒD Ã… 7Æ zã–É 3 ô(sˆâ

w j) 3íôµ¢ 'Y e‘ ~Xx!O édjdJ…J©r)V o É QgÅã¬Å ·¬vd.ª ÛûJõþ• xû ß( ˆg]ŒFœä ·¬ö ';ÂÓëaeáNY>Œ ñÊ"oS3 çe ôírøí µŠùRñ YWÔÐŒ «çÙìŽ

Ð ã…YTû §R¬Sx Ú &

ù… k<’ÄÁ= þâöúSe6ê3á#ÑmÛ

4 m

eÐ äñ€ÃßÑžù]/ô— b¢ _ %È} >̵ï¢x TÑï9¢3\ÓètPïu T äýÄg£C^0 -Õí #Ýzº ? W‘RAñ,q y Úï ü $ÍR Ê Ž ÏŽ0 T8ÉËÊ 7t:Ì kâ6 £S\¦ tM~£ºRq®

} ãÄ wò® xîÖ úºÏ4úz _9ÏQZkË2Y G7 ˆßƒâþ;Ÿ§+æaw9H™;ÏÝ!Õ N(ðŒ

<AµüÇ y ? ö iäÿ xÞ Ü (ùûã{T ÿÇoX î øãžõ< öú/Z jß j –Í ?dÝÝÁoÈ ý£€

ˆ£ƒ ùlüaøc ·O_i ,ãšÒø(]J/óy‘gðà éêHýø ¢è‘âz8

P î Õ®î< Jàa 0 ô ~H øk 5ï£$Þ Vëûã Öo U bæð øVÆ ùXø6à ¥{sžî,¬ Ñ5 B. ÄÖÒ« 'ä¢ùü ûŸ{.À Øgšw 9–Ðgz ÏX@6ÊE© õóñ 2å/Ï

û€ 헮ώ /«g'ûÅ Ëë«üYéø zø9ìyŸÿ4?ó Í"Ö ã XæÏ ?–xH Þ^,’ñIŽçÝ ÝA—é&Ø œûè6LyÔ è m[ V5òóô2}Gn*ëµ

"= Ôd "%Õó‘%-V ]F—C[g Ñ¥ ”œÚÄêã+/u0 ˆÿtükô ÖËÏ

G §z “òsÔ 6 ñ#0 ð–ˆ ¢È ÿ*®àŸQg

Ô 2·§Ñ

žN\ 5P·Ž+Þ

ô }ÕË £ Äå;@ÜÀ õ< FàÐTá ]Û2£ñâ ¬jûš(s7 ONÁ ?Tê6z€+=芻xSüdÔÀo

Ä£Ä â ·I&B 0yŒïC IßËCiŠïÃdÍ

óZ\þ X ÇP +ÕÐV“Ù +5Q @$8YL&Åh üÎ

KB+œ “N—â)wk ÎþQO ·ß6 $jE ˆ~ H

ÊÓU!Ìh\_ó ôc!ð«X•ðV (ëÆã x ¥S’6“ð â–Wù vC ôÓ F[ dx z § Z ‘ JFð è̜ŷœ•DN

M gŒšöö C©ô0 JÅ™ _ šQ XÛ çcOYÜò*ŸÚ šZ

òÈŠDá’jðÖ ,K-WËAÁÆ%* Ò L$"`Él l ©Ñs Çó Á # d ya fZñ D®8-ðÜ i§ [A Ùrh ú6¦– [ B-I3ž) öá0¬É ehí .â š 4L?ÔÜŽÖd (M

BëÁrû V%øgçEƒ

ñ : à P¦ r1 Ö{IÇI·}Ì vò é Ûb ößzÏû¢ ðþ Ü #ë RV3 È ƒ#Éêõ º x ¢zÌ Y Ýr· Ž ~2 K,xíÍÛ 8m¢£í£ s kÕ4 î 6(Û þaW µ HG ÓB C@é® ô

Ý " ÃAëSÞƒmç1Ä u æ 1w ÓçQ

ZA<í ÿ' œeÏ ó-àþ =

µÄc œ#méÐ z;e8 Ëp\7õDù xÌä£àçÕr€v v v Cÿ£ î iÆS

CJZé eXw k J ª <d&Ý<•N

ü)Ú $(Œƒ N_êt8 úÑ…ºs

yáÀ•E ÅC^tÿ.wî ð’Í ZCwîŒi Õ “j N ã j qË« q Ói hœ3Ô Ê ©VšµZSk\þR«Þ µ.£”3’ç«ÉB1µ Bo ô _ T¦ÏWÛIGÚ[@Š…â©Ì8À•Dbøˆ À *ÍÎs¥ü Ì0å Ò È Q¦ß `hs Òtl 7% lfŸþº

PbÊy^ ªN ùÝv’S(2Æ Ç^ûD®ÖN. ˆ»ãs¢<8>A

.g æ 6t èS v ÝÅ ž© EΪÒÙjÕgWò[ v ÅB ž Å`zð ®Ô é1ŠíGË

7Ãñ Å; Î^^ˆÔíŒò e Ívoõ SxË ZÓíé@ H Nh”» MjyÏŽn »g Õ iÔ Ž[ÖbT3Ü3wµf«q[ Ñ EùiÒZÒ®ˆ Ë K#F

Íg

Ì… xRJŠŽ£bñýõë "iÜÆXFýzØ t

\\m ŸŒÎÉFYuÛ LŒ. k #W™l‘—_ Y 03üÈ

î9i Ä ƒŸð ñ/žn íˆÇ¬ä;ÊàŠ YHþ è7§ï î¦'

S 3}?â~ê W ÎÞ ú Sm o ˆûúuÞ € E Ï œÂ M@bßuî

““1@ŽÁ! vpñ )4Ÿu!8£á ùÄã2 L_ Æä@fv6 ªáäet MŽxøÄãâU~ÃCâ bé à cÏK Ð àóÆu £ Ä2,Uø£w, Þ4]zFºÝÖåQÜXå8h öè Äq X ãþ*ŽdHVþlô mø

ë MÉ

oŒŽ $ùÕ·Lºý ŸøaÜL Z 3 Tž »¢P@^Cú

1xQ !Ÿî0r—9 íç ò 4,ï 4Š©QrMS ogOÌI £99ŠÔœ<Ž~ýšæ*ÕoÔr3úƒr Çï

é ø@ r ødù ÞmömP àÀ OéèHÎœ ’îêb gæà ~…d â W9Ú 9Ö }Ò Žé ©)F Ô}þPL ý nŠ

=5”K "þCËš¢§Šm= ,GÌ 8 _ Å— N*-ñ9k ê‘€ú( e–qd£@zN X{ LÄ ù áÕðjìÆ ûR{Ê œ“5z »Éy#Û9v Ú Ìž í ¥ãqqiùa7õÞ+

‘ÌäœQ<# dg œ ø €µ2YGïÛ àsþ5`0aš E¬ Rª 4 [¦ÇJY¦L—z út2 _NºÍ ezê ’ZÔP«€2=«ÚµF2]Qh @UРÊ NIõI ÅÃÏ ÅÏù3Ž = PYÁ¥ Ç T Õ' 0+ÒìgÈ ó ýpÞ VßñÙ™ 3áG™} Üì eŽ :5iï6ûÖdŽ KDpJRfß ©p;aæLÞAãW+Ð ØÖÃ~0Á Z¬V»ëbE ¬ð Dû 0Â=ÚÊSEºXlžÞFž9é O p

ŽïG à sÜ 9CÜk ÛŠ J ÙÕ«$þÚ8m¦ ŠD e¥V _* «ˆkàQ8eÜÅ µ$ 2

ËæpÊD¦ ØSF, ÆçZXE ÌÑœVÑšÌÑ Vû·WI üx 2ŠH=3TÈ4©¢î "zqË útÛ

_>Fß\@ BñÓ ç§Ëp Ì¢í õÁÙ ÀJÛ ¦å_Fd«+úÜð !(sm 7Qzñú {ì ãí¢î –îLPu Êe2K rN µ&AÊw LNNÖÃg2Ë$Íé3Y“IR R'£05 O£ÌH Áæî}ý íbþð?

wðŠ¬Œ3C…Ñ0 ÎãÍœP =Ÿ¥ÎÃK•3Ý5òG2KO4 ‘ g)È.xk& ÅWP-yž Ôò‘Þ õ ú' Ø c ^Ôœ Û

º{ ì€ÈZ ,MQÙ eÄ )Ë ”ZÇr£Å exñOÝqtS Ê” µ üDd™GåH '`5 YøâüÔ 2«Ú õ«mø TAK ˆ ëÈ “ÅxBëHžQš[T æ è " 5VÂ’ä x–V 4 / ë þ ÿ 7m ¥e)- 𪮠ÉëoþÏÏ_ ûnßî+-KiY`Ï ÊQ Z‘ ù ý©ï 0Úð7%dvƒy ŽýòwÅ< óPÌ#Rn“è3áÅ ßì ƒH9 %£fwS>ß‘Q£Š "ÐDž` •ƒ ®PL%Ô šÅ$Ô ™Ž5*û\Ùç»iŸ·Øó ýa Ô Š V䧌 îÅ ÖSšæBóÑvW UZŽÒr”–S :õª fwшH

SjŽ

eÏP ‘RsÈ ¦ NÝA ˆû hˆßv

ç£í Öi I9Ô ø }dC

”[ P~¦<3ÜÓ"Úâb ê æ Æ/Ë Ü b2Òé 7F0R –’

5Œg©§ÝŽ¢ge +Ãx1 ñ s+ À • A—1 ù; R2 õD)6ö$v

æB Ò-[oO4“Éê™v£ Ýõá mü

F;8~¬ñ3Ë Í ÏÁµ Uê R sú]»œe$©bW_+Ôí

Ô".ZY [ À9 Ù ºíkÛ,,Ï?0 @ŸÓ? ºÈÎŽQ; F ÚØ ’•oÓ ” Ž— Ñ ù»0ÛowÝ”ï ýNŠ f"º”âe+ÝÛ]mò7

æ—Ê þ áÅ »Ý

3là 7Í8\ ]Üö{mæ«ô#•~4oú‘

&ç æê Ž)ï òþ.Ãû;Å~N%a rÖj@m 6”

Å õ^% ôô 7Çù£“ ÂÙ 9•ŽÿÑQÛ¦g ÿÇRôã™j ŽÎhp&¥ å å Ï“_>Å,Ï

èY^–â {4ŸÛÏU ®3'DRèS9dÏaÛ}æ߃®î1ž*êY 5G u ÌÅ*J@.FS

+E» ó©Ìû

_<¦YæyîÏg þ3, ršáº X? %p Çÿæ4 i…!ÎÑ5nÙóY ù

sš§ Ýó\oÏ wøân[ <3¬ ünè» Lû˵œ qcÏ

™O«*j _é]éùøMt Ð p”Ó õ< ·Ô Ë>=7 BËuÊz;pí~È O ø¥§û – Ï ÎÎ ðK/p oýÄàëv cÆ ûÑ —E—QÏ ë•ó¥ÑŽŸ ZFf·QsÜ)Mû— e Ýr xxp »Ìzè åRñ ºd_w <t g™¦Í üÜ ŽòÇ…ÒÙ1 IŒ7¦ “Ó:–m3þ• U®,\Á§!§aF æ Ä

ð {ò 3 v Ê ¬È')C L{äd N¦ œ@ˆ'F vY UiËB

fOöÃ ¦ÛbÚ-fò EH·~ôû

Ê}ê-Cî- ëpY 1âp y© åæ ïÞ â·FóŸZíßwµf v[ •3 ê`M %tè’ eNBT1ºÖuˆÕA É(M }wà> é+ø£

Âu f B 8èBÈ%ºéâ nÙv Gí© Ò=Ï1ÓBçC1J} öÄ5ï’`Çc Œ^r ó CHJ~ ö ɧ © 5O _¥Bþ ÃC Œ ªÓR$ 8/<ϵmÝx Ñm 3… uïœLW!Ï \ žçò GèNÌ uÐ…> Ï: Ó

o W Ð N TLî{ *ÞwÄi >; sÏ

Z Æ ^ìO ù Èð ¢ ÊðÈdï R ÁzØM>~27 /åO £,w&SdŒ‘ Y8 9 XôÚpraZ €á ¥ e¢Êœ g üß }Ò ~ð] hf ƒ3ûà6Ù ™ UnŽ Ÿ' 0Ñ’Á bþ k•ãž–ÓÑ~çáoÅ åøôà ý ÇÓr2T`cO d€cúèºû^ÚnØ tý JV –x· ÔÊÄ Z'*K32 T ÈH j «hwÍûfã¦öã»V j7 W Ú§«Æ]íþï c-+jRÔ ™Ôôé_z ûÚ

CdÏfýžVñ SÓ ¥w ÅÓš á 1M ,ÜÿÖj]i7îÃßÊùÓÒiñïé ·Ý ìu7ãn)5é0ÐÆ S \ºc åšZò_YÓ>¥ Ò ÄÂýÒ ÛÓP it

ùc-tµ QkíN õ Šå -Â

¥zˆ0o; ÒõÔ ÞÈãüž /Ž§'ó{ –7ú É 50ÇW Âv®¢ ÑÑbŽåúÚ·VMs;

€ Œ@Ó( ŠW k ãÆ5`s NÌ8 ]Ê BnË•ÛÕ5n ¥øè 3

LÊMŽ Öód& LfL Go Ètõeå µ ÕE¬ZkÝ w â24·Ú » ÆïµïµÛ{í[ ußhþ®}úúãæ:m

~Ð e$ /z SW 1 Û Ï¬ŽÙ( œÙvz º=Ow^RzYú Whé/œÜ'ûþ Ž ¥ï¬C!€v ÊOá á… Â }ó K þ 2Ÿ+“þ+âv 2^ œk£ ç Uî+ÍM

;/Yþm0 (Q XéJjËA ŒÉ:zÿ•º¥ ;Y¬ù

ŸØàU‘Á k ;nò[ï¬ ÓZµÛz£É]ñ ëëzµÖLKÀuö Ùàõ Þ>1Y e:Ò û$3Xå ïþ…¢Ì@£€Ÿü ÊkQY{ H k ŽEN 8OjwÛ2 ã--w:EMSCq”d nr5 ØE kºd_ jW Û-á XÀ1ÒNo

\F¥z(üGÍ äµ–€UÔ

À%<œçÈïÎß

7$l–• Í éï«!ó

惙$Ê û ß\ÿ i™—ö\lÛªÉ ”FµZ r“HŽ M q;øÔèt W13â/Š™mÊnuÛÇÌD>s˵‘Õ ÏŒ® Ä– íSí®^E""WF ÍŽ f7xõ)]ã-ÏÐä( ÏkBÔ Ræ šŒ•hŸþU ®6þ®}juû é E¥ŠJ o‘YÓ

ÖQQélTzÕ ûV Õj·µæ ß©ÀN‘%V Þ Ø! Ü –Û4 ”« 'yJØÕ-ŸŒ M¦' µÈü t"Y2ëÑÕîú=/Ð æ z

0…Nˆ

ÙÆ/µêæ ÄªÈ à*ÂWÆ ,

Y– ä ûÉÆ¢æy ‘ó §ˆÙq7éHÛGºN… 4éøìX~ Þdƒ +Öù ëÜ: ß…ÊÈ oUÖÒîÆ Sá hV £ørEŠÐ úUåJ«ß^ýhÝ7ëpÑ·jÍ_ ¬o¥ F ”Í-zÆ—¥í édƒ5€ Û@º S y»ßªßV40 _~\Vêà{• Wu Ò¬\Ö+Ú§àÝžS¥ç œ ‘E AÚÅ uEÉ YlP¦£Æ P Áó Uá^à oÍ ~ÆÔFùc “€ì

IHÍ R ”ºG

b'\Á ЦRÄ ô=Ú©g£ Ý/º£E0Z ye o-ÁÑ?ÌIù+óMÝÑÓ*_â V'Ï §–fY– Z Ž,1ýqh0qR ’AùÝ åËÞ[Fñ’«Û( ' %fG »â%Š—ˆ Z%Ø 4ŠŒ GYMB Ù 1 µÔ^§ˆ@dn' oW·R jÑ qƒ ™^ñ…S ˆ Ô µïÚÐreri öÅ â3š þx8À¦Èç áô PK¢ ¦G Ý èªuZGj9€}$xÕXBiÛ I } h“>ATmx—pŸøë D"

ï-žïÅ

ãuÈ Wí}H ƺ`âäŒ á.'ÒI ƒ”

v˧;£ˆ«Ú Ú õÛ v& ýªý·Þó h8{ßüQ £µÚø~W EéÈM55^+SÔ–Œ 0}Òñ Õ0Ð)Ì uKáÈ c 'jÅÐ RÙIÖR úZii o?î Ýj•Ë Wß Ü œ=œ®·n*·Wû fj}k4ko ˆ*-LiaPÌ· Œ¥9© OÝÞ®D§J XA pt*å ÙôΊuÓ

”â4[Qú S.Úrîˆ œû® P®ÌQJ™Ú]»cƒ…ß (e C ` p6nü 9+Ê _Ö

ù Ûk]A<kÿ ƒ£§v[ èŽêîê• wý áZÑ"Sû Ìl QÛ ôw·pþ ·Á:U" Š_¦—ð& ÛäpET8ôÊ n s>à Ñ] "7"tÃ… v ë 2BÛ·,Ò Òkl (h UC#m GÜöýYv

€Ê a7~ غXfBÒö ññxú–j1;Ëê>Õ[wÍ ê M ë# 3 s ît ïïÿS

=Ô u• á» 5ÛÇ W o ¦â€[’

0iìí1NvV¢!Fí ]ŠR (bÝ ŽJ)Â]c—D!» {

}ú\Ù

fÌËRã x1,Ù?µm Ùe Ø QS•'i õ–ÏöäHNë[ý Ê·J ¦5 •+D3j-

] Œ .v—Y*Éù ý ÐV nwÏ Ý§Ë®îëa7 ËhÕõ=8 BËu4;4 EšÑµ É:ØÓ ÑîlÝ ÿ>

ñ¬ žÂ $ûq7ð/Ç

`¢4

Œ ªXB KŒ Òd¦ím R0YS ŠEµ (Í®ÒÞ~ÍÚ5ôçæï ârZ —aƒ—Àj

Ùp

Š" ¢U< F8hKä ü®ß y©º"ø

Tt1#º » ø y WÃR·mÔvÙG R£ÒÎÙM–œ»ç– T€W&tëèv

q[ÿÊ šõê7 ý]7+ 5 S wSÙÖ»a[o3 Ûæw ÌÏd2U ÓI ßàŽ Á” K7& tÉØ ¬Æ¬F ßà

U ŠP i lËvy

Q LÕ;ÎŒO Xo ̦wViSó %

Ò òµ Ä ÆµÀ ÒªÍ À%hÐ Ö fåkM»ÿq{[CÍWã Li lüR«Þ§VÂîzÜ7 )mü- Ä

UƵUº ô< –Á Áô Õy©“]IRŠýÒw Ï H 8Þ ùt

H“ Ž™ ,q κ Z;–~ž e t zeñÊ §Å¬L fãºÖjacšÊ ö úu ZáV…غ& 8]<û QÔ 9 Y ·¥ˆ œ~»š d éÜyîT@ ûÖC G\ tuçÁr ÎsE 6 DÔì& œ Œ W… ;YKº ]6ZH

pBFÐ, gÑmí+C

>«Ì Žeèˆ a }/ºæ Óm”Ä Úlé

Êï øqq ñ e‘(6àœ Ì{ýItEKJ b`¥5 Ë »~Ës0™ O ß™î nR\,X ‘ J Nþ ê

ð‘á¦Û Y P -™Â<ËfÍJÃÄþïžÏ 0bGØÖ ïß+ÍßÉ¥

ë’åÅÓ[I à

ÓKª þ ÚLe2Ú~ Ÿ‘w oƒŒ _õPùä %ì qÝ X® òë Oã“o 0 àÜ©r7æé>Ä fê–ý §

{ Ïžë ]û…ï å3”U "Ê … ÑN LP”Bf ƒ _C’áfx]šìÉb "Jn Õ{žÍzÌ éLØe O ü$ x xžÔ TQ©Õö ñ é Ë=E¥ÓPé

Ä¢ D Ú} šVð éAÀ €ˆ6Àw

hã r

oGûÍõ JU”Êô

eÈÓºóÄ Ðz€—TJPÝ0,“ˆs âS~•^Ó Pè Î Ü Mˆ aE Šx ñ®€x =2 "IvH š4K—àœU΢óœr ¥\B‘ãm7ê7'GCPçg¢Ê k –Ïö –gÙ ˆ6ºÐ } ÇLD&m Öcþ sŒ 8’ŒGÍ (Œ

MØ1a«’ÚÌx'n À PÓNòMNñ»PêÂxv ò TVùl ÛJ 2p 2É Ÿ{ 3Æu b@ßu {à iÎ z¢Ii ©ü%E ŠBí }Sq SQu á L/ãú ” Ð2, 01m`!y)`Ž…’bòoW] Ñ g€_+H ®4WÃÖ} æö 2’R

àÂó(·Aü kà AË~ #M.JØÃ)ºž GÚ ,ž~ó T€8 9îX~ Þ Öx !3 å*Ê] å’Ó y AÐg* ¬Df ÒT i e

ìßtûQ GCè #z,Àv"Ï6

cg[+ä et™Ù·™©

ÐGØõÝþC ]O fÊeFjTl·ÞFÊÔ.»Ì’Þ.¢bI Z#áù "á

ë í G:®a» ¢ÅBÉÕ sÒ »E^ Äx,#ÛZq'Å w¢ÌÿTò5 ú ŽCÊ W)\Ç

é d Ìè: ÏuG0(òûC— WøÊ P €2 Ê+ Wì þ âÝc 6ÂlD¬V” Ê Ý Ûótçåÿ" ̵-ÄÝ ¦ i ÞK Èí'êt•·LyËb P? %ë •6ÓŸ" ú

Þ ÛÓ ™ ôÑ vu ê õ

ìQg Öµ Ü6iÿú“k™Ú0S Ó ÊÓ =êÿät X ó1& Ï3]£ÏÃv Zá ù àˆºoª(žÒHbrV.Éå ïÈt—EcZÀ À»\»í># H Ý R`Z è !wŸý§ ÂÔn ÑG >Ð>ñÚ ÁI\ºS GÇ

8Ë@hPu *•QùeG= WTíÊU* i È ö0@ éd5 *OÖðPN øZªš§*l.Þ Ìì ò @t j,Ù£MÁÙi R£ ÂK Ê f Qåû ÚN$èÄQ#UƒH£r

Çlj€2 Ã5 FRd]Ž «ï:m~Î

C·zp]S3 Åmñ Zxº öþ ™ ÙVÂÉ ¢ßm73õ0ÄHq ÓòM ö¬ (åŒ6‘7b Í•ç _ Yñ D$ì QR’(\Ú pÂ; ý Y ë8ÌN–X'Ô

PÌ. =͵TåýRÞ/Å V _ä– þJ í#QgÈžà 6€Öå[P 4 H ûÂ

) B© ƒU h

0f )ÈÚÔ6 Ö å% LdÐ2€CXñÆ–8+"u[j ] Vo àQ’â ]I3 ì¢*ž #jÆ â–åªYˆ pa ÂÐBr ræŠù

yL_ V7Uá~Èÿ U–7Pæbð3ò

J¢)ø)ÎW +CÍ8ÏÅ-U ëÉÝHhÕ Ã’ ÈÐM $ói —ô>qêÒ= ?Ðn µ4ÝžîP£\ “Z>2 º^

…v<ÅX URH ø¥á—éˆû<7

€9袚D¬8 Ù _§

tq¢ À óÜ5ÿ'_»+vF S%^ jƒ !‘

RÎÞ d#f#à nÖZwØ ~Y ©ß k e@@ ÄB\ .2 âzªÂWA@ƒu¬™b íñ ÊòOÄ ÉyÁ íx _

qÞ Ý_‘ ÊNQÙ)£Ù Hó pde¦IÂñ "LE Š0G “ç ßÞG þ Êå àÔÀÃO Æ=M ðFÎF"à;Q ª]J4 E £d{Åž íz2 Ð L Vû ò=9Ð m 0 Ž Ù éáÜv Sìo Ì

€a P µ*œÖº º«U 1t%5•ÔTRsTjÖPUÙ Q“š@s â 1U: JgI Qç [e J ö Òö #=6Ä .Y ª Uå UÚ Ê

M V THEqÒÖDA Ò ˆrC o CXTS –Dm]UÀ>nkêY"g ƒ b#{ÿÎ’í Œà/òc"T µ NXÛ È= áБ __Q µåô‘«ŽÒgŽC#pbaa ;Ä£ìMÔÜ0€5 ú 9 ú Àµ ” eàÏ !ëÑk

ÞÍ + Ðfs<…ŠEQrd"ýqc3ÍR ¢ÄÒ :»ðüÐ% P M# qE -hl ù 9ä]Òû âE

I

--Ç ˆP átIÚ«# ÿ ;ÖOlåÖ Ø RS û® Ô-0 pu Ƀ ö Ê ˆ j

T&“"Íí f\ Ò Ž2^gßýUÙ'2y~—qñïÉæàAù n–D<ð ŠÎ }T Ã> ô P**

þ) (Qò oN£Ó”nãQ2Že,§ÈV) È

–Ëv ”ÏØúWÈBà ïF j N-Ê_%$ 48Ú Mæž L'’ Ç DÊÌ”2 ôtÄ™# Ü Æ+®<7Àž Ç'B ç ý

òü} Ç– ƒiý€D¥Œ òÚ Û ªÀº V ÀãÉ 8DÞQ:ïœ:/§ùH€* N’fMíË2 /K«ïy ùž£}OIANî

9LqÄ é=!Ÿ ö€ò'Mx"xº Ç&Ÿìº î Ao çâ0 ˆ{ÚCß2 Õn

+·2 ŠÃ!úi&vj MF k íÐÜ6åI# A Ê c* 2ï–ö«ñ lDix¬ mš à qŸÀúÈÍ"$

W® a A7 a$9£sk0 * þ 4 0úغ W ç¬Ët;ìî šQnò<ˆqä š9O–ï:Är1–b å%(Þ

ƒÈI#Ÿ ™Þ

“Ê YÂöæŠÏBÓ[.ÄöB<:

[”

·iˆŸ p Ê

d vÃ>Ïéj ¬íBI § à3É% ø \Gò5Ï2 ƒ®î ðŃ Ú<ÏýùLHT EÀ qS8 iùãÃÃ=þ7§ åÀ

Éã ·ìù ; ùÌ 2ó + ý žëíÙ K[ ñ+ äŠ và }*Óõ ùê ÜÇa3}íÐM w`FÑ žç tAŽ[qÓÅ?Ü2üp ÚS™=ã ðùsÚð á7

/ž é "ñ; KŽC ÐÒ ã Ãÿ k Cö… pùðKO ,gŸ íç ðK/p £Ë »Ø ö'R u; 3ã ýh Ë¢Ï ëÐõÊùâhÇOäy42» šãNCŒÒ— e ÝòQþøà

v™õÐÅK âàç>jXÙs €ÖBéì4 ÁÄ ÿ< uã‘æ J-&

`ë õ —

xgç üÁ ºËi4ÍòÖA q qF® áÌÂaÃç }èô0b~ùTñõ qH¬Éã øbÙOvä+Œ í8E—r誑 ÃY J Áj%H eÐu Îá % ç )4Ú

Ÿ W,7I(Š] 'µ d ðzéUie_-‘!FæG.‘E

ÊÂáÛ’’_óº Õ S

Îg u Ðœ cwS Uæ êK6É ß%ÜÀÍG i ÛQ©0 Ýò£

Gâ+ChFÍ ¥[á Ë3)ÜJ Gè c[^ùùËÓ> Á}Ý1ðèåžeš6 Ç‘äãJÊ« Œ¦ˆz åXæ( €A! Ý+á üÄ”! õÜ~ NU wÅJ V iõi6•FcM 3B

}Í…ÅjE’XfrY4 í‘“m:™ÊÞŽAR Uè ªPJhìe?üjº-Ö} òw qËÔÂpþ e9o…ðÃßÔ*ƒº,WhÌ(ø $U«ÝdŠ`Þó2Å1 A,qŸ”è ) 1 ™xâqñ€l É yÎ"ßÅ

Ê Å Ç@Ð š’; Q ÚÕ jå Þ Õ.+Õ ~m6~Ü^M ’žI ž6{:ú’Ôt ô y9)ðkß yQ)…X Â C g ø >A ù Ó no ;–Ë »h·V 1 H

{ÉQ K™C û {h]ë讪 íÓ•…}Þz:å Œ \ë Vñ<$ ñ @

W%À O~Ã

p öï»Ïg§{Ú –ö ’Uù—Ú ÁlþíÎ

€ îà y E ÅÈñr È Iw h Ö &Ñ•97

ÉÜ L ÓÛΧ íi–—©0lyk? Qa Ø Ô…Ø E™3 ø\ sEQ ü~ üÜ å ŸQ쬊=é Ïc

Ï㊠æîù—1OüYä{âºÏºÆ #UŒ y ÕÅ îü5 2\SIÔÎ!4 f.¥DVÚM èhÊÜël… Á Þ…ÁF &RD ç¢

0ã ë í_… ŒÑÉ Šù H6Ó #

©`Úµå V Ó$Õ 7ž_ ǵõuï%Uˆµ ·lI‘Ë{6 ]Æ HH™È€[ üÙXr ø–Zí3ûÑ æ

å $ühÖÉù Ë óð šÙ š\ ÚÒ>}{1 š F… €ò5%¬Ö Š“ k+ìeÌ âdzß …íðnœ u w– À U&ô•x C z7 "

’J$ Éc<êÈ\ÆèdhÃÐ~ T` néÓ î4Ý 4Á 3•ÀP Qæ nLGþÐ Ò BE 1*œ®)5R hS

¥@Í @Uú! }À xÀ h Èâƒ2

–Á YÌ V v }J‘ÂÌî“Ìò  e ÖøM Qcªµ 9eju ÏZFÚÝœq ô=gµ Ç Þû.ê%àc Ô Ë@N_' aØ Ð» ó… `jÈòƒÇ Û~Äç£ EZ

yL7Áy j, 4 šáz”µ&ai8ðr

û z ˆo1

pAÀd þ ìŽÖd Ñg ÿÔø ï qW oh•»»fã ÚUz LRÏÆ Î Ðt 2w¦ÐÙ g,%rØ2™ Éz IuÑë[

–f/ó%älN‘ki, fê" ª«8E¦LÙÿY 6 åÏŒõ9OúLñäø€ŠÎ¢J®CžLó®J FÕµæ’Õ ª®ÕÒÏs ÂÌT

WxqU«ÞTš hk©•ZJÑ > f N(EƒÇ OA 4ì ê«GŠÐ§Îü ƒ` ’ S •Ê'žGo9* è1¥Þ’?8ÃÁ(æ ò®bNm

R 2 ÞUÏ:QKÙø ËpŽÕ Wò vÀ0øv bM þÞ ì ÕHØ> ^v ÏäNyÀ 4– ˆ.Ó ^Mà]CJ 7Ñ{f #ÃS çõf\ GëÚ9è7q 3 ò z: çÿiëvÊ™ ù z ŸH"

q à

WÞè Rf ï:mh @J — ž €DˆŽÚn º Ub$DÍ }äî KrØ1: =ßö{ C:(wzÀÎ2™aõt;ú}Ù*. DÙ#mi7( V 4ä Ïwú p& erÏ ðÚ§Gñä Ÿ

º

¢€

§ +þ Ð ?6 5ø ÀSêCî/R€SIBQá ù?ñT ê Þ Ž^èvêF Ü

æsôÄï— /Çšº5]ã«O©åe ®š¬Ã#L8A{ ÜY e#K5 ®î·€ äT9 òvÞo ö Û®ùÂÏ O(î ÿ PK Nôß0\O Rè word/numbering.xmlí]Írã8’ oÄ ƒC {ì.ñO Óî Ù.MTÅtGÇNoìq ’U kôã i «N o1ç ìeï}ïy“y }…M (Ñ”@Â

% E ù!3ñ!3ñÝï Y- ó8 6ëëŽóm·s5_Ï6 ÑúáºóŸ?O t~ÿý þËwÏ£õÓj: áü e Œ óëÎ"M GïÞ% Å &ßn çk øi  >Æ ïVaü—§Çof Õc FÓh ¥_Þ Ýn “5 î<ÅëQÖÄ7«h o’ͧ”}e ùô)šÍ ƒüF\åwÅ7ï6 §Õ ò_ Ï—Ð Í:YD lm¥Û <âB6 =õ ÛÕRÞ üXå îãð Þój)ºý ï ãÍlž$pöN\Ì[tü mî^â·ð ß WñŽ5

:]þ ñ î© É$ ÛuáÅï—ààð!ä£ Âh kæ W T ùC yzܵ ~ ÏS u{üµì *y]wþ ç»î<Î^ Úm Þ 9h_ VòÎ ïÅxþ)šÝ<-—óôŠ ïÝÇ n Ýô ÍÒï ÛŽ ö0W œÿó/]ø ç Eúå ^ò egÒ~Ð JÒ/K8 I"6ÒFI

#nö»çè>]Œ ç[ 1ýÝb =,Rùéë7Ñú~þËÈ

œžë {Ðîf4å ºî «O t ~7…þlGÑ* ß ix Xoâ ûB ¥ìw à¦w{wÁ#8ÝÑs >f ]oÖsv <-n Å&^nf É.

œÈžž]ÊÞ ü Úp ºØ

§I ôǧ Ì Où Óè óí ù3 8 k _¦qtÿ » d xïF X'Ñ üŽ;a2è2 ®À vGºz\Ê;ü`r3~ß w +ìŽå–Ý ÁAÊ þü8“_ZÎ? · MòÓüWŸV“ ƒ ï« Kö«ü

» d ïnqÄU~Ž_ úôI~=

§ÙU8É.>þ na ~Ýé» €çÑ"\?p ä x—à&vïç]o§ Ð üÒç ?d Å¢Ñx Y§ 4 ºîü 4Ǭ Œ çÑ<LÒq ……Ó 1 Ëýs ]Ñ ÅN å<Œ §Yðž%_ aþšà ø “ üK_oY7

Wn víY^p 0ŸÅOŠg 1ü<ÿe n·¢Ùì, þfíÀ Z e È A Žï ’ìíæ)ŽæñÕ óçCÙ .dÒÝ?k— 7•äëÚ)_ aª FnéÈýí * Ö T ƒ !ÑþéËjº ïx_#çç k¬þök% úvJ ¬ª! îk QÆ òõ=r£À Í\Á UQ ì mÐ5åGåŠ7w ós ”qßR öMyN µp 2 Ø)ßžoÊ}B0§=ªŒA}ï (lJ OŒb ÞCÚ îz-Å’Ñ e ç o]Ç#ŠeG äÆ" 4ù9 I á4 D zÔ D Ù J µ µ V µ M µ µ H VĬèìÔ

k zRF ýÞðÎ w z ø,FrÁQÒV<j >@0•ˆ o#œÊ ÀúŽ$ áO»â™ Ã^Ô àMK,Èc LäÓ@ <

6 G 1 Ð

؈Ÿ

X`á: òHX ŒÔXà òHX ÔXàAA òHX ,`ã£ÔXàQD òHX ,`c Å I È#a õRc Ç*I ÈcK P ršŒŸ ÞÅ <B yã çÝ

+ÄÝþó ýÍÎó ÃßçH`ºŸÏ 50KžƒÜ<HZcÍ&§ Ï

Ý«Ô7

f © éÌt ê ÎÌ«© éÌ šê ŽgÚTßt<¥¦ú¦c Íõ ƒ¥Ü 5{Äž wAwèÞ1 Êž€JÝeE ØåÊfÞåáE¦ž…¢–ë

d ;]S Ø—Ë©ÿß ÿo%Ógkðë€RÙ`ÌžÊ ì â€RÙ@ JeÓñ ÐÆžK©l¬tÃ~

Ï+æõ[L ä

HRÙtæ$

ŒX gÊ ÂœÊv 3¥k@ oÊ º 2Ö™ 7 ÑžcÊs*è\ìÊX LhB Sî fe ô^ê0c!ö å

C v. 5

=)

~õÆwƒ ÿ p Z ’ml â¥V d “/FjÅ¥’m Ö…ˆZ ’mçQÆ R+T íÕÊØVj…J é*cK©•€J G ÛJ PÉ6

e ô V µ R+Ãq sod 3þªøê€_Vo_ ýÔË+&N 6

x NF

í â–- èÄ 7 ]€_ íìbÌ

«º– Øhó fÜ PèD 7 ) «ÿ«A oÜ P`ãŸÔ ÐN<n ( 1WjPhg · ØÈ

ÐMEn ( 1fjPhç$c EM®M ’r® Ÿ œÌ lî8 Ÿø–oŒPˆ»§äd&Ms Ó:ócs ™ sw iZS}Ó™-4Õ7

§µ© éøNMõMÇ ë[MK":_nI^‘œÌš=fOzAß fë:- ˆU»D jÃÀ &œ ÁÀ â qn Ú\vz n jÃu

å ¥D]èx¥

ô jà – eê=ùz È !2X c žå ùwN ëWÜ*Jg:Ð (hÕæ-A 3 k Ú =«Í Ú(Í Î Pho Ú(A Ã<4

Ý å

U YÆå £©Cù4

í ©Õ U MQ“k Oû Æš=µ žëõ Ã;qG

6x H4 JáÊ g1iª> M »v R —ý MÙ ÝØè+¥hÑg `ãž” m™2ÆF#)åÛ eŒ RŠ 2ÆÆä(%Ú2eŒ ”QÊ 2 î õB ÜÊø8·âLÆà 7 Å ÄÑÃ" ߀õë7š«iobÜ DnwÒ9 i`i ?s ð–Ù [“Â Õ ÃlK. eÑŽ Q*eôŽ v0 R¢-SÆ– ,Úq Jù G ÛÊ èFW(E Ê h F(%Ú2el)Ë )4Ý ÂõC ~ î€?%frÑúžQ Ÿg2 xºI âÒgX+UÊ 2 Å ˆiïÙ#X Üâ ìcÿvpww3x/ F ,

xüÇß.™d1GŸµÌ”ØJ èæpµÚ”\ É z ÞR’Å mÖ2el)ÉbŽDCàGUÌ€ •d } v9 rnzÙ[TÒ>

œO8 º 9

2®K ˆiÑÙI–,P¥Œd nüað~2!’e ºî wçÏ Àòôé“4_i8 Jà$c] d,à`á –§rÝ1GŸü æÉÕ óç«ÿجÂ5£ƒó ŒK.f Ë p

O6ë” ¥H ¬ïÛpyÝ™-çaœ=à ÊÉWy- eÁžû U.ªV2$2eœDa Í$œ[ »d[Ñ § k®‘3 f',“è • m"S’T Ë’Évÿ æ V M Bd

üD¦\w(beW ç “)YE•R2Å ÜÜõ æâAg)beßuϧã Üù3’)i §’R`Í vŽ“

Ö0-ûþù ËR €Ä 'n ;OÜ

6wž âVäÞ7Ò’6P{‘ U Q SÌ\ HngéÓòýW$º [Á¦Œ [Á Œ)P ‘g žÖÙ Œ[q»7] Ô« bCyL à ÃÚÙiêÂ̺{Gåkâ øƒÓ–/Ÿo+ µb#gÔ = ª Òb£uÔÈ = vS ë OŠ áT !ô

Ü – RÇF O Ç*X( ÿùBOá l >jdÐþQJÓ RƒB{ÿ ù7 ù LI\r '6â« t· *Xˆ …

HL 6ÊL Ú;ªÄtÔ%Û Çqv -Ëù*#Û ñÝMÏ»a? mA “ ɺd[nÚrí–ŸC`îˆd“àQΚ

V- Dá sG$[ed pï9. Ng ÈÏqålM bÅ…~lQWRÄü(ƒ øº xÜ dË%} ë4 AAl ‘Ò D YD (À Vl®;D 7 Å

P ÙF PÔ%Û 97ÙÆ7)ƒ®”’m“Þ ûþÜ‘m óY

— Á HvÖ, î r

Ñâÿî k, k yžÇ œ§é<6ûV ®G_ +nµ·RB w ã ETMâ£Å VÜ é vø V®Ò_ +^µ·¢Ã841z èñ évS£Ç Âî

àî Ž—=®S jo¥d iÍèñ{ MûúÑÓ«öVt&\MŒžÀ?»–íW FOÏ)hÙú{ µì Ú[)q AAÓ ~ô •ºþ¦@ÓÙýÍ 9vúïoúÙþ -XÜÍ-C,R Åš *ù ï <ºÝˆ

ªùŠZá õùi; Æ?dZ§`X+. éÌ^ Èy§íTJRÝ Ä]èÌ m§ÂUáë ΕÌ#mÈC RÆ:“á íˆóHÅÜ…ÊÏ!ˆ^Ô™Ì7!Qc à\¬…

H<ã Z eLÛ©è(ãºÜŠ þÙ Ì ])ãV ì ]m [

Ä lžâh ÍYÄ &b s ÎíoO )q+ØŠÎ è q+ˆŠÎñ ÝJ; ó(ù$<?GÜÊÈP$ í®r DÊ .·2 ÉÜóèìÜ

sÉ p+~ 7 o ÑŠÜŠ 6W· Ò ªm…À Åq. ø» ö… È€R 6>

Ðô%‘ë6Ðô hæë œ ÀÒÒhB"Yˆd mV «bÍZFEeL ,Ø o

`Á Œ di/É \FH æÀ

!Y Ç…Ê ·ÙF, I ¦jŽëõ_™7zdª–sòù ZàPr ô ™ê n oH D®H õ û<ohH âÍGm~ 2 ”\ñ

Ç D

:7 ká elk ËÀ”ûÔ el ò£rÅ Úü el) ÒsMyN µp 2 šrŸ0+c`4Âi’Æá,ýñiň ØG~ñÃ=ì g `a þ r7 žs'î r¥ç n Å

I `0 Xº}CòE0r+®™Úš%Ô mîÂç£6? À ·”cñ ( l$Ú¬eÊØVŽÅ%7

<cŒ Xü W H KÐ3å9µL ÛÊ x¦Ü'Ìžq]ŽEL ÎÎ 0¦ý Çâ{

º· Ç P’ i spÙ _ ö¬e–ÄVŽ…ªÜ Î

Û.œmè¢wëmåXz Þ6 ”1ÛˆÑVŽÅ{õ Gä Ù §J,ÓÍ’Q Ä ð ! ð ê"P Éq[9 ß”û Y åXÄúäÙ9 ÆË ãXnºÝÁ fµüŽ

ŠcÑåXäNªü( $Ïz äºÃZ o#œÊcÂÿ8]l ý<ÀÖä"]RF

5-1 p) 8j,ð 2 òHX ,Ø U£ËøTÀ kZb@

€ l\‘

y ñJj,ð ä‘ X 5 ª« §Æ ßÉIb@

€ [à t7jª€ Ö Ä

Øè.5 ø~Q òØR,ÔåÇ wyv~Œ ð ?æõúþ ïf™`-àÇà= Í%6 ý8;à 9Fh íÎ ÖTN ] b–++ä Ø

“Y ]w0 wcc¢H cã“” Ý ®0 ó(  $e qDJù G c E Œ QJ s +cldŒR •1<ü^™ u

a ÏΠͥ +e;lûãÁ ?vÇ 3ºz W #M ŸOÅ Ø Ê

=G€È Îðr SAç y®æ _«mÉE ,Þ Ù`Ê Ñú â’ä gväóŽÏ nÒ… :ŸgÜ<µœò ”eñ{¦ Î[¦Œ-eY ŸÜ( +å ò Óm-eYzŽ)?ŠX 0Yo g[o`Êsj™2 ”eé ¦Ü' sÚ£Ê .Ë"ÔõÙY–ŒC)cYÜ» oè .o (Ý /åL

Á hË,ˆ¥Ü

m -Â Ä^Ò )öóü—] þQ

r ÜŠ« K¥ ºè• ¥Ü

O[2–µL [Ê ðT$#òÅìÎ *cK žYdD è•1E Ð ÛoÁ Qõ º’u 1 ÏÎ Üœˆ`y Œoºn ÓÛ z C:Lþ È% Ó ºî`#eÔPЮžÓ 6:G íZ:í™{`Keª

Ý¢:í 6.I

íê:í 6 J

í2;í 6êJ

íz;í 6ö« (t

ï ñ29 Ú x0ƒ¢.Ù&`sv -£ÒÊ ™üá{Ø lry[®

dB€Ç üM «Y h y¦

Œ d—xøø61Ï ÑD M }

e ÝJ 6 Š”ñaØ

6BI)_ ~TÅðRl R Ñô6ž í Æ='Ú ¬ û Y ƒºªU“ Ïy dÉ(”R’eìßö wõ Åì ÉÓ5U Í D šK FnEÇÞÒp!så–Ð;ö ,ƪ,µL ÛÊ Ô el+Ëb¬Ü zeliäŒ *K-SÆ Á Y dY<Qeøì,KÆ pw eZ :K»J Ø£ BYDá“âöC-3%Ø ”Kl MÉá ¥$

ç úµ ãm+ÉÒ3U ·eÊØV’Å3U

·=ÊØV’EwGq BYâh _ý8 ÆíÂ6^µ•d â<æ óx¢üÉÙI– ¥$KwÒï o

Z@ 3ß 8 ç ýÝ7 ”#ò œ é<&ü Ó á l ÎQ+ *ÎÃY Æ&ðáP’Žˆ ª

*ÎÃr N çQj

l TœG

lÔ• TœG

KCŒ Šó

l Tœ§DSÔ h “Ös“m fÅ'DådÛØëß êíånCò nq 5’ l# È çÑ6 êç Sh"Û ZQ® ·g ŸÈ6 Å Ý ˆl#P m Š @ñ D È6 Ù&æ'åd ?»œoçK1ÿ wbd TÖä“dwÒ… .

•ƒN”Ñl ç ý c9Í–Íòåcýó 4û Ù!í~> Vaöv O«É

6žGÉÓ§OòçÓp*~ž ÌveÛO ©Ô7

f¢© éL ê Î éL šê Ž ÚTßtœ§¦ú¦cÃÍõ åÐHH5 ø2 £û ž–iT 0åuÌ Ü ^psË ÜQ1HÚŠz º

7ð 0«ÛJ6MÇÞNŸ–Ëyšá)7·i û’ sJ[œ "Z3'ˆ f‘Éði õÃu ÂÌÄ Â]¬ÁÏ3ùS5+ Sè

µ –Pð•/»Ü e¢S&:Ø Ï ©4 -SÆ Œ- Ö5bl Q • Î\ Ñò LtÊD§Lt1 9çÌG{ÏK¥ ŬŒááëlªà K v Е2ÖÞ ßw ãÍàŽŠ$

S5âX ÀÊgjÄ ÄŒŒ j bÊ qGJÙ0p c!Ž¥öÎKèÝz ÅÈ &j< ÚÈD 8 ”1q, WÆÄ A/Æ0ÏØ w Y§PÀ _ »ˆ¢Ùr ÆbÚ gùÅ rñL¦ó%_ÅùÛäå•[Þà à@YRþc§ö5üíWq " G'Š e¬ ï …ÓëÊ-SÆ:‘

È—8

e à®Å u}vŽ…9pЕRŽå ë9Á€ îh Ç"cuùQ*hîîÀ ^â À 1û x/  @ÂÏØ5iç%ù “µ _ÔP j U Tí k S…Ýtâ« ðd ƒmÔê 7- i â m 6.I

ªö§Ô Ø Ô j JP`£®Ô j JP`c ªýQµ P Tí DSÔ%Û .9;Ù–å •’m ßf;œ Ù û) ÙFd Uû£j Á J Ù– ÿÊ Q1™ È6éJƒ pzA™È6NQ Î> M> và– 1?Ê rà ÙVâ óSðºÄ* ‘m F )v @ñb ŸÈ6 Å

P` O“"æÇRŸ È Ÿ¢.Ù&`sv Ù-èJ Ùæõ{ÞíÝðæâ"Û t Fâ™ é– (lŃgÓk9 º 7·Û a 7 ƒ – fë” l"œ©?4 Ö 2Úà XJ»y c

i

PäY8ó0IÇI -3ÇÒÐ6ßõLa 7 ƒ a` ¬i

d ÇtØJ õŒyš kZ èM ¥L[Ï3æ[ò¦u Ð2Óa)ÝÖwŒ9 i

d`6

ué !èÙçÑÙé6¦§ŽÐmÎÄŸ úÃI¦àW / c– Ï™D»Ò ëBoµ åƒ OGŽ ÌöØÊx9PØ^ WÊ 9 ÒÎÍTŠ 2 ”}ÒŽõRJ eÊØV ɃzH ŒËk VŒÝµ• êú D ÊçP U… Z KY *ÒÅå[S ƒ§Q§H (ÅãÜ

g\êî3ÇÐ (

bòý ; ÜÈ

KY•BÊ

m\Ê ™ïòvîMUu&oæ6k<œXêLCšê Ž

ÝTßt À¦ú¦ãÍ4Õ7

Kl®ouM `PÏNÓ3öÿ A & ç1 Á

” ît 4 ) ÚŠ%ƒmåé P Ù uÐ2jÈVž> j tlÍÙÈ ;¥ãê5 tì D

ɪD Á ! è© Œu ä&$:4µ Ö2e¬3Éh@ ~Ï”ûÔžES 9Z ¢

S~ ñôoS £ç òœZ¦ŒuØ Flo`Ê}¬Œë’+bZTN®hñôãã Jàß o Ýì [i Ɉ§Ï&0Ê=ßÌñ

º© éø€Mõ xzŽ œ”

ý"ç 4L )Y ™ÆÑý OË4ª»ð Õ¦([øuï çÆwnkñôqô Hw üFÕÝŒÅÓ#ðm ;áœÚ8ÅV Þ7åµ lVb+_OqõlM #_Oqõ"ólß5 p gŠôk™2Ö™l4@ Ñæ : œ óH Z ¢åÛü { þmøzŠ«çƒ•âê ;ÓMº “ Ï€Ep'Og # Ó MrzI

z þÿp/w Þ ÿp/Y Í þស ï àûƒ Ätª !/

? x !Áò Ü+{äÖꑈñ(oˆýHåG ÎIiC û‘Ê

SXÚP ci; ëlå Ò \Æ TnHTº(m(

ƒ= Æ[.C‘#Ò: n–Ò kõÈ üMiK Dågããà µÄ ÅZØ )í {îê=: íZòwN@Û ’Na»Þ[: n§–&áw yßõ t Þ^- CDÁQ õZ: o V=òš Z¢sO Ü© t' ÎA[y¬ðwqìé Ôª·t â^-ý힀x x ñZšÀ; q Ö ãw pN Å©Œ (âytüúµœ

> Ž< kõ> PâÜ

Voé ÂkY(ï  ¬Þ§ ç µzK' ^k¬d §¥vÜ© Ò %Î ¥òÃù' ^

— ÅGpÉ z—Nèp>ŽŽ· WÀ;œÎãhýðýÿ PK N

ét word/styles.xmlíZ[sÓ8 ~ß™ý Câ 4C` l fØÒY

<2Š 4 ÛòZ

iûë èfË b;é Ê t$ù ï\Ýg/®’ØûŽsFh:óƒ§}ßÃiH#’^Îü §O&þ ç þñl3eü:Æ̃õ) &áÌ_qžM p ØSšá ˆKš'ˆÃ0 ì%(ÿ Ξ 4É '

~Ý ôû#_ “w9 Ä i NpÊåþ^Žc8‘¦lE2fNÛt9mCó(Ëiˆ X — ’ Ç Çµƒ æ”Ñ%

Âô G=q l úò) ýçpM

_ã%ZÇœ avžë æôC Íô;Šáæas B©.<Û ðL,Ü ˆnæ4å9 åAÕ X ~ÎQ¦ˆö 8”“UNó

ß0 oÉOá

8A,$dæÏQL 9ña #Æ_2 É 3Äil  £\Ý ÌJâ

šp£æç yg%e.ïzc A ölÔ+µ Lp [š’ø ÉÙ·ÑÌ? /Çü:Ã3?C9º Û\Ák6Ó %Ø úLÀ_ ^ æ ý Si r®xÞL ä<'4 0 5 J Ü"Y

lâp 8V 1äXÜj•C

GïÜÈà V9.90¬i%” É NÈ E8UŒZC áô#à S ÇTwáŽJá8ZÄ & ºzïB pð>5 œ ?Râêy!J) Y Œ/be

ð0Çqü œÓ üè

fÁ i *º8 ÆKîX ô'Š%A ërr j\( H–hæ8P SeñUvaô6 Ƨ RcWÑ¥ÊàQ[OwM

—šJ É çàh

ÚòÞ ÖŠ»cu-U-0

h f{è Y ÜY >,ùo2tO p%š…µÂÀa®xvákè’L:ãJ -ý ëÊ Ò

œvß™Pxéw”üÆIÖlT;CËF ël»ZàFù ÂÃ

C Ò– åÎüñ 2 ÍtIrÆß‘ b… DX$ Æe :Ñ Á3ì /H )Û ÞxÿÒ A ™ÞMLÖB zL.(Ýbr

T;ÃïÑ Øà €

EÚ!ÊPð»G Ë MÚ #ã wN¢ªá—®Ý :8ë!Í·j W [C9%l È

å d- dHc

Ä ÝÌ

æÊ< @æ á7æJºlÖ[Ä Õã§ýw »uŽÒ™ë휥óÆ ¦ó ðh P!èjehU »C2JSÊe)íq µ•ŽuˆÉ1I A 4ÔY Pª w 9¬ÛÎáÀ íá=FîÛ þŽhì e…ì ê M‘ µ Å\Ä` vcUÌ åÀè D!ê( Aû tN ÑÈñ. oÞ êÔj< NãÅJ ·A§W4 ÎYÍÙ(« î7Ó¬ ˃ UÁív

ht ” Å P Và ý "uMÔ HgAø ©}0 7çö_Cã !Ž Ö `êk(lðÑÏ *ÖÝ™«U -~ƪÐw7ºêø o£ Ø Rgmÿ 9” vj F }á bNKŒ 7

\™Ç k

œœÈÐ Bé%” 3_Œ¥ Ðm (heÉ Æ ˆ¬Z ÓŒ2k=, ûÌ GÏ §g©Ä9«¥Ð!Îí Áíðfz

É çÐ §8š ÛS?q -Ò.‘MÊLU ßhñ V§ ó “ S«¥Éç;

š;@ò“2 Þ

çr–'

î%I èA ÉP~j+œ¥ ÛÎÒúp …\æ º¥Ò—ÿÔbý!ñ s

)(ü vÑñû ÎG Ø r`µgûÊ‘Ì}Û> ®0 î—RÀáuÀHë»ÁÜ€

ySUxn í©{Ä ÉV û0aüx4Ñ Ë8 µr ïe3¬Xyrd$”+A øU_ oÿ© O

ê ÚÊú7Rõw’b Ñ ô !bëßåQ+ îÔ [Rª> Ãq·€p{#l ëe ùÓ ŠnN F :S§Rõw áöž ðTsa HÖ©W“ 9ž Áx89êŸ Ãñ`4 Ñ ÈÚ©Ä kŠ–` cNIº á î?YH·Ú(6 ª /ô

Å1¥©ìôÝ: ë

É

yô v™ Á ø’bïã[ Ë ö¬þjPLIw ç @W.õ 8e« ÔPÉYø» ÜÞe 9;E ÜÑÝ+tó«)ÑD"öü PK NÁ \à ñ word/theme/theme1.xmlíYÍ ÓF Wêÿ0ò=äËÎÇŠ€ 'a[v ‘@ÅqâLâaÇvdOv R ÇJ•ªÒª "õÖCÕ ^è_ -UK%þ… ™Iìqœx—îrX å@<ó~óÞ ù æãòÕ C $Œhà·Œò¥’ ˆï cêO[Æ a Ð0PÄ ?Æ,ðIËX È@W ü ºŒw K ÚÁ-Ãå S,F 4ãèR0#>ôM Ðà >Ãiq â# ÙcÅJ©T+z ú ò ßœL CÐP i\Y

ÞcðéóH48, ˆ I

!eÇ e è zÆÁÑ <à b8âÐÑ2Jò Å• ü 3 e m üËŒ Ž *ÒŽp:Š

1Mˬµ— Õ T*e ÏBzõ^ WËB– ØqÀ'ÊV]“ÕivºV ¦É«Ÿ 4vëÝjy TÊ+h53 %þmƒJy 53Ð~ß Ù •ò

je ¦Y Øæ6 ”WÐZ Z/µ»f} TÊ»Œú `ɪUí

NŠ¥' Û݈lZf ^ɪL @È ßBñ$ðù6 {ø~ öA@ 2Ì© øbF&Ø 8 1 u Ò(E ,Áš ê#Xt8Q¦Ã‘1'Ì@‘ Ò o ŸÎ0 k¢êí«Ÿß z Ž üÛñ“'Ç Uƒ

Ôj 1z ûS

ýæÇ þ}ö9úçÅ ož~“ ƒ”“hýó—/þøýë Ä xýíó ýÝ— ÿô4 Ö ñH

©G"tƒ Û A»yfd þ?äÐÅTG ýi æèëq7…º À çÈwHÚówCÈ y€kóû©

ÜpÎiŽ ë®— ì ë a® ®

e Îýi Qá ñažM6öS éÍgP<hž

Û%©iÜbØçxJ ‘è

ˆ M « yp ÒÔºìS' ¢`ÂÑ=Š: æºpHG)Ö&à]êÁú.ò u –ç .9L# :1誆 ”û á9Ç^žŠ!ö y“ ,BG—ïE 4 1 ¢<ìÍ ü£‘é:dÁ :í …—F œ äéØÃA #ºÁ íbo– PßÕ1ŸD Ý

x l?HG¬ø õÄþ 4ºKIŠF§Ïbw `è ó0 H Š Á M0I¥Lˆ™TÙò b

S ßsõ ºðúûg9“»hu«

ÒÜ@Þ]«V'É Çôâ— .žû· Dçö þ B Ô

ïæÏ B ” Þ ]JJÑrg§ ^ò ãm=…M(c `d

ô ï@H 0sá§Ê4q Ì;)Ð4Är ü3ÊÝ gp¢ 'N 3 –z¦ š ÜeÈæx8uë R ç · ŒUk ,î=”~Õ.mÄ<‘(Y D$Û… œ V »E ÆÀÄä Tž WÆ ÑÞÅ@Mý6 ¬'ݧ2Pzäœ-læZØ *Õ äX ŒW 6À-Ã2

`ˆ>ÌÈX =H €òý’8’'çI"åé% J HѬ ·z š%$jŠiœè á ÅðS (e Æòm J7JŸi4sñ ¬æ D¢ùD š I4

ôH >\z)™…4FÙXo$ý9&ž‘H 8æëéŽùè eÔª ÐÒÁ –1 :üôfÀÏH _0 • ÃE⃌xæô8

#ÞÅ‘«Ü ÇSdZu 5 å$DŒz-CøiåIÙ¬Ö

B "GZ_®@Z»Àæ7!m^<óEâJQ L&Äá ZêSÖ? oú’àDtíóŒH Ì U w Fl ÞÆ@q«^ Î Ó nFËj%Æ Þ âd ð è €Ð î%UU;f3 +Ž ’Œ+[U6ÒÞ b»dOŽcb·é^ MÅvEo9{ žf }cÑLö

ª* côl(ö

kÙ æ ïz”GôÔr v%K ÑÎU ÆÅû'-k73Y{m vf&úÎ{,ÍþDÿFûÅôÖü 3I UuÖíO *l'Ø šÒ©Y ƒl•1 SeCáÜh 4že ðõÀ ¦Éê ) Fõ·Ë`t R\ ÞhæL f b Û ð ýô@n¬ã •m•¢Ëã €Ð< -ãaÉj vÅ

¥ Õ+ U ThXíj mYÕrÏ*—º Ê#H=ÜõÊ–z»íÃ

Ü–a,Ÿr¥@æ9 [Ýf_r ÈçÚ¢œ Î-W ?ç"

óa ÒoV Z Ym

f·Ó(4íZ§Ð Ùõn k[ fÿ Ù®Úf (ÔÊ ]0k%1 F P7+• Yo7zf[L ,X t.xeõÿÊ ÒÔ+ÿ PK N‘q word/settings.xml VÛrÛ6 }ÏLÿAÃçê Ûép,g ;Š Ø §Lú K c\8

PŒòõY é“€=gÏ ß~Ur Âèe6ŸÌ hn* ËìËçÕø ìíÕo .»Ü sdµ#òÐ67ˬE ÅìX ŽÆšÚ Q ©kÁ ÿÉz \f çš :í MjµAÅœ \O£ç á í¦ ÙìbŠ ™£üìF46©©ÿ«F 6IdûÒ! J&^7Ÿ Äì Û ¬ö ’žwhÐp d<®bB E'Öó^”Èpw rE öÍ 5êò SAéŠg ìêr O l

Ý£à®E ðsf’AcêÂ1 i 24

—À(ç._#SŠÑMGKP

jÖJ 3

l ñÍ¢Ïê Â6’ín

ŠoF;&o u õ Šê=uî.i$…ÿâ ˆþ

è ˆ¥ª¢ä) Ôæ ÕT Ð Ÿ 5e Nÿ<Ðå à q X4Œ ùšÎ F¦ÃTæ/ã® j š#fqÂÃG/©‘è

ßx§¢E4 ®n ‘-äð ü óÊ Jí s é ”"s> ÖÂêý=Û™– Ô_GûD,â Sj¦€Ú$ RHáv ¦ ßD-ŠŸº~?_&äÒO i p}

ÍÏû2 É>PÈ$å rÿö éXqµ oÀ–R fªDÁF ßÀñü ŸÞ = K U å I yžULÊ ÝÿÀ Ì }çÝ@

ÒÙ U Ó O<AéíA ê øù ø š§ ™Ð[üÈ= CÖÜéŠð!ßùÙY t@=Whw/ÔÀ mY$Áˆy–¦AuD£ ý{ 1n îïÀßX—;úÐ é Ï îO+Ø2{2ãOÿx Xø GGŽåz Ì XoÜÜë8ÚU ŸÂ¦\/zl 0Úy,l õ"v ð $V l “íõ`;K Ávžlçƒí"Ù. m £QNS žHZz{m 4

T·É Ì~2ŪüX _ 0nî4—m Ô£•áöNû9oC!_ ýHç ºØ©r ì ó Ÿ3Hy ñÿ{$ a!púÓqõ

PK NGoø œ œ word/media/image2.jpegÿØÿà JFIF Ü Ü ÿÛ C

ÿÛ C

ÿÀ ÿÄ

ÿÄ µ 1A Qa "q 2 B Á RÑð$3br

*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÄ

ÿÄ µ w 1 AQ aq "2 B‘ Á #3Rð brÑ

$4á%ñ *56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö øùúÿÚ ØñÏÅïŒö— â

#ã' &ѵI^M.fñ-Ól\äÁ'ÏòÍ à

H

U rI ·77Æ_ŒSs?Å 7ûÞ ÿ âê—… Oý Vš ”·Úuâí i Øû #`ùr¦[d€ n`UÑ <Kás¢Co Ù_Gy§_n67Ñ®Ýåqº'\Ÿ.TÈÜ™8 ¬

##·ê”éÓ§h 'ßþ þjâ3 f KûÑ»ÓÍk iþ,üTp ß Zü™þöµ9ÿ Ùê¬ÿ yuƒuã]ZOúé©JßÍ«$tæ YÚÛÚ[ k_®äé }ä8<õ ~' ZÓÙà <Øâ •¥g&þl$ñ ë ýà L à’lÞ øûâ

\E—X ÁòOpÒ3 4ô[»uû; Ç Åƒ:c)åÆ ÌDù;Í Âvÿ ÚsÍ»^ röâ0«ö úhz 4žTc(>aó +ô ü nY ö“ g'æo Ý #

ïm

râ©Æ Öpž.y~uJM·-zìš òØL*’ß7 þ áO êk{Û5 Óï#Ù a#m èêØ;$NJ Y Ê ŽžµÓD DËâ_02· û)1ÁÇüüž0r<Ž ÊG“Õ'îÛ{Ÿ+ƒS nvì–ï ¥ºß ¥yð#Ç6z ‘éú

ö oo o—I 3Ïa3 øöº 2ím0! Ç! r0 ƒ ÝxgTð œþ BÞñícÒdevÑä ÃÜÅŒÆû 6Éß .ª6¬ B\Ím#5 Í Ûº6Úqé‘V ? j Õ VÓ< ÛJK Ð ù‘Ôýå=ûú pk?gS–Íßõ;£ŠÀª  ٥eÿ óÉq#]M;I$ŒYäf%™ ROrkéÏø$ü í Å sÿ ¥–uóÞ· é2éÇÅ ÂdÅÕœ’ .Ÿ Œñ L`Ÿ”á ÿ Á2®ÿ jÒy ?â ý}ZqúQZ_ vò6ÉéÔ£œAï{ ú5gÔñm?í

šÞÿ NE“XÚ Ú·™òéÑ Êxe eð ù-c l ùŠª ÝÎ9ü3øÖç µ+ëíoÄ: ÕÁk <AqæM€ æáóÓÖ t 5T{œ8è TöPÑ&ÿ ç TQÜJaå AR ø«kêy ºØ» ë·þ

ÔWPÓ wídxäå 7 ÄŒ8# Ø ~Ä6– üQÔ má BXÍ Ë Õ Ò—û Í4 ŸâW !F눜7@Ïáºn“§Ï,^t nî Æ ÿ ZøCÃrüoÕgŸKIwxVð ™™Ó ë` Ö%r CŒŒŸSŸ? íMµä}— áþ ™ÂŒíËgnëNž§ÿÙPK N ôŒÓï ï word/media/image4.jpegÿØÿà JFIF Ü Ü ÿÛ C

ÿÛ C

ÿÀ 2 ÿÄ

ÿÄ µ 1A Qa "q 2 B Á RÑð$3br

*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÄ

ÿÄ µ w 1 AQ aq "2 B‘ Á #3Rð brÑ

$4á%ñ *56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö øùúÿÚ ýü, S_7þÚ ðR ÍÄ Òn<Iâ »vš= N Š5µ_—i rKB 7Ë rv“€0O¢þ öyýœüWñƒai  a€ ÀŒy &r

Jü=Ótß WÅä iµÏ x»Y?4Ò"5ÝÜÏ’Å UPI Ž&õ* +ñ? ñ[Älw ÆŽ[•G _Tí~U{+G¬ î¢ VmôGÔÿ ðüÿ Úì>åð/õ ƒH ÿ äÊí> Áw<i ˆÚßö øG¥ÝiS2 ðh’ P òL7 ºÏ y Á üä…

Ãïø!/Á

`Ÿ )x ëÄ

íJO Ü[Af$<ì f·‘ÈQ Fí© £å_Û þ Íâ Ø í g¦x©u êú Úi·SG îÕÌfH✠U— œ7”ITÈZô!ý‘ˆ— Œlú= æ~_ ?

8S œV!Êœlå (Ï•?ç mlù[·u úýð»â €~2x Ãâ7Ã? Zêú6§ g{jÇ : `pÈêr¬Œ ƒpõ ÉÏø"—í x#ö à þ«pú Œ¬ç–ÓOå£ R /4L ~MÐE*1 æ+ ~èÇë Ý ú¥g

éÐþ à 0§ÆÜ9 ÁG–wqœVÊJ ·“M5äì çÿ d »Ôÿ `o

Åa ‘‘té™W &£lìß

üÏÿ j UðoÁÿ Û Âž%ñÕ¥ Øn —O Žªº 70Âà äa]Ž} j<iá

#Ç~ Ô â;% Óõk ¬ï e <R F `GBz Ù? ç ?d Žz  iä ÓÙ>ÙáÝBFB ì ÈÁ Êá‘Ñ îB@ÚTŸS)©N¥ áå» â Ç<mÀf 8§ xRå VºRŒœ ôk»GîúH _ Ámþ!ø[Ãß 5

Ñý©â? [ÿ fZ© š;sæM) ƒ ~E$gæ• 9$ !ð§þ

cûh ðb ?ð ÅÆ Òíl L WÓ »’Än Z9$C!( ÕGg Tà& ãËþ0 jø©ñ Æ’ BøÁãK sW’ í7

ˆ Æ 8ãUHÓ$ ª

31 “x Bœä¬µÓ©ÇÆ 9d ß

ÕÀàpóU«G–\Ü OIY¦Ü Ç Á'àž Ûÿ À- â6Ô^FUÎÅþͺ >ƒ ûPz ŸðF Ø»Wøcái?jo +Å©x«Iû? tõ`V-2C h D

hVô® Ú q «Eí ú? œ?ŽÈx.?Z ,«MÔIî¢ÔToæÒ º\ux ü ö6Ñÿ l/ƒ2hVL þ(ÑVKŸ

^I)XÄÄ

ÐÉÔl *©leH t ûå7a?xW

:“¥QN;£ôÜ +ÁgYu Ôê ù5º}

™üéêºf« ê Z ¥ÜØßØÜ= õ•ä

ó# xÝ Œ úOþ •û ÿ ÃZüW ]ñ ¬ àß

É º 20[ù A æPÌä ÛÓz Ö ðS ø&g ?h ˆºGÅÿ €úu¬Zæ¥y

—Œ>Õ "ŒÂ6$w»XrcA

w2¢mF`sõ—ìõð/Á —Â

àÿ €mÙ4ý"ÛkM# ’æfbòÎä“ó<ŒÍŒí\íP =ìNm aW'Äÿ ÿ ð æ> ðO …ãj«2\ØL;R kJ·Ö+å ü .Îçg â áx ú ÀÅ ó§õ`QE u§§Ý¢Š:€ QE ÿÙPK NÜ rE E word/media/image5.jpegÿØÿà JFIF Ü Ü ÿÛ C

ÿÛ C

ÿÀ ÿÄ

ÿÄ µ 1A Qa "q 2 B Á RÑð$3br

*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÄ

ÿÄ µ w 1 AQ aq "2 B‘ Á #3Rð brÑ

$4á%ñ *56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö øùúÿÚ úSöÊÿ Ù ?iï 8økâ +GÑ = O¦ÙZ Þá™aržc ÊÌYˆ ÆLÿ /ü öÅø™ûRø7áŸÄ i:Æ â-b=>òÝ 8-Ù DxUHe<àä G ÿ øOûuøÉ I ¦É$ èî ®0x å. ƒòz` ðJOÙïâÇÅßÚ Â~>ðo…¥“Að

þ O” ·Tù øùån Æ <äáAaõßWÀÿ g{G ðïçoÎçò x Žeâ3Ëã ¬ÒÄ4à M}Ý y o#

Š Š( “ÿ à¬? í íoðF/ x ÃÎñ·ƒ Û %c BÝÀ3ÙõÆæ ® ƒó¦ÐTHÆ —þ ûpø"ãÀ ŸÄ

{=

Äš5ÅÀðû5ºÛ®« HÒ<L íHÅ E 9er B

ŒWÃ?ðQ ø% uk Ú ö`òt_ G/Úï f ðë3« G 3 …vÁb ºCéáq jÑúµweº}ŸŸ‘ù ä9¦Wž.&É)©ÖQå Kok

5 é5ené-íg 2 ã N Î Ø þ

¬x Q_Ùïþ

§jš.µ¥ÉötñUö™$s)ÆV=B

»Ñú 2 Ì

#uŸ·Ÿü sÁß ' À? ž¥ øË\‘R[íxOö .É âB3 eW?ìÜ_ TÔwëÒÝîz0ñ+ žK,ÊuùTt Ã{þ 7{'o Ç« ø/Oí¥ o…> Íï& wÏýóv+ô'þ ûVø öÆý ¢ø ñ

AÓtýZ

jïO» GY Þ_ HÎÉòHªAvË ÅeØŒ%>yÚ Œ\3âO

qf`ðX >u /z6VVO[ è ÊB >í- À}ñä?µ/ìCû:þ º ö Æ ,š 0ùz ˆ Ò Ôløll AbDr ÿ Á 9x^{Í_ö ø ø§O d– IÖ Ô ÝòB WÛÁ‘ž $}Õ õ’ŠíÃæ gªþ âO WŠeí1 -SùáîËæÖ’ÿ fÿ Fÿ ÁDa -ÿ g ŽŸÁâM- Qtkôãþ Eû:üUý™ e ñ—A KÖî Ay I¦ Ôs5 o ;ÄÌ ˆ 8l úZŠ ÆSäšI^ú ÞW ø_ ð~hñØ:•%7 MÅ Mí »éÜÿÙPK N ªŽøõ{ õ word/media/image3.jpegÿØÿà JFIF Ü Ü ÿÛ C

ÿÛ C

ÿÀ ÿÄ

ÿÄ µ 1A Qa "q 2 B Á RÑð$3br

*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÄ

ÿÄ µ w 1 AQ aq "2 B‘ Á #3Rð brÑ

$4á%ñ *56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö øùúÿÚ ýLøÉ© ƒ& d!çq àóê JñL`á Ðú” Ga¥Ù^ ÆfÜ Œ ë^bñëŠ Zý” û 6KGÙà îÛý Ϫ Fnâ —ëú —Á+ 'Ž% @1 %Ÿ

R?™ è &— ®k•ý 4; 2ÃU Í"¦þÜŒà~•ÐxŽReaéï_;šMTÌ%n–GèÙ%'K F* r Ç O7- åQl Çó¬c¢; µ mÎ8íJ Í qŒŠU ži™·aà 4ð£ þT 1ßP 8§ ÉÇJA‘Óñ¦Í<6Ñ Év` 5 »2@=Ç¥8+sÍcÁãÿ Ïsö+ ÙK8l41\«0?LÖ Èöã#ç U#ñ& HËgrm ÿ ëR€?É ô`Ã Í ã »ˆ žÔ g iq ŠP M ØB œ`Rmö§…oN è ŠÝŒÛ ‘ÿ ë Û““øÔ 3ÆM! c §Ž(

Ž ;Contact this candidate