Resume

Sign in

Maintenance technician

Location:
Saint Joseph, Michigan, United States
Salary:
Market
Posted:
November 24, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK æ‘dM word/numbering.xmlíœÝŽ * ï!âp¥ * ò£fz UW]U«•Ú A Œ Ét® Ðó^Ù qCÊ Ißœ Ø æ õè ñ« _¢p ñy x¦‘{C ø Ë ^Î O ßÞ µAšÑØ£! ý™öä§Úë Nãu4 8o RÄé4rgÚ*Ë îÊ hzÏ

Æ#š G w. š ó 'Ý4 GÛ§a3mÍãé>Å] œ¥l‘mC¦l 8DðK®»

yÃÜuäÇY~E û I Ù¢k ÎÕ!ÉF&b … ó “K®æqú(Æ9

w zdÜK8sý4 ov EFb\0€Û EÄ% pzÍà D4ˆ 4[w Þ Zžê(ä8 ixÉ ìºÞ sNùÓË» WŒçóø$ ÈÅ¥ "*[ó pW”g á5 Bæ~ö h åEv.eò ºä4:š4 ôd Q Ë Müc å eû ur »uM g @bWK ˆ9 ÎÓŒS7ûw

N óÄdšŸ nBÑ ˆÃL3ò 1 òL mhÞ ?ì&Ó QÑ8_ ŸízDàGÿKÑõý[Ñü {h ýÅþìä ú Í3mdYšø ¢ñ2ŸÔ öä~òì3ÚFêE(ß

æ¥ tYÈxÑ– öqy€žßQY/y© TÔ˪Ê%–SÒë Í)4 ]á U%šdÜ¢Äa

+ Öœ -J :ðéÐ1[ThwáSkXžzš”ètáSÛhs uàS{Ôæd3Ýìd£Ÿ ÁO Ál þ¬:(ÆvD O Á í è5` Êòj` •åÕÀ *Ë«

T–W PY^

@ h@-y I`ˆ

* ª ÊW ,p Ü n 7€ À

à

ÁV L£Ú Þ‘ UQa IÁiQb7 0 R0ZTØ )T lzH

mÎ6Ý B “M7 `5;ÙT$ G R@…áæ à T n Paè?7 Ua amcÏ ÔÎ *ËÃÚÆ>ËÃÚÆ>ËÃÚÆ~É«H c @Ï 8Hàvä ú, $Ðgy ; L ù/ Í? êà’gˆU ? ˆU ª V

`ÕÁ þ{ Öª b €

@ P T *œG Uv_

@ P $*4 á"P T

@…[A Uvd

@ P #P T

@ %Q Õz' vNPY Þ…ì <

Ùgyx Ïò~ w j j€ª ª Jð ª P5hd/E P T

l T

@ P çˆ ïÑ@+ÑÃ;ïD»žŸù"Ì< fJ çà ’0ë % Ï Ù’0ç # IÂÆçÃÆ’ Éù $l ƒÖ Ÿ !

” Eæ "

‘y…HÌBdn _ˆÄ0Dæ " ‘y HLCd®! Û ßìŽsŸ Éåá PK Ð ï PK æ‘dM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK æ‘dM word/fontTable.xml¥”MNä0 …O0wˆ ïNº E Y€`ƒX p€Âq «m Uv:Ók®ÀÜcî… Ã éü0Í … Š’òû^ üâ ó_ZE AN¢ÉØbž H Ž 4eÆ î f§,r L

ÈØV8v úqÖ ï¢ 7.Õ<c• 6 cÇ+ ÁÍÑ

Š Œ5к 3ŽÚ RI IrÂZ f ˆ™–œÐaáw’ BrÑ ñÝK.‘ Z ÿæ “P 4®’Öu4=• ŠU Ù VݺƎqË šp Zí Ü rá\øz /öÄE2b€;D Ó ž é1»d €zïyðn ö 62Ì©1 ìK7ò ó rTŠ Aåkê 9 Á+ ß Ô B ù

ôaÎËQq> å J = Ô}éd ÉA\î* b •ß£] ÖvˆûÑ Ú»?pqü5À ¬Úû/jR : ÿåÏóëÓo 0d ÿ©ÜK-\t+šè'j0» q{«®þ PK pŽ œ PK æ‘dM word/styles.xmlí]Ý ƒ«ï{Ì À k{ z Lz§ g ØV Icp OOïm^!y W*ï 6 Û:

ߧ#Ãwß [øƒ 4Š 0 ÒßiW LÙ <ß^}ùüãµs5ˆ 7 ÐÛ«7 _}ÿþ ß ÞÄÉ Oã »>ˆo ÓÛ«y’,o Ãx:§

7~ .iÀ >…ÑÂMØ èy p£ Õòz .–nâM<ßKÞ ¦ÙW šðöj 7 Šë…7 Â8 JÒKn§'oJùŸüŠHä ëK> ÓÕ IvÇaD}Ö 0ˆçÞ2Îk[œZ ;8Ï+ùzȈ

ïu)r Yä ÎXøë Ñl …S ǬôÃú`Q£® 80 ¢ B å{æ-Y ^PT“ JEÅ ß {s§eUm Ùø"öE >ôÑ Dnô Û

n_ ô Fq¥ vU ŠŠ yJ Ó %y þ)5øáô…ÎîÝà«[ æÙ Ðp®Ô4óÜçÈ]l i êY]« Ç Úž ÕöS áNN©m

º «ÀÈ+xÏ&ÀY8ý@ŸÜ•ŸÄé èSÄ òoÙŸ à 7n<õ Û«ÿüûŸÿýÇ ®XÁ4ÞþFÝ8 =w»l~ Ä K iu _ yL ünÃj –ÕoéŸWo Þ VE ŸW¥ kÿÛ4/ l:[W äUoW6Ü1>

ìêämÉf ƒh9OÍÈ ýiv{õ š dñ&sdà.h~ç`}ÒúÞÙ¥»Õ'îħ¥ª?§%Bõgg îRoÄÏÔMcãnÅóõ öåÄ éì ?º !»Š~KêÊy Pº Ø:…W ô WÊ ôçò YVc .S –ÇÒÏ ó kŸ JÄÎd $ bçFÞó\ Zš R ˆœ<ÜØ Ïgìà“ç £î* S§>u£uÍi Œ5èFVå ݈8ÙWßK#™AŠ ÊkÍêñ ô^©£x 2ëøç'/Š“ Y

¦¬cX_®\ÿ h€ ädM!“Êøñ*-ŠÙxôïÝe\-O"ï…V

§ FEYö Ÿý{^Jœ ä 6 M / ]Mî ï @W

á)À6ö ÛPÀ>

µ \ ö.®ó âÚÜ kSáú qm x- FM 6ú É ë À5)ãš(\ËÁ5©Á5é Ï Âµ \ 5 6z k{/®m…ësĵ¦p- Z

®µþáú øtw™=+U p D j"õ ‘Z Ak’§[Ÿ4È.8 S “š ÏN*O§€ òt k•§S VyºËõÊÓ Ý âZåé ®Užîòp òt

*Owy Vy: hµ ~Aˆ À< Æï#9Qwä6§fê45A© JMP ªSÈ> d«\

/'W§€}ŽÀVÉ SÀ l

ÀVé:IÀ t öY [åë$ ûüóu

Ñç hµ Ž é

LØéü>’ vGnsj û u ä•Á ƒ êÐ IºÈK tîÇ ëþ'»qÿ Åèž Ñha4î_P” ô i îÆ Ë7ò ZúæF£ 7î ËòdmßÜ µàÆ ÒD ˆèÜ bô~"xª ]!2e” s@.¥O ÿ Ý Rœšš’wúá Iëwˆ<ïº Ü$þÀù 7c »Ñõã]ùò ðúÏ ºî‘ô{Ü òÀ Pv vÄßü™óƒOyo

R ü I «

Þ®x «kâ Ë>üÀº“FÙ ð 8 +…L ìjLRø*} A^' Å å ÏÅó {LÿÍèÏM+øë© wºbâßSßÿ »µ2ñÊ*y U

onÉõì ®9µg îÝ[GîÀ • Ë hÿ`

V w»l Xãè 4øèÅ +ïSä å Çc>AÒ… 7 Ñ ï sÖ Íið…Å…ÒAðÔ ËÈÓ¦m [ €Ü}M79Uûû Ù»K*íæ ßöÒ Ñ íY Úü ™YONW1ëÿÇ ÎãéywI y“U’ Ì

ë5 >ÞŸ

úÞŒO6î$æ ó£©qé©Ë0fÁm¬å}“Ÿº'ÄlÂ/_ H9ÜÒol:Þ]€ÒÇõ«N ð“5 £u £udGÛ¦3–ìh áh êhajÓ–£I! ÎzD PG èŽÖ K Ñ êhrqŽÎÂÔœ1õì¥}R lA lµìeQ «G“€

õš íµbù ï:É@ ð ê Ž“ð=á@=á”=qÜŽ  ¥ 2 2îÕ G Ou ÐÛÖ ý .:œþ ÍÿEœah(Î St mŽ.Ž Rã' ô€ÙµŽM Gö8_~ f ä SŒÐX(2

L õ Ù t ÿà[lˆf–FïÈ ãG0 ÖÛæÓ Žëmóñc^ 7p:Ùvº&ät Òö ~Y Løu$ÆߎSù.™ S¥ÏÌ`í ;Èc[ œÿƒÁ

–>zgÚ§5§J_ lw@ Í %æŽºæ“ tO IaÄ 2

®ôá,Ý ðÄ

ºj ® jã1 6ÀZÎh[˵ï9 â9 3ºRcâžÓP< Ö_ þjÀ–jVe ÒË` e §<òÜš áéf À k$£3 T» há C ê1ÚV=RÙvGƒ ¬aŒ ó7Ûn Å4Ê\h UK.

Y'sqë £h ¬ L lRÝð ;Q öV S67ö>…bÂ7 Ë :ˆ :Ÿb Nr*î: –E&º,rŠ]Ýà9Á Èî€EÈ;™`Qdbç V¦ZQ ÃÀÀ*ÊDWQÐ ’N¦W Ì2;“Y[\Tœ bL `Qe -ªŽO ö S

àl 9£ +R# eu™€e éNF

a~ÄI Î"è:Ë!æÅ Î lÁŸÓt û ü 5 I«Z fÀÒ K'CP9u é A H¢îÛåö 5Ò]

E 3Q ZÔuË@ <X tM$êFl A BH` x^6ö- Êó øÁÜÜJì Gt ÔÖ Œ!l Å‘… ÏŽ8ù Úw e ÇÎ0õcg øz¬hŸbò7,Ó, ý{øÒÉ K'

I:u0.ÀòÇêNþاì…À Rðç tõ Z`]daë ÿUS œ¬ •ÓÑÎÐòé 7 o~ý Y•íà lVW

ä7Î mËÀa `ñfa 7 tÄ aÒ l Ìe þO ! & NPb

€6zv 6 ì~ Á2ËîêgR

^6X’ÙØ nó9Õ:ýG îÏS l ÿÌ ŒvW’ Oû mø3ç ã©? Æà X Ù]å DÉ

k# ûé R úÕ `…e£ÿü

0pž# V6£ •M ƒøÔ JÏ FÝí ,-Z T§t7 õÒ + Ô/ õÒ ]/ñ @b Âq5XߌÚÖ7G]Ýi¢»_ìb –U#tYµÙÖ Ã%=Ò Ë¬QW º êt Øwwϵ(ý’HÐ "w k£® Y=r XT ÐÓVÂQJ^ Bè ,Óœ®dÚ)ËÐ m 5 M

' 9`…æ +4 í[ #,žœ¦/rÄ ,s a™Ó

Áê V LÈ

aBÞ

Á\Ùiš’À Lk ^bÓê3hëßßzŸ Š ùôäê ö ñà

n V y mõàºý h Hp,µ_oµý5/9. FVzÍçñê 3K

oÛB‘ Y ÐÄíZY=+ IKv“–ínÝ"‘ÈY ÈjÙ¢lV.ŒrÓÿ’L %Sí wžHÈ,Y4BžaeÍ?"Ë7%à ÉP c C S 0 Ñ “ Ç Å$ôËöð2™fÀ)ÎaŽÓ‘ `¢ f,

™ f%úaZÒ f

™ f zÛÔB(:57 Ì+ôÃÄâX úavÑ ÀÔAo ; 3Ô Ä% Þ«T6 m6qÌt ó

£ ßhÞ^0 0š æí…/y æQ ¢æ 9…Ñ S4o MÈCóö Y Ñ.Khn 8ü M óö ãºÑ$®7o/8 ìö Y K U Ý ÅQ>! I £lyÛ j #í ŽãfÛqÜC‘ B Úv

£ ¥Íí Ç í Å1ŽïÈ % J m/8Ô f fÛ™ c}:’Õ§` b â *mô iŽ Á o; 2 tÅ ¥ä0 ‘v 7DúÆ Öóø`žC ïÑ Ð i¦ƒ™ AÞ qMd™ ß MŽ Y`ý6ºÇÕ$ñ ŸîØT X Á éì ?ø F

Ï( ý–Ô•ó-v NáF Åéf x qî s?

žÙ Yló + êÝU rûù

øý' FÏž õf\úºqÿVáü.ˆ ®ª• ¥m(vö :

I ûïãr™ Ó {ìÀ Êå ¬Æ$L G¦]Kù Ðøwþ!;=ðx

Ò} bgN !RìÜl `µ4y¥4 9y o WôÉó}> óS§>u#èÀ®yšu>ÊkvØòŸ/ìÙb:eýºråú åYcg

*sè

H“J+vô; ’þ »Œ+çÅlŠ} •ÂF( Y Ý éÎ 4Jî ï XŠ à b[WØVØVØ Hl+h+h+h

Úù§øýÿ PK *Í`5å

PK æ‘dM word/document.xmlí ÛrÛÆ ®Ÿ` C «Ö,§Š Hê`)s%kÑ m+Ñ) œÔ l M § 4Ò $3Wó

ÖÕ®Úûåæ“ìÑ

ð Èþ•Šy hôøzŒ =þÿúï aÀî…N Š~xÑzÕ ÁDä)_Fã wò Hüðb*’ ÿýã ü à ò PD)£#DÉ Ã IšÆßïï'ÞD <y¥b ÑÆ‘Ò!Oé¥ ï \ßeñž§Â §r( ™N ÛÍæñ â0ê ™Ž JO«D Ró‘ïÕh$=Q<Ì> ùÞü#gÅ)ÛoÜ " sPQ2‘q2;ZøÔ£ÑÆÉì _ú a0Ûï!^çÛ Í 9 ÿ¢ ¥ýX+O$ {–oœ Õ\ã šCÌ? Î)¬~çìLB.£ùaÌÍñè@óï~Eß]\4{ Å Y\ $XçDòM r ž~z ü sùó \ë.~t úTšéù

ù”Cx ®ÓÙ PÞ ð»<ºçó Ù u ùXópq“& µl«ùèv Lx, G ÝÑÞi•Å Ûýð)G[ê £Í Ðž

àG2 CåOÍcÌ '

ê xÑ,þ^ o àÓ7o F<

ÒÏl Ñ+o æçþÒ»ö$n y Súô=7ßýb öö…ŒDòèý é« ®ŠR G â7 =bªÌïKbî Í<ÿ£xbw d £t MU Þ ZŽ'ë V BDëì ø}ÉÄ ÐÖ‘ý ïì ëüØ) &Åãl«ù f XQ y}Úl žíjN îXÚƒ R

ê{ s

í£ÃÙ ~ Ð <KUþµ22'g è jï s=Š NÒ

{Œ¢Ñ<jJjýŒ ƒù /7ê Ï p~çè ôYs ðÄ“ò 2 ÛåJ<

yd ÏK>û àIÚI$ÿìÆI'J>s Á ô: y tyüø®MR-ïÄ£7 ï ùÞ ÌÞmÏßé& ßËæw

tò h\”v 9Žf Š n Þõô úüglÃjÏ®IK ž©%ÚŸi öŸ Är µ ã3=ô E 5]5pûóËm 3“ k üÈêýg-Mþ3 íÍ ÿ"s y- È ò€< ï["ïm wÞë7Øoç ç KÖ{UPÆöð}WiÓ mª§ÍñÁÉiÙ 9 m@ Ðæ™hspòúˆ ÓÆ t<-Ø™~ÅÀ ú; ojÀ à »À» o ™7ÏÕ õçÍ }Å~R ˆ'

vyÎ O 'Gå C 4}W š O Ú Ó ÔC 1ê0Äh À¥

ØÚÜü •Ö

C 93ÒB

ý þg r s Ê€2ÛM™

C I¢m LÇ LNX¦& Ó6 ¦ 0LN ¦

2Á1 c £ŒxJ ÓïõúìúÍO îíù =§Ýò 0¦ Ƭ ŒÃ£µ€ Éâç5S. £ž-QÉdñ

} ðY¬ÕȬ<T X"Ä éU"Œ 5µ«Ÿ &B

c ¥ˆ<Ñ`œ:oª ŒÌ'B>eCÁÄh$<Ó?YªX(Dj A_ Q£x ºÒ" ä•Óˆ: ¢ªFTûèt Rsb} RíÝõjê9–v Rõl * Õ þÇeïê Ü^ ÿá44:€ h H_ y CSµ iÂÌÔÝmwqlZÏ– blzÆ K e#n

d™ÞtqÑeoD”Ò n KéMä GN

€R# ÔsÜê"PêÙ U å’KêK <Á YLoÊDéGë žðøÅêOÍÖ~« W ª Ö» 6n V Ò£,Ì )ƒûÏl; gï

Wfþ f õPàõá'c Æ ŠòÁñ_ Zu

qž B»Ö ) üÊgn ' e ~a§Î 2º, Þ$’žäQ’ϪGIFŸbé l vïŸÔ

øH MÞ©ôDÒ` [è\ûìš ÂÖ g ð oŽ“OèÿB W¦S&CÚr/L

3… ÓbºßìªEÌ¥õzÕˆõ T Lgà ЌŒ€ÎLJ } œßÈõÉþ^Å œU1 * J Ü T ¥®ci ß""æD >ñ º.»<ëýÂ’Ti Eœú5S–y %gç Ô*2xã £Þhô d* Tn ~

T U@ P T}STuÈ » Á ìhOéܵ ãªQWó¥•lrÚ_j•$ø B€ ä, z6bX ' ù oj ùÌ { ãìh ‘Û *I ˆ "€ÈY ] î'fîi ˆ JÆG A8ö Ó Œf Zze:Êm$• Õ $ I@ ä,’n5 L`ŽÜ"zóÞL ™ˆ]î Y™fæˆ6úÒûd áɈJ',3"ÎåÍ!=ÿ ñ• ìîÐÏGWù4u؈ ?p-Ü b ‘ Fb a$æ,^.U$S¥ó4Vñ{&c NU‘ñÊ4

mæ Û *Iä ÈY u•Ò Œx*l šõL7 ®u8[Ì™.Ö7 Pùr ë,öé•©Œ(<ê§ -È3O áÑ•3/» 3 ÓASÇ“N[%Éè€cà 8 Ž9Ë b} áØ XïJÔ: ó+èb Ë.”w§ ”íßò y\,

tÛË*IJ t ÐÉY:õm PÀ} d/Pcé™ YÊl ˆd¢TZL Ú™UvsÑý þ J/göô &aGôóÙpÊ ˆiƒ] š 6 & 2úÎm As«òêkO© Ü L ö\F å ªÀÑÏ\Ò3¢H J j Rž

ö3 xÈÿP

u<-I ¬U9I6 iPÇ q %ª®ãùóÍ€™Å ¢ô:ž û æž æé4 JÒÕZ;Xwˆ`Ýs¢íëÂuµd[5á PÜ

ìêï¥%áX >ƒJIº[kCå P T @e« Ò Ò©M- Èôæe ŽÐåÎ4 ù ~ŽÏe0eïD8äV> Þs<û $)6 ì {Àž

e Ê-n€ ’ÄÙ€ ˆ bv 1 aõdàT-

à 8 ÀYLÒ,Ô ò" Ä ?ó¬ž Í x Mü %Ó$ ãÄ©Z

Ä q@ gˈƒJ<kò¥jÙ,ð _À íâKßú0

F>MJ?ÞH ûÿÌ’”žä ufªÄf #aœë OcS Jg §Fáý Cê,ÌËø ~ ÑŠOÝv ÚUKk T Pm M© ÇU

ܮKЮZ^

0 Œ #Àh»`t M¦ &ûKD ŠD ’ÇãaÚÇ ¦j m Ì ”ºä e ÜæPÕRAà 8 CÛÅ <ÃÚ &_ÅS$Tó<¥Z V “

o IOò"?.ÏPH

û ÔC> ô Y t£MÆ g&š )}ŽkŸ]ÇBç F Øù<Ô/Ô[e:]Iåf ÿm ø M ’$ŠÀ rK îpÉ ç Q é DÄ v£ Ò ÐÐòf "µ\)I2 \A!Ò

* é"UêÙ Õd-Ø'3 \ Fôð

‘®U ”5Û¦"iyÂvÕßbëÝ 7[«µß:r îU+.

!\ú¬áÒv áR KëíDÖ?\z–Ù ÐÔ Cá3 yAæ f)ãZ H Licª ,æ •4 «ƒ Q ÚÊÓÒ ó45Ãl>Pª Á Êˆë žÅ“&

ÿÞ Dmø5 z,"oÊ {Z ØoJß1 z~Œ{žÒ

àÚ LhslÎÈü¢"µ ˆÄÚ ^@Î Yâl TKGÖ òž>9ÒdQ u éÌìžRiÇóa µ…x4 G Íõ Þe v ì d * 3KÆ s5 jÀx .-QÅxýW. ÖÏ C íà8aç‘

“=Ÿâ $Q àdùö&Ç+) WL8 ˆ Yƒ ǧ ;d ë ÔZN;88Z @G Ð t] æ æå} 7á‘ ŸÐ/ªÉ

Šˆ

ý:6 ºùË Ÿfk ùšýû_ÿkT蚧N£ªj© Å•ÁÔÅWÆfÖ V«yðz Y Í k f Û[I-Ì ùÙá M B§jÄbNû Î ‘ 4õ ò) ÓŸ tf ÜëDäŸ

è;ò¢@v b4- ˆ sÚY<ÖÜ7™ÝIQ;u >ÚãÒG ™ üÏmò5 1 ú§Êt 8G ' ªV*: ú€> èÛ:ô-ÁÉÌsç•U

Q ýº%Ž13£ äÓÛdå VYÂîEdª ™nÆ=3ûN?S ©è1 }nfï ÏÉÈÌÏ+ív ÖvÕrGà 8 N S[Ç©®Rš -žæå d 9–F Â

ÑÊ È' -

æuˆ–=µ™Ó$#ã•Yý FQËU‘ËG. 0º öKÈ# ùè ä

ò YÕZJ h š f[G Êk 7, 4«Z” s S öòý o &ÔíÈã

”gÊ@ Ó1Ù Q& ïò å$ Žó j¥%ð À£ ãÑyäiºžÂg*ÚKÍb Ÿ Gßb–À ýØ ö :_FWašÏ€å À““ÿ4õÈO_ÿ§Ûì©Z… ì {À gûØ3 f§têûmú uéèF ÉgçÔql¬®“ùF Ðeº F`QS í 5mgK`QS qR’ø pR EM Ðó 5-J©ŽD:e <âc É*&ö¥?,qZ€«jQ¥V

a aÞé¦È;\FÞZ> jE Ç 9Ôt Íj1® ?ÍØNÖO ç šUožI eA0e Á}–Å6å$É 13Eá\Ñä^j íè ¢k=” LgS V +àQêô<àAÕr[DLŒP0BÁ c}q/é2 DÙ gù

î?«Þ*#B k?1)+ æÌ ˆc%Ž~ cÐΪ Âñ dY- Z !_ h j TüÉ$É Ï ?(I k}ßgviàû<É i5OàüÀù y f ø™ ZßçF= Mÿšœ ÂÃIu

lÂtf Æ š

qUµÔS«

\ WÀ på Hs %C  š Vø €Ø…2 ét&Jç J¦ Ç"F Ÿƒ»e _à ø ~ _¥óë-u @ZZ™Ù¢®

c J ˆòT Ê4 Âm I Å ÿëÿ ÓÆ Ü

þû_ÿÏ R tásO+ !B-ü À ÛÀ*Iß

À Ì$ ãP;Ë%RV«ü

=V‘

¥ÇÄí{3- [3 Cg å>» em êLRWŒ «5ÏœOæ+I *5™ï ÔA2_© è©KKT’Ì ò 2 4n £{Sjw8Í %Ó T,4Oé Žx*ÇYîPù2ñTH

ÝñµOU«p • +åŒ+ V ̪ !’Ñêò”öù0 äòü3Ë

öšº Íj'r…Ž Ô*^œX\ñEìÏT™ Q’i ÑÁÜö’JÒæ ƒ äiÇì

ÈS – rÉŞ*£æ èàÈíêï U+aµ àúÀõqÆõÁ, õeH ç < X uxúÝ~ y Êòn“ª$ ,àfƒJò

ü^áóÀË Qÿê oÔ ð)»É烊Šò{ì Ø{® J KI

X Ë Eåg ŸàÈ ®UT BUùRWÎr Ìfghn Eß® <k ï7 öXót yì2 K Ø ãsË7® Vóôô1Ä Þ 6mó D A í^ »H=  [ñú ýž©ôïá IY¬ JO$ùv§ S’ è :€Î®BgpG_' “Ó–/þé^^ l N«D‘Aº ˆ0

; £Ò ùKæí ®…Ó ©Z<

n€ àfËpc M Xñn–ý O‘_Ã=OeQjvL¦I*ÂÄiÖT-ƒ Ö<7k kÀ f3Ö I gc Ø D >_»Ó0 R N Æ

6” oŸ ž’£Äó•¬R Í ’4 À$0 L “v–Iï>G Æcº“ Úô êIžˆS Sµ óÜŒi 1` ó•ŒéX-ñ©)V ù0ÈDLXI“ ó5 `É H H Ã+X

OŽ Ç Cä6yªV3 y äÙ6ò ˆ bë» èz©”uy– ö–Ë #Ìt" L ™

Š éëx «® þ¥…Ï PÕšD bl ( m ê}ôD ÖFH(

Æ ' Åf Ì7 Ýœª 0 ûE5œP¥òÞÔ vš#Uëþ€#à 8 Žl GÞó{ÁÄ’ ’g Ñ/£«ÆÇ Z ܔÒ$w€ à x ^v /KŠ¦ÆU! Èhe ã@M ]L

åÝ©,eû l c <ágºÄ<gTDzÖ»dVÛÈ>îTk>WŸ ]kº9 ,I

£º

Êî ®Œëæ/Ö-»kŸ£Òa©c ŒþÜ Á kî2 Ý ªEÑÝMÕC6'Q

Ew Ï…¢^ ð&Ü$ã ì–žÒ39 Î ¥ww8 ^k>Y\,ÿÛáë >öcóp Ù q -Bíô(®jù8Ì }E\ay,w ÞX®yðzi4 X

óE ¦mဠª 6Ó/.y fZh lá n$àè2&v-iÃL %fviO öÒ ØãÚÎ ÑV‘r=e! &t6ô,Ke ÿ0Çî T öFs? SÖ

5 û I”NœV”;,IQ ð ÀkwáÕ I¬èŠ

Á 72ŸË`Ê <Ø ƒÍÖ^D –ó ˆqt –x•N ÊÆ “ A`cqÀ£”qúé v£ÇQžYA` 1~õe]

þsšÕ%iô Õ`5X

Vï.«M pæ Š 2e 2 óý vfª ¥6ç <KÓ dD ˆÉ œÃû< žH]xŠæéª3 äB:Í¥#Èï Kà m,À 0o©Ô[*ȺJ§ÂUd ò ó¬ß™Å>  K ¦q= <ÑnçŒååø û *€

6 Õ ÐÔ Ã"Èió 2EY=ã#Ù€åPÉ (SA]Ê Q2[

fÄ/Œûå Y

@{ =O):µ Ód*IÝÏ rü ø_mgÊ ÂÐ " ÆÆ:ññükÜ3 %I 9c00 Åx©B; ÖªÑèv¦ùù(:R K á30bë EUf õ

#f} Ú æ

Xõ i õ fÊ §Æ }ÀΟ 4‘… & Ê v/Œr õçf•úR Ý F% *Eù§eto ë©ãS( ÈÃh £ ŒF ã

Íl 1!B¬ñç“ú9aÌÛ㌠Ók’ŽJ à )Ê- ut D

û 9ÙÐŒm ì @©KKT ”N–xj^f«aëlí ÊÖ§8)IÕ 8Ù¬ÊÖéì Y ÊÖé € Öªã} þ<ë0ÚEþ ÐŒ è_õþqÙ b Þ=ï\ ÖÚíø òZ; ÕЧ~lµöO_ =fjk9=fƒPd G{ë ÌŒ0óî « Èå ÜJ LòˆéGåJLý‘¥%b ª“Üs-Í,iâiºâEœ:iØ µÐô ÕôEOÐ1Ìjèë»,ä6 ýžó u ºŸîÕÈÕ‘y:)Qðe P -K ꀺ

Q s á 7P

gÜZ-Ô1 gõrCévÅÇ#ˆ[n1or! p  à 8Ï Â ŸQ7 tåî

RÂ8£n*ÿ Kù<Z dQžš X« æ ã é í0€VS~ 4I£ì pÍNé i eôÝvq «W9'ÚGË Xs Tò À +-Qÿdƒ

ö7 Æ g Ô

ÜcïÉÍá‘ ìQË’’Ô À’ GO 'û d Χb6Xé ø >Èt ÎùÕmïªsÕí Û^ ý•É `Ý Î`À ØËŸT¦#1¥Køݦ !ÍÓýÓc gséœF j

=¬ÕFœ Npªç0 Ú^_H– *_Å OQ}Äd"Ȉ ÓÇ §ftɦnGæ a $ I z c ¥ äø ö«Ð ŠX«Ýl2 àÛf ˆÄæ šGÉHh ùûì 'Å È š¢ël ìÇFY L™ùU a iu Ê ŒØàçWGÍcvž£L Þ 4f©u¦ ûpú(ýnÄCS5þhI0+?ì 9ûD Ò ®…Ó\<.IB

tÛdÆj™ok–<AÌ 1Ã

i úÇ »Ê㬫 ÎÞ*å'ìLÞ Ú»á ŒþÇl•åHI

WàÈf UÍVq`Ô y0[µ.ynú g º ç W{Ë W ÎÙM ZTæøËÊ'Í“ýÓ6Û TN ª$Í+Ä ð ÀÝ£Q=Ç •T &ÂÏL¬Í ú ©…gBuf–J À íb í D` …éDH JºÐÊna ÇLýñŠy<b朊 0 Š¢ yÙ

Zp ÊRÅì øL’Ñ ÞËDi 6

$Ë ¦ i L뙢@Â* ø™™ä Û ŸŒˆ6+ lçB, 9§ ø µø`þ$•f’KÄʔ֧cd1 Ê,‘âc+

ãötSÕšrm`êé ZÎm ê™ËëÑÿÂo0 ã %s ìO iÐuA 㪠ŀ" ( Š E]¥ŒVØ"KO, â5 Œ

‘ 3ÖÜ FKäq Œ À ðì.x æ{7Üc 7{§Ìœ Ð&jÇ: ˆSé 3aÔ- q+I m@ ÐÆ Ú ì ˆ

7 P b …ù¬ Â,ƒÒ>îTk>WÇ®]kº9ì+IÇ ƒ Öcœ4gwÈzë1V W 4Ü ÏwfAÆ íŒÑþühì,ÛûM Ÿ Ž“_ ñÂä ç É?ÚÈä ,Á;\ÏÇG âçu?] èýý¥ÞøåùÅÅoýówïo – Ç7Xƒ jíŸ Ù k5 O wYS»$%r-RSžÓgMº Çt!óE ÂÿÎiþW Öš þ æ0 úwn¬U û Êlš Û"ÙöQª ã µUë m ÙüCF A(

%Y2æKÁ<ºØ üÙ åG6LÄï Qˆ

ÑÈt+K¦€§æyQóR$ŽC©$I6@ P

ÒÏ‘z ÜøE UYV , ÒÒ Ýi^ Y'ngÝ–$Þ ê€: ÃÔ Ÿñ y .u^OÌFå $Ò)ëª0”i*r VYÌèt í^ Pß’f7©é,W § Ž{CU+ Kà m n'ÂÄÖ¢”iá i õî’Ýr øè ã y¢aÉôViŸý 0mãqn»C

OU™YOE û y ¥Ú5 žá S^2bï Ò é-Šª4Xç Ûaç¦ReÄM I ràÍßkÈ™Õ" þøuqàõrà ï x )ðÛ O»æÙï{E ÓÀ*I7

g È Ÿ

Ñ8 i ÕÎ -Oð i B Æä+x 3)

dn š

mŠìË"§ öé^uQ RÕ

i J[F¥þb Y l ˆd¢TÊî –*KXÀÓ H ¦Ì»#L5XHçgÞ & GüJ 6ÖÔ3íFsœ ø®gÓ .IÜ LÙ`ú } 1UÚ Ò!H +-Qÿ Ý -ý1] Ö¥ jzR Reoö>¦ˆ,LJ’ L6 Ú L mã QóxÿõkS%ÉVKBq ¢VÕjeˆÈ=oD Û ÊíÞ ~Å}Væ ìÜÐJ ãnU èl tÞS

¦L¬Öõ1èáILìILÆÁ;ͧì\«ˆ UYäëiƒvò ÌêeR Ì<“ëÍF™ŽèðIƒý6 "àCÍSºDÉD¥l Â@æ DvÊè}f'’B ؃ 0£

ƒ <õ™

ôͦ©f3Pnà já4Àï[Áïx.ª ø ~€_Ùð{TÍîòü]ƒÝš Þu yVC§ßµ™

9è, c•Hƒ;Ç© ݦÊÑñ ¦

^ TÏ) SÏ– 0g º Ûóë+§YQ’àÓú Ê1<” J hÏî õr –}šõ d á æ ÍÁñVr

šçÆÍ § 6Kžc]SàtLoìÝ

oÂþý ÿý R v ©W E¦$Ý… R LdÌ: =

§Nã«r "à

ø ÇW'òµxHØ HÒ B MˆŽ

bSa(yĬ^(ôXDÞ”]òˆ EhT&^ í]v c þœFXåŠG a»Ž òî&™NÒ%ˆ1c<e”™þÒó3ÏVÆ øz§Í$SŸÇÒ_"Û û 2ä©`ƒ,¦ãÊÄ8k7êAhúW âì F©=’É Ð2 RR ô$5T.ý§<ágÚ$Ot HùüÈ Ûh¬\w h F q ÑøÙàäÞŸE$ Øyägærð€Þ

Ü ub:"áÔ 6>ÙUa

31ÖÂê?õlÖ Zªž T ÖmÚU® 4+

Ú v

h êér$óšß

µRwìVhÍ øÆy@ÇW2Ùco ìe Ræå< ß13g Ãk) é4»JÒ €ž(ì NV ö

C9 Ïeïž9Ó L:mƒ¥ ,,Í –ÆÅ1. ç G ®ûƒÒÆ èm5hã=4ï LGbjª1. ¬

ôv (A"MaÆåÝ ú#y-a[ Ÿ 5Ÿ 4õìGô ]öYO óµ…#Éå Û 6Ç]Ö“’ô™`hà î µ.-QÅx wù¦ ßsz"å rÕ “âÒ fdB ÀSÜz ƒ Ë 8W3

ô R

v£U*òjy ÝÒË« 7

§K Ÿ” š GÀ p -áhQäa t Ø à!{ÙíõoÝ RIÊK H Ò @zªtÈ 1Y!

]ý6p 9 ®Lå Â,HÕô _ž wœ=•k Ø ö8Àž  ڔ'øó2vN ri À" X4H_ ŸT"â ëšù l H

øHЫ3 Óö Å

é£ åøp çÍÙr –ÐÞ2Yìó ÉÌ ÙÛ`tJÒÐ ÑY }ÇÁ’ÜÚáÉѦ&äð y +RúØÉÅQ,ÖwÌF çWg ýóÎ k Û~çüêüê Ó£Ö’Tl MF ÄŸíqÔnÿÕ Úã ùä Ë À cãÝâÂÆVó VÊ7þC Ý\vgÅ@ô ÁÎ#ïÕ“ï ñ”Y&ãg 5 9 ÛÁ m' kòß»ÅmÀå <RÈ9wš %IÕ€ `Á ööÓÅÈd=[¢

’ á ô (ª)òÀj -IÔ ë^uÙõ] r ðt" §aW’R

` þ WûxiÆ«}4GÌ © c‘ÁÚÛ2P¥.-Q dv ˆh ÑÜ ÄÔÊ ñhjãfNÓ Z1•ÓcÉ#Y

ðHÀ 7 ä‘ôæ ÛÈ€èO

¢këDÆNŸ êiýÀ º D% ÉÀ š

Ylß tå 5J H x ÒN >R 5 ÿ iß 0Ÿ 29ºÇ ÝÕÐØ {ui J Tj® aÊÏÌÏä ]0 ÒK Ë <Ûå p õ ë.þÆÃøï žY þë6 šS«0á 8u Ôƪ* Ê – d–) f:bïéK ç Éç €Æn Q Óï ËÓÞb Æš !u(§ÑQ’Ô

Ðñ rUdp ìÖ EÈ Hs %*ñƒ

x$S®§¬Ë£ÅÚW[BZi+øöu åq:\ÀÙ[¥ü É{ǧ JÒä 9Ÿæt

lŽ§ãÖá! B9Ó U êB%ÌRJ$

¢S ©ëF õ ˆGž0+ Ž[ï B;

–’ v dpÉ < Z¢

àÝŠTsvÃ=vN}JG3 í%_l Ü ÉX’ ÈXæ< è ú8Ù Õ$Fh Lƒ]G) R ŸŠûÜij” Ù j<[v l Ó U`£ Z èrQ èQœ®ófï”™s3Ý-Ì'šœ.

t

ñ z ë > wt a0®5GÙJdÎ 2åµ7¦ÀZ]Z¢

NX' m 5}ª“$Ê“ß 5¢ˆÖ e Ö í@

jår QI‘ - O5cÒ,koV1oï

òÅ ìRÒ 1 œ&

Ä ú PÜl *€bHâ ’ a9zœ î l2õ5 _é%6 kå $a^n f

þì^ÿ«¬ e ¬ Õ geË, ø M õ þ ˆdhãi_) Wü ÞQ µH â©pC m JÜ

3£»Ú -Qhw ü

Õ!3 ÜúÝ@P-

T ÐÏjΚ\Ô3ÕE=Ó'ø# á_f äŒà C š µ Uµ yA þÆ D Fü ô}ê@ùÌú…x ê ËNB j?õbÇziÀ` ØáfKT `?Ž ‘šIóßdBý*‘‘Ó &

(àlɬIó+fM@¢:Ú QƒY“îUwïM *Åô«®0åÌÖ 9y ¢ä

u Û ÔS C ZAó U 0 €Õ6µÖSܦ ò §qÄÓ Ð ôV Jkeô! S Ñ Â

L> 7[¢ ßC ºÈ ï v )S£ÐW™éÀ€

àâfKÔ eÒ éˆö}J60{ùFK L }^Q

à vÍ6ú: gÙ2# dmSk= Y5Ï

î@ v v nÇ D 6ü}fü Ö

y*ü/ê2»é.@š F€‘mi *02ð&<

™ 7Øù…Ó €ÔJ

æGªÐ= ¥jo A©º D

æX.yêMX ßÃ.U`VGÎÜŸ mÁ ÊçÈ A•Ê

¥v»µ !HªÔÑô Bui JÖá Hh ™š r ÐM

QGc lÔ ñ@

ökÇiR Šmi J4 y,V 7Qdó úïå õÀMºÀ>»Ê øÔ– ~åvÐ

j+ÛH$Ì»l™

µ ©µž@ Ï঎9Å K Q…)ÿYD>ýèù Óþ 4Hê Œù

h ÇJ ui *x R Á.Ï L ÀØ’– d.ü¢ËŽšÍ ë Ø… K/i ŒŒ7 0 2€ cKZ¢ d :óÒL

Ÿy dt "2 Jß™ õŸ ðFj=Ó ÔþÌ Ô®èFâÃýÅãNµæs™…Úµ¦ ÃCˆ U><l m>@lb€ˆ eYµà çÆæÔ áhKT2wY n ¥NÓ

B h ZlKK Ó¥jb@I Ä 1@Œmi JˆÁ é X« æaƒi s©íÔ%Y l ˆd ç4I èS š«Ð Û9“ øÔ¥%ª Î Íæ N @O ¬Óe \KNìa ÂKéwúZÞ d**G

-È m û m™Ù+ RÛ`e ƒaî– D5 PD) ÜÑ7'ìVs T

È r€ [Ò Èþ© Ð

ÀbKZ É?U š lIKT Œ®Ê"{€ñã Ô Š ¬7!k 9Í%(Ì€KàRÙÖÐõYY ÀÊÀÊl •AkÕ` <È @Þóhÿ kML= C`êaê èØ Gz 9æ ëÊtÚ`çWn Ý d ˆ b€ [Ò U ã<ò3óóxÀ< š úU^a Ìj%§

mÏ:M…+f ¥-3 @ 6µÖ Ð5_<;Òâ LDÞ4_?ËÌvéÑãæjí R óÈ+&r 5 Œu Z H R[iö Ÿ í¢¢>L L Â>. D cç ÂÏ ô B íÐyiín' gí1óudÎÄé 4]”ø È 2€Ìå– $µŸŽ'GÒã©TQâ4 A@ Ë-QÉ ú Õl

ñØ M D ‘\n jˆÔ><ül¬î pÐzí4“ p & I`’Ë-Q

ôy& 8î'AÀ L “ Ò ºžÀ U M

ÓÁáÂ2

ž c™Z K¦éà µ[Ö©õLÖ©ý ëÔƈ ö-Qň ß{Ûë ®º {û u>xß;c n® X Ë Þà â¥y ðÒ ÿx<0 vB wtrh ÿ@ÏÛíÙ9 _rsv í5Æ$ß ÌûâEagNšËƒ ÙÆ à 1c Û áQ á*

o ë “ö ç o ߟÚ' ò2“ëöãÿ PK ëwï, G& PK æ‘dM word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK æ‘dM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK æ‘dM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK æ‘dM Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f ,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK æ‘dM Ð ï word/numbering.xmlPK æ‘dM ö ê word/settings.xmlPK æ‘dM pŽ œ T word/fontTable.xmlPK æ‘dM*Í`5å

0 word/styles.xmlPK æ‘dM-‘ëwï, G R word/document.xmlPK æ‘dM «ëñ E word/_rels/document.xml.relsPK æ‘dM-hÏ

F _rels/.relsPK æ‘dM!Z Û

G word/theme/theme1.xmlPK æ‘dM3 N [Content_Types].xmlPK B OContact this candidate