Resume

Sign in

Plz see resume

Location:
Knoxville, Tennessee, United States
Posted:
February 17, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK ë! Ø Ò docProps/app.xmlUT

SAnÛ* è Þcʪ Í pÐæP g–ZÙD$’ 7Fœ·ôÐkûµô ]I•"7=õ6 x¬«ä ! g—l:IY V»ÂØÝ’ÝäŸÎ>

ùö Ø ç! Ð

—l è œG ZÅ µ-uJ j…T

wei4\:ýPƒEž¥é9 G [@qæ CÖ9. ø ¦…ÓM x =ùIñÑûÊh…t( 6: èJL®Û¥É

…àcI£ íf §Ù$MÓ ßSbµWAi Rf ì à#bÔ 3 ßz¥!Êt¬ ñbåj ìQ~ æ©2óùœ (A Ú Á Wt P { É î ¥ª" þº! K[MɺC

q o î. B ð” µ#i&x j ”ßG9kÈ Íü¢ wNÚ ŠÜ ªrSC û¥ ëõª2 F ÅV«

Vt[}Ž B\ j ÞF™f

I4O d K ª Í

/ÙA NÖ Ä }ÿöüó à Ñ nŒÍLN[ S! B ^—4 üGÚé8m òµ ßð*c Û_þ[zNPÐ æ6 t=Ãg’ PK Û1 docProps/core.xmlUT

m‘]kÂ0 ï û % mÚ*c 6Â6 R&ÌáØ]HO5,_$™Õ ÓN —Éûœ'çœT ƒ’É œ F Èr”€æ¦ z[£ õ<}D3z WqK q rÆ

µ'ÜÖh Å

ÃÖ8ÅB<º- Œ -à2Ï À î…©

è lø ßN c À l §üÍ ! • G

7Ñs8Ò /F 뺬 hì À ËÅÛ0j* Ls@ ß ƒ è H V

ÆÑ…é@ÊdcLã+ ô É XÆÕ· š ÉœðÉkÛ

ƒó Q Æ'êt—Ä Éï”çh3y~YÏ -óbš eZL eIÊ)ÉóÏ ƒk

ž þiú PK 8 ô word/webSettings.xmlUT

ŽA

Â0 E w ÙÛT "¥MA P PÓi h2a& ñô tãÎåçóß uût x EßÈmQJ Þà`ýÔÈë¥Û d U ngˆ1,òÈsE œc •Rlfp= ÀçnDr}Ì‘&…ãh

œÐÜ

ø ve W K ó!Ï6 üÒÒ? 4 B ÌYÄ- žë bˆÖÙ tHGÂÄ@BéZýÈë7PK CÓo

word/fontTable.xmlUT

í”Ënƒ0 E •ú Èû CÒ PH”>è. 6U Æ1Á’ È6 ùûŽÁ Zu“d zftd1_~I í Œ"¦ ÞrµËÑǦ y@ËÅõÕ Ë* œ ®lfrT; dqliÍ$ Ý0 Í.ÖUÅ){Ö •L 8Åø.6L lÍ Bµî”j 6ÛÆhʬ…Ù êI Z é¢.SD jå«v5§ Ù ¥-KÀß ‘#œâ ßÂîŸ žú

rñ1èÏК ËÜñÌ jß‘H ñ QCj úÎÜÑú R ÐË[>cù qŽV VúR AIr4ó J

é_…öuŠ ’üÊôÍ ç0)`û ï û

`GxçÃÛpÉl f]ô¦%Q#Âó d©ÅHî rOº5œ ýF à è.A Ñ n cŽ »SÀ… »ø PK ÁfGP

Ø word/document.xmlUT

í]mS 9 þ~U º UWÙ ~ƒ · Å9 —Ú ŸeM ‘f% óéþÆý û%'Í MBÌ áÍ ·+Á I£QO?-µº¥ÖÏ Æh¬Ðj Ñ~Ñj û çoš; _ þú—Ÿ'{‘æY Ê CÙ 1î7FÎ 0aö…NQùÌX 9 i 3 YÚä:I nvZ íFY ÞodFí•U4 Á :vá–=

Ç cùUÝanóÜâ–We“ó'n ”

ZÙ‘HmU[ò£µùÌQUÉø&"Æ ¬ÊMÒÛ<-2lâ_ M R£9ZëS_ ™ó Û kuΞÿÂ? l Ýúƒ

Û [p$T1»ã64}ýÌŠ 5§dx7BŽŒÎÒYm

ÿTmå{ Ê*{·æœ XŠóÚøÝjë35fsÐò{‘ É açêK w#ë ºh ø e £iøNó?'&ÿ:sS 0Ù 3 ß8ù åKnVÉ €Ê cY•k ¥BRYæmôM^žVý*jøÌ«2 cW ûÌCŽM

õÙR(<Í Ç Ëœn”)û N èß= ø

;4 –uäMU 5F G®,

cÝ» ¦ªí*

EMù ú ˆ*9oã ñK‘Þ· sú6 ý V.ä2Ë…çbŸ% #Xh 2ë `û CŸ"CÒèPYqõZ(ßþ c–Éòu CË7gŒ45 f 9+=§Rƒ Í V ú:SÎLáLD ï Bø[?ÜêŠ

ß ïÕÃ J_Ž çï ûr·Ó…ð!x W

Þ ;Û[ÍîÖv ·Û~ Îè

ñ7îìä… `ùeçîhî.ä w ÑÜí õ7Ýò Þ- ÖÏ Œ'ç ’Å¬Ã)Á âïáà =õl o2 ê Þa/ úAšåýh vžó}ÖÎ FŒ%Æ>¬Šu{ZFþuÊðJgL G M r üG 3SÐ1M– ùõDþÁo ð¬= ÐÛË¥¦µ{ kjÚˆ©aîOín ì øëK 1Bp£e Š# Ð^+ Ÿ9 ÇÀ8 þ¬ ™9ÖA =ö·`ŠÌXH Ý"•…T0% z~’…zÉÂ+ £Ô)F ”ÿç àEÁjÅ$Ø

ê $Ü xf N

£Š æÁÁus¢Í…O 2 D;1f £

A$~`È

FÈEXWèe¢ Œcä.èR© Úx¢Ñ /l0Ð^ŽD øH Íû2w/ÿ+õB”ÀP3éßØï™à ýp«Èü]Ø·É@Jf" VÒLôÚ

z F Œïng ïn tŸû ?i

Yè{ÕÆ™Œ

ê A~Y} _ 3a #q“ #ˆ0"ì eáPÐiµ»Á4 ÎÚY åÂím ÝÕØÑó¬üm!eÓ`ÉÛ % ä(Æ! ¦ndŸXqàÃ-?B Í Ùh ÿ1 ôh ãìàÀË{f “µ$î' Ái Â$ëuq)ì æ ïk … Yø;KÒ @$lE AŸ _+è 3 ÿ aÀ

~f®

jª6 Úk…öCk… 778)V ÍúûÌ áZÏÉ ge yÖ uÙ 8B…5 Œ B£ R 0"Œ #Âêî1 ÎÁvÓÿé< îÝ¥ &Í5 L¥ù ¢

HÉw®H

"tB xp€u Â} pÿo4"ž ¬pfG`p(lØê þ$ ð ø 0!§ aÞþb§â ÃvÞb= ž _+À xGûåf]8ó Œè5Û»ž2ãò e SpŠVgæ[e Œ

«Èß ƒr C 0"Œ ™?bÈl Cf ôŸïÅ&ù# èîÑ P bXž }ÉÌ <ë ߌ;8)iz Õà äc ¦Ã4

~ é N’L… X CK<…Qn 0+,üŠÓ" V•ÏŒ 〠à `iª}#Â<Ã’ˆ ˆÔJD>¦QˆkU"ßK…W ™E V Ï Â 9ãfApƒXÈ* Ôkë(g Ö àˆ " F9& 8€2 ( 2Ç M.Ö.vY ÅZfÊ! xÇ ÂžÔþM H aD ÙõçvýÖvÓÿÙ%ÕûfÕ{

o®ƒ

ÿ,5l

o<4 VK… Á 4Ò ˆ0"Œ »;ad &Ãôª ç&ã å ß<Z O Š\0 ôšÆþr"A #DWlÏcR ØO0 sŸe ÑþûaC q€ àa Á« I0 Âg= ï<A žÐ «S*ÄÛÜ<" Ge ÜÈdàÐæaŸÉ@H Ÿê ÿ = »ú¦Öa o F ‘{žøI a«æÅî /ö6)©?äŦíiuˆþ Ñ\< Áb d x š e L_9‘*Î / Ð 3å —Y pí u õÄâ2 ƒµèì àeš[í ¦Ú ù)T $6»ð?™œZai a¢®vm ÆZpÌao

s ” 0ŸÈ—IÀ'à? ðOq,p w™Q… ß`\ xøE Z’;§n{ð LÂqf ž}<>ú ÌÊDØò _”ÁãþOd oÞ V 0ò <œ§

Ò ~@ÿ© Ÿ K G™àïÒ ŸÄù1 äü çÇz;?Ú ÝÝÿýç Å $3 b Έ'Œß+-#ÿ:ex¥3 q/ÊÍò i ó:ÊŠ ‘ëa- á µ ßÞBZz7ÓÒgR Œx Aê N ÌaØVÖg&D ¬µð. «óÏ' N L X;É C 6 ǵ Y D8ô

44 “Ô ÙF ñ3í Q :+ê¬H 묺/v àèä L OÚù,“9` í

Ï«ÉGo8» RZ µ ä 2 dt,x~šŒPàF ™

ö…=B: xj…ôçÇ muìàõ%G W’>i ŽÇI8]Ì_ùé ZêôI jfA} g Vk p =ú+8 T %úƒ Àóß2Á/ Z_¬É Þ4

ª©X c ÄXb,1– KŒ%Æ c ÄXb,1– KŒ%Æ cgŒ

?4+ÌÚ ßl ΪŒ ÉDb‘™ ˆ yù© i šÕŠÉò¬ àŠ Ñdò SŒÑ â ÖÞ ê ˆ äH[^GÚ;=A)á“Ö‘m ž(4ÐÌ •u&ã öf ÒiÿÑ*b}«Û å LJ Fû p ÓDg&œ“ Ð 6Uù f· ÓÜîlõ Ó KŒ%Æ’’ñx 817šÖSÍ8E k g AÓž:DÉ*Œ” áðƒÂV â8 ?fŠ

ý ø õy{« ìuz/ ü e cŸ(üÊ HÐÂ{œÀ©N ºÂäïåüyv[ä® rx ˆ ì7Ú ò…Žüï ^E /P <fÆç: Î µ ~ ÓÉ~£·uu«E™9ÌÜUÆä• µ Ï’ói à '9 Æe 27 4?2"pÑù”9Á% N ã£"Œ£Oá#fÎÄ—9oË»

V”Ôo FGÓ*?

Ça ü PK m û Û š word/numbering.xmlUT

í ÝnÚH ÇïWê; ß'ø

Û ’

L ºÚ VjV{mÌ [õ—flhúBû { O 3þ"$21KQmôÏE sfþ3ž åür2 ÿð- [B™ GSI ÜxíG SéÏ å ËûÝ$Ê À Dl %SÉKÓd2 2 # Ãnã DÜ iè ü ýš%7n &Nê üÀOŸ ª, R) O¥ŒF“Râ&ô] x“Š!“x ñ]R^ª Í Å Eìf! Ò Æ!% _C 1ÏOX¥ þ_5nô*‘í Ø AÕo— ™mM

ßç0(&ÚÅt ÐØ%ŒñÖEaÜ+*ú+Ízþ ø\

*ò ŠÜÂ#B¢ Ñæž ç¬n-tüh ' çÝÈG gI ÔÊ}~î*vÞr xNBöjîyj m ý {Þ wÇŸggÅRê éç û žJrÞ%Ì Ôÿ lIðð” Þkë ⧠õ

[ l ëðe_1:bþº #ç_EOÑ.ìi •ÝœY ®ÚFÑCXD øüR ˆ üÕ d“ òæ»"H-Ã ê Ê

èÃR Ö]”š·åÆl ©l Q ø‘ /1;_ Ê#ænâ9Ñc 25£ KÞ) –chyYÆQÊÄ~3 §Ò—§p B 8, 1ßyÞæÍø^Õ

Ô«w

ˆCË¥zùÞ ï•M- à í6{m sÁ vÅ”ÅÒù ? oõÆýûO õ¢ zýÒmJ7ݦèúY~ ãŒú Ý ó^ J >oí– ãV^T»éEU1Îòâ_ øM

úð ôà c áß uÔ –…ðyÌoz7ýÆÝ ðÙ> ŽºéE]S >[9Ðè¦ G ŽðyÌofGýf ŸíçÕM/ º…ðÙàÀá Qx 7(—À

J3n 6_Î{ ÎÍxÀ ú™è€7\CÚ ÞÐóŒ Ÿ xÃ5 =à

=ÏxÀ ~Ú Ï Ì1pí â

ê%xƒÚÌ ”¥j åñ á ázyƒv Þ 5ó M ·Mð ð ð ð ð ð Oð ð ð ð ð ð ð ð «æ

ú%xƒÞÌ T{>6ç 8 Ç7 7 öý 6€2àÔ P œÚ€S @ pj ( Nmè e ] 2ŒŽœÚ`*

MVäÞQ sÓU À ª çy+xC?3Uð kHWÁ zž· 7ô3S o Ú ð š7 —à

Æ‘ ¥Ðµ¥2šõï”HT5 ª U

j@U ª 5QÕ Ê€ª P T5 ª ”á

Ê`^ 2 Gþwâ^ éúÜ e e e eÀG_â 7X—À

Ö ÏfÖÈèßÑ À

À

À

(j@Q Cî Aþ]P

5 ^Žþ ® øJGmÖQNÑÑšuÔStôf

ù Q ŽqŠŽÑ¬cž¢c6ëh§èXÍ:Ö):ãf

ý Nq] Ê ¦»ÿ PK I·€lx word/styles.xmlUT

ÍUÛnÛ0 0üÞØIÓ š Eº èZôY‘ X .ž Ôm ~”dçR']P`Þ,òPä9"%_\>I aÚíäi ŠjÆÕr ÞßMNÎÓËÑÇ ÕÀºg 6Áxe ’ Ó r e– íè

m$qhše& ù *O –%q Î wÏY/Ï?¥u sL Xp

š ög fÔÊ M ê l•6¬4š µ QŠ O ®ÖiºýV"É©ÑV/\ ÅÔŒB*ÜÞÍÃJŠt ÇÄ4 Y g YÎLmÖ–ÿ •Ó?J Õà‘ <yÜœí » Óƒ S Xq¦« VÎh ð] ÚÈðÁ 2 ÛFà” fj^[á3Á K9 ¦w\âDL Jnµ$x€Õ ˆuW q¥ìžm Ìí«Ø 5b© b"ŽÞ 4X _ /Ñ? md Vë ËóˆT d [kÖê` {ÌÀ¢Ïw © 7l Î Û=—0LKbÈ ˆ ¦ôÔ ˆÕ ßã &a.ƒo 3 z Oá(

CZ EêÀ Öš“Y£!ñ

ÙeܦÖkSÃÒ ù Î HtËÄPUp,în»Ž wº çÈ\À £Oîjð=

8ý *‘õ\Ä … 1 ñ k® Ór Š _·zz#î#,Üž n _ o €ÀD—

tѺQì ] o–õ ýM ÕJÎÁà §ÇÉWnÿ8 ý 5 [üÏŽ{ ÿšGiï™Ð }ÊþçßM}dÍÊŽ~ PK õ word/theme/theme1.xmlUT

íYMoÛ6 Ø to% (u ºEìØíÖ¦

·C DKl(Q é

íqÀ€aÝ Ã

ì Ã @

ìÒýšn

è_Ø eÓIà®ë l‘ Ÿ ƒï )_ ú `èˆ IyØ6j Ðá.

qgÐ Ð2 T8t1ã!i "

tõÊ ËxKù$ 8 r

·

_©hË4¥ ÓX^ä amÄE€ …gº 瀙uËÚ0 LC …8 Æ·G#ê 4ˆY W¦Ì{ B%ã XD$ îa-þ‘ Ùe

aÖ6@ŽË ä 2 ÃRÁBÛ Ì)qò Á™ZÂ¥À Ÿ * 2 {XO8 o8cQë77/ídˆt! ZO…V Û«U! -v Ø“Z Öì·j ’

ôécUb æRhAj£ Ýìt:öæ2h# 6+ЖµÑÜ®/ƒ6s ]µµ Ýín,ƒÚ9t£ í_ÚÜh.…&ô>£áa ÇÎÌ àŒzÄÙõ…È [V ™ ÌB §¬Bµ,Ú Ÿ ñƒ

‘šDd

ëâ`((Ne% 1 Á ’t à$©deÁ‘S t TÛø8 9á yñ øüåÃ_^>zôòáÏFfPªU }

^ ýúû/þ~ò)úëÙw ÇÉ"î Ÿ>ûí /õ U úúé ÏŸ úæó? x¬ m

<, 4 Ý"ÇhŸ ` F Š EävèI â «Aõ”_BÝš` 5ô

RÞù» ê™ pm dÐ /ÆŠj 7ü Øåœu ÐÚ~#Ö kãÐÓ+%ÆEú}Œ t:uçâ¦7Ž ‘ ND '%3ö öHH Š ø! ø=JK~Ù¥Žà’ ºGQ Sí èP- _§ øw õqTÚËÝ» ÙNÜ 9*# ;1Ó ¬ ý ðXá@k X q +_gÄÁD8% I ä ÆQÏ%Rê ·Å dÎ

U N»l ” BÑC

â&æ ˆØá Ö& úEÌGò R ÊñrÆÆcð' W Ñ]JÔÙjÑ

êù 0^

]j 6Â $ÌœkX

uÝ Qh_ÿJ ðêÛ'ÿ£ µ

}Ÿ ŸïQ].\úþ·

dçy :ïPç

êÝu Uõçí Å+WÂ.Xzÿ QÆ Ô ‘ 2‘,Á É Ín ÙÅoº’ŽŠ Oàä ®> Ê?ðq 2k 8Ofr á jh á-hš* ó·

ñd Âj—»ér£ø6$™_ vŠ8‘øÆ¥u M!'’_ õòí Ê7

>€ÔE8~7VÛ §Ê@ÌaFÜÔ[fB‘B2Ÿ®Ý ÒÇ.É \Ë-ˆgçM¬5N Å Õ;\P` v Nâ㢠ÍU Økõ µÌËfµ0 <BÇ ]·

äà mŒà€

A le\T1ó á ÌÈ ”•òVØ+ Â:ÁV” FBª,ý Ÿ,¥ðéBº an^ÝnÆ»µ.ûÖ ^£Uû/ªgÎÇ

ˆ£–ÌäÃl Œ l,ö1 ÔL£Ö¥ ºa}: P2šY@—KQ–pó ; DÄ,òqV5[ Jf+ï4gÊ Os g © F ìs ŠzJ ®

7 aÃáG` GlÛàBù *^äS§/à R¬ bñ H ÒähV*a ÒòêùjŸzHP Ê ì©Ìî <kõ©aÊyÊ/KÈ™ò2J äˆ Aœÿ ñ ÈŸ ª à 1ïUsQB þûr lZë9 å¢ §9 5 œÃ

]kSߵΠÝ) uK AÝ>à Š £Pá üê0àû Jhv>G æ ZY Ï& `F+W, ¦

ÝSfî –õ.Žñ ÿ4VùÇ Þ ì î Oã

Z0ÌÂ%3ÝÝù ùð> Ü ;ì ©Tÿù) L ”ÀÝé p6‘på PK ˆƒV d word/settings.xmlUT

VÛRÛ0 }ïLÿ!ãç ã!aZ @ -ƒ ï,'šèâYÉ1áë» ¬Øi eú ëœ ÇëÕîNNÏž¥è Õ$

£ STg\-&ÑÓã¬ÿ üpZÅ Y éa 2 žD% ØÐ%“Äô%§ ÎmŸj ë<ç”5?Q “him MÐ . B. Å äBÓR2e ãáðd L ù™%/Lp“ÿë ä2 ¬ßúˆµ AW ïøÜJC xOz. M™1XY)B Þãã©9O À¦c2Åk{ÑZöª xÅÃ!â O8 & óÄ ËPf

&D} T0 iTñ ˆ” RÇ 1Î!c9 ibu !k i 7/Ú¥ë n

A6 ø V–ˆ

õ

xv Í Áá_úŽé/ –Óý–ã

Ë}jg ô ëÞ»e PPÇ NT1] Ô2H

B ;Ç\A ðæLÿÐö\Ë ð œYŠ cyá f :ò-úuv¦µ}#8Ð ¦Hl

\Nzù KžÛ fq PU\ 6»œ“ .m Ü9 ørìA¦§2vc{ ái …êI—aÉ&Ñ9‘)pÒ»s£ q ÆéSX}ãªU§ g y çZUR¦ ßïŠ r 3 µV ãï…[Î Ï2 w Ýt > Á öH •àL}ïdàF Á ^dá¥5ï âFe¬[®ÑÑQãØ NË• sÙêL™&ÁÐsN¥pÇìÈ y~®ÁË r{ uGY\OÌ]Çœ Eh,¦úO [0Œ ûÕp2 Vº ûà'c' î sìŽ mÒÅh XÚ‘ó xÊ ¬êCº 7Ü æÆž« ºz ºyh qÀ:ºÃ€

ØQÀŽZì8`Ç-v 7 …q»®p§ G çZ ] ìºåÿ š}ñG £y£ (3 =šijn”Ûͦ

Ï= ÛÍ”cÓ ê ìí çÄ Î W–Õ ÄŸ x «‘ð aú PK æz õ ù word/_rels/document.xml.relsUT

ÒKNÃ0 à= wˆ 'N

T ªÓ

Bê  gò ñCö èí ©uE AòrÆöïÏ#owßzÊ>Á Ñ ÁÊ eÛÑô wOlWÝÞl_a’H{Â0º Ñ Ý ó Ð2äÖ •Îz-‘Jßs'Õ ì ŠbÍ}œÁª«Ìlß

æ mÉ úè`I íºQÁ U

g®à_Ð P¬ô= `Q3§Drð 2ÏZ¥duÖ`- . sk9é>%)ü Sø Œ ’ ð8AÌ9ÕË1 )1æ ð4 çÜZNZ þÏ©üm–ó¢«2T?PK ý$ %f i Content_Types].xmlUT

µ•ÉnÂ0 ï•ú ‘ Ubè ª Ç Tú Ž= ·Þd íí;! UtA p äÌÌ v¢d0Zk•-Á iMIúE d` ÒÌJò>}ÉïÉhx}5 n M(É<F @iàsÐ, Ö ÁJm f —~F

ãŸl ô Üš &æ a áà j P1{^ãí6 ’ d m_ U 朒œE,Ó kÉAX Ð8RX ãê xD<Ýñ

ò BZÒn+ Nn{Â\ºpƒ

Ç¢š c ^

È&ÌÇW¦ âö&Þº@q ø wüˆ 1 r HðQB· }ö

n= kìÏ ™NÎ^Y/hˆ áä hX Ï µ*ZnŠ Ĉ£—PÙ‘ dVP ]Ìç <A©ã ݧ«h&M Q SV)8 R NÐ1

] Çùóëtè ˆßoh ý Ÿátûç ~ PK ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT

ÎÁJ 1 à»à; Ü»ÙV ‘f{ 7‘ú C2» ÚdÂdZëÛ D

ô83ÿü ëÍ9 Ô JV/ V+LŽ HƒÕo»çŃÞt·7ëW<€ÔL C.ª>¥bõ nÄ ¥ Œ©^zâ RG L ͪmï

_vènÒ© ÞjÞú¥V» Œ ë6 GŒ Ìõ åÀ ŠÕžÜK]— DS «Ç\ æy«ëyÔ Áá cÄ$sJ<

& þw ä ïî?}ÓÄ í Ø ÿ ž·MÆÒ} PK

ë! Ø Ò docProps/app.xmlUT PK

Û1 docProps/core.xmlUT PK

8 ô ˆ word/webSettings.xmlUT PK

CÓo

r word/fontTable.xmlUT PK

ÁfGP

Ø word/document.xmlUT PK

m û Û š word/numbering.xmlUT PK

I·€lx Î word/styles.xmlUT PK

õ word/theme/theme1.xmlUT PK

ˆƒV d Ö word/settings.xmlUT PK

æz õ ù C# word/_rels/document.xml.relsUT PK

ý$ %f i ƒ Content_Types].xmlUT PK

ÂÝ ÏÛ g

_rels/.relsUT PK mContact this candidate