Resume

Sign in

Customer Service Professional

Location:
Phoenixville, PA, 19460
Salary:
40,000
Posted:
March 08, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK é ÂL word/numbering.xml¥“MNÃ* …OÀ

"ïÛ$ *í

*ì€ Ž“Xµ=ÖØIèíq R$” UäŒß ÆãçõöKÉ æh è”Äˈ \3È .Ròùñ x" uTgT æ)9rK »u“èJí9ú} Gh Ò9“ e%WÔ.Ápí 9 ¢Î ÅCe ” Nì… î ®¢è‘t HI…:é

Ü $ ä ` ûô

œâÛJvÀ*ŵ;; È¥ï MÍ¥ùbÙCê Q+ÙïkÌ · iãç¬dkÔ f qkýß][ ˆq4a€'Ä ÒÂOÏ E… 0§t\ ï¥ î vF gaå”FÚÒ Ø#Åãï.èŒy^ê ”â+ W

@ÎA ’¢ë r A ;ðì™êš aΊIq "e HÕ R{ÓÍÆÑU\ÞKjøH+þG{E Ì û9 Ü Xõ€pó

PK I C h PK é ÂL word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t—Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l—

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK é ÂL word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ 5 6ì€ Ž“Xµ=ÖØièíqi~J‘P VQ<yß _ Ú j í 9 &c yÂ"a8æÒ šÝ Èy09(4"c{áØf}µjÒ wQ —jž Ê{ Æ ã•Ðàæh… Å Iƒ TÆ h[Û GmÁË © ßÇË$ e- 3V“I[ÄLKNè ð IŠE! h Æø % Èk-ŒÿvŒI Ð WIë:šžJ

ŪƒìþÚÄN«î»ÆŽqË šp Z

Ü rá\X â" 1À ¢WŒiá§g izÌ! g Þ{ Û pjL#ÇÒ ü ýï.`Â<OõVŽJñ M} § x ä;€šBPÈ ƒ>Ìy9*Îg \BI º Nv‘œÅåµ + Zù?Ú3am _O ü Ë Ë nï I

è þ{’ XükýY K8TâöÊ\ PK Ø t PK é ÂL word/styles.xmlÕXÛRã8 ý ý —ßÁŽ HM bC1L ËR

Ô k Ç“ùú‘dÉv

6 Ó Ó§e)Ÿ O Œ#JfîèØw

HB ! š O Gg®Ã À”À™» ÜýrñÛç ÊÅ CîÈù O“pæÆB SÏãa À i

\R ÙÊK {ÎÒ h 0 /ðý k`èÌÍ ™ ˆ£ …Œrº jÊ æËÎ`Câ S®h

Ñc Ë (á1J EKvE“ƒ Y ˆu _ž 1 Ëb S ¥Œ si * KÄ QÎ ’ÂvL I )a”4 @eìc Û ¦ ª…T\p<$‘bè v ëóS4HÅ

9Kd¬ ä. a x LÃg Í YƒRÌÑj œ H J üM•

ù

<Ä … Új? Œfi% ñ.hµ

r Œhx — à «GvÏÌ£yÒ_ ” îäSÀC fî%C@ Ï ÀÅ%G fŠ/ /ý= Å Hó ÈF YËœ7m •µArôô ÌžÉÇkf™6Ÿ4l

B QÀR@ Á £S• FªËƒIùðW ¥ d Ô \

™ _Øþ m6

*·È"™Ô$S ïµ Õ/ 9[lR & L 3 Ut=ô-š wJÈš ëâ NEl=µ

/À Ã-èGe Qº q zß ãbÀ ÑŸÄŽV å,ø]tÙMIŸ!Lïj. P™oe!yÞ£ˆæs©\Fqc(ý=Òˆ ¦N _/ç ùQpŽL J à M ù2 Š ÂB‘CH 8{Õúx¬ D CÀLÿµ å\ù- Ü_m Ó5§ç »Æ1 3ÓcÙÏú,f *”e‘•Ì ~(ÃëÄZ

§ ë

Ò¢! ÔÈ K%â9HyÓ. z

cH1e¥M š[_0jo}Ö–UýN q PEyø Ê Rm¦

ÕØ9wié ·¥ƒÿ ¥[Z=óëR=™øÝúl §Yñª6'“vm

Ûž,žô xò X Îög1èx Y 8þÕ,Ž·Y €Åq ã xÚËâé c18 A Á Xœô 8ù`,ú `Ñï`Ñß ÅG$äaµu ÕÖ_Lß(Øâo €

ñS

í¥ÂA§ú:9ÿ^ë

só, ØûR i ÿúô Ñ!^E ÞtúD*Y v 5 íI.C Q ÄÆúœ þ

Cò$û¢QÅ k»o; ÁÐZÓL(•Ü®Ë;—ÿÞ o6Ýà øë Pÿi P s ·êPKy¥ Í §œãèI ºAQ Icà ) ÏŸ ôÊô ¬eŽ

\ Cþø¦e–Ëâ

k‘ ùGßAé: ÿ jwø^gssÏ•BÏ:=Ê xÛIyårú«A d ™þÛ{kO Eü5-ÝQG{ C

ÞÚ [Û—jÞŒK. ÔpWæ7vƒtªý®k74 ÿŸvŠîWÅC ÇœràC]ý _ Eù

ËR{¬

S3šÒXËö .]Å™èO 8ãŽkæ çÝn ñ ŸPK & PK é ÂL word/document.xmlí\msÛ6 þ 0š»k2 üvuzŠL7šÈ rÒÎ} È X ” üúÛ IYv EIz š® X Äóì à ?ÝÅ ÓFg·Ý ItÚxw} sÔ`Æò$äR%pÚX iüôêo?Þž *ÈbH,C 9 ƒÓÆÜÚô Õ2Á bnvU

ޜ)

s —:jÅ\ßdéN â”[1 RØe«Ûn 4

1ê ‘éä f–ªœ ÙL Pü+kèmÚÍ«œ ]v- 4HìƒJÌ 4 9/…,6

b Ëò Ût ÖBÍoÑ Ì ºU:Lµ

À,=Ëo®$vÚ[( D¬jlÓ… m HVbÈ9 Zµ m Js¢î r

#·éH~k$¦šëåÇ à_ Ïõú©ØÊ IÀZ6Ó+ ü Áœk[

_#Aªà  O åÌa

i ß;©ù"ËvÚ Üe2ç)ÜK MÚÏZeé »ï µ7 Óû2 ÝRÀ+œ Òÿ”Ýžà ú§ vñ (ŠÎ@~\8þ È?ƒ Ï ýƒ;cý rÍ áZ©ëÄXÓ?“ò Õ •ùÌ U%ARÐûÙí

gV5ZTM$!Ý ™-jÌ 6v䪵óG •X U

.W

Ê é Æÿ Uï¦JÝ L,ú;#™òœ * ÅË _]%<ÆÖÿ ý Fw

D j¬ ä ~ ÝÐ ÿ z ޢϮ…r4 \ ùP ìwË’ y –ÖJž Jg TªÁ€^@ãÕ ¢hÉ R.éi ùS ò©Nå

‘u*àÅ u/N'v) ìô àDH: »êNo;ß ì ÿwÕ~ÒÞƒÌX ƒf Æ™ MŸ> {EÌÑÝ8©ìu·™HžžuÆs àÛ M6î ÎñþA»ŠöÙÛhŸîa]

ĵ *{ÿŽ I h Ã^ì í d U4 þæ é ¦æêgv® ø ! Š!uºa"av ìÝ ! e<Y2ˆS©– «h·Þæ Ý~ òß2ï ç Ë WEË üÅ ªdŽÃus<m• áZ

l€1

*~§Šê>ª º1ª>@ Ç GUÔôñf Øïm Ô ˆæxÑ=ê

=5# áIˆ ì GÀ Jf105C,GþEÝ É ·ÂÌ–LÃï kØ?yœþ e© )Ù€ ˆ ©Va X Ëúá 4 5 äKˆ

Ü ¢

ôŸ Ô \_]x> xþûáÀc 7ö wyÝ x]Ÿipx9 ýáµ7 &â ê£j šNŽ8•Œ Ï> Ú 1àtÚÇ{OÍF> 7æ R, àõcÌÁ ©J\ IqePðå K Bƒ f z cOάˆA.YÌ“ ô.»à7ˆe™ ÔJ(É*å v b R DyÏ3Ný @0Ž&7FD • Ôù3% ýÉäj0ì_W‘GtÚõ áhÄ yþØ N I% E§S w1LÌ E§ŠšÞ ûĬRĬ ƒË FÜà ôÓí@I Û ä AèŸJˆ Ž £ä ê È+¦Ü ºE âZã øCN/T @b5^Så nÙ43h cªˆZ ç Z _ùU À~}¦Ë·Þh Ìà ©aÿ á ù þcðe ݪk%ñªW ^

: jW1åÚ9 üÁ5Å&L

c «9 ™Ö y–ö0 m2n DB? xq ‘n

š íáCaf P 5

æ ð Š Ø媥&bŸ% CtÁ &%P[`Œ ÐòœlQDÐ c …&

…ÁXØ b…"ÇD5s Öt# ݃,K1Ææ hd Í]Š 8 ìu>V —i.(Çb)© 8Ž

ÁŠ Ê g mý£ h ÿ& Iš3P ëñ {ƒmGNusÈk7 ívÌ Óh#Ò U Õ ì Üe— )K ŒN&ì A … Ê>!2cÌ )r PïÒ ØIÔ e7™ G

“õtnX Ö"3 –\Î"ÌÐ * é Ï Ò?“Õn _ ªh O.ðu:[îǬŽ * çÇõ Äñ^ ç UÔt cøY ƒ« w—à Î2W—“*ÚåõŸ ÎðÄì⻵ #0~wücNY êðúÚ H¦ é å §4 çŒ Cä8à á^Ì b G \Îáe b $ ë

”MÈ 1ÚeþýªÆTädD$ gB;Þ (íˆ h Ê Š h 륫Ld… c2 eö`.€x Ž Ö œa?R¥

%3Kc!®$Q <ÏôÕ ø ì nÉŠñ Ò^Nn ô ƒ Ë^€D nærJÑÒù Æâ$ Ä FË é2 0@â( K Íf Žî\îÙXweʃ9 .RG iu

l-r1Æys êì™ ß«ÑÈ 8 ªþvŽŽW NvÞ ú û—o'lÐ û£j&µÎë£q Ýœ éîæSzµE Çtkµ ópí¥Üå ôRBÛZ &åK—XáZó$rI “§mŠô R ÏæÑ my«E 9PÄ#h µ.ùm% «ûLÎÉMú#oRlþy2û »ÝúL§ï= øŸ«ËJÂVw >zî å ÛUÜ;ÐýÌÁµ ’7ßÉ í•fÁŸíΖ6¢ ó

Í™ÿêp oNõ4™(R=ë å;g{ Ïî4Yü

r

_šRXíôU: Uµ™V1 B$’dÍ. HwM ®z w }C>·b“ >ñ þ ýÔt4õ)d,º ßøº !þ9 3rC v© ñu` ßfö Ã p-—Mç @ü?R K >Á áv.Ün0–*ã +iå £ôÎÞå ZE= è å

ãl–Î §Cvq– »Ä_8 F€ÜòµÄùú5NŽ ªŠÆØ Æ SÛ€O Åš JWÕLýú 3“·ÃÑ ’Ä FG É À Kˆ Ý p

U ÇgV ëz jàù Ãó2 n ïrâUò y&Ky8 46O ŠÄdš S ©ä« ùPbma Î ï ÆÇ;ÕÌëÕhá v6 Yª?bÃËó+ÿ¢ªAÇÞæ5ÀoLÚu V ÚY»78 :Ÿ ¬XPÜïŽx£Â1ô ÊG à1K%_ v© ÍÊ íyø p«ô.óî,Î T~Ÿ ÊC`p— bÇrsS&®ÒG ·8ûJì%= Ä…eVÈò3gyoŠ4 ]v Ø ÃÓTR ? h2X @ hBŸ

Ÿ6 ì[üÝíî ¦L£

N¦š* £Â[ nßžU)^ì æ>•o U œ#D’

vÝåL fñõ2%L5ôÙÖâ û~ ÊOá î?

þê PK -ï•\Î

PK é ÂL word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó…—ï yï 1ëÍ

Ä7 Ø;RPd9 $ãêžZ ŸÕîñ

DdMµ lÊ õ šÓLìz E

cöïRFÓ Õ1s ) 4.XÍI Vzm t r•ç 2L3 É ûZAØ O ªÑã ]Óô ·Î - ß ôaÀ ªC ¬àbe)

ä}ˆÕ ÓïÆ+ÃÙ™CxY Ç Wÿ d=

í CÚøJp æ Š%!8ÍNîà$ÿÌâÌ oŽ ü PK J »ð PK é ÂL

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮·4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK é ÂL word/theme/theme1.xmlíYM 7 ú ó= —xƒ= “vw“ Ý ä(ÏÈ3ÊjFF’w @IN

ié Þz zé YHhÓ QÍŒ?4

öHzÞW ÞWz å,ÅÚ L]ƒYH"”Å

ýöÑ ÑÒ5ÆA L2ØÑg éWv?ýä2Øá L &ì3 :zÂùdÇ0X(ª »D&0 mcBSÀE‘ÆFDÁ©ð bÃ6MßH Êt- ©p{c<F!ÔŽr—úîÂù ŸŒ "Äô0,z”-

ltlå lÆ Lµ €;ºè'"§GðŒë Œ Žn ÝØ l, 0 •ì Ågn77ˆŽíÂŽÆ£¥ ëz®ß]ú·Kÿ Asà ü ÂPŒÔÚÀz v ïÍ Tøî7ûŽUÁKþ

Ë Â» øá0XÅP •—ž"&M;p+xo… 7ðM Ûw J0ÊŽ7Цç;Áb KÈ àkJxÛs M{ _ iv•ö k) GèP Šä Ž2 Ï&p B

F#Š bâM@F 6msh:â7ÿºÅU d]V…l£*ç ïèŸ

º yñüùùÃgç ôèüá ó 7í í^ýôÍ?O ÔþþíÇW U㙌 ùËW/ÿøóuîy…ÖwO_>{úâû ÿúù Þ¥`$à P

™v

žj·H* è Žè»Y % É Ý,f àI 0Pàz Ç;TÈ…

xuz Bø0 SŽ À Á=B•cÚËû’£0Íbuçt*ãn p¢ê;XËò`: ó ¬Ð EÊA 3ȵ C 0» P 1 î 2$GhÄÕF P*ò2S ù®ÄæàŽÖ#Xå OªH 6 V Æ«`ÊAªd R OT$ g4¬ œq‘é b¢

"È Êæ Uèî ™Q§ý ÏÒ*’rt¬Bî BddŸ H'JÎ(KdìgìXLQ Ý$\I TWH^ y Ymºï Èßmmß 2 ž yË”ª– $Õõ8Ãc ùnPÑõ eo ù5y .NÞ…ˆ øáÉ…IúöÅ K‘r5 Kx

n] B#ôáëv L P ýQ ÿ ž·/Ö+}6äãzá Æ á áECQY

£å Â$ —óî âZ xr € èÆ*zˆÙÜuÌ aboÐk} {Ë4= QYkY »Sa øª^ì- z ñ Öo®nÖî RÌd ^áôíIH UI8

MçíHXæ X,ZÖëX RVÄúÓ@þ`ÃsKFb £<O¥ý"»[Ït]0«Ã Ãk»[Ët… 4ݪ$ i Wo9 í :Õ ’F u 66µ gÕ’v*Öœã 7! tô 8 ŠËt"ü \7 Ž Ž òy ÿ L(ã}À’ V4•ãO TÃ( s]N ÎVÜ,»i~ äÚæ 9c=Ép Y E[éDÙúžà ôa j ò Fˆñe4#D¥É Šâš\Í—bå©Ùj <IÀ G‘Å K:Ò8

¦ë£2T! ÅÃmìºo6Z Íš

Y«b ·ÉK¬ 5+O©uí–ùú]âý7 ZKMÍQS«Û; x ºókâf fó=wƒõYkHçÊ¢ ñz Œî ™ß ÇÕ)æ¬ û ÁâÁr© EíB]Î 6¥ £ß7 ® Ø^Ð0[Þ á:®Ùhy]§Ñõ<Ç x–ÙïÙ DPx’Z^Ù PÜÏàÙüíKQ ñ 5Hq 6

ãâ

Œe Ñ ˆÌ}ß vÏo î áö{ F;ð 4ûÃ~àµÚà ºvR€Ý® þ Õð h ™Óoµ M »n Û Ý óX ‘/þ á-xíþ

PK ªú PK é ÂL Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í ·Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD·Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK é ÂLI C h word/numbering.xmlPK é ÂL ö ê word/settings.xmlPK é ÂL®? Ø t ì word/fontTable.xmlPK é ÂL & word/styles.xmlPK é ÂL-ï•\Î

à

word/document.xmlPK é ÂLJ »ð í word/_rels/document.xml.relsPK é ÂL-hÏ

_rels/.relsPK é ÂL ·@ªú word/theme/theme1.xmlPK é ÂL 0 N Content_Types].xmlPK BContact this candidate