Resume

Sign in

C Pk

Location:
Riverside, California, United States
Salary:
Open
Posted:
March 24, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK

*oN word/numbering.xmlíZÍn ➀*v"+*Š ¥jUE•’>À Öf•ýA»

C ¥ê RO=ô ú$] Á6©Sp! i}AÞ™ùvgüÍì' ó 9ä 1ê™ cÛ4 õY€èÌ3?Ý] š 3

=s …y>~s Ñ L W~ bD Ï ¥ŒF–%ü ŽY ©2N '@ª f ÀïãèÈg$ M Fri9 =4 0Ì3cNGkˆ# Î Ê$dĦSäÃõ# àeö]…\1?& ÊtG C¬ÎÀ Q$24r(š2 Èü $æ g~ Ìn

Ug W Î ( Z Z sÄž]¢€ D Qæ »{f'! Ñ &aG (ßûXí .Z

µIdS

Ë deú€& ðåÓS€ ê

R,. ( óœ @ø!à2 À `æßÃà Ð9ÈÉ ÌJÑ € 0ã€lH**ý Û Dpƒ6û? ·œÅÑ îî!h[

Ø T p2€ š óí] iê çX™ zx qÊ¥Z œ8YãÕ0 &ùâ$Æ Ê•E ÞÁ Üôûë— ý Ÿ b8]»G yò@4P dÙ3O 5Ô £ ÐY:ÕûC;ñµrg zÄ U“~í‘š¬t·b2 :’ù\5™žë6’ SC6 ?ªfãô dÓo…hÎéi#Ù 0M

‘l 0Íí73 0m`73 NZaÚà ™)pÚ

Ó n]SÀÚ Rÿyß: Ü·ß òç ŒJ‘ä ó IfÜ *ŒÛ%™0, _ì1@ ä 9 â é Ï’ ÓÏË\øß~6vá rÖ¢8~5¦8Z+ç«V6

Z

Š5¦ŸŠ5»d1G 7p‘U SÁ ®ÐöêËè Ê}XZ u”Q

}

Z

ú r –V—- a-jµr –V« aTEUÜoD W/tÙ :SçÚÅoåÎ=Xú pçj V í V ZÉj%Û~ j%Ûˆ’uµ’ÕJV+Ùî1J+Y dµ’mŸQZÉj%«•l7”,M ,Ý~ pGÎî”ÓJ=Ÿ 9ûÃœgÂúûÃúÏ ûÃÜí0këÕïñ PK øÀ žf PK

5oN word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK

5oN word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠH *

bS8ÀÔq

Ûc Þ —æ J…BXEñó o<~ÉÍí»VÑV “h2 c.M Ù5 œ “ƒB#2 ŽÝ.Ïnš @ã] Ê K5ÏXå MãØñJhps  @Òàà z«íŒ£ àåF*éwñy ƒ «É -b¦%'tXø}IŠE! h ñ=”Ü# µ0þÓ1& B h\% ëhz*-ˆU Ùþvˆ VÝ ÆŽqË šp Z

Œ Ü rá\X ?ˆ=q‘Œ à ÑWŒiá»g izÌ> G Þ{ Û ƒ pjL# éIn h

0Ï õVŽJñ !Tùšú@NAð

Èw 5… f

} órTœ H u ºÙEr —u V ò GÂÚ q Bûò ..ÿ 8ï Ëöÿ 5©

 b)YüCy aÊ N(w$A X F Ñ Œ Ö; AåNìYaMRPô,š ãå PK 1Û øŸ Ð PK

5oN word/styles.xmlí[ÛnÛ8 ý ý Aï dÙqR£NÑ:H7@6 ¬Sì3-Ñ6 ŠÔ’”

ï /I]¬ mÅö"jÁ $ rΌΠɓ üüå-ÄÖ

2Ž( Û K ñi€Èblÿx ¦ Ží

äö—Ûß> G\l0ä–ô' úc{)D4r î/a ø% ‘“sÊB ä -œ 8ºði f # q<

Ú)

Û1#£ â"D>£œÎ…r Ñù ù0ý‘y 6q —;êÇ!$BGt Ä2 Jø E<C

E““Ë dµï#V!ÎÖ £6Ñ Ö !N )

"F}È Þ%“9bÏmA È=Ú PŽ™e Dr Õ <ö¥Œ å ã6 $S hÆ ÛÔ GðYô P«.® H ð—€ ƒ€©ÿ

ƒ + 7s hÕÎ á Iù»*Ûs+í2] nÑ g4Ž í>8 Wï ð2€[y Ô ƒs cÁÕ = t Žô {J ·Ö#À} Æö `Ù È– Ÿ— pñ•#P2 ðr $ÿWN¬€Ü0ž—Y& lsÒ œjZQu ý#àKnU–s å * AEÇHmkïz

þŠ 4€XÐ4H” )Â:5fôM!Ä&’î `ªÃ¢¥BÕS ÁØ~R

•)H<åe Y& ÙÇ‘dQ [»Öá aX ~Q–Vøz¥õÔ"JóGü º8ëÀËdÂê ƒ?I6»

( à h §¥z…0z*,I •ùQ ˆWìµÊö<]Ù üŒÁ y#ϪÈy nê] Ø

]x ÞN ñ¦Äb x: ýa ÅÄv" ý ,ö»Å¢w ^ô zÑ;G/ v 8øh e g`qÐÀâà,^ídñªc,zg` Íí Ã Æ Ý ÝSX AB

ÚÕ Þí ÝÐ… 'u Qj?k/ ¥f”šQj

R3J öá· QjF© ¥f”šQjF© ¥f”šQj R3JÍ(5£ÔŒR3JÍ(5£ÔŒRëêíl”šQjF© ¥f”šQjF© ¥f”ZWoç RjErþ bJ)î ªÞì _ÒQ

š>{xÎ2RÏ ºX tJ1zfˆ2$6- :EU& ,í +ü§OÉŒ á ¢ò— åäzl»—º

’< Âù 4¬ Þ@ â e d< N Æ € žFû 1œ d çÞ4® Q!h ƒ År/ˆSNÊÉ ~w H Î Ó/óJ

ùˆø vx¢–^µ· ïÝ

1ï ZH5»m ƒ K=©þ` Ê Û@ULíìô ôe«Ëƒ( xš 2¥> ŽÙúß Æ ûØtÎÒ“ >U i Gå7‘{ÿÐ Ùõ ªø ªµ ª>#  …Ö å®Þ‘ Çé ÜT9h{

Ò Rz6ŸyUbTN1—»nªV4õx Ö–ÌJ! ÏÒ}e9T’n‘ÙܺÓx& /þ ¢S µÿ“ ÊúwHÙ ŒôÂpû `L

‘Ytn ’«O1e™m ÿýÿÿ `

f

f

f

f

f

Ö e ñÛÿ PK ò ùÜ êE PK

5oN docProps/core.xmlm‘ßJÃ0 ŸÀw( MÒÂ í eW

Å» Û`ó $ ÛÛÛv[ Ý] ï 9É)7{Ý'_àƒ ¦B4 T¦ ÐK M ( ‘ É{k B hS_•Â1a=<yëÀG ! E&0á*ÔÅè ÆAt yÈFÂŒá õšÇ ô-v\ ò pNÈ

kˆ\òÈñ$LÝbD Òí ?

ÀЃ Å?l ÃÅ 9ùEj çp A-à0 ÙPÌè8?Åo ÏóSSe êò4 x ™Œ v îœ w Í Õ9 4 irÊŠ5#ä Ä ú'áñl}}»kw IÓ À'~ Küo9õ7PK D`à è PK

5oN word/document.xmlí ßzÚ8 ÀŸ`ßA û}{Õ 0$M “Î 3Ì m ÒéÞ

û€µ‘%W’aèÅ~ó {µ 7O ’ÿ iš V/ [ÈÇúóÓÑ‘t,} ýo E3 ’pvYk 7j Ë=¦—µ w Gg5$ f ¦œÁem öý 7 ð À Ò ÜËš TxQ K Ëc Ó?N Ò·bZ  VdL(Q ºÓhœÖR1ü v‘Š8

ˆ+ ä e à“ q!ý“=!6yoòH/Mrüƺ ªÓÀ™ôI(3iAQiúG? 2 fñæá&oó žëê hò¢9

RêÐ^òc. ÙØ ˆü M’ þÎ càx wZh eF–e!é& I~º!c ÅâËTà å ú H6¢ø ý”ŠD d Ê Ð" (wïÁëb6Ã9ÌÞt#œ Hò ž

Õl ñ CXJ þ Ò~ <

H[i Í“í 8™€7Z Ž ·0 C4 Ð Ô ^Ö é Z Ô úeàí—Aà LpDÕ# ÜŠµÀfû"Ä ñŸ+O$iSŠ Z Ë)Ï% 2Ä®n¬ÍøúóeÍi « Ö 5 L V ó]})Iá Lÿfñ\ ö@ ÇB®éhŸž5ÌCkq ™ú* rÞ:m r3y&

ú}: žhi: &6%F“8íüf Q

€#Å“WüËÍÞ è'a"É» æLI#Pº \Öº jMAŒ$W®Ý –ª# ^

ô;L®< KÎ ÓLîãÒÌÂÒ2 Ÿ Ðv Ò•ëaõ4¥õ ÄS < Ó: «YW4OÕƒW Ž Õ z u 0uù} f O0KÞ& Þt4 ÆœÉ0 H 3 ù@)0@ï)Ñc U I·W ô Ê ÛFÒúöÚ8ž‘î @[þ gi u%0Mk ò%ÍN«9q hÈú êP2e òÁ L Ýi ^75é ufp 7àw * Î.z®Ì <RnA "_2 Eá@ÝÎK& Y Q sçäu£ÒFÔÉA Qþ" Óu Ä Ñ™ ï fÙߊ x<’øÇ4À šùѵæP_)ë §9ÿm5gazº ôWt~Ò<rNÏ Zí ç•Ö£§ éÑ'gmžoÚb…™ G 9 3 Æk[£¥šjÛ$ E YgØï Ñû«ŸúÝ»Á }ô ÿ+ g¥fñåMónÖ§nÍÚ

G ¬0a òEìl3 A 3 )BÉg@Á ÉH ]DwùÆ &ÒõŒä= T BN -

ø ùÚúÖOê xÆi r#©x`bëW üfä Ó— yæÖüÑ/ g NÁ šè· OÌr<g ¢©àså B ÂxÓ ô!Ê5x:1 ýš 1Ï — Ñœ—ºÑ”M B—Ü)q V n®J\7åkmåÈa .lôóàæf :ïzè Áõ Û 7*c еL 0-ÓÛA mÊè_`¢S`<.Lõ`6 ý£S Œoëê l º¬LG _G99Kò6 Ž Ó·Ø ø \Ö^;q$ÅÃü:ÉrÓ 'L Ûå ÛzyÜ ç*»Må E úG© PËÄf ýU(Y ÎÖÓ ÿ6ð VšŸü

àœVÞV8 G<Uœ { íuôöÕ èúú ñŒ 2C bÄ ?6HÇe•žý -

-`Àd$ ™Jø

Êä7 –ü* ß CN Š'ìF cZiò –ü* ÿc ëQÅ¢ÒÀ; ø* ÿ <mØPt " ŒS>]dk ñw õ'žÝŸCÉ!4 –m •i üè ¦º• Œ ÒƒßfÛb_ ì 0 !4ò£h x© ÒØŸXì«€}f õ•OÜj+úSK ˆï . LZ à ™á1…JcÿÚb_)ìoñ¢òÌŸYæ«À º@W Ý Um

çÜb_ ì»™Kù ò®

ÍŽE

Èß …Ðç ô@– Š@©j 8W û*`ßÃ

£>SbQ [ UwYèZè« }Ÿ « gÄEÙìå YíõÙÞÁâ_ 8Ñ c 1º ØUæ η á J#m]ï+Áÿ Û;j6Žºoë·Ý êÆ Tšû p ·ŒoÇx öÎ’Ýp À Þ’ %ÙoGGÍ“F u)& Dfú‘BÕ?

q À Þ’

é#3ìœj hÄéÌT fw ÀyÞÂ^ ökN)Ÿ£ aŠ9Úã ú xÁ[Ò ø[oÅ‘

ZiÄ7<yáÛoG M ÜpÛç ÁÕMRT =I ËÕ©",â‘L$ ó

T\NM àS éGâ)?-g ñ úO£ y¦~ÎÓ$ Ú

ç òï$—W0rãÉÈõ$©ñEÅwvqì Fí FË 7nÙj 9,`ƒ ?ü õÿyÛ úïºý5û»$$îpÃÙ as Š` »Ã>QüßbHQ$9 šØ-VÄlpÓñfÜÅ

Ð`p :D îIt 6û7 ] `Xx ñW Û9^ à4š§èHÿ VÆf\Ì52Û B 8û 9Ë ñHM )A ìoîâ Äæü  0 <3 lŠ§€Â H H OÙ P Q ¢d È k* qÅü -q; ß“’HµÄhN” p ¦ˆ

$ =¬ Eæ J Üd)S+FÁ£©O N Ô%ª BE eä # åmW %Î{È 5Â\ dJN¢ ¦fÉa¬Ç@È öÓr”Ñ > š3,tlYFÌŠ9çYÌvŒ™kNúâØ Ñ¥BfÄ fK13Š+ùð79 $>RD y ê ôpO‘Y);Íb.p–®]Ñ… C® Óä s Œ)É Üò2ªËåÔ ä iD øÜ9ù

M L6Ó e<F¦UÌ!Ír KÎ8 åV~ ä2¦ Œô4íìäËšfj y2)<–éß,åÉ úNciV Ó,/YäÍ Ù-çtÔó K]ò {ˆZ =àK& ê]Ž]?žèÚ—GÇ3eí# ñÃ5 SŽ~ä ·\ xväè‘ 4 º ióüüü ßÿã4š'eԮŠÚÏÙ7— óŸ}}r

•™

>ufF)í bÛyZ¦ž )å Âzxa âhÎÅ}2c— W 9 à Œã ϵP M~Æ®ÐF#šD, –èÑp Å6Ú @îu Bð 1 Ù¬oBU

bî 3 d ØìŒÖ?~ÿ ™ãû AJÊ Ï¦ maƒX ŽþÍÑ2 b H -NäÔN ôKz~o«Ø Qw šº » ÂPà ä $

fÅbM º¦Ø4ƒs3U è ÚÄ# Ž0[=®ZkJ9Áqo\J í ii –^8 æ J$Ì ® L*<™d jÿŽ ™ 3

ÏŒ x ë7ÝÇš Ä

ÌB,âZ Æ6^:êÈ L

J ^

-xû ïF fF ™rÆ EÇe

åX w Ì €õˆ Ñ K à.ŽŠ £ RÝÄ î £ùE” 0ÎÀ.~4ZöDõÒ®“ìÒÙ ßûÐíÜ

Þ ëÜ «N ç ï? ë=X4 Ê=Is庪 Ç£cÔ5

fT Sm-ý

áßQr\ä(é’ŒËøP W&™ Í Sã žøˆ7 ñE { bÞmÎ Ì MÌ d Hr

šïÿy•z#uA äàêRz \ïØ22d<j •“ŠC0 Ú g k^Vá•—À

È âÏÙy.Á MõD3 þljª–åQêÚ ™©ŸIzÄžH [ AÑ>=K+ç«6Çyë LŽ &gG L3ƒ3 Yš yPjl& Ä ÔòªOÊî ’h? dÛ Ùh;;P [T Ý5åYjuÍÝHìm[ê Šâ v=©ÏW· so _xÜ ÌŒê ÿ PK È™iNw PK

5oN word/_rels/document.xml.rels “ANÃ0 EOÀ

"ï ªê” uÁ É$ j #{ŠšÛcŠÒ R ºÈr = ž ÆëÍÑèè œW Kã E Ö }åï Ï,ò$ ”Ú" Ö g ìný ZRèñ j} LÐ

Ö µ+Î}Ñ 8©¬3’BéjÞÊb/kà $Yr7ö`Ù…g - sÛrÁ¢ ká o[Uª€W[ ] Á ùà)]

$X ÄÁ ñë s"T

ÃYš xš5 ê4ŒS8ÕSã—sŽo “Ó

J“]ù UØÉ—úWŽ

kú oG ò_ØÇ9añ`vàÂŽ gi* tN

£ 9• bÚ3ð ™ý PK }cƒi Ù PK

5oN

_rels/.rels ÛJ A @ À òÞÍ "ÒÙ ˆÐ7‘ú a sa&^ú Q R œd yåÚBN Ö Ë> ÉÂÓá~u ¦ %OKNláÈ

vÃÕö is(Í($5

H ElnæH Ë…“VÆ uÂBî™&ÆMß_cýÍ€á iöÞBÝû

à ð%ì<ŽÁñ]v/‘“œYñ§CÉT'

o zô_éN €çmÖ—Ûü )F ò$ .W^•ªÓU >öGH] 4Ý ðäçà PK ÌþTùÔ PK

5oN word/theme/theme1.xmlíYMoÛ6 Ø toeÙ–ë uŠØ Û-M $n i –XS¢@ÒI} Ú〠úa Øm a[ Ø¥û5Ù:l

Ð W N“ÖÃ: >Ø"õ ß ‘òå Žˆ ”Ç-Ë X îÓ8hY·ú

M

I…c 3 “–5!Òº õá —ñ¦

ID ÈÇr ·¬P©dÓ ¥ ÓX^ä áÞ ŠÀö JÃŽ0 - ã ÔÞ ©GP?UimM•w ÅJ fQ—È þÈI äDv @G µ, ãóã Ä Tp£eU eo] gBL ÕäzÙ üQ5“ Á`&èôê —vfú« þe\·Ûít ™ u– õ^ÓiOuj ürYw§âVêe ßh·ÛîF _ ãëKøf¥Qß®–ðõ9Þ]ö Ýé4JxwŽo,á{—6 õ2> …ŒÆ£%tZÏYef !g Œð&À Ó 0GÙÚêÊåcµj Eø dÅÅŠÆHM 2Ä à:8 ŠS x“`íN>åÉ¥©Ô ’ž jY b yùìÇ—Ïž “ûOOîÿròàÁÉýŸ

R p èR/ ÿâïGŸ¢ ž âáWf Ôñ ÿôÙo ~i *

øüëÇ <}üü Ïÿüá ð@ iD$ºAŽÑ 0ƒ 2 ç“è ê Ûq qŒS º«Â úÆ 3lÀµI9ƒ· P€ xu ·äða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ cÚMméY Ç Ù ë Œ L ;

õíŽ XËÔ û JŽ Ò{ DˆAì îQOpÉ

Ý 1%}:Pf k4 ºLL B K Ù» Úœ™Ôï £2 º 3“JÂJi ŠÇ

GF qÄtäu¬B á T: Œ£®O 4ÉÜ ÈXö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q q c?’#X¢ íset

C

p Ü·)Qçëí[4 Í

$ 3 ¦– Ü 6Ä ÄÕ O#nF MÜ@•Ï }ô?¢ìmxz™zf‘ Wá é Ã…Oß~vÞÁãxŸ@C 'ç äü.’óª ÏYØÖ7Ú™šhå®{H ;T F®ËŒ % ç `2 dB M~ Âea®

ή‘àê ªÂà '`ÆÉ, P

H”p G

k¥îì J!ælÎ Õ óéš~Øœ©ÉF Ô

ÕR g5V»ôfÆœ xFkŽk æžjÍÖ }ƒpú*ÁiTsÓ P0#~š \Á ,k/‘ OŠ 9Æ@œÚ ÓÖ uÖ4k µ7 v–"éæê+Ì k Re©Jör BÇà•[u-äá e

a» —Q údJU qËòT Ê+ y1`ó t H T;X Tvkú.&žû_uëi Ö ÎæE éü ^Ø ¥%Ã!ñÔŠ™ù ÇÇŠˆÃÐ?F 6 ü®ç«Ë Õé@@ Ö …Wîü¢

ßù Ý Y â “šZísxv=ó! iîÙ+ ÍPjk Å}wCIW.lpk~vê m€À

r OÀÆ h Ô%ÄÒ7Ø© ähÎ[ Žœä P

Ð

L§BAÈ *â …2§ª?_§Š

ž üw@Ž ë§ÝÛHã·P8e n h Aï-ÞùÔWì Nß Ì

ÕÏ ©k =

6ÞÌ…s>j«æˆ«î™ µ SPú ÄM…ÇæûÛ>?€ê£ÙŽ ÁB Ð,Úo69 Ÿ Zp©ª w 5/AsE ùÔ ìÓÍ C®ÝÓSm

d ÑÒ?Y p lïÀùhÌ”Ì_9݃Cigú è ç¢[ÿ PK 0ÝC)Î PK

5oN Content_Types].xmlµ”KnÂ0 OÐ;DÞV ªª ,úX ,è Œ3 «~É3P }' d ©Ôª lÿ3ó c 2™íœÍ Ð _Šq1 x

*ãW¥øX æ "CR R6x(Å P̦7“Å> fœì k¢ø(%ê58…EˆàY©CrŠx V2*ý©V ïF£{©ƒ'ð”SSCL'ÏP« ¥ì©;oJ—BÅh VÄ ìeÇb Ùìå/ò É E ÛÆàÚD =5 w ™d*ø“E k£

zã8¥ø

©Š)h@äKu @ âÕÁu Çee ) jqhò Äï Ãv Ô}Ç— <ëÚoÜ 9zùª â”ñà }È59j®µPKûãôò Ž£®C œí#$2p>vŒ9g e xÕ ‘öv ûV;ÚËöÿ2ý PK Nä I Ÿ PK

5oNøÀ žf word/numbering.xmlPK

5oN ö ê word/settings.xmlPK

5oN1Û øŸ Ð ê word/fontTable.xmlPK

5oNò ùÜ êE É word/styles.xmlPK

5oN D`Ã è â docProps/core.xmlPK

5oNșiNw 7 word/document.xmlPK

5oN}cƒi Ù í word/_rels/document.xml.relsPK

5oNÌþTùÔ

W _rels/.relsPK

5oN0ÝC)Î d

word/theme/theme1.xmlPK

5oNNä I Ÿ u Content_Types].xmlPK

ÿContact this candidate