Resume

Sign in

Electrical Engineer

Location:
Jaipur, Rajasthan, India
Posted:
November 24, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK U*=M

_rels/.rels ’MK A ïý CîÝl+ˆÈÎö"Bo"õ ™ìîÐÎ 3i ÿÞA

ºPŠ Ç yóð ÒmÎþ Nœ AêiAq0Ѻ0jxÛ Ó/ºW> ÔJ™\*ªÞ ¢a I ˆÅLì©41q !fORÇ<b qÝ 2 Ÿ1ÕÖjÈ[» µûHü76z f 8. NydÑ`£y©qùj4• x]hý{ 8 ÎðS4GÏA®yñY8X Fwÿi4o Ë ÇlÑ^â Í¢ÃÙ ôŸPK èÐ #Ù PK U0=M docProps/core.xmlmR]o }ß hxo)5Y” 5Ù Ÿf DÍ– 1 V B Õ ?Új§™o p. B>?ª::€u Ñ "IŠ"Ð RW Ú¬ ñ EÎ3-XÝh(Ð š 97”7 ÞlcÀz .

AÚQn

óÞPŒ

ß b.

Ämc ó Ú

Æ X 8KÓG¬À3Á<Ã]`lÆDtŽ Œ4 c A ö “ à ÜÝ råTÒŸ ܵ^ÄÑ}tr4 m “Þ îOðÇòuÕ KÝ Š *sÁ) À cË _ƒP

pÜJãÃÊ ñ fºÚ ý” ãͪ ŒT ùš9 o • žN!ã wÞ Ug.

#Ðaà ô>y~Y/P™¥d § 8 “Œ’ég ô6 ïlá » R’ é ý 7p?Œ4 P{ék èKùïû” PK ð, +Q Š PK U0=M docProps/app.xml ‘QOà …ßý

ñu£k»Ž-”Åh 2q Õ=. n[L

pnÿ^æ’ÚgÃË= ï\ t{ úä Î ŒTº Ð{ý<#(ñ kÉ{£ B ðhËîèÎ

.(ðI$h_ ÁØ îçÑÖÑiŒ xˆÒµØ4 ðdÄ :à,MK ç Z œÙ ˆnÄÍ)ü Îç?ê <Fk lÏ 0ŠÿÊÚ Þ j ŽíQÐ k{%xˆ?Â^ÔÑÁëo ^Î ë ß+-Í ?œI™LüC Á'ˆ€I Y§Ç 4 µ*Ê\ÈâX )ÏòEF É xšDw Ï2Šo Ý Š%Å ’>vÜq â XFÒœâIcbîUèÞ ÅjzmbÅ<Ç[ÇmçYY^SG Å ö PK g PK U0=M word/_rels/document.xml.rels “ÏRƒ0 Æï}

&w TÅÚ êA éÁ ƒ  bó I Î Œ Žûe Û_6 tµS2ø ë Ñ Ãˆ KS Í3òQ Þ,È*Ÿ¥ï ú ˆÖ F»Œ4ˆí’RW6

M

ÚŸÔÆ œ ¬Ü2 t E µC ’Ÿy ë*#v]Å$(ö-üÇÛÔµ(áÙ ZP { Î;2Ë 3rˆCïCèåöó)Û7ÞÉJ bB¢YZÖt2üdš

»xH ŸøÏAX õ úf*Oñ C š]Å Wwj Ö Æfv7%Dm4 l# 8Ic “î

úK 7ç Œ!$S"

Ìà7<ˆñ‘a–Ò O™ PK œß Ë PK U0=M word/document.xmlí]ërÛ:’þ O RÕL95 uñMöŒ=«HNâ ;ÑZN2û ˆc à€ Í ì ì#Γ À dK¢Iª}êD H\»ûëF£ üíï l ð(w.* ƒz Çà&uF •o ö[ äIì q \T&Ä«üýò þ6>7 áÛÄ‘H•àxçü¢â

çÜ3,bcoߦ à Ê}ƒÛç 8 Q qQ tÏkµ(Ó w £ž

T?Å féFuÕšõúIM ¥j gQ K{ ®þG Åï W©uÌ…é

n ÏS a S')¦Q_ úœ$ »JͦÀã™*ç Ò

NKôž ™4ã@5# U^£ P^ßÂ.™–6Z ûn\šm¬Ò ßÕ#æ*Š (£r t Ú ÆÑz Z ùÇ6Î G xÀ” n]åRÉ€ ýé ÿôDðÑ FÐøü Ê ÝkV©é'ž

Õ$õh@Ôh Â”Ô ÏñP ýnÄY

ÅøD àŽôt Ï ô¢Ò T mÇ ýM 'Û Å3I ÿ J ÄÕ 1óÈò4 {T

]ü(j¦ 8 y r” t Å4?NÐ4bQ

d ÑQRÉ { Q'x\ z_KFX È =þ£

{ Z _Ø»ZÒTyywÕÿv{¥“dø ì pPþyãÍúµ

) 7LS O%.NË {¬ÖµiG6Ö5

%_ MÐ9ºÃ–ÏÐgìŒ Ø6Ælž Væ P ÍÕÄz µ ® 1 fH™ÞÑOîPÃCWŠ¬ !B“fïûõ ÔËÙÖeRá U K+>v ñˆx$•KÔ'6ñ C ËDPžr¥5q PÍ}@✚ qm6+OÆu®êk Ë

"oT® ìÍ »Á É 2Srš Bc Áï vµNOÎþ LÛå JF 8”î ÆÐ NýƒCå ŒÆJ1k Ó7B ÂŒî

ñ YPMsIŠÚpÇ š¥ÏÑY«Ù:ÔÌz ÈôTvÒ'erÀ¢ h8 lnhîµÛ( èÕ QiÔÏ Çº R© Šù

/ÎÝ Ê$ µ2 ƒ õ”<êù{.L" à w 41Ò£pQ9

ø èüPÛ aQºÒ ç p) ýúü Ž¬5ª§ŠeLòiÝ Ú R V XL ÑÀ œÑJyž í’üñÐ-) ö 1 vÃùìÅ7}/aä šúëH}v8 Ê?k

•Î% Ÿ §%7ZõzZòáéÑ Â V “øDf9¢y ôܺóµ Ë

q!q #ü7þ5#nG)æÛÔwq DH 5K ÏÒ(8 L•Õ=ÓÿUâ¢

F ˆ ñøó2UKÞ¬M n fë© *NË mÚ‘ uM BW¦o K ÿñ1£C þöR ¥Z Cµ)ž= j Í £šFâ {`cèµ.þ¬ ÏÉ?ö%O“þÇ9zN @vVÈs" YtaQ

N`«€à€à€à Lp k gs ó `

rÕx èdµ _0AyC ÐsY Šíh“ BÜ/ä L~Ü(J% ü (Ž©ÉÇ

ÅN Þ ƒ/q»gZ:ß Ô ÙäQ uŠf£`”ž P 8ëôì3z Lãï–^âÒ1–9

Ö ØM Ç:KžIA HÊ sé“'Ë’ 3é5sÜ wâÖÎpù à/•Ïs ˆ ÁŒ ü‘[òG.S /öFf= Ë Ù ª_ò¥k s^ÆåNÆ sq Iú Å9C5tíx’J_ žcaª o

ö€ÉIZ ä {ƒ cJŽ1àþÊ;zü â

Ä ƒ]u A m»Ç %JŽ à KQˆÍ

öØ¢’,u;åI ”Ÿ8Ûõûiý¦@ëÁC{ z§LäÎÇ^{í Ÿf

\ >s >ÁÄÎË

F” \_ Â B9 ë;&ã&úNÍ v ‘ Úë ï_ Àc N:@

@

šõÆ xä À Šé‘ÛIRmß?wvxpRÿ xå@…–C… U '«ú à Ÿ ŠТYo4Á 9ðÉ•ÜÑ >  * ŸÜÁIý =rú#</s'pì Éô ,

Þ (+Ÿ h Š W;æ 0 üà ß’Ï à ßí

ó

Çg”XpŠ4 Ε_mUó `þ Á ã3 I I I6 $«ÜÜTŽ>M MÀK8

kšÛ ©â; au à V7au äÞåb®nî q ž ç~€Ê, Ê {:O1 ï À% € €Pr ä €ãú Ý O S ƒm à ìÊ (Ûï /ydÑÃËo®äèûk _ O& &x2Á“Y$gY tm Ò[ õgöÝíæþƒ í> F"ƒ f+Ÿ ù ˆ þæƒ ]3 õÆiŠ

ŠmàîÂ惀u“ WÛ8 ÎbÛ Q i]n ~Ù ÿÛÈÄn;Nô7\? Ii¥h V®¬ˆ »ÖÚx ôœáZÏN

Ï¢.ú3 Ý CŸ»ðê•SŠ lüÓ“Y Q Ö ª Áša ÜÑkÑ\ŠdÿeäépÛÅÎd u

Oêhï; ÒÇ,mícƒÄX>áÒú&'ÄØÆ W"Ø;óïÿûÿ, yq?o~ ? àš * äc

: KºÓv z2 » Ÿƒ žk Ä&º ó p_OplHúH Cä 4ð)Ó

Utm ŒlìP g

uÒ ý ‘ 5 *º'ØN ÞVÑW_º D}©rzR €Š

K .ã 7 ÿw nßÅ TÏ «6;I Ñ a >QÇô=

Ôá®K º 6•ÄD{ YD

ú P`ó ÛÕe

Ù<Ê ö

m ôÙgÁ

Äï ?7

G"i l }'ù # Â) 3t U£

"&Uí q<5 6 Êòéñ B D=

ä.znSÏÓl šB]ª øÂ

7 ͵¥å!ì è ÂIUFßRdR% i ì8 QÍ™S&ª ÒÚÿ l uÐ

¦lŒ'Q ê»2jÒ ü ]PÞ UG ê #Áj ÀvkÇ%q «ßÄL^"

™ U “

»LUVýN»ÛFÞD

0aºè ¦šBkŸ]W3}ßVJ ͬÍ(EÓ ÕOÃBWΈ¢ ê‘

À ê=Jt#ÍR«œ…N

8 xèK,ô '5#2:ØV9 þìšä 6Oê? G ÃÃ ãÓÖYDÛR I~toL « Ž& ÅV :'Jù O M L Zy ÎO«ò ”ô™O AC

Ôáv49ÒTPï Bž p {èƒ ÿô cL¢ UÔç H ©Ÿ3 3sfj Õp õôÁÁŽA@Ã¥h ©_®M wTŸ4µ"çÜÞ{ìŒ0S

*§ŠË ž

_ Àí ávû‘FÞ¬[ìøC5kðE æ£FV… :äï“â ƒ»j öͧw CK•EÅ, Ï!v ÒÊÆÆN ÀºÖ  0 ':juúò Ýä â oúx© m¥Xçè jˆu.{Ô'Ä:G™!Öy b _ à ÎEX }Óž_ö ÿ]Ù9^ŠáQ[+ Ûñíð Ê ÙB Ô ëdëg,âI Í ƒ lõ 2 É/

2Ý ïVݵ™;©yé¬(â

tO%#™ÄxæE 7?– C^1•E Ss *2 ÑË Îˆ+öÞòÆ€y C*<y dIÙtýDæv m šÉ:ÊÊ MÐ7 tœØÏÜ

Ñí J5 Ú©BLd G70"ö óÞíwUtˆ\K ë x.QyC I o“ L = a¢Í% ë »341ÀÀ(º ‘ øÜò –>q<."aÊ “Ú

»xÊ ð

šu“\Ü» ÓZ"p¢ ÒT<ŽÞeóuãÍÝž…p ÜBX Ya_™# ð 5-Øh lU

%_ Ý F©FPðé µïo > Qã Š” Ð úÒÿz ªY qzC» Â:,u x8;Ïš] jñ ðÊ xËláÝq% ÔÈÞ

“ nƒ Ày ¦o Mßn§T ˆfÌ p væ ÚëÞ#oL¥a‘ x‘œÃ Øi`§•AK”ÙN vM…kfÓ•bƒó ÉÝ= Q 0 Š`.õ~ÜVQÏg^pX êv Òô Ò ¥DJ_''‘ kˆ P ¬

æÿ;2dø ãG

ÑâI … Q>TŠU*Q™ á Y ð *îd3åÛªî N9T®Ò®ZÚÉ g Á}¥^o{ û`Fo Ïg® n UâJ âXz[ª ê%f, eÄè ì+ápÖØ;z Ž ì

-û.:Ø; e Äõ wôåº öŽ®elÏ ‘vúym à pFÓr 3 Ã7:Â5œ $Ú çî Âm Ýkö…¥ ÝÊ{ÄžÀ_É0k

7v  a– U}bø Y Øy@ØæJZOU?ÿ B ê /á%) uéˆJõ9sš`Oð‘À Þ’ª UqƒIæÎæŒBS€; Â É ëì J ŒJqVP~ Î çÒµ j Öêò# Qù؈e Áz

T ïiö t É 10S¦Ì g ñÜ À øi]~ÂÒ"ÁÙ ^æìô Ø©ÀìtÉ& Kq& V Õ C 7 ¬'îUÕµÀ»ª¬ª{Ìô

}5’ú _ØÖ©Ÿ-ßù]ýïGwÙ R§6ë £uøçõlQÏ%[4ê å ñZ7 _ä J_þ[)ºð4¬ ¢

Ë g Ñ Ñ J ç\ÖÁõê,£IØŠ£Ÿåå =Á Ô Á©Ñ5Ô P2 ùK&ò øœM eŸàCXR1 –G ÈQ.ç Úí æ Dşå1š d[ Þö

e$z U þÁ ž£/DŽ xP SE™¬ ÍÅ Á B 9,Ý0wð(Ø–TEŸ g n~G<î

c Ä@ Z µ

¦V ºD G õà µŸªW¥Vo©! Ç ýPòÅÇ€F€F€F ⢠Qº öUZD /p ¢g ÿ.– µ

Ì&Y i õÀø/0ç]V_F {j+ õ…ŒÑ

WÓ É@ ¬Á"«[È ÃÛi hÖ þB ÎÉ ç,[Vµ&žâ Ð d À4 Œî•É Ú €m

Ì6«@Á "l£ˆ ™ ÛúÙÑÙ“€2ˆ -z¬á.DØ ý Û áú<FØJ<ð¢Ï ~¢O Ò•(…tQ9>j5 Ï:Á¦v OµÉLž€:I Å 'Í <µi…+…öæì ’â…û Q,mä î é Âeó ž xûË 2XQlFmÌ ŠâJ;)aEq>

V whîx© `äSOßf;d W1ͬ ¦O0ÏÑ'%k4 iâJYaÔ Òçœ R À

`p 50 ßÔ4 pßVü >º"“ ÓîfìÕ]â

. Ò W…Õ b O¥šÞyY_ –Î[#§Šn Ù‘ ÆMªáü3 Ý êó‘µÂž 9g^ Ý S ”õº oÂÊ 5

Ý

ìxÊB ÎHe4 a Wš QG1 ƒìƒ ªA Ö âwí 1Mb"o.D ¬0  KWÃÒ Ä Ië™ÝSËfAS . ü ÃÇŒ # ê Ð,™NÝ{ m ÝùÁ œ ]>Žââ! Àu §{ g ©"tm œ9 wÉ#aÜÕíÉÞ6ì1ì8 7Fƒ Ü YrŸø`@É+ì8ÐmE&{GMž È @õwÎ ™ Yªè7<À¦IµW# Ðt, â4WÏðÕt_) ÕôQú ¦žšïG¥NÜ VŽBðžR UF}=Ü:ü i©ïÇ £ l aôËŠbA ,î& œËäA ùr nÝÑ ß éI,ôé A úf ƒ&ZHû7z Ë ÞÓ •v©PÝžá3&î ÓrC k $Æ Ïd¬ zT ÖE Q s ŠôQóìèì Ñ8Žã}â é^™“à *<p \þ PK K PK U0=M word/styles.xmlí\[s 8 ~ß_Áðžb.qÝLÝNê 4™Éº :Ý™}”A µ Er ä ð¥ÁµóÐ ßù óIEzÿñ1

Ÿ0 ˆà i é Ä> žöÍï 7 =Ó à à ù ©ùñà ï W üyL }sÆX eYÔŸÁ Ð7 MH Æ/“©µ I 'Ä ”òê£Ðr Í Û+U LØ ŸD ™L eUüq»#ÿŠÂ È Ó æñ QˆØ“lŒiDþÕÝ “ ŒCî-o ù û ÿO8 ó Qq™ M ËìJþº! Qcq Pß drËì Óu

”]S úæ E£9 6ŸöÍë Ð D}ôy jû Â éx©- xšÛ ø>Z ëyv1

Ó ü}3tq7 ZY# Í¦Ç Wòž•ßE©U AÆŸ =Å š€x î 9 B " 7=3K þ Š G3!a

Å<Ž Κë9# Oñ â –ÌaZ‘ð9 v2 cà# Xˆ0ü6 ! ì^ ffFÎùôÞ ýüá NXjcð‘] hŠ#ˆYñF §¥dÎD

?õ Z…

b< ˆ ßH ð

A*J–Á (Ü`ŒOB’äm «Ô ÈMv'Ã%& 1Þá7ázÞä[•¥ÌJ8™@ À óq"µóa

dÙcQù R ƒäbt ApÉ ºü …@Œtv Y ‘‘C4<ø ù •aN’šÄþ a<ä 'u Ÿ9p ÁÁ

MWMj~¦À¥ÿ è™ µ è(™è Ž â➃AÕ” ƒIÁ7ÇëHÏ!Ï©üÒíÊK0a0é jZ 7¢èvËQLm;"è* t[ ÓÛ A§WÑ z{@ÐS"èµ Ao A & Ê‘dG Ag

= ØU"ØÝ+ ûLÂJ:v;Û%èËZ ºæ<C µ

µe“)Ç‘µý §«Ïà ÆÖl>ô5§ M ÙMFq !o+Q2 ï "io@n G T ©

Y¬ò o ô

]ºm`> 0$ ?ð 26Y !nh ž 0ã ®Nb

ÃË IoÝ6 vWmYÆ z î0 `Èx’þQ

@^hÈR øk3ü ÿ ÙyŽ?Ï

bQ Ú‘ ÛŒªçL û8B 'õ Â

Aö v"#ùˆ% OKØgf æ{Ëw îÿ=¢ì ŒaX^ +Šòe;

ù–D FŒ àÊ ô IHó _.HQÌß7 !…

ñÓâ 3&åå£%&N L dž ˆî•£ jj“Ïå Ÿ¥Ïî!yÐ ÿËË5Kÿ ð Ø ôÿò7å yydés bþVãÿÛ ð §ñ rþ Æçw' s Ö*ž_Ž“V 6R GÔ;l ô i cí :!hŸ uRÐn ù: h7R€Ç w OA Ú:Ah7R ÇÄ éÀc »N Ú U…G vt iÇ#ê ŽN l

Ú ÁSP…ŽN : Tá11_§ SX ttªÐ9 UèèT ÓH óuJÐ9…µAG§

ƒªÂãÒD:íè µcKÂìê tmi N jmÖ–æë Vmi ö?MÕª -Í É W-oÚÒ 6qÕÚ -Í

W-,ÚÒ BpOA ઠB[š KÜnë §KÜ^ë §KÜ^ë §KÜ^ë §KÜ^ë §ýX©õ ÛÓ%nïõ vK•ê+êlêVµŸ*-ZÝN% î Ÿù–] Üâ\lœªÞ e;õö §{Ü â»àâz™ŠÿÊO 0þ å xí<… í ïœ,`ÙÄ ø$ZƒrÅ yØÝi !hùY

Çóm /ß=.F Ê ©’vë xíÔ e µ{'ÖzÚ > @,bYr# Ø ^iÛç {ÏfŸ9POéÕ Üá >Vì Ö Hbãõp aBë öð )ï Ü ûO WKCÄ

Üð,žŠcvÊGçìkÓ òp$ÅQ7õÆùÝOQj&

a úÔºÏAmŸ§ x ::m úÛŠ kow: @ä bßte [n«~u %ïE8 &Þ ï Å ç <Oí,µŽ? ¬ì Öî¢n Dµ“ÛóýZçA}âíRn

üFó ó”ó< Ö"èh>f•Â¦(h« ©u^Yé H’)Z

óV,K”WŒb Ë/SePV®]ù I bæåÕ\ŸÂr "–õÖg Cb, – «kgâXÔ 9ÅšÔ åŠC?e™ Œóù-ç œß lUoåx Îb 4 É£> âHÝÌŸ

( ©V1 qXüq'ß È BêNð

Ãð/ ÞMbõ b •–Ú ^Eù 0F"õóÒSu Özc¬Â ÆAùœ @ YT)çV¢ CÀ Æ Y• 7ÄÅÝ $.Ò5’5ÝÓ)§ b!

ŸH À .c-ŸÈN%2 Ì™ {Ô‘í¦Ï</Ê ð8ã–O LÙòùœI[>Ž àí® ü m Öz(ª žÿE?ü PK Ï}áßû PK U0=M word/numbering.xmlí\ÝnÚ0 ßSD‘ º 6 TÕ¦J ¦jZ» Á KŽ l º Äî wØcíIfÂÏ C} aû$ÇßÉ9çûŒ”ë § YC e ®ª pLº Zö Ç»Ë m1 án û;`öMûÍõ Xg [`Ö µì>烦ã Òˆ]‘ Àb.!4 øI{ΈÐ 0&,Sä Õjè Äöô6 eg 7§ LaL # ŒIÚ$I c0 Ì, ̃'& Hœ¥ óÉc ûf}8` »

7 ö u §QÌï ÔZúõ +@Ì ! SP\Zv5 0R.Æ rÚ ïÒù`'C ðÉŒ0 Oó ÎÇ?Å Q ’éòÁ Ü sãá–]wE0GÍ~ {y4 ëÌ ÓéåŽ`ÎÆû`1 -ûžpb=D Y ßÓ A, Ë-fEs1+2 XøÑ I” ©ŸâUã öð Ï b0Ý ap ’Ùlu2Ì~Ì \ 2Ò™

$ bSãùFÖ;4Ù{ i'Çñy jû æû»Eé=É( Ôº £…ø<

ñ áËÅd ÿÅÇnEÞ=@ üú£Š [

Ï8CöÍ å6 1ñK P" ¦BÙA) Ê Î ï

a îØ _ELê%T c ?«

Õ(¥B… é 1q–äàV è øòQ4êñ +ŸQ :T>£ u Q F=šl0êQß õhÔãkÎ Eõè õhÔ£Q F=ê–3F=ž_LŒz4êÑdƒQ úÆÄ G£ _s6(ªG_ õè 3 ÖK="2 ô3à еѫ o_Jû ÐÃH ðz <e jUÉRt dÕS Ä0 ÐZ ç Ç AV®lK J DCR Yõ 2 Ò ÇÀA– oÊŠJýJ ƒ Ë ö ÇÀA– nk ï”aðÜRk "E 4 ˆgý ƒ>äOùm֪㠌ý ƒ Â^_ Ñ pÒô âŸv ? û« ê ^öÌú È_%TÏ •óã2s¢$ò æäOú”ôäÉßæœX9 <nN( pgö ÉÌS–%ÉÿQ.hTo-šªoÔ2ŒK îÇ’4t]–Øhèº, ÑÐuY

ë ]_C e µ ®ËöW

] m Z ÚÅpÞ ðâçW–ZÙÒžœ 劙[læn0óŠÍ

f Á,(6

6 …Åfᢙ ðUŸö?PK I(M Ý H PK U0=M word/fontTable.xml ”ÁNÃ0 ï<E”; p@h¢C ƒ ðZ ZJâÊÎVöödÝv

ÓØ- ÿ ÿX y Î,P”8 öü, CÉ …  <œ^Y£ B Ž v joÆ' Ý æ Õ ëAG]a ÛQ–iÙ =ã CŠÕ, bÚÊ[Ö T p ªIÝ»ì"Ï/3 ìFFv‘Ầ ï œ{ q-"è ¦

Víxó:Ó øôè ò f yf O( ÅUÎ \aóÜfý=ðä–ÛSéÓû@K l ç

™ÃU([à A§K?c7Ⱥ84ë6¥ £ ËÒŽT D=Ñ ¥7ÛLQ î©àâ$E :_ýÎŽbø

Úpþ aîâo¬]:êÐÌG ð ªã M*ì( Ÿ _~mï =ø b gt ÙL! Y %Ý

óÈûAïx. òuwœç

eh ÔôŽÕ'Üf ã PK Tj Æ PK U0=M word/settings.xmlePËn 1 +V êcÅ zA= 'è q ôëkXP+õf{f< Ï _1TG,ì)µf:©M…ÉQçÓ®5Ÿ Õý ©X u (akNÈf

£ˆ Ò

5{‘ÜXËn xB “b mÙÙ J

9dVi vV 6 Of b54 Ã$ y© =Ï;ìá d ÛµPVÆ BkžfW Bo§ Ç ¢1nx qd8Š ä Z +3AÔTãÔo}ðrú B âÿeŠÞ bêe¢ K}ï

^R™ ëôáliÿzŠjqEIÞáâyá ìaì SëúöÝÅ PK þÿ PK U0=M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 ïS º l+u :EìØíÖ¦

C DKl(Q é$

íqÀ€aÝ Ã

ì Ã @

ìÒ}šl

èWØ_ Ë”MçÕlëÐú`“Ôïÿ Œ Ú'BR -çrÍB$ö Oã mÝ

ô/µ¬kë \Åk*$ A€Žå n[ RÉšmK Ì Ã V0 í

f kµ ;Â4 PŒ#Ò îŒFÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ Ú% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê•Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ•Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ

# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm ˆ äõ x Ž >?zøóÑ£GG 2PÝÀq S úîó ž þ öí«Ç_šñRÇÿö㧠þò… tàË žþþüéË ?ûãûÇ ø ÀC

> ‘è69 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+èÛ Ì U Þ Ð LÀëã …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ñ Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 ݧ â -ê .ùH û u05ºd@ ÊLtƒF IAˆwÅ7[ P 3 ûM _EBU`fbIXÅ ñXáÈ 1Ž Ž …UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š;bRQ sØ Ø$ª ä-Ì ŽÜä{Ý G Qg :öC )ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú KƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq ºqC« ùÍ“ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬ž/ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ’Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ1Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5® ™0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ 8pVê hH ̈Ÿú=g0

Ë Å(Ä>1,kö9 Ä î œl/V «3tÐ Vݺk! 'mk F ð“i§Á,ˆÛ–§r O®Å9 WÍYåÔÜe WD$BªM,Ãœ*{4}• Ïô »ÍÔ c€ ™œN FËù µ çCKF#â iñŒ l,v0èÝÌ Ë ÛÍ"ñª…[ÔÆü+ ¢f0KB\d{K } ÏÆ¥ ÙLSÏ^¢û9Mi\ )î»kJš p>møÙ¥ vq Qš£m

rèBIH z!( T%ÄÒ Í©®d Ö r y“

BµC $(t:

B Uaç Ìœº =N TW&ùï ì 6H«w%µßBá ŽÈpóA MÕ5 úoñÁ¥y® g& y–Í ©5}m+X}3 N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x©U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ï <;jÎn,qöñâÎïl àk xWÛ %jk l ðG Ù p E&0Ë Û"3xÈýI1d2o Å;d 8

ëœG zÊÍ Ú^ 6N&,ð M $®ŸL\RLïx%qv 31`3É9> rÙ"KO øM\v

åÍ.3fïi]vŠ@ Ãeêðx ž M G •ÀÝé_W ö,e ÿ PK O X É

PK U0=M Content_Types].xml ”?kÃ0 Å

£µØJ:”Rlg(tl3 sQ s"jýAº É ïÉ1¦” Ó$í" º ~ïNBå oÚl !jg+6 Òv] åS~Ïæõ ÄŒjm¬Ø Ñ?p å Œˆ…ó`é qÁ mXs/ä»X Nï t ÁbŽÉƒÕå

á V -DÀga bü-@ y‘V Y1á ÊÇwV}£å š Ñ>ÞP ã à X ŠTx /©sOF PÃiD þ=Ð5 C’ ö T Nd úá Tþ ƒîÐ_ õ Ü e 1ÒÓ

Í ñÐB ~Š£ï(ÞnÍ

I®Ÿ`

Ñ u)Ví Ä Hš ŠÞy4 Ò ÇuvqŒÎ¦GNJÞý“õ'PK 1 “zC V PK U0=MèÐ #Ù

_rels/.relsPK U0=Mð, +Q Š docProps/core.xmlPK U0=M g docProps/app.xmlPK U0=M œß Ë

word/_rels/document.xml.relsPK U0=M¢;?K word/document.xmlPK U0=MÏ}áßû word/styles.xmlPK U0=MI(M Ý H word/numbering.xmlPK U0=M)( Tj Æ word/fontTable.xmlPK U0=M þÿ Ö& word/settings.xmlPK U0=M O X É

word/theme/theme1.xmlPK U0=M1 “zC V Content_Types].xmlPK

0Contact this candidate