Resume

Sign in

TEAM LEADER

Location:
Chennai, Tamil Nadu, India
Salary:
20000
Posted:
November 26, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK uM word/header*.xmlíVmOÛ* þ û U CÚ®c[EA¬Œi Cˆ pu. c[ ÓŽýúÙ íÒð¢P ILôCãÜËsgßs ï þªØ` JSÁgÉhw ‘Q^Ì’ë«“ OÉ@ à 0Áq–Ü¢N Þí ¦e¦ Ö™ëiEfIiŒœ V w…Dn• P ûªŠ uSË

"* æ6

V ê!v*J”Ð"7Îe*òœ ô à úÄm]Ž ©+ä d6 ÁuI¥ hÕ hVY åS XV,Ø dŸh DÅÚ@+ 2© A ô UFÄÑ Ç :ˆèÑ'…Í !“

( 0Ž

{ Æö Ö@ 7 >

Íú$ÒªNéB º Ÿ lqžwý%íÅâ õ2µŠ Ü ” L `Û 0An0 _B$sVô¢s )£P( Ö$ÕϪìhØ Ëe hÅËÐ )QË5Ý'Û ÝéÀÑ ç Œ À ~r šÚ ™]Ì’ ÿ%^tŒì ðü èâ s ™y@s®6 £ÉT ïY Iœ+ A”gøËXï% ØI ħ”£îÈW4 « àF T£V% d

¢ n Z AçæÖ ý¢1电 sÓÏr!Œ U?[E š "ïcœ® §ËÌ*sʬ j#¢)a ªE6 Ðþ µvä£rÆRØÎ ì} FÛ`Óä M> ß úØ ÏåiÉl- h>Ñ Ú é3êFêx _.j >Ó& å. wøÞ£ ê 9UÚœ6 >=b mùQ »ŒÁï2â'éì BË.ub

@ JgÉ ÁÔE"zã A #MaCX q}Ç«-Z'>í ë

ƒì2W Eo emË Ö ƒt îÊêÈ { ñf=Øa LæˆÑ Ý 4ºRùj7 Æ UOÍ fÈæ x«ÆKªa Í 4ÓxœÆ} Âè

5ª%& çPà iÚÖøÕ”pô J8y “ ßP es{a ÄÕÕ a r~6Ú]] ÏáÃ¥=úöÕáE 'P5ºÏ®ñ»xÄ y R 54yëô@ Èß ý lô ë _G ?ÂÛ6 »G4ÿ¥ þ PK I e PK uM word/numbering.xmlÕXKnÛ0 =Aï hïè ÿ`D Z F § )Ú" @Rv .ºkwEÑe Õ“”úÚ– Vr¥È] žÏ Îøqf «ë'JŒ5 sæ™Î…m ˆAîc òÌ iH gÈ3 Hš ÓWW è mgh zf T8 , D à!bZ ä Š•E xŒÂ ä4

/0Ájk =43 î ¢G1 \ò¥Š Ä eGî!ªÄM]î8Œ(b* h Dô

8“ eŽFOEÓÊ Yÿ) 5% Ý&¬ Í `£ëLI hÃ…

‘”Zz *

DÇ®PÀ ¢ð r…à ùM(À¬€ ÙQ *b_èØYÑ ZHRå"©ê

^ Ç 'Ôsß?Ä•X\BÐ O §

Ø döW•è\Bò1X @w$•µþYÇ.Ñe € íÐVÿ öZð(ÜÑ

ÚÞ

t õ Ü `ª{ XH% T ˆ Þøº™&&dM

ëÃ3íD¢Û©PZ $6 ¦i3 §…p TªÑŽ è©Pýüò ef ñ ™ u Ø3G®nê I Ø*éê C; µ

c‘ QŽÆt§Ï D+'ã4‘ÌǺÉ8ý~+Ù

dóù[Ýl\gØJ6 Í

[É¦ß Óôå[ÉfÐ Óú ít a'L Øít Q'L ŒÚé ãN 6ì7Õ ¬ƒ‘ú yë 2o ~omD {ΔŒ ‘ cÏœqÅ 9`Ò oé ùŒ ©n$ Ï ƒ ù ƒ 6 Ë5»å‘ÀH 3 É«U íêTRd Ú Ìšð£µÁz¦Œêf

©<ÀÏ j

¬=µßaå5 ãwØÈ Uû

V^;ΔQ

-kU 3 Z KaíwXy êø

6 bÖ ëìÇ«,KVX ÿ©è`Ÿ X Ï» ûnÖÞ úé/PK pcú ó PK uM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK uM word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ‘ h Ħp€©ã$ Ç ;

=.Í BXEÉó o<~ñíÝ VÑ^ “h2 c.M™ çûÙ

œ “ƒB#2v ŽÝ .n @ã] Ê K5ÏXå MãØñJhps  @Òàà z 팣 àåN*é ñ2I®Y ÁŒÕdÒ 1Ó ü $Å ÆøžJ6Èk-ŒÿpŒI Ð WIë:šžJ

bÕAö mb U ® cÜr &œ…V 8 nNbO xDô cZøêÙu¢Aš sLÆ ž ïvh a#Ã,œ ÓÈIz ï &Ìós •£R F U S ò

@M!(ä "_ƒÙC æ ç3R. $ÐCHÝŸNv‘œÅe ü í CÜ/§Ð>ý

`ÕÞ Q“ Ð!ükP!–’Åß á å =F[0.Ú ô •ûaÍ k Ñ Õ vWïPK Á PK uM word/styles.xmlíZírÚ8 Æÿ Œ! dJ;- 4 éf;M»û[Ø kbK^I MŸ úð p7 «ü Ï=W üêÍ 0 <BÊ Ásktn[ ˆ]â! ž[ß ÞœÍ¬ ã { Î 'Ȭ7 ÿxµ fü)€l Öcv

ºsËç<º ™ëà s A, W Kº ÄÑ™K p D âOCÇ §Vâ Ì âëÄÅYˆ\J Yq 䚬VÈ…ÉGº vÙW/yOÜ8 «

z

õ& ýÔÉã x ƒtÞ&ê GÁF$# ôF B ˆ 2&¬ïõ`æqdw PºÈVt g I ÎÜHjT e{Ÿ Д«üFr,XÐ% =ô -) Oõ(À x G Ä* ÓŒ p}@yê 8ÄC@Ü è u':W<y s’ 2; +t A soëã } $ŽrºO ñV ÀÑÅ~ œÔÁkq zÄ} W 8“ ô3M.“+õqC0gƒÍ5`.Bsk Á^d ËJ 0þ–!P2úo1+¬ J ì x µ,XÕ Nm Ÿ}» æa mT Rn#à"å ¬8 à *@ Ú Ëizñ Äœ$ DÉ&E à `ª ü) Ë#@%ñ"_zUC u' H“§WŠ ¥ÀÇ éýa=Iï –ÖÝs `ÉõWiéä_Í ÜuØ¥ù&n! ý îØ ƒ‘ÎÙ 0èý…ÓÑ C

~çMö$U Fw…) Ciþ$ Ä*öZfGŽÊì ŠƒAÜÆdfoÏmÆïeÕsFÎɬNNm+ ð V ç qVBq<= Åñ Ž¢

â Åñi èôÀE§ N \œ ¢8yn 'e '= 8i@qÒ Š œ ŠN ( 6í#Qœ ¢8=1 í P P Añ+âB ÔZ þ~Ýù G Ð(µ Ê £ÔŒR3Jídº£QjF©

ŠF©={w6JÍ(5£ÔŒR3JÍ(5£ÔŒR3JíT»ó3)µ"8ÿÞ ö+!R ÔdÛ

ûâíx ]sÉ üxû9 Uþ dÉ [3P TX1úL ˆ?U!…!ºEž qe Æ>òà?>Äß oJƒ F¥êI µ -諫ãnË _ šm⟠X®ÙˆÔ +Žê»ò ƒlê ÁŸ@Ï'Ñ É \q=> g 3– s nóAÑÚßêdX j ÝN{Žp .!Uo2•èÿ ] »# 5ë dgßú cT ! µ ó‘¦c ®vÜÏVR•

þÝØ ; Ɉ¦•K Bó Z©4ú0

9& ]9ä8 -ßÂÑÅ ûTk y- j £bÍ @sqµëîÛ^l) Ö [ÔíWœï õ eyqº _[ý)pD80 ý š

.úÜȪ' «ç>]f @ŸNÓ3£OŸ <ÃÛ_âõï^ kDø

ÎìfÉ"Ïâì ͵ÀN

X ññ »Ði ÊU"*¥Y¢w]qÜŠÌÅ Ï R ˆ ý éùA wÝ <x æ –,DËé )8 Ó«ÙE qZ ä3 çBœ4 ˆ0Áøé,Á¬0Gq+ r% I •ø;ê Ý» ç`É Ž™ Œ{9Ø

ôäA mçÆ\Ï쨆 Á / n á

Zió> Òžºðê0iûÿ \ ÅÝ Ó“ %ÜM ÞÇKÞø€Ÿ

œÔ žÝ ý ºF@å •.ó

Æä¥íÔ¢eE%Ö’ Ÿª ê Ç Ùß" 5!w)ëþU ª /dó `ï ý€ 0Ò BFµÏxù ŽIÊé%el’rzI™ œÜóž F *2"àwLŠ Œ 0"Àˆ€ \EF œ p I1"à LJú {ý PK Á !+í J PK uM word/document.xmlí]ïrê8 û *nÝ ÙZ f2» 8 7` àœ3ù %l tc, lÃá ÚwØOûzû$W

B Ç! ÁžS @ Z ~Ý –Ôjýö 3 Ì µ11/rB ” ÈÔˆŽÍ Ü zuÖÈ Û ¦

b¢ Ü Ù þþ_ -Z:ÑÜ 2

À( vk¦]䦎cµŠE

ÄB&{8!t

ö“> g >ºÖ™Ff tð ØY Ë¥R 9 š €ÄÙ k”Ødâð,-2™`

4J ~–NPe Ä"E « 1í) ì µY\jìátEd ÖˆùÌX S `pÌ ºE l ¥vü kŠB)B r ë Qª ]æª&3ˆÍ5 Î ; Öe XÙA§y 6

Ùô…mD©ˆÿ Ç ÒåóZÀ ýù4 …#qñ –Ëqéš!ã Ð F

Ñ ‘Þ æ ®™Y ˆÄÎ;”t (œm Ô~ Bi ]FSh

µ Q»¦Äµ6ì^ Cí

µ üÎTà èKþi E iP}x‘+ ÿå 2ž' ž'

;h ]ÃÙód jË Êú“T Ê ôÃa ç ØDöNú ëdÑ&¦C óȺÔ=Š áí þŒ ÿ ñ^7 ág0ÐÄ öæ 8 ™E{ â iT ÈY dFy iŸ=ÕÙà 6ØSè:dýªf H}Êœ c>ö N D cÄÄhUŒ ,Ÿ W Š

lòrx' 9 – ß' ÚN # t Æ@a8ºÐ

Ïÿi« NrÕ&Ÿ h íáÒm óÀg:í ßæ¬s ð:K

Ì î ?ø

ÿp*å Ð ÿä ê¥RÞû Å ö.Sg Où Oµ-ÖÖJ™[ lìŸ^äfyãIF”ãÅñ' RJ äÑ#Ax? Hsx

zŒ O ?ŸðV“ W}`Þb u‘C:f Öµæ4xÏ<iˆßO^óØ êÿL€

™ gRì Õ€ Xši@ÈÙæŽbð$QrPÎä “ƒL J•§r jé ºÆ& ˆ®ûÝã Õ3!àšŸ« ji•Ò wÓÜU 7Ö

Ó Fò`u Êà Z وΙ Ò åö ɪ(ñ I3*ªŸÀD/@ _ ¦Üx Ÿö œ §z1 DV:Cq$)"è%‘?jŸÇ _Œÿ á;èöU ÊÍz [ zõçˆ Ìµ s-Dm bË Ù@ÛùÚ& ÂàªÛï ó âVÏÄí}à*’8 ix zƒ®”L Ï3 ß x / ÄÛ í IQD üçŸÿ uÞ çù$bÞÈ0 æ þ¥Ü•Zà/M 4ê•f F nfP jQî Ó ØÔY¢ L w é’Ù.¬ã mñÅg*ëþøy iÄ t]oößdò–ÉÀa c òÈw vY}Ý é[þ S#aG Çe ÇÁæ?[{kO Õl T®s %ï8 Ø û§ àØ& ë _g >`óŒ Î*…óšå¬Ò bµ îL[ÕZ£Pæϧˆ Ë J þ<cª ýh•kB Öð`

J Ñ ù+ eëé~ þþ { òç9àÿþï ö4 îD kÐbJ ¦þt

.©Ûoí ^© z¥,öhó%

ö/ÿ.µUù ÔJ¢é ùÔuù1q¦IÒŽï6 á ߻æK\ ðí*“uM 0Ãh

Ï š:à GñØåºÑ :S–

@Šø7ö?Eü/Ëj è€ ë Ì–ÌÖœ cŽ<JØdÄ–Àr©íb§ d0Átf,Á Í Ù¬º 9- ÆŠ@Ô§éUÙtl€~0%Í kSh È @v ,¦X eç¥>šda ý å ýˆ

ÃöZaQ¢ƒ C y©P Ïd#câ5Ôï cY â Z BòìM@, ih ÄÎ’“@3Ë K^ ôœ*1 y tÖ–9¢ ~cä0 õŠu5Ç ït ú MüÓs û_ q

ÑbMd ê,à’aÅìW0!t ©Îr Rbä ºGpª™‘Y*]} Q6. ËRç®-ªr_ »à ïÄ® %û Gû jgl Ù 1â&âªT•)W ƒ=ûÎÒ f Z*x

á œú YÍ2^ ª#j{ <ï o^ ê?Ni ¢šÛ ! ÇGÌÜk/ ùWž!1 c“

ºy/ oq ŸA16ºpI\g ä ÿ@ú µ. 3VüW-•6DÖÜrM Î > Ï çÑ àÎ ç Wo%W*•Òžä PªïI šåúº& ö äÓ1_â>¥ Å'å wj ý”}õûe% ô ,ãõa£ìá3

¢ÓEÐ óhþßÁ3W! Éÿ q}â,4ßÚP܈^qCèk

aËÿù û[º n ë ÙKÈØëCÙëNaSýáHVïÓÇ[åŒ î @ÿ

ÄÑHV®ÓÇ`•ŒÁ>”Á Ò -)ªx Ïý3à âÆtÛf b ä Ñ Î ðÒ /bîç…ËÂH ¦a’ í`šá4Ñ ÀÆ6É U Þ

3ˆÃ}Ì Co U Õó ÕPTë•ÿ9Ò ø Âl,ŽsîB jˆe–4 hf¢ýŠ…% Ž N1ƒó 'Ðõø[: T/3TCQ 5Žuü}Á cÌžFíã‘èN&Ñ -l Ó +epF v…fsßáš ¢z í- >ì N9_

f M í18ã eÎx_ጧJí En ]0º•»Ý à•ý*<qÁ+W+ àm¢ô l

ˆeÜï è qÑ; 5}"[Éõj£º¦ýV§»p’Å »Ñ Ý?)ó ëþ[o 'fS 8 ‘Ó4…ú i(ª r

F #UÚ y'™Fn9¦»FÒN D)>ÎÄetÖé ò໬€æ <ZqÉûqîým€?Á™õ+ÿ u z šé p=pu% % ÝÕI…ãQ 1ý3Ò£

t Y`g

Ñù eÞ5 ª% f >ž9ñg :ò QLœ# ~Ê&Î_1qþÞ Þ é f"Ê’Ò~áŒy ysåù òÚ 9;º–âyqE VöLb…ófuOr \ßwr¬\Z 3{û,ú øŒ9 "ù.öåÆÁ¬ð8j1qZúí1

á 2ñ 7 ùÅPæ2š•~JLt8Ï t2Q Ù a/\Eú çp~fédž+Ê ô1ÏáÜÙÒÉ<Ò

QŒL

Å\sL uÆP q

m

Y ë Ã5 d

Nˆ þœ #Š Ðvpt=“ öÈÜçÂÙcÅ òhxJ ˆ Ý -Qw öY©Âƒ©ýý®{ õ Ùq`Ÿ9ã…cß =Ö)SûTM Êábîœ& Èmö \Bó1 TL]~Ýõ )€Êá âœ&þmÊo" mHu H? æ:x 2C8> ø þÅ»ë R ÿJÿÛY©~JØ .ªÌiJ P ßø "kK•Ã9(¥sm)Û aLt @5éd¢4o T Ì“æ ‘Êá"í “yâl ¬(îD7® 9ºqòÙëpŽ#§iEßt®Ú;K(ûîú<ÚYT íç•}“îi®œ HX Z9ñ6Nêë•“óSÂ>

ôÊÊ pê;'™3E8 ô- Ï d

0

î ʃö Ìs"œ Td ß«F þåèeq ÂÑû¥M t _x CÎá

ŸØ~ˆ é pç ç r v ûè fŽ áØ Á= Ô ç`vÒv\5ó€ g Ñ ˆ M4

n …8Á 9”§ Oå úü ÎHä » õŠ 0 Ü

Ô ØŽ(ç v Éœ'^3úá ô öšýG û Dk9 L %n5^I gÂ)-ûU Ëv §ÅjÌ®äyÅjt 33 4œ) MÛ¥ÐÔP> Fcv

O8’m vÈ Qî YN!‘8f»ð àè ˆ] ƒþÊÄM Râ>LA h À51td 7Þ¢Ø~ ©rJË ÕìÚ WvØ rK¥šm "Ð P{D¦~Ròú!;â§41 Ùt OŒ )rÄ;;Ž ûl ü ob jQ bøG ¢™V 6Ç ò ü ?í á •V ¢B” *ýŠ@¥#u êÍ ˆJ ˆ rWVeé j[»â Y

VàÉ]ÆBöNú ëdÑf D Óݦ;óIbcnìdcÏd}ÝóA ®3X ºß ^TÕÝ( Þ

Ÿ\ A5Â ëh© Þ]EF B 9

Ì(/ 7í{zÔÆ“Êõ 9h _ ÇhB(ºˆ Š wÅ

ï$ NÕ Ïk\@€Gýdeøº"\3 Ñ5C@

ïü gÐ0ÚÐÚå$Û ø í$z!a i>

Ç‘e Géó9¢Î–ñ5 6â

ûÑ Ï ëvÞ hk _äÚÐÀcŠy>ÍÞúÉ Ðˆ6 [ SÑ Ÿä ªY R<G€0z >rÞÆ&hO 2ç sÆÌÔm -e6FMÈ l`È l`8B4b DmĈò]K><8Ð~ Þ % bc~

ˆŽƒ

WG© ÊÙ

Ù

GˆFœ¥ dLÎz é è = nÑ xnŽ .wvâÒ6 T v øå > ôœ ViÙµWÏp¬f«É áø•«É i8ê+b ý+ ûž{ 6 øf E æÏîÅZ YsÓÞk©ªõr »É «ÉßxÓÕ ÃÝ]¥7ù çfDb6Ùk p•è m +bOŠæRQL –1

ÈS ¥¬t âHRD réw1ì ÁqIvL'ô”pÕ ÞHÃÿüóß#p\B Ó Q•FßÅa . b ÓÏ=%üÐî zwJpà 4:ž ÞkorW?i Ý

Ò B YÏ á£ÖÅ¢UÿÙ" íZl" Ql9q Õ mÒ + ®ºýþ0 ç jo:*pÒb£Hâ á]Oì Uê

ºR~_ Ô/ ìMŽþ'

™x / ÄÛ í IQDÙ ]gÅŸŸï;kwzFML ÿ” 5Lž êñ 41ã⥠ØúY Yʃ^ẠæÁh(ߊ]ñF ©r" Û ïR © tn " ÅŽ4ºñ yM8 W«©Päõ !ñRÂ

Q•@ÿ

\ÊCõæh”x=fx Îzâý™Ðl”S!â1#ä¥ FÒ Ç#Ø1ÃÏ¥ J6… Ù'8! Ž .5l0”U Ë tQ ;ž©W=Ûé ÕÓ r ñÎÜ Â wâµ4 Jÿ»r<ò í ÁªJÝ»ë Ël"ÎÏÍ«bOî¦Bä3§ 0Þh Ul« #©¢Ü kï?ò '!è”M ' rÎƒË y ç4 æ/M 4ê•f ø œY f ^n–ªµ

3œ^J8Dê1u äÎñ(” 1öR 'Ó“ì» L eêri!j`ó PÏ ÊºoŽ

¬IÏ »M&«–Eiëa Šü ŽAÈcA wÁA ý Û µÊ?’ å¬ åÑ ÃkÉ9ôt ê 8~ÌáµcW¥p\ Ñ(2Ð,Jæ Ì– Ž

Ì£ ã Á t 4Á!ÀË –Ä¥ Ù B3 ƒ þ ùerI E] ï0 ƒvlô ŒòôFÅ g a •ºÆ2 î õÈ‘ ß1,œ4À ƒ% B® ýjˆÏK Äïô € Jb,Ës!ÓäŸÇ <9 9+ iŽObŠ Žè M EÜTXOà öÁ!r w 6ÖÈ zÊìãz£â- ,Øw Y:_ Ѓ üƒÞ H5 6?ö Yýôë ^R â îLeUc m Rg 4 jX Ñ\ 4ð ÿ PK 2œó m PK uM word/_rels/document.xml.relsÕ”ANÃ0 EOÀ

"ï TMÊ º`ƒÊ ¦É$ j #{ŠÚÛcZµi¥ È åÿ ÿ<ÏÈžÍ FG_è 4ND TØRQ ÏåÛíDDž JЖ0 ;ôbžßÌ>P 3 Q B ùL4ÌíTJ_4hÀÇ E

+•u 8HWË Š5Ô(GI2–î<Cä ™Ñ¢Ì ˆ–» ÿ’m«J øb Aâ ÁÕÈ™Ø˃™Æ!LÈë 2 æú ãèô!Ü

PYâ%¬ôY+NV Äý 1+táÞ

ÄÉêƒx t Óx>Š î œV î (Ívê‘ Vžâôi2z® Ü æ ïÝ– áuËè ~e}üG¬“AY Jt

èAŸÞ ø òoPK Y :M1 PK uM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK uM word/theme/theme1.xmlíYM ÛD #ñ F Ž“8Í®š 6Ù …í «Ý Ç ÉnsCí Q *q J Ä¥üš…"(Rÿ Œ“É6Û.¢ Í!ñŒŸ ûÃï8 Ü BR ,çbÅB$ö Oã eÝê .4-$ Ž}ÌxLZÖ HëÊÖ \Æ A@ ËMÜ B¥’MÛ– lcy C Û ø øFÌ®V*

;Â4 PŒ#`{s8 Aý”¥µ5eÞeð +™nxL z™D "Ãú#'ý‘ Ùa

aÖ @ŽÏ ûäž ÃRÁ –UÉ>– uÙž 1µ V£ëeŸ ® ðGÕŒN ƒ Ó«o\Ú™ñ æü qÝn Óufü2 ö< ÔYÂÖ{M§=å© òËeÞ Š[© ñ ÿÚ ~£Ýn mŽ /á •F}»Z çxwYÿöv§Ó(áÝ9 ï]ÚhÔËø 2 –Ði<g‘™A œ]3 oN `Ž µìÊécµ àbEc & b p

Å© I v'ßòäÒV*

IOÐDµ¬ 1 öãËgOÐÉý 9yðàäþÏ ªk8 tª ß ñ £OÑ_O {ñð+3^êøß úì _ 4 þõã?ž>~þÍç þðÐ ß x Ãû4" Ý Çè€G` A ˆ QôCLuŠí8 8Æ) ÝUa }c 6àÚ ìÁÛ Z€ xu ða(ÆŠ €»aT îqÎÚ\ mÚMeé^ Ç Y ë Œ L ;

ñíŽ ÈejbÙ IIÍ} !Ç Bé=>"Ä@v Ò’_ äC…îPÔÆÔè’>

(3Ñ5 A Þ%ßìÝFmÎLìwÈQ U a%7^Åc…#£Æ8b:ò:V IÉà ðJ

"

ÆQ 'RšhnŠIIÝ] È ö=6 ÊH èÈ Ž9 Ô q” u¦q c?’#HQŒö 2*ÁË 8^ îÛ” Õö- æ IïŒEÑ K

8¢ñií QèÇçÝŽ >ÿöÑÿ oÃ3ÉT íw n év ðéÛßswð8Þ' æï[îû–û. ÜUõ n£ V[ Š3~ÑÊ yH ;T F®Ë¬+KPÚïÁf Ȉf y Âe!®

ή‘àê ªÂà ' ÆÉ

H”p Ç k%ïì,IÁølÏ Õ óíš~0œ ÉV Ô ÕR ë

«]z3aN \Sšãš¥ §J 5oB5 œ û F5

ƒ ñS ç ¦a9 É û ˆ‘c4Ä© é æ« ¦IÛ u çžC”*KQ Ë‘Åå ܪk k C \F ð“i Â,ˆ[–§

S^YÌ ÓÒ©¬4 Rí` æTÙ é{“x® Õ §~8 Ýh=-jMç?ÔÂ^ VìÌ Å=>VD þ1 8À w=Ï.ŸJxfT§

Z ùE , Ÿ)ª $ÄEOjj ÏáÙõL l¥©g Ðý5M î»kJš 0 Öüì, c€À(ÍÑ–Å…

9t OÀà É Eª béÛæTWr4ï[9 É :

!ûª ó Ìœªþ 2*úÌL]™ä rDX? ÞFj …Âi7) ‘á ƒf ªk ôÞâɧ bò9}<

ªŸe ©kM_{ l ™

g ÔVÍ Wݵ µ >Pú

ÍçÛ>?€è£ÙD /4 ò m @ç¦f\Êêß

£æ!h®ˆ y Ÿš k+œ}º w kðµ{º«íå µµƒL Zú î ì

8 ù {pÔìLÿ/ >öœtë PK –µ â P PK uM Content_Types].xmlµ”MNÃ0 …OÀ

"oQã– B i ü, E9ÀÔž4 þ“=-íí H ‘ eçÍ y x 0e å\ èUÐÆï*ñ yžÝ " x

6x¬Ä X SÄ\p Ï•hˆâ ”Y5è !¢g¥ É ñ1íd õ ;”7óù TÁ zšQë!VËG¬ao©xè Ö Q@Ì%ÙL OG {Ìö, Ñwðú fv ) Ú®&7&æëË Vs ðÊ“IFãŸ"B ã–ò3$

SP 3 ÕÙ2# ïΩo è ÛÊ R~«åù’Ó ÐÉâO 6i Í^ ØZ ' äI!üÞm1ñ~ b Æ ƒ %ÿÈAü£þ0üNê Å Wo 4¦qˆ^ òe Ú¬ PK û§È 7 PK uMI e word/header1.xmlPK uM »pcú ó š word/numbering.xmlPK uM ö ê Ô word/settings.xmlPK uMÁ word/fontTable.xmlPK uMÁ !+í J ñ

word/styles.xmlPK uM2œó m word/document.xmlPK uMY :M1 Ç# word/_rels/document.xml.relsPK uM-hÏ

B% _rels/.relsPK uM–µ â P word/theme/theme1.xmlPK uMû§È 7 1 Content_Types].xmlPKContact this candidate