Resume

Sign in

C Pk

Location:
Antioch, Tennessee, United States
Posted:
February 08, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK *

ÏJ Content_Types].xml –ÍnÛ* _Eà* èäP …å šöØ h

ôJ ÿ@®cûíKJŽP eÇV/ ÌÝ™ùD \Îï·Z /àƒ ÕŒ Ò 5ùùôµüHŠ€Ì šì ûÅüiç QkBMVˆî PY &V ë5Ãø ·Ô1þ µ@ïf ƒ` ÄäA ó hØZañe âsß jÂœS’3ŒuúbÄ ”rŸPEe VÒ… Ø@h6!U ìußãÆx) xd 1

»èÆzA…åk

•Õq §m ÉaÐ'7ç- âŽkU

Í 9ÂÁ þ úÑ[ n/Æ L“ x” Îd ûß Ýy µ xý ¬G! î ë ô ãñ€ S ì G 6 ü1 Å_æ£ µh,Nq ƒõ( 1 ëó(Â

ù ð Ao Ò9L’ß Ÿ óØRÁ {ëQ Œc úßËw¢ 9 8ŽYÿŽÏ~ £I]º“nà!1Z_ü} F qnv?5®4 2á™'Ä ƒöM Ôé•Ó iΖ8“— õ b£ ¬b[¦J^ÓÊ & ç ä5p z2Ú PK 5)Ý

PK

ÏJ

_rels/.rels ’ÛJ 1 _%Ì}w UD ioDè Èú C2{ÀÍ dªíÛ EÑ…ºö¢—™üóå !ëíÁ ê•S jPìM ƒï4<7 [PYÈ[ ƒg

GΠݬŸx bV…á Þ!fÓ È Ü !9’rL

F2/Ô1®êú Óo L™jg5 Õ #ŸÃ m fïØË ÂÞ ]ÄTú“ e ÕPêX4Ø` K9#ÅX 4ài£ÕùF O Ž…, ç}> sBËK®hšø y

É¢ý*ÏÙ\_ÒÆì Ïz>3ßJ8ù wPK ” 5®ò ß PK 0

ÏJ word/_rels/document.xml.rels •MO 0 ÿJÓ» PWÝ,» c WÅÄk á#Ò– ƒÊ · åC7Í ó’ÎûÌ iÙ

>DKÞ@ FÉ FAH È úœ>\ÜRb Ë ·JBB 0ô ß=BËÑ 1uÓ b{H“Ð Û2fò 7 ê@Ú/¥Ò £-uÅ:ž ò

X èº'9 ÕǺ§C çôVeÙäp ò^€Ä d! Ú HÊu Ð pé Aö" mà &É qã ¢T

1I.ˆ(öI ö,Ì _å(F. yoP ë6q Á¬ AÄÎHþ Æ™ÍÆ'Í;dO€h s '

Ñ J%1åY

Ë}ý ÌŸ,Ì9A èõ í àÐ._ vÙßù ËñÇz Ÿ ~JûOPK ΦcBE Û PK z ÏJ word/_rels/settings.xml.rels ÐÍjÃ0 àû`ï ;®Ns £4)ýÙ öÐu 9– µÑ ýÄ Â OHóÅyôÅ ¦ì(Ôj:)U Á u ÕûñõñY ™!Xð V ÌjÑÜßÍ è e( .æB” k50Ç™ÖÙ 8BžPÄ ŽÒ,iêu ó =êª,Ÿtúm æÆ, Vik§ª8^"þǦ®s 7d>G üÇ

Ì óöˆc”:Š

©G®Uç<Š® ö

ä ª”à KïOU»ŒÑ;óÃJs íΙD™:n tnwûÓzH ÅÛÓŠ’Å4 Äãu\örfL ÒÍ\ßüµù PK Ý<“K PK 0

ÏJ word/_rels/header1.xml.relsUÌA ! …á« î

Ð…1 0z€f _þ ÏÎï-« 5I…

ì' Šx)kâàà~»ìN

“ƒ ÌÞ^)c Š ƒØ{=k-K

e*•x”Gi ö1[Ð Ò cŽºý à þCý PK éùÁ PK 0

ÏJ word/_rels/footer1.xml.relsUÌA ! …á« î

Ð…1 0z€f _þ ÏÎï-« 5I…

ì' Šx)kâàà~»ìN

“ƒ ÌÞ^)c Š ƒØ{=k-K

e*•x”Gi ö1[Ð Ò cŽºý à þCý PK éùÁ PK 1

ÏJ

word/_rels/footnotes.xml.relsUÌA ! …á« î

Ð…1 0z€f _þ ÏÎï-« 5I…

ì' Šx)kâàà~»ìN

“ƒ ÌÞ^)c Š ƒØ{=k-K

e*•x”Gi ö1[Ð Ò cŽºý à þCý PK éùÁ PK 1

ÏJ word/_rels/endnotes.xml.relsUÌA ! …á« î

Ð…1 0z€f _þ ÏÎï-« 5I…

ì' Šx)kâàà~»ìN

“ƒ ÌÞ^)c Š ƒØ{=k-K

e*•x”Gi ö1[Ð Ò cŽºý à þCý PK éùÁ PK 0

ÏJ word/document.xmlí]ïrÛ8 N>ÝÍ$µ 6 œÙfÏM Ûì4M.I·w i ØP – ìz?Ý;Ü Þ“ @J Ø 8Ž Q¦S[ DQ þ àO?ÿH é3m ’ï·Zoš[ É@…\öÞo} ùeçp KeH…’ìýÖ ™ Ÿ È 9êÃo µéQ£a %Ô Q)“ðc tB- ê^# ú6Kw • Ôò. Ü »ÍæþVÞŒz •iy”7 “ð â Ë?Š;ô"Ïõ· Ì»ìžØÐL@ ”41OMÑZòØÖàÇ h ÿÐKô Q>ìÁ

Œ_<H éZ é X— ß« ÒaªUÀŒ ý e æ ÔÆ&Ê; éÂä3 ž$”Ë y_XÊg gç vM ^dD

ú RŒw åÁ#Z€»l¦KÁ{L ALµ-ߢõn12ä æ$!Óû xˆ pû$wN ìS3jnÑ Íjïž =ª 1 oí- ÀîÝ ÒÞÓÞèW tÔ ZkgòvÔ–yZ[ 1MKaL ’Æ Ôo õ Ò +`p ã О Dl ïªpˆŸ)þ§Ý —þã ƒ#j Ô á 3ä

P ÕÀ ËC ê

Cñ #o áZlä Û®È?ü àË7 TO»Ý Ù Î SèbøƒúÆá 3 úKvö[»Ó/ù ƒYÎ=güÐ

0!Î sXöãWÍCüÚƒÏ %ü# ß ýS&N míµò— »Óú¦rÚYý ñ^láŽ> ï· o [Š+ ÿ qô0 E{»ùÛ Œ x Þª x~þDÇ‘4ÿ~m þ[eú

M Ä 8 ÀŒÈ ù ìÐ;À

îÄÜ?{W :šS ƒ #Mùã å]Õk ú<é b þúÛiçË— Sòéâã § ŽÄ“ ßðÌnŒdä!Iiµ V Ø3 ©»Ò"XdkY — ÔçG&¥ p+ÕÌ0Ýg[Ç—o.Þ ê ÙÝÛ#S §&ÿª ê

Óz MÎ ÉÛvë YÓzí¢ ƒ iŽÈßö íÖa-ôÏ*ô§`Tˆ#" ïŒJÉYü B :—î•šúç

F…qË Óý5

Ð ò Ñ èƒd~ŽAµf uñá·Ó“ ßO &õÔd§º ž}<_ ß” eš(MNT&

J/ <7Bà.µŠÐ$V’Šë, #wxÃ~Ô:~R Ô ÄŒ

T3’Ž‘Ž IÈ % ÕîJáÆ0:H N+ ˆ a6æÁ61ŒÝr8g çšw3Ë “L E Ùv7Ã\’pë<Æp1

bÎúxgÂÝóÝ5ªû

•GŸ ¢"2 U

ÂÛ£’ÿé<µo6Lz ÉqXj> ¦vœT0 I™Ux ò£'hØMԥǧÿº ýrrº$º B bµüR4<Çá ÿÒ”“ßT 4 N

9qÓl æ¢é &™Öíi ~œ,Àã ï ”fø–p 8®;ì 2ôuŽ ¢Ú2 >øp&C–2ø tõgî t'ìs @bñ NÖËŒ%»ÍÖþÎ9ÕA ß jÞ.n©Ô/?ùò2Kü•\ôÅ nÁogå+î ®ÑòŽ

Ý^J!œ+É ÒHÂk ^0€à qË «qIlÌH t —

Ÿ>Êk 81[ "rŒ É4íá )XŸó CÖ!Z 3\ÃO£©Cø©Ã µHl Hœ( f “ rŒ“ 1<cКcÒd`MÚ Ú‘”Ä Ï %Žr$“h)a â2ÀkKäç®… T Ö òÂê UDâ šÃ)§M ÿ+ œNA œË L€ & jˆd,daÍú

fý 3© ÛºÀ ÜM

š¥JÃó]ô

qÐ k@ UvVUÂó4ŸL c!ö {Eÿ ¦Ÿ Ô O g!ÔÅ Û vDÏw 8 !ù LÊ-Ì

Kx *ðZ£7Àà ÙŽê™Òé ÆÖ$ Aõ WCTÑ ô æ^s Q_ y© GEpà `µ6 t-€ôÁ`ÿäÖ È

bÉ yÂß ÕgI—i Ûl Éÿþó_ÒI5 è Ü[ _” ce93K ÌBFG7 HU Ay u Û¬À [þíŸq ©

yÉ4ÆL“.5< õ™ © 1§Và ™i &n wö® µÊz1 3h Q ÂQ’ŒÜgh ãbœþxÀÌ

Ä Â Õª è rµ ã L ùˆ Â ô

&0 WA«% pëÝä º L JúTsf èg é”Î âƒa–xC< ÿ 3N:áÓä Ö çb ré,3· +Õ@ Ç\ `9Å ÔvY“m øx4CêØ 9ƒ º*ä>®"d £ lïBs n5• MsTi f ã`

£ KÇ… D4ábH <Âp Ë î¢Xî]ÁÑ Ê=/jÞk- škS

cwº©ü

n ’äÚ "%_%wÙ» í7Ì`Îߣ6— b.· t’Õ: Ê áø

æî ƒ3òêþ. «rƒyß Ì &ô ü G JT'€üÆlY øå šüs ñÀ 9ô hl dh 5í µš ä ª 9Š– EKÕ\Z©Ï Á/

8Žäª aÔ’ÕÎû11`r ÅŸpA/cÆÖœXñxÁØŽ ˆé Ÿ äR= žßRD È‘%VS fö>j30$Ý,S Ìþ«ý< cî [ÔÚ«ý<U ÇÿV ]hõ0O Ùv%t. `tê Gí Y©{ä`s

ïTG3Uo •iÎ+t Œý 4&ôˆìù "é š š 3L LnòL ~ÏŠ\æL Ÿb@gˆ™î!ƒ dh }Ï Ôp·Ì©p

CÔÝ:'w«Í΢Æì KÜ û 4 ^5 z kÎ8a éSh£X dÔç Z¥A Ì™Ê/3nô! 9 ÊAxêr:B `h” ŒÆÔ dQ JP…Ëzþª3 Õ’ b ÀX Ÿ. D Öá e îãµÃ· \Ç~ É F ái

ÝU /5%ÖM —UBëæÃBáø ÖHN ä œœ *§IgÔÊ = ëó lR Þê@ Ê ãŽNFƒÿ Œêp öÿ/¬«1, MþÖ ] ÕaÞcñï”é«–Áq Fý á k `I Ê1vÏy5

ñtqîhD% Ñ

b\V YèÖ2ábGh*Äè¦^Æ «ƒ ™Õ,ßÎb úBÁ ¦ Ë òNq Œ0àe É`H\Áþ LéÕx”j,é<tµ) ªM>tTD ƒ3Íá ”Z w<áøÂX µ q ìœ?š U ì ò‘öùä0¬œüÎ žû Ì[ h 2•

0ëøŸ <â /ò<Ö+f kº Œ ÿäoÿ< ºü{U); 6úÌ šö4Mcÿè…3 Úù#Ë Ê·\Ÿ¬ HÆcˆKWERU‘må _Š 4F òdÕê

eÃ9þ” Š Ì s)“à üΖ]eª9ôd Ý L Ö<·Ü !é+Ÿ ˆ ÂÌÚG¬ Ö\ZÒôñ ¢c n< f@T

lâÒ á> k f…&âêCé« r®”f5Œ^ YÏßE ÒV

ÿ>Rå íYQ ê=ï R¦j šyeú ΃ ГŠñ>TÒž

"=ÜšÓ X% t ø}fÌ:qÀëcØ ìLƒ?2^V»Áýjmž~ 2Ë7 ÉÝÜ • ôqã ÏÆ+ !Fö9 çxîX^@ šÃk0dï0,

<ÁŠ§Ž JËrÏ®F [ãtÀ0

pÏÚ( ÀÉ Ì ùº–è Ñ øΓ ÍòBÞ î•Š U D £b ñÐ`1 íÜ MŒÛijû®úõB éàÿ¥ã *o LŸ Oû Êë\£vHnX š âoà ŽV»}Hvðc~Q…Ú&(æ ç “ Ž:a ò…¦öÕš » n®*ý Jãdå WÊ”Vt J6 Ì µºÐ_!3îA~@n 6¬ÆõWóaîž ÀˆïªK4 f P6 b ÜÖƒà ÔQ&G£€t™d ·5Gž{8XŸ 2nÑHWÈ À’Aõ ƒ w5 ÏŽŠØ îÚ š' 'p—Yò

+1J6ËH9nµ Û ÞÀ Ù õ~ÇjÕ Ji > Ø y}Ž ‘1"ÙŽ’ð å È g f¢ð“ Œ Þíí

> ýB ™võ p r «ÔoS ˆ kææ úlTB»* î\ª 8ñy«

Ø èŒ[ÒW kVÕ { ªöYÄ™7*ÁÊ·œúMáý>ò ÒÍ«A J"§ i¦ƒØ•5/

E*îU OÕ]û u ê YPc p N ð’öØ 9· éÀµz Ÿ ï/R k r8 ÃK% Y,_ n xà ø 3ˆò«ŠJ«GÇ Õ jèQ£úÊ häð az·C õEô·K· ãü õq{£GnÄU3ñqã Ñ ¦Ü 8=Ï‘á2Ð 7 éù ã1,H Eùï È ñ ß àiŠ r AY Ùxc€Þ MYQÍø“

: î&a µ w) W tÈ, q ßÈxó…' ÙsÍ Vd Š ÅÜä=ON@Æ·íÄ9 Xž 5àÀk£ Tsí™3

ž8ÀÞc €ºÈ

øš)ÀcøÁ' åŒ.8Û X ‘EUÕÁ ðä&^ g $Ü äãËÅw ØŸÒyÆó¢ñ ô ÛAä U ’=œ^ æS'ß ÙVv >i.= çÒY…ÊÆRìÆ3 tÆõÐ)

Ó Ó: ƒX‘ À$ çKÌ * Y S y%>2Ë'– DåÞš b§Ë Éõ Ë å Lë ]såù r& ÕÞ é `Ó S 2ÝXž &Î òëjÞ<?o–(s @ÑÅ

M™•àðÆ í ýÉ.–[Eäw t¢ˆrm^ Ò> +Â-Ž¥üŽ“~S=YUºÕ

[«ÏQÌ7JVQ (*Ï‘w oõ Ì' qW ;L J >ƒdŠÈ4 (aÞØ Jå,@Ìÿ Qh+gEÎ gà} Â¥ž1sÿã “ÎÍÙÅ—% ep Öý^{ ààà Tï Y ©

B

ù*9n} Öù ð ÄXe _ü-f È ¢I¢d M>wfËõL XjÜï7 9¦ A_ yÔÖíBãðC —1 ]Q òMéÛUØ7SþZíöþü

¥ñ£+* ™ë®Ô]©»Rw¥îÊ+ëÊ xš/4Y ÊÕ ŸÞ§\Ðî>À:% f dÌL/ cX ó ”

P( h&ì ÑG Ï ïU ” vCĵ Ú»þÓÃÜÖn Áb ß ýw_k ‘ÒXjÈ 7 S ﮬU \ÞÚßw Y ø]#Ö Ÿ F

ù rÇxè;ý~ë`

ö2; §O€;ÓÀé ¦å ù øÆC

ݵ: Ô äÃk

ñq? ËžgHAÎ ö8 º/

24[Žÿ PK YíÄ™ ûÍ PK 0

ÏJ word/header1.xml¥•M 0 ÿ

ò ªPÈVÚUÛTUµÒ =Î îÚ Ë6Ðüû ÂGÒd#š\ ñ<óÎx0ë»?R 53–£JI ŒHÀ ÅŒ u 2 XJvÌ’»ÍºIÊÌ >VÙ öæÒ9 òÎ ç_M J0 •^P á Š¢ Ç`J œ 6$Á<ç”õË aæäÝ < $S®Ë T äÚ 4y-Í;Ë R_*¢–bLvq£ z Ñs e jRìU5h2m 2k õaï q4£Û-bŒ #á8ç D W#F Ë {és

îPS!S/4§W4ÃG ÊŒƒ ñ»y*zŒ ÄÑq

úTÆ¥: øqsîAÕ`'Ü\EoñN ø*ÞÁÌÅïÿ ú Û*úb Ò ßFÛª eoc=• ÇY’ æñÂí'i x þÛð øÞ íD öžÕÝãÑtË“Û 4I

P·U9’p ÇmÝÃmDkr ãÐ\ýf gåy §

”ˆm Žüá äM9ÏX™ Ù# luVÐ êÛ>uð Ù3 ÂîÇ ù

PK aë&õÑ PK 1

ÏJ word/endnotes.xml¥”Ír£0 Ç_…ñ LH Ûi§çî>€kœà ÍÛ !Ää£ËPr1`I $

o ÿê*j$Y… t H ÀBÁ>g È dÎ Ò Çí¦Í$ €NÚÈ Àf ·•Î™,Ž (¥æv F 7î 4wþ“ö æôQ •@m SïªRî ?$É 6`0g5A6 VZ B d Û)! Ç) æè CžPÔZ ë c’•Ï Á–ÊØ M/¥ycy 4SE4º

b“Žš sçÖÌI Þú£ÓÕ1« ©0 BZëwŸŽÆ@L“ Ýî !bN

—š§L4W 0p;,A{íµ A+Î 0J, ø(WS Qrr ŠôÛ 6 H“ËFšÛ$¦ éÃ/Oç Û 77£ÿñn&l ïlèÓï_ Ìþ Š^ k3ÒÔ} Wø Yö>Ö[ÉM F=k '®_ ñ Êÿœþà"ßû vvÛGmæ Æ;Xi8q Äü–*r J{?Ó-Ô-Á#Þnâ~/îÍq€}Æ NAÝ_Ìo ɕħΠrã»Ýþ PK Ç ù PK 1

ÏJ word/footnotes.xml¥”Qo 0 Ç

ò{b iB!}XÕªÏÝ>€kL Šï,ÛÀòíg 1$é %/FöÝýþwçÃ»Ç ªŠ a¬DÈH I$€c.á Ÿ7?Id

ƒœU "#GaÉã tÂFž 6m tN§”Z^

Åì µ o,Ð(æüÖ bæ£Ö ŽJ3'ße%Ý‘>Äñ 2`0#µ t@l”ä

I Ãç a–èžBž J€ë Ï Á–RÛ3M ¥ycy 4sE4ª

b ŽŠñ©s Öú»SÕ)« M®

ra 1 t»C ˆ%)\jž3QLBÀÀí í Ü£ÆBÆ %_AðQ®6aðÖ xÉŒ

U$ß–µa€xD _6Rß&1 H ~y; 4ÌŽ ¥ ý w3a«x“ O

ðp

Ð û*z1Xë‘&ï£ ÂÇÈ ÞJ¦Ã0ªEÓ8óü*ž

{ üÏé/.ò º Óç>jSwÔÞÃ

Í shˆ?’yF6Iï »ÅtKð û

íÏho¦#íS2Gp êþm~»V D>už œlìþ PK ˆ ýQ ÿ PK 0

ÏJ word/footer1.xml –[oÚ0 Ç ŠåÇI RmÓ *Ô êCµªeo{1ŽI Æ

û º Žÿ sñqàúæUe$ à Ñc G” ÍM,u2¦?–óÁ7Jœg:f™ÑbL·ÂÑ Éu Ôj åhN ·Q 8ž

ÅÜÐX Ñ 6 Ç%$ bð n”e^®d&ý6 Ò cÆt :j %9 gÖ ”Df –\4 V }âÖ’;Ã7Jh_E @d ƒÑ.•Öµ4u.

i

ÉO

vr£b saû ðÔTVgU ˆ- .œCë]íìˆá G·KD§è“ÂaÌ6 Å î0úxXºØCŒÝt Bí

ÙõÂJ~F3På7Ð

Ë¢Á $

Öa Ó8U Ê sËtÎÜ 7£·xG ooæÂ/ÿ ú `“Ë*Z€ÙØ

M^F Œõœ2ÛÍ’ê5 'Þ~ŠG 6ÀV Þ

<8 'åDÐò=k« G Ï~ RD9ËÆtnŒ @ƒÒó ·V Iêk#Ô* í

ú™ã Û8 É𠊈» E:Õ®s¢<hôA

Þ Y 2 Ý·åÖbõ+‘à

«66öZôÞá¥v –âÕ— 9Ë8 · œ€\Ð yœ.f ŸŸÈÃìi1 z .I è”ÿ' 7úâ eÀ ø€ÖøIX ã óßã ƒZk ê Êä7PK m+ Ù à PK z ÏJ word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F ·Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8— Ü BR ·,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü—qÝn·Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[©—ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì·_ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu · ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ —

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ·K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ —Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ—Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE, Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK 1

ÏJ word/settings.xmlµXYsÛ6 þ+ >W A 4Q2âÕ Oä4Ï I 8 þ .xH–

gÜfò wõæÝ·ªœ l àK

]ÙÖ ò\ Œï–Ö—»l Z“F ^ Rpº hc {ûæ h RÀÔLª q ãB’M ø áÉ yÖ ôòfQåKk T Íš O+Ò\ šr ·BVDÁVîf ‘ m=ÍEU Å6¬dêaæØ ?ª K«• 1 V E b»e9

~F ù » H"ò ¢\u g’–àƒàÍžÕÍ)Œÿ«

Àý äð£ U9ò

‘ýŠp B j)rÚ4pnU9:ÈøÙ0~¦èdû

l !vª@ ÙÝê çÞ Sà<QÐ òáQ º,

QMŽ šÊ Ú H®Ø ~•LWíZ=” ØH íÍúk—Ïã¢$ºò)Ÿ~Yëí òBÈëdiùXï üët[\d ¦ò2ÞÓü Hz—ëugbi

Ö!ñb»VDi«MMË »`yI ";I X) ªŠ;ZÕ¥–”

V,-y] ž Ñ&n §Y—œŒ•ŠJí3 4º Ý FÊ s¥Ñ hçÚF ê •suAêT7 üKC ö” cæF.ÞV *ŸR•~ 4W —:ýŸøç–7ƒâçà Rï_fù8Z~‘ãN{q

*Ïè Dí «£ XÞ @tn9$ª£ê¢iN [Ð-iK r<€À `.n[ž« {Vþ ò= šƒÞuMr Æ +)ÊQA!>

à (áÊöª B w

cŠ.™ rçÅì©,”õ Í =—ÔQÍ…`ÿbŸWëþ£ K£»V /ú ( Ne+Ùë_ kÌ Sf/ 𠓬 w§ÚË ™kö ®xñ Ý ü ?r€rmù <Vw 5Í(Q- Û/2ÖUFV ú I /àþþ2cl»¥ 0 þ s&Å Ë ;ð þ ÝÙã2 —µhÆÅg Ø‘Õ

T£gÄ Ø H ƒdeDR4 _@0Š 3 ?2! ù ã ؈ÄÈ çfÄ ’Ì œ gîé~É ¬ ã í81JPhB\ §Øè c{î #ÅI EF;8E™ëš ÏöÃÔhÇs ##â Œ'çÅþ*6kKƒÌ r ç Ñk?ô gÔægP Fm  6Ö[à: 뙑`n Ï4X qbF"œ`cÅ Ôœñ æì ŽÈxçB ;žÑëÐs2d %ad{ 1£aä s£ !ÜŸÔ Ñ0v"óÍ

”fÆ

cc Ì

;È1æmåy®m” <Œ]c%Fž

u »®gö MHbã 3š8öÜ Ï·Í/_’ k¬ƒÔ •ñ ÒUà"3’ ^l¬ ÌÆ 6ži ìhnŒ4

l®·,D™g¬·l ÛxÚYâ;Q2 QµÐcœîxú•n-&U/ “j# ™ÜèAo¦96ò>b Ä7 & ú Y· œN{ © KÏ ºíÖå

‘» Þ C ©Ð þqÒ¥ç ô uß2Œ, Þî c\}`ÕHoÚÍz”â0k= Z^ :È.Oçô@K

Ÿþ®õú@º ¢ãí © Å(åZ· ô F ËØìÐÒ*Ùn ú¦ v ‘ Ýf s Ìé0§Çº

ÉudÀ=,Î4g =âsGš{¦á‘ Ï4o ygš?Òün þNÂø ÓÞi©é[Q–âH gü i tûvÍó -(TC!r ôpØôcÝžÔ4ég

>Ñ ô `Êš45+*òMÏ N õ Kò ZuÁ«1Í\_j(ˆ"c'v!ÜÝ€' èY'gP ë jsžT®ú JÖ@ XÃP£Äi ý à Qç …þo §ÿ ]Ý ¥óil§ö Ï w ÂEžB c Ûÿ qü éí PK i PK 1

ÏJ word/fontTable.xmlí [oÚ0 Ç J ª

Ó Á€UÇŽlSÆ·ßÉ KÁ) ÒÒNM BŽƒcÿøŸ ýùêOÄ {ª4“¢çâ

ä:T rÆÄ¢çþœŽ?u\G "f KA{î j êËçõå\

£

øµÐ—ªç

.iDô…Œ T 1p«

9Ÿ ^Ëp Qa B ¢œ x ^ X»yoëCz[K5 • ©Ö0ÔˆgýE 1 9&BjŠ åžðž àG(@MT:ÜFò` $JSóð`nž“ˆñMa%+#3{ÌL,Ì D1rËiÖ$ ™ª nbZ<`à>kÔl Æ• E0Êôõ£ YpÏ

àÞCþ ·xÉ8òAf–æcK ö“ pnÁ¥gà ŒÍ Ù t œ w bø$§ fVÞ + ÆýcXu Ç º!JÉu

ps mÅ û0+^ 7ª”·u !šøUi HVB¬¢7@ T Þ“Z môôši Â7 K»ã7wðu âÃY? ã Nf”Ø It

3ªBè k

®oÒ

}u 8$Š3c• Àe€ Šà èåò;3Á N n,µ4Ø «A,L åJ1ªœ Z ÛÀ® R R’u\9’3ª …ãœý wåÈ J ™3!BW¦ßVê© <ð Qm©»–K ?1 `Ç_ ÎéÕö ”óU

ù î Ul^AÊ RP<£¬ÜôÎXˆœ—Ô 42“Õd ÝJ®mñ,k NœÖÇmÀ

¥gC©dDl‘ìH–e*å¢îÁr`Ní< Èò œI Xll “xÎ ¬Ê 8EÙ F Éÿ}6Mfóï—4™Oß;¢6Á æ l

Œ¬:œ ˆê Jº úvVã% µY+·žX Yv

ífWü Ùõ dSÞ\ sÔðÜÓ

î Ž» «çÈÊîž/"+KÑö Ï©ní þ£ê6Ï ióiï#K Î Ÿ» _ ¢=õ– Në --µl…Ú>-áúZ Hy ºó Cak6œV

R`AzÖ N{§Š )«Ü?k ËvÒž ‘ö:ª:k *özN Õó ïõ m ïÇTWK_'ÎdI9w®ùâ

H

Û$…lÕû å ªØ€µczÎþë

Q»’B ER,röJ*ÿ¢ ü PK _ é PK 1

ÏJ word/numbering.xmlí ]nã6 € b Ö ÞE b“¢Ï LÇÂJ”@Éö¦ L Ðcõ

¥lYŽ g$3kS”çI Ä qFCÎÇ ûð=

;

ÂÒ ¦#Í Öµ èÃHûãþæª uÒÌ£ /Œ) i $Õ Òy4&Œ7ëp

4

.øÅY–%Ãn7õg$òÒë8!”_œÆ,ò2þ“=t W Œƒ0È Z & isF …Š«(ðYœÆÓ, ÆÓià“â ‘`uî» ù ûóˆÐluÇ.#!ïCLÓY m‘ 6~q Q €ŒXDay3 aäùO 0oÉ J ®{µŒÙ$a OÒ”Ÿý Xj4ô ÞÎU” uº {ÏMO"/ ¥ ú2XÊ{_ó Ú õ…'àŠ§

H _@ —Êæ¬ < þÌcYi…a sC «0ô]G 9’ ï xéV]Ý ¦ïE é{ ô s ó äám ýÂây Õ MÛ-ý Õ• M ÝÌKÊ`ŒjE#0ýFþðö ÆÌ pò á ïä åÓ 7N3æùÙ—yÔÙùu;áiÃZµ æa &

Þ?& 7[x!ïÕã “ßòka~MëæmÃEÈ ü0Òt H(7Q ‘ Ïà deÛ{ò ôßßÿ–ç õ7gC2-šótÅÊÆÆú\ò;Ë ïxqÜ4 üF ÿ‘ÄiÞ“ oÞÝ6 è _Ëu 4ËÕó 3 cþ{ݺÐΊÃML 4 Rê <^î £q ºÇìgšîž (W<!S »§P ÒÒ]Y ÜQÆaŽŠ¥ É m1?}Œç, ¬ó…,sy?}qªðßó 9Ñ<4Úþ‘âFÓ ·?yë ßÒ' Û=w,5F§ÙïË ž

Ó»¥ÑÃÓQcxÚ–ÙŒáéª1<

]0+ü áÙSax:=ÁiÿDà ÆðtmÁlðöáÙÝÁãjvv vŽ æ ñƒÈ

ã§&bs}Ò

ã%aŸI– ß@SŽ =8 ԧЕ _ãÈ£ûí äØgèðXª Px^^Ø’Ì«X Ôg ª p$™Ø U èå…+ǪÕR}v §ÐÞµ ë ‘)f ïTÎ }I V¬ÞêÃHÕ$: c eÖ e ¥ ÞQ+oÉ]ö –ú ’4 9 ê I E Y ô nÓ Ö ?ö

ëvX·Ãº

Öí n'}xbÝ ëvX·kìðT n ÃÁ .Þ /[ŽR ûjÊYb röa%h %i…,Tá8

wa« þß n uŽ Å »Õ'*Ð:WŽuUH¥ví

ې3

h º[ Ô Ð:IE·*šÀÔ © S?¦~Lý ú1õcê ‘úMEÞt Ù SÿÅuÜϪòÊ nO én n Uyå Îtk wjª ¢ÎÆËqßx:ŽwE LÕ ‘ à à à à à à ÃÚÉa.r r r r r r r r r ñŽ$r r r r r r r r rXÁaÐwœ à à à à à à à à ÎÇaºŠ æ: häpX_Ìøvs ©7#$$qØÀ 3_u dqXC¦GY &8A*Îa}Á Ý æ NŒ§ÿ@Ò@E kÈŠ

b 1,ˆ %ˆaA

b/@

b

X ƒAìÄ Îˆ VpX Å Öæ ÕA6C6C6C6C6C6C6k k ëŠ Æóº & #j3 0m ÁD!

& #j3 0m šÁ &

#j3 0m šÁz¦àÄxz ;ñ %–ÁNOžíF0,ƒ ! a Ë`X Ã2X Ê 6ëžËkbÂy Õp&œ¦Û gÂùXm8 Îà 3á4Ý 8 ÎÇjÙp% ÕpÖ H[ Z SñO ˪ É 3Ýiô—e$•Îz f eIÒî¥= ý Ñè ©t6 9e “Î Wp T Î\Kp l7 é ãÉéLÅ Ž!œ!œ!œ!œ!œ!œ!œ!œµ Î CA:ëÕôî À™á4;!ÉúV C ’¬oõKOHr^:kvB’õÒ™ Ô 83 'HµáÌé

΀ 3 êÍ 3º 2ZÀ öŒ n'¥9V î‘3 9 g r æ b& 2®ÿº

ˆ

^ ƒ:Y ád ôè VtH Š

H Š ÐB(^lH ì* 2à

1 X3 ž M0;Cp} Ƨ ÿ PK K f ŽÒ PK 1

ÏJ word/styles.xmlÍ ]sÚ8ð xxOÁ@RÊ”všä f¦—fJnnîQØ ë"K>I M ý dÙ d ó‘\Ò vµßZí.ýøùgJƒG,$álÒ ßõ: f [N: ÞOÏF @*ÄbD9ÓΠ– ÏŸ>®ÆR=Q, 8Îäø RÙ Û•Q S$ßñ 3 . H‘ ¥XvS$ òì,âi JÔS·ßë]t, >éä D K PúÈ Âö£<!Úð-Ž\ó(O1S cW`

2p& ’É’Zz(5 Ç]J<¦ b 1EÑ:ò*k#Z,Ð

—ÒBª q&x ¥ Ýë XQ IT'Úˆ É ”$E Ud ïwÀÛZØ ª ©m 0ź §T.ªÀ; D” *-Âa;3X"@"ìm 2s…ØeH8 é +Ä ‘¬Éµ•ÈGÏ ƒè }x þ6 lyœF

žg55r µ öPÓ’ÇÑš 1m ;Òo o–Œ

4§p9Áq Ø>Ð ÑÑ >æÑ5^ œ*©—âNØ gJ «1’ CÝ“ ž [

~ð AЮƑlÜÆHª/’ F`ò…É j]Í GD'

ÌÎr© ÌI øHœI I À€ƒ]+sw[“lmÕu–[F0ï 0PO,C - Ê Í3.Ðà9Õ+ƒx O:·Ú Ô Ûm£Ñ Sã BHsð V ñ é7;tÈ'

s$qü íf^9u^âÙÓòW Ñ B ë JÀqë -6

ŠHíË ·î&ã ýÁsE Ãß i ØÛ>>Ç ðXËÑÓ¬4:,úÕâG®ã ©o:,ìá$.Ée‘

ÏM rÊ âz ”ÚÕ[3N ZçÀpé{Ã¥ÿl X+lhØ ixÉù ÜÛà; ƒ™ bMY vTP ÛÇÑBaðæEË 8Ò I AvásÁ A€ MÃÕÂú X7 ø ãì ÿT% %rë ôý ¦_ œ ì¬ë

IÕ¦ä»Ò%ZiÇ ƒf ÍÉ \À[ ai TJ º ð >0(>ö 5§… àË_ \é WIÁ ÐnXìÀ㟠_Bå

žQj}iVW Ò?PÁˆg~:s® OýpŠ ª€ Q \ e L·Òßï –§s,LÁ ãÍýF 0û;] o äñÓ=Ü Ò:§º µ)Ï:—õŸ D 7… S šKûY µ· ð dÐ õ ín U8 ÃQ Ó éµ ç/žqAǦ [ª ÃÖÖd

Æ +U úÏšgt1Ü2ÏžJE ëež í þ çâ ôs Õ€À@ZÆ•ÿ1 4>&ÃÑ« çu n~P Ök]íe— ØÈf •n

ä/

·æ ð ÚxµtÞ aO w /tïÉ n 9Û ã q ìw Iœ zµ 8<, ž^õÓ ý f^@ tüí œT!' ÏÎ ] Å@ñ…P§? ØMÕä

ìñê@“ _S…Ó ê

…zù - ã%

pï2 Ú7ãïq{^TÞC ”)çª HY ÛEéLØC _ _Açó¬—ü ÃÛ*mœ Ùm‘«

ÙÓ$W¥µ§Jî5 ñ µ™$ì·ìt - ïÐ ª 4Ü3©ªI )G

ÇÈÓp CT®C QÊ9kn£

Ø TØXˆùc žÉ™ µ B·– Žôîw DŒü2 K:Úo Õgí&K§Ób 9 Ðà« I«FÙ>É_ Œœâ G #á

_ ÐÿÌÄ#Á)žšÍ9Š – ç, 7 ì¢Ï õºp–ÏS¢ øË :Ó XhË»J M”çîž—»ÆìU åC m·+DÉ\ òVÿ1

f ¦4 ¦Ë–é-ì

2 ¬G ú wLVCšÌÕ8æ\7^^bÚ^ÖµK þ¦Óvw Yø  _ ã 2£íF Ȉ F

K ø-Í( Òÿ·Ã #kŒ€/ 5œ fú TŽ ÝÜqÇ%Ñ À=QÔM %4(Àÿ _ôP

kG1

ƒ8 A Q È <ØìGëŸtˆù%A?}“Îûþf ìç g2Ü kÝ Z4 kÚ3Ùì? oN ûÉÕàÝ꤄ Îò üô PK ¦BêóÈ Ñ' PK z ÏJ word/webSettings.xml•ÑQKÃ0 ðwÁïPò ¦

*RÖ D Í®]X. î2ëüô :'âË »p wüWëwôÅ 8

ªËJ,m] [õú YÜ«B’ [ã)@«Ž jÝ]_ ¦f þ RÊ?¥ÈJ m«v)ÅFk E 9 £IùÉ£FÃûC\XÂh’ë wé —Uu§N _¢Ð08

d !ÍóšÁg‘ ì\”omºD ˆ·‘É H ý— Æ…3Sßü ÐY ù ÓF3•Çëj®Ðÿ ·ÿ –g mó4 bÓû AÞ È êr “C â ¦I€u·Ò é> PK ÊbéLú ä PK z ÏJ customXml/item2.xml…’mOƒ0 …ÿÊÂWSÚâ 7câ 5RJh‘ýüá C4Æ I ÓóœÞÛÖ[ D>ú`•â ØDƈ Ly‘Í Z ÛX o-

¥Yu_É’Uš35j B ÅçÆ^ëÒ… i 6e•A

! Ÿ wQ g ã"aÆ…Jÿ§Îæ Q TeŠ® 3‘ žË cïíô$«ô ©Z

e k¦ âù: Õ&Î %âuûÛ2—q ÕIÂÔç iSÛ [ Dõ«àzÅ 8ïL;ìÁ? Ní © n 4t C1X È c S L— ø!

ðræ#

—€ æyúØ ºi» Â )À“

ÆîÄqÇŽiÏ ËÆ +d ýˆ:A ö øë #PK µ&µQ8 PK z ÏJ customXml/itemProps2.xml} ]kÂ0 ï û % mR§µŠ mA 7êÐÛ žjY“S’t

Œý ¥Šƒy «óý g ü ÚÔ Œx –µ:'äíPø1ñŒåªä

*HˆB LŸŸ ÜrcQÃÆ ô\£vq“%ä+šåãÉ$\ùQXÌüq‘3?ÎV…ŸGë8bëbʦì xÎZ9 µíœR#. å jÉ +õ™bUÕ 2 eéˆ ˆŠÎÙË“lH:ðÜ®wP™ å€Öéú ¥ïû ª:™ ž ûë. ÿ Þñ$*cA %ÝÞrº xwáˆºÜ q mÃ- A•>àÑÇ ¥?PK O PK z ÏJ customXml/_rels/item1.xml.rels Ï ŠÃ0 àýàÞÁhoœÜPÊ §K)t;J º GILcËXjiß æ¦+tè( ÿûQ» …E]1 §h ©jP

>N ~ûýj ŠÅÆÁ. ÑÀ

ÝçG{ÄÅJ ñì «¢D60 o ÙÍ,W”0–ËH9X)cžt îl'Ô_u Öù Ý“© ƒ Pý=á;6 £w #w åE…v

§ üd* ª·yB1à Ãߪ©Š ºkõÓ Ý PK t?9z PK z ÏJ customXml/_rels/item2.xml.rels ÏÁŠÂ0 àû ï ænS=ˆ,M, 7‘.x

é

ÛdBf }{ƒ§ <xœ þïgšÝ-Ìꊙ=E «ª …ÑQïãhà·Û/· XlìíL

Ü‘a . š ÎVJˆ'ŸX I$}kÍn ÊÁJ ó “u vD ®ë Îÿ

h_Luè

äC ÕÝ ~bÓ0x ?ä ÐîÂBá æc¦Ò : G ^0<Wëª ÛF ü > PK PK z ÏJ customXml/itemProps1.xmle ÁjÃ0 Dï…þƒÑÝ^ǵZ9Ø Mœ Ž –ÖHrh)ý ÊôÔô Ì ;oØz a¦äŠÎk

Ûd9KÐ*êµ 4ìíõ”

–ø m/' Ø0Kl ÞßÕ ßö2H Èá9 IâBÇyî öU º OËJœÒj“ é^pþÜ rÏ Õ7K"ÚÆ ß 1 y

àÕˆFúŒf Ñ È ¢t aÐ

;R A ÈóGPKÄ w3 víó{ý ƒÿ+ j Óÿ(F+Gž )2àGép&

Ã È È Ÿ3ÂZÃ3hk Àí Ú PK nì O PK z ÏJ customXml/item1.xmlmŽ» Â0 E u§ ØPH…T *¦þ Ž£Ø<ú 6ë Ýsm ŽŠQû9acÍ‘3õHirŠ zÐ eW ªi

~DrRSð Èè2& Qá M

â’Êš6HñÍ e pÎ.ÏË” /4 KP» A]®7 eæ ÿÝ øyÙ> PK Õ PK z ÏJ docProps/custom.xml ÐMk 0 à{ ÿ!äžMTl KWw · l %Ä Y[)ýïÍÒ á

ž™Iµ} 3Z” “55N6 #e

&s¬ñs F Äl ªñª Þ6·7Õ“·Ny T@‘0 Æ' WR äIi 6161 bé ÔŽã$UgåY+ 4eìŽÊs « ûãð·W.ð_r ò ]xéW ¦úÁW4j tyÛu9ËIºç-IX #<ã Œ ð ý'FîÒœbd Ž§ öJ»Y€zì¢ @9 é[–ð<ËŠŒsžTôšTôwr ù PK wám(ö v PK 0

ÏJ docProps/core.xml ’ÉNÃ0 _%ò=q h” bQOTB¢ Ä {ÚšÆ l·!o “4)E=q åŸÏãß.æß W DI UŒËM ^V ð Ö ÉH æUAuN 4 ÇÁ ž#mNu Îé cK· ˆ BúæZ AœOÍ kBwd 8 ã+,À F Á

‘ŒNH 7u ` C

8 Ò:0Â^ è VÃEéØœÔß–O¦i¢&ë¥~ÿ Ÿû« \vNQ@UÁhî ð)ô‘Ý ~ uCyJ L

§Lu[ iß

h e õsg™—1 Ôpíüû

Ô W ĺ¥ Ð5 v v ô ?åNiàÀ» P¥ bJ £ ÃJÀ oG> 7v^ û Õ Uiœ\ q ¦ UšäÙ, ã n« ù P ø7q Æœ Éê PK bø Ý PK 0

ÏJ docProps/app.xml ’AoÂ0 …ÿJÕ; ã0MÈ M i ibj s” 6"M¢$0ø sÖÑuÛm=Ù_ê ÜÀòÒéìŒ>(k ùÝ È34ÂJešE Ÿ& y "7’kkp‘_1äË 6Þ:ôQaÈHÀ EÞÆèæŒ ÑbÇÔŽ

¬ïx Ö7Ì JàÚŠS & YQÜ3 D4 åÄ

y 8?ÇÿŠJ ŽôJ sšG,_Ó žJ ÚF®kÕayGxh`Ã õ ì õ ¬Zî ˆ G

à‘ Z ”8 Ó 1 2] 8y i Ü 2ý—û œxÞxîZ ägh \ãŠò û ã ôØP‘à1l]m )ú ÈO8ʵW ø+áˆCE %Ù žé x ÔiÖ4(oïü=H;Ûõ ‘2N

z> vc”z #å PK 6Ö b PK 0

ÏJ <5)Ý

Content_Types].xmlPK

ÏJ” 5®ò ß

_rels/.relsPK 0

ÏJΦcBE Û I word/_rels/document.xml.relsPK z ÏJÝ<“K Ø word/_rels/settings.xml.relsPK 0

ÏJéùÁ word/_rels/header1.xml.relsPK 0

ÏJéùÁ ì word/_rels/footer1.xml.relsPK 1

ÏJéùÁ

word/_rels/footnotes.xml.relsPK 1

ÏJéùÁ v word/_rels/endnotes.xml.relsPK 0

ÏJYíÄ™ ûÍ word/document.xmlPK 0

ÏJaë&õÑ word/header1.xmlPK 1

ÏJ>)Ç ù

word/endnotes.xmlPK 1

ÏJˆ ýQ ÿ word/footnotes.xmlPK 0

ÏJm+ Ù à word/footer1.xmlPK z ÏJ–µ â P word/theme/theme1.xmlPK 1

ÏJ i Ž) word/settings.xmlPK 1

ÏJ_ é è/ word/fontTable.xmlPK 1

ÏJ K f ŽÒ Ù3 word/numbering.xmlPK 1

ÏJ¦BêóÈ Ñ word/styles.xmlPK z ÏJÊbéLú ä B word/webSettings.xmlPK z ÏJµ&µQ8 iC customXml/item2.xmlPK z ÏJ!• O âD customXml/itemProps2.xmlPK z ÏJt?9z F customXml/_rels/item1.xml.relsPK z ÏJ 2G customXml/_rels/item2.xml.relsPK z ÏJ £nì O H customXml/itemProps1.xmlPK z ÏJ= Õ lI customXml/item1.xmlPK z ÏJwám(ö v J docProps/custom.xmlPK 0

ÏJ bø Ý uK docProps/core.xmlPK 0

ÏJ6Ö b M docProps/app.xmlPK T NContact this candidate