Resume

Sign in

C Resources

Location:
San Jose, California, United States
Posted:
January 18, 2019

Contact this candidate

Resume:

%PDF-*.*

%âãÏÓ

* * ***

<</Filter/FlateDecode/Length 1586>>stream

xœÍXÛnÜ6 } WÌSs èºZ 5W4i. ì6 š>p%î.c í-úñ= .ÞMš@AP 0ì]IäÌ™á™3#

eB uðô"x

¢0J œ®ƒ ^àáÇ ŽèUðÇŸ ÕAZ 9 y » / éª ®Ü W~áÑÅ n

$œ,iüÕ Žs t ŒÂl Ü_ – E .œ qíx

Ö s •ÎÜñ'L# ÏbŠsºX 1Eø )Y,à  vÁÝgšÉKzÇŒ wñÑ¥"

“ÁÔñç Il>2š” X‘$a–y£ëkØûyÏ J…•ÚÑß X”I ŒË$ Ü ÍV– eJET EoëœIz ? Ǭ k¥¥`Tæqš}f)= ä“ @

¥ óô¦åZpYñÃ}É ú}y

6ôþ JÓkn r#$çúÛadÅ2, ÞLÜ ñ a$Q SzÑõ_ m¢Ç‘.ÇœŽy +ž ŠI ád œ âgV(É ª ILÖdº UÚ’ZÓ{VÙf Ç kÍŒÕ]e;Í I§V« ØN O…™ƒ$B _rV ÓÕVXÞÛuî $

'ÖxW¬i êŒU;®iÍ*!7 îkf U\Z<u V¬º\)É W \ é€ë ’V Ug‘&5 q>5ÿÔ Íwpe §Ã n:Qó T0t-ì– 4 ©@T 9!Ö! áÄïŸ ¬HÃE b ø <’96òeX Á]hÕ nP vŒ P’»NŠÊCs©ÅŠ

B4Ž'{ÄÝ > Øl]&<O &ÎNnæ È 0™Ò« ƒ5w Ïë ò©…#ä Á® Ô*ë !Á,0B;ô ë Ÿu yï Æ kÛfŒ 7–ïH]K®

ÝÉ äià óŽ

Õ æ- è Y€b Ð-ÛÖb ö ôÓ‘WÜxÍopØå wzº =

ŸW¢š u Zstê û’íQ+ñ %ð™Î •-óQvîÿÖn4«

º §oÎ]®>ƒiÔÚ^3”3 } 䬈F B^š ”vDñ å$Ër sôàÒ8 ÜK8ª<a à èf pd µ QÍ ç Ê fm'aÇCâ7à’s52¢ âÊ’ª-“ Z€ x

âÏâI… ^1 4ÐéÎ ç Y* C)¬:ã ÆÐVu ëõ–ËQœj ;HÅ ÙCy pÞàîŽ dhw'΢k Õ 1 Èå Ó ¥óÊ 53ZhZ–á2ùá êÌ”G- p-”Ín hÑ3Vñ•R a<©è\5ÝÜ N Ù N NØ s ŠÒÛàœ¬'0âmz ºÈG ëj # Ç@ w 3 éDÓ/ ØÆ wBÏ] ÓæœVš•£Â

'ïÈÓâ Ý ãgê &çØIóIDžpÐ

C s ÂV¢ vïŠ œoö q EÚ ß ë¥Ð Š”6 ?WTs)šÆœ ÒÛ µJ [3{cšD£*UšÃå þÔU ïT §àƒ2ø$8í c>Ê'5zwpZk âúTµ® m%Noã<@ š®v^+W Å) ï ú'(k V ?{Í@ ”ñ L Â9[ Å$3 =u kµ0ý$vε n:à !\îF•Û2]{ oÑÆ!7Ãá

Žr ÉpC ºê ` xÔ ýxÁ{Ó #Þ4wܺŸc:[L3ÐÿŽÈIšŒ’ô_ 9 iþ }ë ÉÌ útÅ ï%É7í7g_ }VŽ£d k ^AÑþµ\öŸ

Ù}{T1ã ac ñõÚ™ /ÆŒ?hÙm¥

ÖÎ Ç ëßJ ZC+T

wM § Gú Y €Qôà

Ã Ô ÄÆ àG%:ë zúíKÎÔs ZíÉ

ß>œÌ8nÎhØq å 5ì"\ÀJ2êÔÐ sôëWLûÖ='x wP qá= 3OèwÖ€É

VÜ?mÞ ÿ

endstream

endobj

1 0 obj

<</Contents 4 0 R/Type/Page/Resources<</ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]/Font<</F1 2 0 R/F2 3 0 R Parent 5 0 R/MediaBox[0 0 612 792]>>

endobj

6 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 1689>>stream

xœ•X[sÚ8 ~çWœ§Ìn ÛØ r)Ý péÎììƒ …Qc$W’Cé ß#ùF’nW;í 6–ô Ëw sÜo « çÁx @œönâÞcï[Ï xÃq ñå žïÁ ß áx Á8

ñºïEã }Êë' Ä'»ðÅC n ûÒã DÞä ^ÿ+3cÒù ËãmÏ ÿøP

0 xßûíš 8Ò Î`*ø–e¥Ä 5“º$9ÌI cœ Ê¢ Rƒ ô=σˌrý{üÕ ûK Œ+ w

I

"é Ó7D!¦à0e O(\SÅ2î â] eÆ•&y K0g Jl5 ž ÂêñþÔ©ÏÓé

Ô f s4 0+ ìiWè À ºìrÜh úòú ŸdF8ûaí Eµf<S '

Ì؃ tÁ C/ {M Ÿ© )rj£ tÄ` ˆ {‘eTöa)J

OiAñÂu~t ÄëÅ/ µ kŒ0 «2I RÛ2Ï ¦i& Fc Lïš s eøÓtî þOð“ŸàcÐ ß œ%ˆYC® àûƒÈ

YWÚ»Î=s@ äÒäÍâϦsü ÎãI ËÏ “

¬D{5KìFª Lˆ §ã7&¬ KèŸó{ C äxŠgì ù0f&’ Æ" ñ  èƒzb æ Í.ìá… S ºu \ Fa[r'j…û7¢Ä3SFò*g +ˆ’ D gj_: “Á åGK Ši X!JÑS~žÔÇ4žÕo\p á`Ò S*-öìÇ Õò ñiúy6E I3ª«l /i"dj µ)µvÒ (ðZá™Jj]EEFŠ ÙK:Xv¦ s@b` L Ë^ԪͩËx4v )H ì(ŠÜT á â R< ”Ö6 À ºæ¥YåR áÄû©æt5_y EÕe,R Ù Ôt_`»pQÙp<j%Ç ôÜÔ FæorªvBØó OòÒ&o Ç7« Ÿ SsS© ÄŠÑ Ž

qaKXŽV p=ø l ó0 Ø+Ê™ ð@õAÈ' á ì bY ö ZÊ> nÚè ÞÃe!Í H Zˆn 6,ïà axàÂÔÐ }YRU`â èQ“FËšþëÈöa/Rl IýÚ sOL'á¦K Ø áÃZÌ ö

ã #25í Œ N& 6a Ú™6i%Z*Ô>l ÉŽâ]¥

§- Zì w’ðáEØ

Ò5& Õš 'U v ï gZHëró .b¦5£Ç µxoÕXÚøY®! Je: ýVR…µm,Ç{fôÌÅ Ñ Q1«ë #a ©)ÝÚ uü ìäo u’Ô ë î•x’ È 4‘ ™Ý- X.«Åm ®îðö Kš-gP •c=kº œaèu %8&ÏhÀ Ë öè l" ØpØ1cU® ºÿ,ògjeÆlm Ϫ I LJVéê q rŠ{ 5ŠÖlwÙ…ƒK+D v6C øš Ãá¢2µÒE4ì# A å 'OÂ3ûUp ŸÅ ÁdÔŽA+[ & ’æVQ_‘™ ªZšš5ëûË U Ö1æt Š«ú\ Ö§hRJ¦ páùƒG #.üv úƒ CN wÚóèwô ÙO I3R5ÐÛ ®fwï Nw”ä8öa 'O¦t_© ƒ øÕ6©$8¦d pM4 iÕÊæ µ X Þ

º Y] Õ Å9 Ö ?Ç® 2R8E HI b! Âå8

–4- LbÝ[1T9ÆÙF + Ôæ çIlû&Æ 7LƒF Ì ï çuƒSÓËRû ˆÙyÑ,Ÿ WÓ.Øö[ 6,*Mr€ô'Ý aŠ:G® <ŠºR6X FæÑ ;Ãà óî9 Q kÒ#ÓÌø J\k êQ j ÛYªi0.»FÝ :ý Ú zÎõ#ü Ÿ-V7SX œÓ v õ wØ@ñâ2þùa7 Åm i 'G<Ìï 7 º Sª Á DÙPLèK 2ašãˆïPˆ ßÎBÿw Û͵Š hajÍà k*ÐÅ çø% ÉÉ ”T

ÿ’2#õ9æÿ {ÿ œŸ:Ô

endstream

endobj

7 0 obj

<</Contents 6 0 R/Type/Page/Resources<</ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]/Font<</F1 2 0 R/F2 3 0 R Parent 5 0 R/MediaBox[0 0 612 792]>>

endobj

8 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 1715>>stream

xœ¥X]sÛ6 Oé®G‘)Š’¬é“ º ÒÈu#:igg Õ_ ç Ô 3Û Ú&3 I _çœ{á/ƒ t Ñ Sš nÓÁ/ƒ/ƒh MæSÚ

bz ?

Æ ÿùoDù`2 Mi>MðY

¦óäxWöw Á _øâæ n3ø8Ð0 O£Å }ýmŸØ¥ËïÇ4Ž cŠð LÝ&øL J«Á î¥-Œ dNZ6;c?S!Ti ÒR#]Cø‘rå « ÛF M™Ô Ž Î) 8<øwú CÿS q<šwf/ ƒ•=5Â}v tV ù™

•Ñª1Vé§áñ Z<É

C ÒÕFçXH ÖÁk+ pÜ}ë=Üm QÔ Æ (+ó!ÕÂ6*SµhØ€ÒG_jk>ɬ y6_Œ® 1˺4{Äy'Ÿ[GÓ(Šè Lãk- ’ŽÖ;Õd É) f#Ï Œ•mýd çéî CŒÏ¦£qoü# Ç«0 [ìm Ì œ7è ýÞ >N Ì” Ó7 Ë Ö>ËVÊ!}xw ÒU ÆôŒ« ÈX) zý

ñm

0ø Y– 2 ªTÍž 8,0V …S å} Ö uÿníküÝú

)çPõ “é ƒ©5í# Þ ¦O ÕÆ6 b[

í8l .)oëR>S

ësÕ™

’È2 O%ˆrîCü > l¬ ð wR •å=¥Hb 1zO úIi)íŸ ”ÌçØmq€î[ )Ž 4 Ú_ dºHF“nƒ ÑšîÄv òÖ 2šõ bÍVùš @Àõ

C d¦" ÖœTæ'#šw§ á€q BwBƒçàU w}ý– ÊÂBÀ¦

D Eü=oÊL®yA ¬µ–oØA^î íÄ ßà¢BÈ àº~0(

i’ŒâÎ Ë Ó `KerY Xé}l]N >Q ¥Ê YUûèX–ß( zЪPX ÆèFd

éÔâ–?k«œ 1<NŽ"µn çr èþý k

š^§ R s¦µÜùeìWÑêŒÝ žÁ (ãB ¥Ù9ÿsið`ˆ/ â[

4Œû ЙdÓ ùÝ] é àuÒ‘îƒQØä® óP¦] æ3 KrN h mu(Ù à ŸŸ” ªñƒ)ÑlRcQA ÅäØ«nŸkn œ tŒ\:õ e/Ø Mû ãy`

Ô”Ñ,Q Ž }S

h O Jq ꩵ €XU î!ëhåÛµ%Œ JpÃ6 Í

^ï Ο8ltˆG ÒÙ 2ˆyHÙÁ/¦6ð œ ˆL [x. è OP}áþ ùñ @[Û1À t þ¦óõ E€{“Åä VP jQ Œ ñ Y vã ÛoŽm

}«Ë=Tj ECþ ûÏØ/ÅÅœîÑP$wsÌG9 OW) q?c Ë,9 tFmAî!Ý?Ü iýpƒÝ î–éo!û µ ÜËýäæz‘æŠmà éu® É nÚ¦1Üš ¦hè' çË I 9–7«Ëuf @òQèÏ ú É˦}ù 4 wš Ð 5 8âù ã «F áé »äÞ UrÇCî gÝ W]1XËAœ¢ Ù59N Mé7pª‘ Ð TOoƒ®U ø …DsÀ¬™Éœ

b+>µþ \m:w

$Ptý dQ Q í;0a Ué

㦣Pf0 ø& dx lë K F ßö8]ýÀ Áª h8s:ç õ ó5Ýt

æàÉÍ à pXë _ ÛUŒã ú n ß J €ðÇóø@Xh Ï#Oæ F g(ç

 ÒÒ EoÞÐCº $ü Ê-ô*HÃÇÓøÐá

£Hb^S/@r n

ÚK ©þ ðÅ v ùê ø =Æ ” Í £ á\ÒÏa ^ 2oq"Þ k

¢ñÙáwÙ5&éGPÇóhG d ”Ûà •

^=cý ÎBÌ Ùç Vr A"Ì{Õ Vl F Ä 2 /N“Áº øÏÎó

媺?4éÂ

ä Íš ™ÿG ¦Ùhú g 0 ºsûül ?œ éGÓž œÿäóËà

endstream

endobj

9 0 obj

<</Contents 8 0 R/Type/Page/Resources<</ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]/Font<</F1 2 0 R/F2 3 0 R Parent 5 0 R/MediaBox[0 0 612 792]>>

endobj

10 0 obj

<</Filter/FlateDecode/Length 1079>>stream

xœ VËv£8 Ýó µšG cc–Žó gÚi ÜÉbÎ,d : Ñ’ 'óõS `'óèÃñ ¬zܺuUò7çrãø '!l

çzã<8ß ßó'ñ ŽN w ùÕ X; ÿáCáLbo

ñ4ÂÏÚ™ÆÑiUõ+c áÊ [ v¥óìpL2 á- N À4ò É)r "O' 75 Ûa]:; NýÄ {ÿ  7 >ÆØìœ Ðaš Þ, Míüô ¥

pª B ã;I”–m®[I m ˆ¦@x Šæøkñóæ« ì»ñƒØKºø ž%ëýkÂ Æ )

Èô+4¢b9£ª3 œi! uS1Âsê IéO O ‘¢ÝVT•Bh8 ÉD«Î5*ÕšL»

Í5(Qµš Þ¥ÎEU â#Ó%( vvK Z  òBH Z€ è} 0 Ýl>7’0èlYôOh @Œµzë

þ,ðâÐz§ 9 ƒŒT ®ùžqJå DñÜ g6Ê ÃpG8 I à ܵ Bß Ç Å^Ð $ê ù( [Æ•

Ò ˆÆD g^ õÅT F`'E

ç ø©P Ø(]b7 ¥ÑHÅø ; ÓG"é j ñ R /YèS4« q¦Iìù}œTŠ JÁ*U Õ«-`K í N Ñ,ì¬ À\ 5ŽI3 IŸæK Ä 1òC–5 l5Dç%ò"ø©ˆšä%ê@ I0 “ÿáŠ6•xÅ éç J"

CkwÒ{Žß

ï >ô äR( _ ì é'ÿ•~ yqbÓg/¬ª ü YCsF*ö 1™ÆÔ€ û^Ü ú

Ÿ ôÆ…«¥

7LÒ#r ò RåÂr rñÜh* É : ZÜ»pO k 6 [&j ØMCï HQ2 ú êÀ Õ6k# î Šºn9ËIGæšp § Mp¬Xƒ' J»%•èšå’5Z™rÐy ºvaÑjQ[ w ¢ùdhôÛqˆ ÉŽj,öLÙ

%fÜ cŒƒïHp3- Ç Y êõêö 0 Ñl>\

Y?ø1.ŽY#g Õ

Ϧ kJM2uNÐQVSŽ%,É PúMûŒêdy G

g é8žðz O 3 ùÂLõ®k XR sE Ûón ©\

º Ê â,òœ*4 y _©ibW(– u㈠Í\õ=c ŸúÚ U ' œ ê !ŠôÔG4]\!æ } ¢ F” eúÑ \õ3ë 0 î + ÕÓpVî[ Yš2* v ž KmÃÍ.ÎRÆ[sS j Ç€Â_û{iÍðìug$íÿSà“ Zà(>«i ”æo߃ó7` Ъ

endstream

endobj

11 0 obj

<</Contents 10 0 R/Type/Page/Resources<</ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]/Font<</F1 2 0 R/F2 3 0 R Parent 5 0 R/MediaBox[0 0 612 792]>>

endobj

2 0 obj

<</Subtype/Type1/Type/Font/BaseFont/Helvetica/Encoding/WinAnsiEncoding>>

endobj

3 0 obj

<</Subtype/Type1/Type/Font/BaseFont/Helvetica-Bold/Encoding/WinAnsiEncoding>>

endobj

5 0 obj

<</Kids[1 0 R 7 0 R 9 0 R 11 0 R]/Type/Pages/Count 4/ITXT(2.1.7)>>

endobj

12 0 obj

<</Type/Catalog/Pages 5 0 R>>

endobj

13 0 obj

<</ModDate(D:20190117211449-08'00')/CreationDate(D:20190117211449-08'00')/Producer(iText 2.1.7 by 1T3XT)/Title(Frank Wasi)>>

endobj

xref

0 14

000*******-***** f

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

000*******-***** n

trailer

<</Info 13 0 R/ID [<5fa484e8cecd84969b70ad80ac893ba9><0b01edd14faaee4f44f549652334e931>]/Root 12 0 R/Size 14>>

startxref

7473

%%EOFContact this candidate