Resume

Sign in

C Word

Location:
Oak Lawn, Illinois, United States
Posted:
November 07, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK HYZM word/header*.xmlíXÛnÛ* ý ý Aï l [ F " Ûb k$Ù ©‘Äš7 ëKJ$

+ î h

ùEÔ\Î 9 £ _ ùÌh àót >J àXä óô »wg ÒD ÄsD yº øëõnVå* Î\Ï ž§•1r–e WÀ U B1dì«*3 Ô¦–gX0 Y JÌ> ŒF/S #æi øÌCœ1 •Ð¢0Îe&Š `ð à úÄm i"f

ÍAp Í n [FƒÝNö

J`ÐÚJ 2"ŽG= ÐAD Ç ™0Dx q è ÅØç6 ê ‘ÃYhÚ'‘VuMÖ

©ýÃ,Ð çyß_’^,î X/S«HÈS p…” ô *ð ò â[ Éœ èÜAÊ * b ’êoªìxÔ Ëm…$ ÐÊïC{ D- tŸž vï Žÿþ6€I ÝO&»™mšùÍ<

ù_êEK æ ÍJ

ÇÓ™D

ý“ é «6 •r

€ü Ÿ õÞ" ;Í øšpÐ

ùŽäb Ü(AƒjܪäUÞ áö§%ÂàÜÜú _4æœÐÖ BaúY®…1 õ U ¬ú ٠ð>ÆÙa ºÊ ÔjQmD4Å j‘

ZkÿŒZÛòA9c)ìÍ Œ¢m ir NG>vÀsyZ2[

TX4Ÿè ìµ éSâZêd _nj

>Ó& á. wøÞ£ ê QÚ\7 >=l mùQ#z ƒßgÄ' œ ê uv B 2O Ø0Ä“ ižÜš ë Ô m'MÒa«fˆÒ k£È :B, PQÖÞ¬ÖúK N¢d ÉŽAÞ¬ ìde.))yÐ ‘ WQOŠæ x“Õs-ä‘VsÜ( ªýŒªÙÃ5ô(Í, »qß–Ð

j

éÅ Qq OnkƬÀ äÃÍy B%$Mkh1 ü 8Ô» ùÂŽoI\Ýí¥ ü J;XúNmwuç>Î 2cuùþ à fÏ jpC€ñ»x x Rü éô çÛ@®ƒý SÑb Š ©h ŠþŒîú#¦¢ß 64

Mì;šXÖü= ñ PK /Ǻ Þ PK HYZM word/numbering.xmlÕ ÝnÚ0 ÇŸ`ï ù ’PÊ j Ð*¦MU5©í 8Ž“XõGäã r gÙ£íIæ Àv Ü`r>~çïà -nn_ w

ª ) ê! J m'Kä€Á2Â\I = t»þp [É\ TÛ8Ç PjL r] Ò:c¥ 6öQ'®Àú%Ï&D 2ÎÌÞ yÞ 5 \ËUƒ F 2e¥â Ú,m R N S$ Tšª eÐÒÄ¥4ëL[Hñ§M q»lHµHã í àu ÒQ ÖzW;;¢ï

h` è2 H8¬Ù* É SNÇ µµ ¦U R»îY Þ W /èçÛüŒ

šâ# Í2 î ò I 6-€_BàŠ Ðè – î 9J ó )b8ÑXôC

gý w4. )ÎhOKþŽöY«<ëÇ}~ íÍ è_Ÿ µ€µ= q Fcb rá ìaZ…ð K€ Êb Sm¬ ÀÖt5_. ÙlŽÜu}¦nEç

sΩ©=6ÿ v®Ÿß tö µr 7áÙ7].LFÖWšËâökÌ4 {V év ºY J (7 œG,ÁyÜ Pq N8 O Ó ß2+Íö 2 Î Ùí åVk# RèV[>n¬ÿ þ™

ý ítO© JíÕ ÔÎG¥özTj £RûqTj ÿ Z àzkt9Õg

\€ Ûp«Èv ÿ7¬ PK )o Z PK HYZM word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK HYZM word/fontTable.xml¥”ÝnÛ0 …Ÿ`ï è> SlÃ`Ô)úƒõfè F–m!’(Pr< ý”ÆvÚ4 \ïÊ È󑢎u}óÇh ä Úœ –)gÒ,” rþûùûâ g 9ï ç7ëO mV¢

žE õ™ 9 CpY’xQK ~ NÚ ,‘ 1@»Æ Am•V K®Òô+ï1 ó lÖ# F B e8H2,K%dÿ 4¥îQò€¢1Ò Š I

{@ëkåü@3si1X ý 7zÈkÝ”j A ïÂèc ©p Bz w ŽÁ‘ J' ð€ SZx[sèÄ€ #æàŒ3ÐX{ k C{A rš… S 9 uﻀ ó wj’ Ï Q

9 !j 0 ô F “Å=Ø=Œf.ªIv>#

* s2©ÿÐÍ®Ò3»ljpòD«þ öHØ “Ý?Ï ú W_ ëþýcmfÁDó߃ْ ž <Ê8å ‘Û(Ð öŸ•‘ž=É–ýB öBÆ

â.FØO] Mè ó Ù ¬g ÎlQûCNÒ?Ûë PK QÛ#U ø PK HYZM word/styles.xmlíZërÛ ó ýwd;Ž ÉÔí Î íŒON¦I IØâ 8éÓ @ » Åv®µÿXÚ v s

G”ÌÜÑÁÐu hˆÈjæþ S gî=äîçO }\Ÿpq !wd ÂOâ`æFB$'žÇƒ Æ€ Ð R !_ÙÊ »I“A@ã ä#ŒÄ 7 1CgnÊÈ 11ˆQÀ(§K ºœÐå Ð Ù ¬Ï Y 3 1$B è1ˆå (á J µ ojM*#käöw m NúŒ 2 ãl 5eaÂh 9 Ò L™[

{ Lä=úL I ÉÍ(jÔ åc È

hÚT

ŽûL$S- Ï »oÎ l€g z fAö )Ë LX x

70œ r

r2 «^t®Y

X1 $å ÚÙÑ F ÚÎÚWFÓ ûd k%

=ÎÀØ ø$ `Hƒ3 Kf^Í þ:§Dpg} x€ÐÌ ƒØg R ðÊ+ \œr *Âè”ðR/O™ô¥ü H fï öÎc€ñ ÝÀš0 õ/+

O¬dÎë Ô

ˆ< L (”Â%ÂR

RA]Û$À oÄ)F+bu>à #k H Ø3 zu “ú úº 0 €w ÈqêجQH s UŒb« eªäK -

šH

O@ U7õüË<d lf ¢_KŸ

Aã~m ZE}ÍB ôiì ëë oÊ Ò 2cÐ 2œØaÔ.*~ä/?R ÅŒ®D £@2=ôÊÌó 1. ÚDNP"ä>¦ _åƒ wîßÀ

”I»&C”25 Ãê Fö L $Ò`)Õ pæ Ìz*^ Î Ä Q6 îÚ4/€ aÅôµ’ô Fi_Ä7 T> 4 e

ÇP]yaøOî”Å€ WÉ Êò w u Û ƒG£q…I“ã úxùˆ& úuËyØš 7ÃV&+E’M` wÂ8~i N GñpÚD1“m âa'Š

Åñ 8náâx \œt¢8yi 'U Ç Ø™ˆl âQ'ŠG Åñ P 8Þ ŠÓN § Åá P 8Ü Åk$d Ð8úµôý Î ZXøa+ šu ,à æù ÊDKÎ –FF( !© ÿ; erMj–ÈÓ$a F Ý' $Ý8fIñ šX š ž Ï#Àde8 å ‘T 䢙î rä3Ä` ® ì Z \êÆʪeE“ii*Ô ÔÆv>PÌ^£Xré 4 ZÔ (ÛŠÛuŽ -D ÊQyQƒGœ

r 贀 HÔm ù@ Ô

D 7m 2ÕG ƒ«Óê’ ÒÕök+d ƒ@ ] BpSº\Zö«ÍhÐÝ4ròVŽn Cúï€

\pôçÀSïn Ýú}e P- J/ •Þ" %n>Î ®

r• Õ

Ñ ë}]ËQ ôþeD ï@Þb 1þ 뮵 é µE~ÍÕiÃ^nu ñª“òr ºÝ þq o Í

êhùÞ!7wÈÇžgªl€LM

™ÊѺýÑõtGWw= »6åÁZd§Þ#ÏVn mƒ@R3c Ö 2

w4Ô 89 ¥Y© ö Î.ÇÓ %

ïÏñÚ å }

ì MêS æ) zÞ x O ctû øÜ P¥ y ÕØ ¥-ê«ç O ÔåKv© R òÍC»?œS*Z ” ï }B O v‘ d ÕZ eª}Eô2 Á €1¥äZúUcgŒÎÑÊw‘ t

"ÉÈ

yj:o ‘F-ÿ w ‘JÄo

Keò?WpªíyþÖç å[Ä «Ô çŠ ýãR _!e«âà* ì(

ƒµ Vþ!;ÕŸ:+ óW3ûÄ?ý PK mog 1 PK HYZM word/document.xmlí]Ûrã ý ü JOI•eÝ< Õz Ù ãZÛ ä 2 Á @i9Ÿ‘ Ð~Y Û(6

ƒ ü ãœf£Ñ øñ H )(Íe Ñè b& O. Ÿ ?4O D TÈ èÆ ïÿòÃì 6 %Äú<b Ð ä ÕÒ, ˆêC™@Œ'ÇREÔà š "ª>§I“É à&kuÛíãÆ\Œ h *>Ÿ hFœ)©åØØ[ÎåxÌ Ì Ê;T•z [.çMÎkl) Ø ë 'º” í*

O ¥ éS 1 DyÝ,©R[ è »# EE3© DI Zcéeqr! Ó® @+bqG Y ˆ àØ û ëž+- µ Ò âÔ

)ª [AwÐçêý â

x IÕ »ˆ`!U¦ v‘ $û Á€ÆSº s0© ç

I § E£%Hõ z ÓÞ€ËCH XJ ü1i K í"m… w/ Ð- G 8’Af 2;G

Ü_4Úó Æ è Ä …à î/aLSa œ ªµÂÎÑyB VJóF •ý1t ç (`J z cc zÔm 6®`hÆ@-®yw 2ñšÖR “xÅo&¥â! û µ] SEíê ^§ñ ÕŒó Æ ÑØÖÀôÖb Úô5§[O ýXo xˆNq¬#*Ä€&z üKYÐ=-K z _…¦/ø$.OŒ Ác ë# ÎÖBÛê©nÞ õÎ Bq}Å©(Õµ8X*iQ4WMqü"…<ù Ø"#Öú µh+b¢µüµå ª*Þ žT¬µJç /ÓD 5…Æû j Jþ!sǬ™pc í9?Ë tÀ uVmÑsFãßlà q…ü ý Ô%w dˆþ þ É äŒNä Çíã ÛõˆÝKÄ’ žœôþÖ<=9kžœ

Ÿ ÍÞ*4g ª]I Jw =Âç ÇvÔ"àÏ ñçÛÛþý ÖÀû-Õø Úã KŽ* Ç –ØÁÐE£wœW0æJ nc ÎSiÅ ìnñ=»{G o

t$à€Ð€& O P h ®C H ú> Ø»8 ’(9 c y ÜH, òIˆRˆ ÇäW "7Y Úà)X}Ûò™DŸË–ŽR. ¢ IM Ø šÐ EÅùƒ ç5–íDr Ú ì ß ïjÿ&\Ak{

ZÛ Lß: úã oÃ_Íiººü4è?^ÿr nÓ w ö’r ã6]ýü y Æœq 7É åó1º Ö19 vfÅE ãԓē仑d WQ"d–çV Ú4B r@n U éræéâ ]êà}ô=R @J- ƒa

J‘i År¢h fÛÜ Ž öôïž%ž%ß %wR™P R ù ó<)Ôd äá üÌÁU cà)â Eêàr\z 8€”Z*d €G j 1ËÈí ŠåÉðGûÔEãzå)ã)óÝ(ó ù‘âAF R €ó! ž" P þG§í‘â Rj©

Œé%O I>òIH X( hƒT)ÎR‘F svvâ Aít<M<M M C©bŃ ¬ å€\Ja¬gî ÓÑézŽ8À‘:8

õO ùz

Ö xy"Ñ µ î`MÉFöè j*z}Ø ï<úãúØ%vøÏáÕýõÕÝàÊEç£þ Ø ä €œØ Êq Ú€ŠÉ-DÒ.c' ¥N b5ø' És í3»CÃqÓEÒÔ?wÝ“Æ ÒÜà [Æ þé s#ÕÊ “ x:U3Î žã€ ø®š,îñíñý E šØÍÁ&@¢ÂÊ

}Õ4pO O jD 1 òu € s ôU3Ú=è=èŸ =é3–*j@d$ ewkÌ úG2 õú 6Š'ÚE"TMZ DðDxž v niA•

3 Fœ û_ÄÒðq à š©îyñv'ˆªæ oÙÅUñI ÜƵÓ>moîÑZóÙþMt9>ûÿ& ƒ] Å !ú Ò/_Ù"v»ŒvÇFê{ä ÿ–A{

öžd {ÞÕ wëQÿ•X Ô©š §Qq

Ó-箃5Õ VoX!ÝI7oZHãIþÝ

KÂ ®J -H ÒÞyO

j)ét h o 1Ý š ï1 O 1ÿ 8 U 9¢éh~`-uB Mo( «L* 5‘ Ý Ñní’ïÜH Š#7ì vÆc A4 åâ8 [5Aßó`Ÿxp íM 2 ö ^<Ê M5CÈ q Ë… Š 8r æUsì=Ì æ Û W£ ˆ`Í£TP3wÎ Ê»ª0ù¥ _1ò"s ñU

xÄï â Í ¢ëNèÜ™/ÜwÛM ì K v ìUSõ=ØŸ S=Zÿ tÇ#ou AÕ<k?Áâ<ÜÞ vxá®ïDè5jç Ó ”fŠ'fG¥jãµú 4 T Ò F8ð ì6 ØiÛé Ž ìæs .úŠ{ U ?Ô w

ɃµŠS®¥r‘4UWCø Vm Æt $(1, ÂÅÇ©\ÄpÕ… Ãû á ïSLcCÀ§4& Ý"'Ñ\u… Gó> ù–ªÏ`ò / ÅW mx É( qV~uÐI@W]ià O€þÈUa Í 3 êº â}Bqá( dÄ…È?ÿÄã) g©2û…W©æ M4

!HÅ rÎÎ4ƒ5âØ,ëoÛ/Á:íi -Œp7DâxH 34W û 8çáö& Ã[x úÙöKN' Ô òQŽÇØVr¥

5 _6ç‘ ~jÛ9 ^ËÑO õöd zÏÃZððA $n yêù x ‘üJkž’Dd 0 B à V g

S 6 x Ì ÉÁ=Ÿ ïÑ %J1ßyrŽÞßÿ“/gÂZlŠü`Ø _S® p Ö=? Ý Ñh j 7 F£À -9wäÞ~Âæe{p áØó ۃЪ)ýž~ž~ øIW*ZäƒÅ /Öú y ªk#

_['o TÏ£š@B  è ë ŠÉE Xìº ? þg h ð¦

š Õ«šÊí9 O g¥–1 ÉM<£

\ÜŸ çó ÇƦ=å µ Ú _’ÈÂ:7ée óÁ = Æô}O žÖÀLq=:x82 1( Iëêœc ëàØVe -IPôiñ`ÉäÁ* Äwûӣ A3ü Û=j ÜRû8#iŒŒ o #“Åÿk äíY Ž¥4åá\ú] =b ð 6T™ÅøÏp#` ÀIùæ* µe[ dù? d©µ~ïÿ PK Ñ>#

ë PK HYZM word/_rels/document.xml.rels “MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó6” 9 RÈ P ñ MJ}ûŠ Ú Ó…–ï yóiFÚí LÏ Ñ ÎY E– C«œîl#à«úx HZ-{gQÀˆ öåÃî {I & Ý X A@K4 q T F Ì

hãIí oø ÕI6È7y å~™ åM&;h þ

`Õ8à w

ß t§ §X 1Pú IÀE^Í" aÀï3lR2 $ŠÃ

3ÆŸ ð” v–*yì 5ˆç” ölŽèã gˆÉZƒxIº ⢠ÚoS oQjôsû«žÞ" ùdå/PK këÇmþ PK HYZM

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK HYZM word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK HYZM Content_Types].xmlµ”MNÃ0 …OÀ

"oQã– B i ü, E9ÀÔž4 þ“=-íí H ‘ eçÍ y x 0e å\ èUÐÆï*ñ yžÝ " x

6x¬Ä X SÄ\p Ï•hˆâ ”Y5è !¢g¥ É ñ1íd õ ;”7óù TÁ zšQë!VËG¬ao©xè Ö Q@Ì%ÙL OG {Ìö, Ñwðú fv ) Ú®&7&æëË Vs ðÊ“IFãŸ"B ã–ò3$

SP 3 ÕÙ2# ïΩo è ÛÊ R~«åù’Ó ÐÉâO 6i Í^ ØZ ' äI!üÞm1ñ~ b Æ ƒ %ÿÈAü£þ0üNê Å Wo 4¦qˆ^ òe Ú¬ PK û§È 7 PK HYZM/Ǻ Þ word/header1.xmlPK HYZM)o Z word/numbering.xmlPK HYZM ö ê V word/settings.xmlPK HYZMQÛ#U ø š word/fontTable.xmlPK HYZM mog 1

word/styles.xmlPK HYZM Ñ>#

ë æ word/document.xmlPK HYZMkëÇmþ Í word/_rels/document.xml.relsPK HYZM-hÏ

_rels/.relsPK HYZM!Z Û

ÿ

word/theme/theme1.xmlPK HYZMû§È 7 n Content_Types].xmlPK

æContact this candidate