Resume

Sign in

C Pk

Location:
Kendrapara, Odisha, 754218, India
Posted:
March 26, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK H\qØyôÅ docProps/app.xmlUT

SÁnÛ* Ø? º* Ó EÅ bèaA ÄmÏšL;B

I Ø Ý·ì ëökÛG” a YwÚíññ‘~"iqùth # hœ] b– ¬v• ÍŠÝ–ŸÏ> Kùþ Ø ç! Q GôKΣÞÃAÅ ¥-ej

)

wum4\9ýx žç ž l Õ ãòˆÿÛ r:ù wå §~R ò 5Z!=JnŒ .º 4»w Iú Ïò<ïò %Ö{ ”F

å qþAð 1IÞ Üï Ò e>ÕLxAÆw ƒÁç$š âšÜ ÖØ Hµ JÖª øÛ øb,µtãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK H\

g š n word/fontTable.xmlUT

í–MOÃ0 ïHü *whZ>7Ñ! ì pö:o ÈG•d+û m6 PÄ ¦RÔØolë‘£äêú]ÉhƒÖ £3– s ÎÍBèUÆžg“£Kv ª K£ H®ÝÐf¬ð Æ Ë

TàŽM š Kc xZÚUl–K‘ã É

µ SÎÏc r…(

ѪŸD«Œ]”Öäè Õ¦d O Ðl ª ª ….zÀ*z2

ZA Ú8LH ™1žò ?£ þNùI=“.Þ

ë=y Ö ßïi ÁÚd %ävçWT"ZݪZW“Yø Øi6` Ì% \µ«Ö8 "ÅÚÍyÆn8 ô~ÂZK’ ÓÚÀ/ÆÁ’R)a ËÉWKÞÄi ƒI $Ÿ4MrÊÙVJè Èu þ#x·fm Úº ûÞëŽoºUs#ûÆëNî Ê”}ËýâÄ s+ztÝÑ Áƒ^ý $

ü#v3(è Òw]wr/h {t 9 Æ Ñ«8z” hê·MÁ=ÄÎ ¢û¢ï Ÿ

nô PK H

1 word/document.xmlUT

í]ërâ>–ÿ Uó ªTí ª ;Ìtf 3 M ýßù %l õ m $ šþ ßú æ%úQæIöÈ Ò ˆî

ut;—ŸŽtlñ§? ó=4!\P r… D 94 œ Ö þ ô ùÓ é0;òI ” DsB> R Í ^Ø.ñ È 9bÜÇ .ù8ïc 6óC,é zTÎòÅB z TÃ> D<h&U úÔæL ‘TEšl4¢6I Ò vu‘NÒå Å<' ô Â¥ Hkó Ö ™nZÉä AL Û æp< öûžnhÊ rf !ànGg.j Ê êœ·Ÿƒö“ÎÇÕ@…Vá‘

 QUÌKl3¦Õ6Ó ù ŒŸ7 /œEá ÏË¢ ÏëNßÅ!YÔf? 6 &x öólï ÌyÈœ™ú ã?W<þêË™GÐ 9ÁÞçƒ+Ìq hói ãQÅãb C_\G ÜÀ‘dºPBªJÑÀQDd$ U Œ( ò,® VLÚ :EÎuwÄ +i ø®ï·Åýœ ˆ ž @ª\,lJ? O º StÍ é K è CF8ò nT7¦“ªËù9'ùÒ0~I—– WªoâÞ"§ 4 Àz

8 ]Æ‘C Ñ©Ôñ<u U. ’ËëÅ¥ ~è‘+&bZ rJèØUjP ªÅr£j

! 8 1 Çì[âè$ž Hö 6ñ M/aºòp nÄ

œ·ƒ Å¥fê ÍRVL 2AÕ p:ïÌ g0 ØÌ üà Gåz Z*Vâz wÓK]ÑJµ_ïT ýŒ9 Ý»5 «ÕZ ðPÍ_ã"ä T ®

ã Š B ”

Ù3uQhTk•d šJ ˆ-»º bY£P 2RKàóA¥P ÄpÁ å q

Sèð

ˆÎ^\Á 8 W Q Mã Ø Ã ¢ Œ8A ZÈ

É`Ø$Oü Aœ !Ÿ

™ 9U Œ«ä“Ë ñÃ<õ ØÊý ’qÒ AûbòEñ Ú' šSwqs tç TE$ ˆ3L zþ XÛÅÁ D Ðj•_Ó îÞC znW–ªê` QÄi ªB-

RÍpÞ-H WcV ÀŠD!¬ý( Ê/ ÒÍb5

-öûb[ÜâœM]

1—fZ .VkÌß ÖУá õ<ÕšJ#Þ$þPA ï9 ] º ò ueku«TÓ™ÉÍ8_r"mW%GP s1'Ê 6 ®D ýmÄ}Ä™Ô wŠSX!Á J

V di æ#Ì _ ó‘JÀÐ 3 §’ E 0Ý“ü Àç+Y5Õ€Âá È Áø`cIUu

wÞŽ ÀMŸJ‘G 5ë õÑ] oÇ)/H £ù‘O4{ÙP•Å,_ksÕ W<·Í'µ OÒ Ç64n% êÜÿ Æ C•ŒRjå yDMÈ0“0Ðù“ø£ FÏ ã WìL }…œ Â'`Ží ëë^ûæìæ }í

Z]UB¦c˧~݃Πµ{ç.¦W6 W ùN{aà C 7 E€æ )WnÃœ Qª.Sæ µïÐwüJ ƒ ê -ÝL å;ÛûˆFD{ Q Sì áCe#><jÀèÎÇ ÑŽ%x?m]t®[ ßýëië ]_Þ Œ Ù Y> 4ªøê4ªb•Þ ÔV5åQõhÉC4 ðŠ ŸÙÞ ËOª KUÏ ¥—UÜ Wì ]D8Ä þ R xŒ%ÕW @ _ Â'B 9 R 430i+ë:jXµºeU ¥Æ.Å m~2ÞÌ»ófžª"

*`–ú+ ŽÕfù'téPáâÃZ¥\ ê iO ÐÇÔÛŸ¥ r

8 dù ƪ) 3 Î+™uŽþg' #Ï •§µ“ÍÔÇWÎ ën ÿ¥Û ô v FÌ/+æâ bŽeš )ŸÔ ㎦Ž3 t+Œ@_V bAý{š M E4@ 1>Æ ý šõ©”ÄA’ !Q â…ˆBÚv)™ Hþ»@c îÀ 7ä4V

4b\º0@Nm ‘o!á” 6 Ç!n© }VÉÛ€M=âŒI uãp< o "I=ú=e@Bÿ* 8Æ`% r"5PäÏ q x HHHbî %c5€ %žƒØ É T• Ñ« š ª (ÈJu] ΖúÙA5 uoEiÕ ©üçÿþ_ªŠêÆ”E0` Þ ¥Ê bt Ø*8 ID ƒ Ch7}ä$ p Íö DÌ™ œ_ R,ïžy ô ?ö ~ll v«Ó=ïµQ뢃®®/Oºý~ïò¢u þvÓ:ë ôÚ \7 þÈ`FF 9ô’ DXCo…

ÀÒd '!IÈÕà çXá da 4šY J ™”êqÁ8ƒë žTö ÐL! fU œ…+RQ e/–ÊT X[Ð:ß𜠗ìs

3ÆnÓ ¥ ßÌ3Òôœ _8

Žá»Í<ÝŒU ’N'·ïSÔ*Å )Šµzù‘:ÊVí

«T} ¢X ß È ŒKê ¦æÉõ Õ4Þ”d$ µ ÿ¦W -qg l Ò DÂëÈUvl I 6ÑqÝ Xã4Ya]ã,Ô +ýÛL¦ó“î&ýœ îìŠÆ$:G ê q p èÈ

` ßÁ û

KhY(,é îhÂœŒ 7c RÈX _èÎ2§ ëÌëd u–J·

êŸ Wõ@ôI[ýK@Òu’º ù º ù Z XÕÀµ y< ÁÇ Õ·jc  ìe<ƒíö–Û K:¢ b"k&íü CÖ# BQƒ$ I^ ’T ù o I6 ™ ϵFu+Hù[ 0 C,ä3€Jìx P1 b@Å€J

* @H*£l^ŠZ§ @1€b Å ÊƒÛœÇ s å3l_ Yâ& ññ!r–ešP ufš0Ó Ù ûðÛb ' g µ o Ä@ˆ ñ “q · žñr’$è_Q~o µ6£b dY Ö Æ· V!à ˆ ª •ž 6§a2”9ÅÆžH D=

0z—`ôÀ;[çXrjGž Q 0 ð !`Ãa êˆ6<à Æ/ŽØ.cÞNÏ 8ŠÏ"àØÄ1

è Ðùh~Çq®Ÿëæ.MtÊ 1þ füÅB ~Xh ’1~cü xû låŠÏ £TëE F18bpäÃâÈú

Œ ž j h0ÐðÑÖ 'ê¬"n¢ Æö í hF n Óºh]tZ»

aô íO Ác,È 8 _

75 7{yé úíA ß þñëÀ 3 ã 3 –e Æø ñ à`Fãù sˆ A‘_ "õl(òÞ b»ã óö —Ò }Îp2… Í zm¢bf–1 êÇÛ ïÐÐc>F ã áé îø ê7/L Ï šA5ƒjêÙ õõKKlô Ð CèÓñP p A#ƒF ÌVÞû ùYÅC«bB~ÆÂÍ ÿ Õ\=ÃF ‘Ù ö R1ÁTƒÏÆ { œöð Ä6Ç c7ÎØûüißW f"&Ìd€Æ šU Á!•ØCKè [Ø ÅñðØüÔ 9

rŽŽsW ÜÀl0 YýÇe§ ?mý§ ú 6[NïÒÄ «rhÕMÐÏX ñÅÞ¥ño ô«åê é§ Þã’

Ù~.õ ÈkÍÏŸnóÛ ërvý –áê>¢1¥ æ1mF 0A “ø£ Fw TÝÈ¥ê2—V~y ùa ùù£ K=ï©ï áÒ]Í "_ Roâ¥d©xáVBÓ ÿJ ¥óâ{iJ ð» Ò(•Ñd ÛÙÕÏ i‘o2Â

òïêl ªµ¥êGÔÛÚ z»4ôòÆ —7(ãúMÁ ˆ µ ƒŠ Kw«ô Ð%ñP$ß+Ê

! j zêˆáaú-ÞÝÔo P’ ÉÒ"哺uÜI

2VTbÁ ôf'¬W ;k Óã ˆs}yÒí 3Ôýï«îu {Ñîfø

éÚQ3 Eûõ þ<]ŸªOŒZM NïüèãV • ŸÈŒ®ð Í !yd«_œCW ™CgÒÉ ÀÀ[è”E

P LˆÇBŸ aPåý·m/ Ú 3  O%AéëcÈŽ ÔW?ß9 ñ— Ïþ Ì· :Ç3 >R+ £CT,Xõœ Ù–^fåÍrï [X) KÏAqïWù 6;áèú<ÃÛ ÀÛí–r ñôZÇ—7 tþ ~ ìÄøX/ëc•î9ó o Ø Á I é®öˆzÞª Ð#ë _Ù M àu T Ø õ öQèá Pz “å0¢`Yþ Ù ˆ D ÛN $ÄŸû hÆ".2Ìç/:Þ©K8 ‘Ú C BÌ¥ ˆl 1Š<$ pAùgšÈ! µ1xKÀ åÄÆY! BùT#ð _ù€“‘én Ä I ÜÒ *Á é E!

È Ò!ã2

œÅ ôI WÉl ƒ 2<!ÈЗ V nóç?2 Ê ìa ùç ÿ_>öQÜ"ö1dÒ}(öQª ÖǦ“ht P0 ŽUóhÀ#éÂ<ýó ÑÄ=jâ–’ÉVæãjï)øÏB Ý5ºûöt·ïÃbéç ßôN Ña£ÃoÐ{À L@ /9U :f£í

3 º ý8PÞé Z ~s]tóE€ª Úø8í;Y 7/O ý 6 ÅÑ j õïifpŽ GÒè Ñý Ù}yŒ6}bÝ ªo û ¬FÃ2ºot ºß'ßÐÃÊ Ž=b ÍhÛ. í óø ŒÄ=]» Çè Ñ·]èÛ p%Âc âw[^ç Þ

Æ î't

£Ÿâî ¬ágØX XÁ Û &ØQ ?Çcü

tG BW ž©[mNí["‘6 cìøÀP BmX

c%ÆJva% X=JŽ=õhÐ #é 8ã ËÃB xX Ì ës^ôétÛg ëÖ wy‘åyÔôçë7 t}$foï Z¥ò x§ðÉ?Z Ô3‘à rˆíaN t Ñ ~\0~}d ñ \0â <d bB õœ ¢

?IéÏ^à n 6õˆ N«z¬qH<JFY R,îèqº]Í:#Ê Ïo ÿ Èåž iÙ –ôàF

»Ñ qdÆ Õ ygí— Œ u•º1åêÊÑ + ñùNsÊÆ åòÒ O Sì z ì`Išh? è_àp,È kàúQà Ė ëÆýïé – B Nt Òe% hÂs ê bÍ Øj —ú 5u~^ ⌠—æº ;j YÓ ë “K—ãHÆ—)V “Ãë f áÔIduE¥í.m,$ š£É âcßœYš ©—Æ þ PK H\

æ

ÐK word/styles.xmlUT

í\ËrÛ6 Ýw¦ÿ áÞ êé œ zÒiêdâ<Ö ™H(’ (É ÐþGÿ«Ó EŠ X!)Ë Ë

œs/€C€öÓg_æAç3¦ŒDáÄ Ol«ƒC7òHx; Þ YÏÎ~þééò”ñ f

a S: ÎãÓn— >ž#ö$Šq(êf ém7šÍˆ ŸGîbŽCÞ… =èR .Úb x[îâm Q Úß ‘Ð: Ýó" 9ž EÀ™ Œ_Óä2 :{Ú- æjéú•ú ŠBÎ:ËSÄ\B&Ö[2 è ñ ó&š£Ð 5þyÈ6 `Äø9#hbýûÏ_ÿýù·,sYÙTuF ýË [ ò 1žX1¢è–¢Ø— ª_ …䕧o qU …h.oûŒ u-™

t dyÆ’ àÑMŒDä~I E$µi®®hz]az-M?º©Å4â 6ùèÊš%ñ¢å¥à€FAÉK R,ø Ж

“ŠUœ P~Â4Lí –E *@ámZ…Ów7Åè}ŠN Ä ‘Fôäæ\; 7nJ“U K9 -Ø*få º ¬Ë1-ÆÕ6 6I”Îë4-: Åb siVÕ Ž vlý ºµÐ(Ÿ : âË sÔU”ÅRŽë Áo È šX

wlõ U ñŒßÝ [z yÉ£ùÝýèû äÖߣCêvé ˆùÅÃ/îî)q òõ~__ï5ïÅ NƒK º

è2q 3Éû 6 L Á îÊ”ou™ Ú-v· ååöa .æSL _Å 3lç%ak#oA^S Q ¦fã XÕ à9yA< ºg Ka ú cØÓw— Ù \8¥þËÎ f‘"Œ Ê&Õ4 ºt3N§· ç Wj…W5Ù lþ& ÑÉ Rt• ^a-ß On U Dh—ÀËÒsÎ)™.8 7.“

ÚÚ 5C Ãë«T

•ß3B IBÑÍ!Ì –K Ž ñ ž¬_éEy6ÿ Ä€jb@ýÄ(V Ø*AZdD¬O,ùL=ºBhê 3Ž Þê

FéJ ¦k¦jBÈ,ÇÎ oÙ]y ‘^XM/<xzûÀiœ4§š4§]Òj Þ« Þ« ø Sš¥ Cß Fß߈^J ¢ þ gIáX @3‘ÆêBwO ùJrý^¦Ê š¬Áý#« ÕoXÍâð1ård ªÉ f§û }\

}l€.û Ä mMÌÀ ž ]?þ– Lú Ô äÁg: ø ý

àqÃ7(Qà ø ô»j1Uï`<jþ‘ T,h@ÆšTì¦

é Ûµ-é:Ù2 ^Ð?Ú§

`Ð À$b Á í*Åõ øis 2(T0 ä

Gm 3ƒz ãƒÛ…*®b ÝYnrãÎ ya [ÆÉ jCòCƒî… ]åSï ^8 `ê2µ Úv ûû « æïz9Á' à/9 *žJ/O k úÌF ùè3 ÅÇ·ìT'™=Ù·ï>ÒÞ…9PÍ xdn s š9øÈÜ6æœjæœ BTd,W 0•/©b(ã j »ã _ h Õh Íçr

Õ G rT

rtl Ò ï éqZ 1èB`· Ô

ã: 0)=ð€ 0h7 [

ìÉË i zW#pñ\[«Šz81 2Њ,+ aËßÚ 0È5 D ™Rr s£A Úö —öà ØC©] Žô ƒh ÃæÓ fÄ Z‘pŸ1åç Í^åe SæR Eí ï gQ

ß·UQÇ> A BûØ 4H=xŸwõà Þ]=Ó Þ Ø «ƒ ƒ> ÎcRmåÎ )aï~p—#¬W/a q

w ùw ¬HU 8!©X ãcZs Ô+ <0> â oŽ ƒè…» Þ (ú$æ ΫÀë Tݦê Íu ·é

ê Ž ™JÎç ŠÙ Êèr JÚieÓ”ù^öR € Íý9 ü— ú •@Ô^©Ÿ !ß« "ƒ`v J07—9¦CËÍÑbPÂÎA)áæh1è]§ÿ0i1È^gð0i1 _gØÖÓ@

`

XƒFuÆG g ™=ûpÀ¦ßØÙÿPK H\ï’ùN D4 word/numbering.xmlUT

í[ÝnÚ0 Ÿ w@‘vÙ T ªV &uÕ 1íÚ$ ¬ù'

Á a Û Íùƒ & 7.>ç Çö Žòùˆó {Jj3$$æ¬g Û jˆ <ÄlÜ nÎÚÖEÿí óy—Mé =_Ó!Lvg gM”Šºõº &ˆBió 1m qA Ò Å N ø> Î N# ð ê®ãøV Ã{ÖT n qFq ä# tùh ”

y (’7

æÁ Œu ˆ^ gr Ñ}Ñ q’ƒÌ^ÚÄŒ’Üo É

8 çLIšhÎE )õìuj\" o s‘ßÖù Å'0 8; S€‘ b QdO«9ó QˆÙr'ãj y/ø4Z 1T

-;ç§TÉjËù2 Z¢ ÕЮ ÁåC Tûîõõ 0PwSZ[ùô!ìYNâÂ$ µm I:SO§b oÑ ‘ÁC r§ÉÃPàðcl Yõ H ã7[® p[ Ô96Å.d ä«‘

µ œd®ŸV§ º • 8 d t púó#uȦc 蓈 Ìâm 4R=«åê’8ïN '5 ág©µS2f1" n8S2>P `Ü é Ê A kÓ“K}ªës éä! A}xi :ýw%ç0™ &gô ïÎõ zLç ä¦åJÆ çšü¥ a™/=ªunÀ&7 :7 5Àó*q3À ÉÚ

š >s

Ù*CÏ 3žž Te«ÑÞÆÖÒò l aë Ï"t À7t•£«q º Ý6t•£Ë;^-Ôä Ê Õ<b-Ô rtùG¬…MÇ i” «u ZØl lµ X

}Ï hì Ñwêw ßÁ ô;ð:- ø ð

0…dÇóõ Øÿ@ éùÊ79 D"ë ’ø Ï‘ EJ! A 6Jÿ4”~BZºÏ

œ5ì ä>h Î^Yî,“žm ÿi þ • i Ý º xeôí Ä ©Œ .þ

VÆ–mäÿiÈÿ • m [€Ó ö^W ¦2V

p7® ܃] 8

Çoz 0 ü {ùÛd éÒ ínºô¦KoD»éÒ µnºô¦KodºéÒ }nºô'-ÍY"ÉÙÓ®üŠ>_ÓÀ+ œ

w; (ƒÓØŽã ˆS òs þ_PK H\ Ì:šó word/settings.xmlUT

UÛn 1 } Ô @û\®!iµ

DmRš4ÐFÝä Æ^(ýúŽí5»4 Šú }ΙñìÌ ú-EgËÀp &É 7H:LQ]pµš$O î§äjúþÝå.5ÌZDM #”Iõ 9 môÒv 9eõORGÀ$Y[[¦ý~

ÔÓ%SÈ-5Hbq

Ñ ’LÙþh0 è Äb}fÍK ÉÿÍ ä:&Ùžúˆ Q· Þð ;

Å!â-å € 4eÆ`g¥ˆ r Ó ñ–< šó ì[I¦8 ?ZËÎ.- Pl Žx0 Ø’T ºDé–à Gµì v J?TŠÚÊÏäž ÂÚ ôeb—Ò5 B-ƒ k,h *ô m µ, û Â%Ë gh U ºRÅ-#ˆùÈSôËìLk{"8ÒX –H¬[U Í ÎÉ^WÖÇ

í£0

R É&I@yÎ ·û….ð^`$ðg >x« !µ…ûÁ[uÇ £ºMíƒZÈôR¦Îæ W3l`Gºè

K &2 N:

w 0®Ñ8 5êœ XÐ ®QeUÞ »Ý 3’ 1Ãi6:ü <pNXpSÞ k™Š U»œAˆ q' W$ÐHÐÅß Àà RÏ;á Hy§

Ön p<®36¬Óreç\6:SåYL 8§Rx' dhªŸ[ š<ÌàÁ;Í Çœx ù 3Õ}Êœ 1ö ád’lt þW ÂQˆ7 €Ì Š-HY æ«á$ µ C—Çâ® ñ 5ª ‘çF ó B] P]/ l –î,bg

6ŽØ ÁÎ#vÞ pØz –àjƒW$.

ÔBè

+n þ T_ šàß;w»ï UÁУ…¦æNe ßÒðÞ ÝkH9š6ÛË yÀzñ¥lqN, ÁËYâSf5Dñ >â< ÿ_§ PK H\ îx word/media/image1.jpegUT

ÿØÿà JFIF È È ÿá RExif II i LEAD Technologies Inc. V1.01 ÿÛ C

"2,441,0/7>OC7:K;/0E^FKRTYYY5Bah`VgOWYUÿÛ C U909UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÿÀ G ÿÄ

ÿÄ µ 1A Qa "q 2 B Á RÑð$3br

*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö øùúÿÄ

ÿÄ µ w 1 AQ aq "2 B‘ Á #3Rð brÑ

$4á%ñ *56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ƒ ˆ Š š ª µ ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö øùúÿÚ îo?ä!oô5`uúš ps©Â= Ÿ g Ðf© ÀÕoïÿ µM¥¬Ë ˆÃä®{Ô }c© ñ ÿ K~ K&FvÛŒ ßU8 ôâ¦R Ï)Ë™êF.u Òî ï Š_µk óó ÿ €T

O ZÇ Úþ(hûf ?嵧ýûoñ G8sË ÛuÎ¥í ï“Iöýk M¦¦ PI£œ9å܈_ë_ß PiEþ ž^Ô `iÄši§Î Ò]Ç hê£ Ùÿ ZC êž ÿ ˆji8 -Å âç—qÿ ÚZ,ÿ šڦ ž ÓðcU.ïíí g Œã<þU ?Œ I6Ç :ÿ xñM]ô •NŒèŽ§¬ÿ Ó§äh – Ž Ð Æ £âøH? aŽO5 §ë6—Ê dÚä}Òiµ%Ð æ·/ÿ ië]6Zý 4£TÖGü µÿ 8ÏJ\ Z\âö’î'ö Ÿõ6§ñ4 Úú h-1é ќҎâ—8ý » ý ¬wµ·?G£ûcU h ü Ó Í þAí'ÜOí _ Ù o 0Š? µn `€ûùÿ ýj\š)s

oU Òf í S?ñã ýü <tÍ {Ñí< í%Üwöæ¦?æ úJ? 뺗ñiÀý% Þ=ÿ :J I î ù ~rR j ô

Ïý 4§ŸÃš I‘ ã!ìÊ 4W9: \Jw ùÛ ¢µ 7 ßÈ3«!ô Y=?J©+ ÄÙ@ÿ žy« RŠ9 Ñÿ Ï üêÂò3ëP]ÿ ÈÃ.?ç ©Ô`b¢{œ’ø áE ƒP 4™¢ Ð ÑšCHB1Å4µ+ Z us

M$ SJà%íÜv s Š¥Ý Ø 1Ö µÍe åØ ùkéY>õÕ %êm }Énnæ ” ÎXŸZˆ :QÚ Th.{Ô R@êÑœ0=j 5ÿ á ÝÃÔ â+Åq— V&qNÍ+ ÈŽÓIñ Î »‘ƒž ·VxØ sï^` 2}ÓŠ oª\Âá ¥ Ú¦TÓ2tšØô ô 5Íèúé Ê@>õÐ+ ]Àä ÆQq3ÙêJ .i€ñJ

@î8ÒQš3HaE £4!\(Î3ïÅ n œä™ó$ÿ òIfÿ xÿ ÝÉÜíÏü 1 UÑÜzU ?âvÇÒ,UóÆê”jr g " Çh–¬ õ

À ÄWŸõÅ?Ʀ “YÏs Š( d…! ÑR CJi¬p3T V ºKH f»®I õ

ê ïÁe·W<g#?JåK Þºa •ÍéÆÚŠänùF) ¢ƒVj% QH Š(¢à P zPA ÀC@ Ð)\ b™£lŠëü5© ˆÄ H‘yäõ®2¬Ø\ µÊJ§ O?JR\ÊÆu!Ì =-Zœ

U Re<8 Uœ 3ÑÙœÉÝ\vh J

h¥`

Féõâ–ƒÓñ Â

s º h©m 0ç

] þ<h®“ Æ=du‘œë 0*øä`Öt#:ÄÍžˆ8 Æ ÌÜ ÈÅv 隊 qPÌ1â þšŸ ” 9'ñ0 –ŒQY R nY jcL R È4Öà 0 žK yÿ Ödæ«U IB^Σ ž XRŠ g§=ÀÜG

Õ š J-ì` Íuqxr"*QáØ AG2 $Ž@!ô£aô®Äø}1À ¥ðøÇ Žd ŒäÀ óéM.H ã ] Þ

b>N k&çK ·'ÌB}Àâš Qš

qŠCÅ2E£ßÚ

_ w^ rÚRn9 ãð \ÿ ƒ Ù« Q\Õ>&q-ØRŠ1J J ŒP Pz \R BÜ 2¬ ãØ ßú _ ÿ B4W]Í% ƒm u ÿ Èfá Ø gDs®MÛ1 çZ$ñY# æe ñP]ÿ 4þµc ^Aÿ ËÏ¢Š YÔÜä—Äà bŠ+1 h¥ Ð `T M ÞF aI©ÍCr»à‘}TŠ 5 å·N^áØœîbh Qv».$Oî «ZDf[ ô® ô: N·òáQŠÔŠ> C m «‘ V êŠÐ’4ÅL Šjœ

‘Ni Zk(î3R v+HƒûµFòÝ ®kQÀªw `Ð G ªÛ eÈ Öi;OL O ÙùÑ Es2 Œ•aƒšÖ ç5Ef4œÒ “Š)@É Ö 3gsá% Ù(ë ŸÂ·TVvƒn Ó U Aæ €®Z Þg uÔ1F)qF+4Ê ŠZ1T1(a•9¥Å$œFÔu ?K]öHÇ<–ÿ Ð í/"Æ0: ßÌÑ îÑ ÿ,ëPŠÎƒoöäüsåŽkJ

.ßò ÿ €ÕŠ®9ÖïóÛoò«8¬ç É/ € Š1KP h4 RR ”Œ 9§RU!žwâ»% Õ$ Ë'Ì

[Ðl É

AºÚ9€å ¦éhWO Ýkvï ƒW"ªI*!äóW!•XqY z"ÂÓ Z df Ð

)BóJWŠ D㊫0àÕÒ£ Ruë ƒïXºžž ê #µmÎ@=j&@G=èNÚ™É&Ž%ãòË ÔS g XUíj à ÃTž ûf¢ Xþc] z\ãªùbÙßÛ. N06€*P ZZãnìæŠ HJ

- M \S_î ¥:šã(ßJ`WÒ : _ ó4RhÙþÍ þ ÿ BEÊ ìÍ äa ÓÊ R8¬ 8 v+TšÅ

'0 ëz ÿ p~•fª Æ V_åV«9îrKv QE@ zR

qéM

i R8 =)Ç¥4ŒŒS(æ H t·Pïo”

ž)ÖŠRÎ% ¢

’ÿ

-Ü Á#jÒÄ Dƒ ÜVŠZ4z<–å~_äRxÙ æ«Ë-Õ &<c 4š º mŒqU/ín àŽI\ ß þ éW

I I qÔÖ宣

Ên^µÇéú4 p 8 ê}kGN 8^€R ¬:RoS§ sQËu [x—Ë ºÖ~¢ H ŠÊìèèW à u ™ÏÈ ÏµFtÛ §eFéÎêÊG‘ Æ ’Á AÏZÚ*èæ©; äÜËËœ{U fr nÕGÌ •D£p#ŠÑƒ ƒŽ¦G #â2zÕ

=jmR 4ÖÀŽ

UëËd íÙy  ••ˆt}£i û£Ö’”tü(Å`pØJ3E BP)qI@

HßtÒÓeÿ VßJ¥ èŠ ™ =Nïý ÑF ÿ Ø æh®®iw4p ÝÚ5- ä;8?óÏúÖ éYp ÈÁ7 _Öµ JÍ

1 Î }õZµU!9Õµ èà~•n žç#Ý… QP Å ô¦Ó©1Lg 5< r Ä ¦i–Cr!ô85}ÏM;Æ$ f% Kö Ûµ€aèjìcŠ~Ú e8ìö.Á p:S ù^

BÔ7pJÂF6 ª7Qî~+@tª

óT–G j i04æs ó:ûV”KòÔé ïZ)hG*2f ó X / µž1ƒÅT™Bš ØÊÔ"2 ™>ò jÕ ŽHaM—q}‘Œ–ãéVôûuŠPƒ’9-IêÌÛåƒf§jJZJG &(Å hÅ S ¦Ëþ M—ýSý

5 Ðh Ó!9<ƒüÍ í 1Ò- ª“úš+£Qºªû âãÄ3 /ëZf cÿ ü îV J:ŽZßþBš—ýv ò nª[ñªj^ó åV YÏs‘îÅ¢Š+1 Q@Š(¦2 ô$òŸ S€yM·µk‘‘ŠË À«Š κ5 v ⥪ ISîæ’:Ó ß š€0Îìõ§Êõ qd$ ßç çøiµqÞÆø Š«r Î

Róæ…6/Î? TîDó8"R =)r 26- íj ÉÀ 2 8<Sµ šcݪ à óRË/ P IÙ

m•vqô K(ÈRì0OJ,a m”ù 1 5g# Æ ' ÃR ãʃ4”QHç

( Í"D¢— b M ýSÿ ºiÔÉø…ÿ Ý4!¢Æ Äi À ýh£CÈÒm ýßëEtêlêG b/ù $öŽµk* ù ¥ôòÅjž*Q©ËÛó©j þš åV Um ä!© IÆ? Vë9îr=ØQE Š(¦0¢Š) +3V\ “Ó iÕkè ø

GQW

Ë ¬ÌØe §K;Õ8 ƒa ÇÍM«3 ;

â ß“îÔ+ K5”Mü 5A

Ýü]ê¢Ó Äæú* %ü è)~Á§ž»Çü

£{{Dâ ÞÞ Ö w

ÈO ð~µf)ÝŽ â«ÛéÐ7ÌbP}óV 1

fÞ Zj>I* ;Ü/sNwÀÎx©t <û N*R V ¢mF» Tv §QF*O=… QH N Å!

E S Ù ÔÈ} §S.?ÔÉô&šÜkr £

¢Ú·ª SE f?é Ñ©Õ üOn bµ ŒV£T œµ§ü~ß YjÝT âî ÚSVë9nr=ßÌ(¢ŠÌAE Qp

(¢  ëE ÀÖâò® ‘ñ‘ób · I+KWUi‘ “ŽEbÜ[ M µº3 åM 7ÓgÒ ÚÕ• §åü V—Uÿ ¦•

6çEqá óðó0O «RÓG ßSU ©ïIý 8aùÕ I\ Ò‘R>• w2Ž¬* ƪÄpj y. 9¥ËÜ Ó'išcµzTö Ùµ -

!9?Ê õIš

øe m 5Œ ÐñKPéÒý¢Ñ%ÎAPsSt¬êAÁØãRæW Š(¬F QIš

E&hÍ0 TWCm ÑOò©sPÞsk'ºšqÜ æ HÑí Ü¢ é î

+¦Æ ì # ìßõÌ :Ò'åÏ¥fÁÆ 8ÿ ¦cùÖ f [ œµ ÿ JÔ3ÿ =È«•NË «ÿ Ê®u žç#Ý… QYˆ(¢Š Jƒç>Ã4 Iè*Hâ µ§ ÝÊG)

Û]k7€ôFÚ=ªÛCº:ËÓþMkPCÝó[Ar §QûÇ}5 =Š 5Ÿqc" Ý]$ÐñQˆ âr Tý

=mg~ ºw ":sQý Œù “me· Ë z ÓÒ GmÏJ  KeÆ &CéX>!ˆá\ ºy® ã BŸèíõ¢/P”t:

©m œ ÅhÈ0MVðÜ{4kaŽLB®Ê UXóDò⬈h¥ cÜW

Š T0 ”êLP Tw_ñìþÊj\T7g ŸE5Hks[Ãà bÚ 1E&ƒòèÖ€ bŠèh œX ä91ÿ `V ŒŽ Õ :Ü î

Ñ~Œ*Q ËXÿ ÇÍéÿ ¦íVÇJ ÿ VsÜãêÅ¢Š Dˆ ASÇn£ æ®4Û Êë 5H Å0®MtF”P Å\ *hÓ iª ©3µkF8ž žnÌåMoFÜ ¥sú º ÿ ËCùÖž re€ ê  tLî£=Z/ Ï5 GRîÏ s\ê#XiþM86

D{6Ó sQ3Qp ŠGÝœq ß}þà7 Æ>µ¥5y#:®Ñg}¦Â Xƒ Rºe ï, qÝ ©Xpk©3Í‘N$ÝÁíO{n2)ÁH<TèHëÒ ÅHÍ; Ì Y ç JX LŠå ŠŠ ÑY LÔ7 ZÍþá51ëP_ ôI?Ü5QÜktlhj? -yÿ –bŠv Ò- ë ¢µ{ Ka øžMÿ \Á è}ê k þ™ «ç€~” å4Öù®Ž?å Tt ÔÌõ óRqmœMêýY

)sòŠµ Ö§XÕ 4 ªCÅ7 5¢

f 1 s Ð)ò&㚊Kpéµ…R &uLj4è% g W>0 3,K ýz‘N»Ð-Þ_0(

ê V] t `â Tâ bumÐæï. [ÙY3µŸxÏZ·¥ ÙH'ånM [ å* F_Jm™Qóz04ªÁJ6Fô§ijn/ H:TË Ø7u 1b Öš=H»¢ 9§t§ùt À ; 9ä QàžÕ`D É¥eU À s”…ØñŠç¥#ÎÇ <Öö .ÈK z >ñ U Êœ zW^ ÝÎLUD’ ÞxbàI¢Û»0ÀR ú 6«c Ø Qn

·W) ÁöÝ> v` ì tx Q ÏÖº -w<éUZ» ‘_ÚÌØŽâ6>€ÕÅçŠÌ Òíá}é SëŠÒ Üô©’·Q^ý 'Š@A lb q šfÐjJÔ Aªì¥zôõ qLhÕ 5"ŒìƒÒ«ê<YL} ÿ #Wçƒg+Ò jC6 î å\üŽ2ÔqÜßÑF4 Qé þA–ßõÌQZ5©Õ ì®2 ^o

¥ ÿ þÈ*éû¬=i sš .á _= l #5•áñºÚàúÎÿ ε"<bµŽÇ,ì¥ ìóO 94ðN9¦É 4ƒ¥)æ“ BÒ7" Í- BëQ 欕Í1“Ú©14eêšt7Ñm™7 Ð Í\éRY‘ånxÙ 'øy®ÛfGJŠK]ÝEh§¥ lFP t'ž G Š 9mæY n^âžT dS•nkž > î£U?u ñMuÅH1Ž) f ¬u¢ Ži •ÂŽ*à O-K8æ …>fgV§"2üMd H 8õ®JG l ! œÌ ÞéóÞÏ áìj c

ìMwÁ(#Ê«7& ÐÏð¬ Çj^T*

eA® 4RêÄr)VØŽ8À銚8ŠšR’fJ

É Œ

r Š lÖÃ&ÎÌúScåA©%ÿ V}é‘}ÁMl1HÉ +ïN 4 Çâ+3X ñZÍYúÐ

§Ì Ù4ôkPŽèÒÒ8Ó- ë Óm ?åšÿ µ:•í ø \ ö U§å ª ÈR EZ—ˆœ xlÿ ¢KŸùìÿ ε#8b++ÃÃý Cÿ M[ùÖš =m ÉQûÌ‘zÓÙ©ƒ© œšb ïGSŠLÐ 4€ Ö LCó N=h 4Œ)A ô c Rƒš 1Ór⫈ÌDŽÆ šF JV fÊ<¦ßü ƒõ¦îãŽÕnhAR CYm) }ŸþZtúŠÎPWº;(Õº -Û~ñ ·ÝZ’FÞp)#Q üêX¢Ï8 `”QËZ§4…Š éH úNW3µ šZ) CÖ MïN !’ò1Q çmJâ /ŸJ ”QÛ4™¦çqâ Ü\æ µã .ä jó k;Z$é “ýÓNÚ ÒFÖ Ó ëš ÒŠ4 ù [ÿ 1ü ®s©;+ €gP >¬L tþàÕx8Ô. ûµb_õL([ Áð 6-ÿ ] ùÕóÃY 'ì9ìÒ9ýkNB

o

ŽJ ŽôÔl ¥Í $q Ò.E4qKº Žèr)Õ NiëHBÑÚ ÑH Pi b€zóÛ8 £84 å S \ÙÝ-µ»yE ÞFEI¢]

A Ô ûÄù c «OR º _

+;OÔ,d»û

® GÐ Žkh¥c:’oXìlA aó zTqŒ ©3ŠÍŽ+Aôg'ŠfêrñRPê)3A Ö šh4f Ut9$ûÔå >•R6ÁÏlš 2Y h ÕàòhvÜKv 'ÍmÇŒU K‘2!ÆO Õ-xcK ûVˆæ @q¥Ü{-KeÓ^ò §dXÀ?Ø S ÿ Ìt¥ekŒ §Ü{mþU5ÁÄ.ÞÕ \ßÜ Iuþ¢O M

cC

Ãÿ ò QþÓ 3WÛ•ÁíT<<Ãû5AìÍüêü `ŽÕ 68ç«lX )ÍHj _ƒŠ“5Or î SA¥ Ç )i™4áR1h¢ƒ@ # ÒŠ( b— œR ïéL,T S ‘ yR8®sEðíå £ö R:œ G y # µŠ Ü î 玔b” QœÒ O ÑJ)1 Fi È HM çå&©Æz X ª–à–ÏjÒ+B&ö

tÛbÚ;Ô .Ô ÑÍÌh>µj1òãÒ Ø äH8æ <AóiW à :Ò' 5ãÿ É=Èþu ch Hß ÿ 8 Ü ÊŠm ?e ýÑErÜèHe ü}ÜŸqR]ÿ Ç Ÿîše ÿ J ?í ú õé ñë/û ùS[ sÚ ÿ BNxfcúÖ“gîšÏÐFí* >ö ñ5 Ž

uGc…Ù= àm =1V SÈósVÁÈ ä 8

œÓ…0 iÀÐÀx ÓE 4”g €FéU§ bŸÆ¦wÀª7 ƒïZE\M ÓÓm ÿ hîüêßjŠ Õ% wdEh<QM ÍIc £põ¦žœTG9¢Ã'&šM5A

M+t CÁ i€ŠRh ]7 {Ôp Qq–n)cSÀ

kE r. í ÿ Æ*Ìm…ÉïúV Hs ÇÜ “ÅSŽÀž¬ 1v8è;Öv ù ” Øþux“

MP Wnšã *3õ" ì\>%s¥µ\ZÄ?Ø ÊŠu 6Ñ º És \ Üæâãýáü© Ÿñé/û ùSm ãâàú §_sg0õCü [ Œ-

. ÇùÕ ÁFóS'ûÃÖ Ð ÿ eÄ ç Ö®go

uGc It)ÎûŠÉ ïWã9E ÿ Ñ åâ <ú Z6Ì js‘ ήkDÌÓÔœRšfð CŠ]ÀûVf Ñ“MÜ3ßëFáÿ Å =IÍ iw Æ hZ àR Ýð3L Q•Î ÞžÇ +U S…4v§ Íf4-'JRÔÖn( »ª–¥©C¦Â%œ ㊠Xö®kÆ®Á P>RÙ9éNÁ w© a [_&ø% };Õ¢xæ _ Cˆåœ‘ÉÀ®£9 5fG5Ç (f“íLÍ2bLd/SNÃDP8 N;E ’ÌÌ{gŠ‘âTN

]•ÉL«c v«5Ã rÄš f

ž^¬~QíUY Ñt–ËÌqòÿ áZ;C `UH”®õ

–mÍTµü Î A c5 /ú $ÿ ÿ :ÊOCx/y

-·ü{Çþí @?q ?Â(®=NÅb oøø ÿ {úTÒ (¦4c J¥Í jCá ÏKËŸûîŠ þ ŠEÃÞÝ‘ï/ ©á ã\. yíóç ¥ Sæbå[ ÿ î EýÏýõKÿ ì ¦ r ûÔQK™ŽÈCáé è)uùƒIýƒ0ÿ ¥Æ> Š*“bi

ý 1ÿ áŠ? .G#U —øQE a]ÿ ÐVã à …!Ð.ˆÿ œ§ê¢Š(»

Ï Œƒð §Ã ݵYWßËSE 9Ë W`þÂÔGM]ˆ …iF ù ·Ô ¢Š\Ï r®Â

PÏ 6 F?µ õÈQER“î

. bê` ø ®?Ü Ð5 ãØ Ñ ŽÍ 4QK Hö eá BÉY ŽH gúÔßØÚ ì B ûÅ ëE ùåÜ=œ{ 5+}KO k o Þ«éò_ê xï e

»

oŠ)ó» á š JÖ@æòß è Æ :Œ åRòß6Ø߈ÏÖŠ){I_q G OI æù71 ÈÅ£<Š·es©Þ ÉÝ éE nrÔÎ0\ }ÃO Ôµ ^ g fN #

»q j H#•íön íëÁ¢Š™Mì]8«\éc QYšØÿÙPK H\Šï•\è word/theme/theme1.xmlUT

íYM ÛF ú Ý É r Kœ öÚI»ÙdÙuRr Ëciâ‘FÌŒwã[I(ôP

… ôRè- R H —ü …”6-ù

}õakdÙòîâÐ fæ}Þ y fäë7 û

ZFåªe 8 H ·eÜï ®4 7>ýä:ÞV ñ ò@nã–á) n ¦t` Ë ð pÍ À'ÀÆgfÕ i` û eÜ CÐ?_}óöù Æ ƒ @ÉhÂaâÈ Eê v8®D?r*;L cÌZ ò“>y¬ Ä T Ð2¬ø sF ?¦p¦VpÑ8ôâO C

Ž«1 á æ,* úÖµÝ B« Ð" Ûívº ÅŽ {R)Àê f¥ D’FŸ< %v,Ûª jRk èV»Ý ·VAk 6 F}§º

ZÏ vÑÖöN§ÓX µ3h£ í]ÛjÔWBcz Ñ`\ F 3 œS 8» Ù dÓ*"3€©ÅwÂ*P«¢ÝÇ è A ?XÑ ©iHFØ º·Ï ûû§/Ñ_/ ~ûìûDbL Ñ k Ç©%

Žœ h ZÆç! Í ß þõÝë—èÝë §O^ >ùýôéÓÓ e z9 ·qà 庮Â)

æ zñæÇoÿüåY lGà ëSŸHt—œ Cîƒ)% É@\ Ù 0Õ q€#l ª« êî 3\Bß&ù N• nM å :òÄDÑ Àžçç ûœ 6 ¥ ïE:è»6 Ür¥ÄD§?Äø L Nß LDÇ#93 vI@ ŠÖø øCJs~Ù§Žà’ zHQ ÓÒ-ìÓ Z M}ðï —ÇQn/ 6geâvÉq É Y™ ÂrÛ

O öK-Â>Ó w òÊŒ8š

'ç0© \Â8ê ”eØ{bš3g C,

§}6õó è q s®#vù ãa?,µ žŽùLŽ!50:àªT9žÏØh þÄÁÚ0z@ ºX-ºO]oy F+ CÍ… âÓà Ç\ Çì Zšt e

ýb?ép1 ÙÅ“à Ý ™—mä üßÛȺÂsÞæ‘õ

S Ä ý•W™ eìHM #c $ 3ìÁd<ˆAóKTèÁcz š $#

ä

?#ÁÕ TyG Af% çÊTŽ+QÈ%\éŒ Ax zšJæììÅA4 £ ÚçÃd ¦ Xˆç—èéJ]tÍN g _» iñ• äLò+v ûŒòMÍ ˆ G j¢ fd xËŒ) HêÓ ûWzxHR W2

¢ÙE +µsoqsý k

lÕ6®ÀY ¬kP_§ Q l

ò#t úÚUÛ Æ ÎŸðè ÀVF% 37h ŽJ <CYÉo… f+¬3lENj( ÚÅÒKðñR Ÿ dæUíz oÓêÕš• Q=s1VÈhD µb& ¦k ¢ˆ8ò 'hÀ&â ƒAõ$j TB[¬Î JF=

è )J nñÍašˆ … N«fs Cñláõà\™ä •éi®0â 6Õ6h“}i“®§tà’P Æ `8ü Œ¢ˆm CÅ

=êô —b TŠtC,úû%Rš ÏK ç UR^]O

R

5Vy Ú g¥ª fœgüÒ œ+/Ãäw@Ž ëGù߈ Å@Þ¬Pňd9 LjE šË ràö>–s`ÝÚÌA Ï9¬ ä ¦u ò®u íÎy Zå Tí

!B ¢è

:

Ë æçs a û r f43Å2`ÒA€ñû=efîkZÿÅ1^óOm,ë}ûÇ^â û<Þ1 ÃÔ.™Éî.þyÌ €å.\f'L%ú/NAez¬ îÌþ w ÿ PK H\Ka– Œ word/_rels/document.xml.relsUT

ÒÏNƒ@ ð» ï@ö.

U«1…^ŒI Š À UûöNÚ ÐÈ “=Î ûñc` ýÑCò >(k

–§ KÀ4 UF ì z ydÛòújó

ƒ@º'ôÊ P Ñ=q š u`èJg H£—Ü æSHà«,[s?í`åEg k

æwmÎ’êà`I·í:ÕÀ mö Î< Cý ˆô. j 5’ƒO!ó¬ULVg

V¢ `D £å Û ðgMáß;º

Âà SÎq^Ž QšþáÑ¢ Uâ æé Œ ŽI2{]ƒ§ 4 ÎÑò-=Ä lé8žÂ ^t1 ò PK H\ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ 1 à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt·7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK]— DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž·MÆÒ} PK H\©í ód Content_Types].xmlUT

µ•Ënƒ0 E •ú ÈÛ

œtQU E Ë6RÓ pÌ@Üâ lçõ

AUš6 B6H0sÏ=X(I' YG+ Nh•‘q2

ªŒ Ì^â{2É ÒÙÖ€ pY Œ, 7 É\¢

(œ”ÚJæñÖVÔ0þÅ* ·£Ñ

åZyP>ö

ƒäé ”lYûèyƒ »âO Ŧ+#B6€v §t—9 P»ƒ03¦ œyœÓ ã ^ ÉvÇ- q7 pªªYù»é ð kE Ñ”YÿÊ$®ÓBó©ÕÆQ &ÿ㎈ë I 1+ ˆ

"Áz ý[ì»OXpm!\c ~M mA ßÖàÎ ý œÃ/VÖIÇ

ï1z •

9@f

ó ùü€ (õ Á}ú dB •è0có WêÑ :j)ç`1? N Ðñø Ýu Q ù]NÛ ƒü PK

H\qØyôÅ docProps/app.xmlUT PK

H\ xs docProps/core.xmlUT PK

H 8 ô o word/webSettings.xmlUT PK

H\

g š n Y word/fontTable.xmlUT PK

H

1 4 word/document.xmlUT PK

H\

æ

ÐK word/styles.xmlUT PK

H\ï’ùN D4 word/numbering.xmlUT PK

H\ Ì:šó k" word/settings.xmlUT PK

H\ îx ž% word/media/image1.jpegUT PK

H\Šï•\è G word/theme/theme1.xmlUT PK

H\KaРΠ5M word/_rels/document.xml.relsUT PK

H\ÂÝ ÏÛ g

N _rels/.relsUT PK

H\©í ód žO [Content_Types].xmlUT PK

º DQContact this candidate