Resume

Sign in

C Pk

Location:
Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Posted:
January 11, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK pJ L word/footer*.xmlíXÛnÛ* ý ý Aï, Ûm :Eêl A Ë ÐÔHbà HÊjúõKJ$

+n º-Ðdí Qs93ä ŽH {ÿ…Ñd

J Á i~<I àX W ôöæãÑ 4Ñ ñ QÁa‘ÞƒNߟüñ® F%Ö™ë9à 6FÎ Lã ÒÇB ÊR( Œ}UUÆ ºkä L"CV sŸM Q î!Ž ÁJhQ ç2 eI0øGðPcâö.g 7 é"f

ÍAp Û Í*ë ~j kFƒ]+ÇD+ jm% í µB R Z[éY ŒˆùdÄ :ˆè1&…í 0Ž ûØÆö ÖAm& Y

MÇ$Ò«ÎÉJ!uÿ8

Çz>ô d ÖË4* r e Ý

Å ñ5Šd.ªQt U

IõwU6Ÿ èr]# êÇÐ>)ÑÈ

Ýgû =Ø ù«ï ÛýdÒÎmÓ,® éÄÿR/: úXxùXtu %j Ù T[ 6 H Š ýkÒ'q©Üã @^À c ÈÅN >' ô@Þ’B KÁ t ’ Š Ñ 7 sã ~ЙsB{

¥ g Æ 6ÎV‘ª

¦ àcŒ Íüt]XeI բƈhŠ) Õ# Òþ µ åƒrÆRØ 1{•ÿ mƒM {4y;™ ö žËÓ’ÙZ Ò¢ùDW` eHŸ R§ ørÕPð™vñ wù»Å ]T?. Òæ ƒðeÅ Ø–

¢ 1øà ÆÛÙ EèÉ¥>ZgG! 1! ô 0Ë

h“+Á w Þ) Í©&h§ >åz Z_ÓAzdð® ¢t ä ØÚ(r T (ëwToý5H§ Yê Ç o6 <öDeN)©xÐ WIO nq ƒÕS cG Ùn ÿ jåo W+È~Eµì¢ší>™Åå6î T A D $Ýžï _L ó YâMAKZ,íy iK» ŠðÐzí¬nÜ vwéO?ýíð¢Ù ÜWÝøY à x R 14:tŠ@ D” Fñ *ü ÅÅí ®W\? fñ

^ Ü9æ7 å ;ÑáNô

îD òp%z W ëþÎ>ù PK j[å PK pJ L word/numbering.xmlíZInÛ0 =Aï hŸhð È R I @S D ƒ@Rv}ŠîÚ;ôX=I)Y’m¥Ne¥… ƒ+ xü þŸ

ÄZ"!1g í ä!fQ` y ; Ø–T€…€p 5{w š ”ΑÐq– `rJa`ÇJ%SÇ‘0F Èsž ¦

.(Pú§ˆ

ÄSšœAN ð ¬ÖŽïºc»€á

6- Î( K PYÊ b)3D“}7 1•ïè Dt

œÉ ' D£mÑ 3.A–/

bII Jšì

Ò<S ÙhÅE Úz»qVˆžÛ€À ¢ÊhRÂþže% `VÁdÝQ ªö åPÛƒl I ŸW Zð ŸàF]\CÐY* UC €1 ª m O( l ªf £Fí\C

1ˆ Û&•Gý ž[k h í ài m a ôFÇ ø%ÀLß PݧÔÚûõ!Ô i B–D ÛÍ-ú: JÛ–€dAÎls™ÞÑÊ8O AjãÑ èkåúõã[eÿ K+A "<ù Pû2s`_øúR_McÀ¢üV ŒÝ,Ö© E Üq¦dv 1 ì{® õ ÖtÎ ÌP <à@@ªk Á w Íä 1óªõ ® ŽXÅ ˆ` ŠBó

üÐuN sÊ eÔ ÛQzÃS ‘ îѪ$ fÚÒXs îZ_K ÿ ÚñûÏcÉó ñ) ã S&uØÁ k OaÈG ùppÒ Î Ÿ AêE C>ºhù õkÈ' ùxxb Ž §áÿ*ð}#ð Àïóµ øoƒT#ð ÀïS? o ~Ÿ Ü ü. þÀ #ðû o þÛ Õ #ðûÔ Fà ߧ!7 ÿ? –

{ ûIΞÊßcÛÉ#Ÿ¥ù Óü Ò Ó »iÎÎÇ” ßPK Ø HŠ PK pJ L word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK pJ L word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ ƒ ( ÈA‘ Ù YÔî Æ 9Ä êÛ Šõ“:B +A œï

Oº ûm4;Iò

mÆ ë

Ì•-3þëðmõ…3 Àæ ÑÊŒŸ¥çw» MZ

žÅrëS#2^…àÒ$ñ¢’ ü Q, øJeb€žk h uTZ…sr Ù æ

3^“M;ÄÊ(Aè mIŠE ì } Íñ ”< áÅ1!©c h}¥œïif)-ŠU 9ýë '£û} ã– 4ñ.Œ 5H # Òû úp âv3c€-b ÓÂßž

0m2®@ƒ :zwC{A gáõœF.Òwu$ óÛ.`Á<_ ;5+ÅW X j Ð ô Fñ,ó Âœ â EÊ ” f © Ín7WqÙWàäH+ÿ öHX»1î Ð^} ÛOï Üô€] ÿcMjÁÄð H ëˆ ìÇž'oäG G `BùJ

ôÄú=è s5 ž=É ýD vbÇ d{ žíÏæˆÚOñ å jÒýÏw PK c PK pJ L word/styles.xmlí][w þ ç? òt΃k

ß»&3+MO'Y+ÉtÕéôY€ k pÒô

cì8êKƒnÀþö µ ûãçÚÖž çc✟ ƒ3

9& óp~öýþKov¦ù t,h Ÿ ÿì ßÿõÛóG?x ‘ ÑþŽÿqmžŸ ÀýØïûæ

ÿ È •Kâ a þ z g’µ

l 0 œÅà ó ç Œ è é Ÿ, Öå#Y. âÿ’ Þ6 º &æf œ cßC6} âø+ìúÉh릣ÑÊU2ÈSÝK< í Ý »ÍÝ, >S0Övt£gâY®GLäû ôsT™Ž

‘öØæ Š Lžd

“ ÃT£4Pzï ôÞ ÐÂ ÉdáÛÛ<HTuƒ

z/üSÀ òÌ wñVZ\ ö

6^ª M 0WÐ

’ ì&#ØÄ DÖ%tž`ªÌÖÃVê\ ÉÂðÁƒëLI})dÁ tQ6ÚÃn£ýé û Éh9 Ü z2ÀïÔ ZÄüŒ–pc >»ô zñe Åþó iÏ Ÿ Õn}tÖ J.ýr™

9 ï

VÜ é vËWì gl‘çKâ ñ0n<L cŸ{þОӮÁ KÉìB é K Z\um ŸÝ1 Y‘ õ SF(

®Qr['j Ý;ìÊ @ÃF… ïYÉVã -µ»-îRý W é x Uh BÅ€> þr’Úì ú T 0høñÿI ø fI;ìX Š5auôO Øóƒ ÌŒo kIõ£Ó paã ôUÙ ÛtØ’ 6 R O'¬ÝŠr2t Øu8 IoEŸh í…

MœQöXe? Ê~ «ì rïrMbÊÔ@’ ñT DÌ® ˆØûBÛ3‘BßÄ Z jÇ ívÁn`ú pácÈ H$¦Ò[šÄ&^údƒé ò‘ òQ û) p ê©OBØ

DÝ Ää ^ 7ÿ i Ü W–ÙdTP vý z…Nèû P'Æ{Ò VÌ BŒŠ

à w”âD(ÅÉ‘IqÐ R ì"Å{ P såÂÒ è ù f»ËoZ …Ó 0~ï þoˆ:Ôô J z…-

9¥Âÿ} £ÃRéëN q] i ô~W/î

9~ E*z;tZAIÐÁ

3 å)à’FÇÔ6 @êþÆ%E 8k €T Ÿ L È“ZÕàÆ˪CƒËÖp’ê€ Q-Ù ì nžªc©T žS

óœ’ZP ç ¢ÇÓ Æ[@Ë Ô! ÚbÆ` YIöhÍ Ç èT  ë»â #Óv «F 'b ÜÓënµÜÙ¬£6Ø~ª » Ê “v Jl* fŠBhDAÊ øU XJÐNÑð Ò Ì EæGDCPACðVhx Ó Püj _üêËU£Õ =òK

íNš6z%m Yq ¥º xgúx 1 µ "úî`“XHjÉÁ,Ç< +ÅìV Ù

m3ûµ…À7Åúa h Ø1WdG® E骅 Ù ¦4Ûd &U ¥ã

Ð ß x Žßq+-m¦ v<£«Gk‘ÞB L è ÚJôõ» ea w "Î lßnÖØ2nùðÍÙ«mƒç#Ð%úr þ ˆµ©Z þ1“ª0ŽëÇ ®Cá?Ó õ mßÂè&Ä kÌ ŽêÁ`VÙ A@Öuc

Ò/>T Xt 6 f€ ÖŠo0UÁ2 îˆ –s”ŠÛ+65g“ì óãÇìn Ö ñSMVÃáTªjuF µAìÄ_É®bÇ$. 8 G`@š 2 2 2ì Ó 8 G@ø

¬F è K ñ0ò ;ôœ R*Š É ž >üJ~V#ÄGï Ÿ tjgë"~ N Æ&+;5dÆBS6 q'¦ì ‘Ïè }#kè ùO q Qª9=¬DVn, rãCX w`ÒÆB“6 q &íä-ØDhÁ&b

6Qþp« ˆ ÓDl &Êýê šˆmÕDÙªÖ

mÕTl«¦ÊVµ ÁL ÁL ÁLAÐ

ƒ_ Eø gùæÊÃË€}XZ DÜ’ƒè•¦ïySKD Þö@Ô6® Ëk 2pTùUu ¥ Ù ÿuúˆHB Hâpi 40òÈ(h B# M p : i] fu)Á7 E ^4! bFc€š Ô "…QsŒ Ô % Ó+ûïü >YM…À

UjÑ«•ýB c1 c Agƪ™µjh®” Ú © P5ÅJ µ XMÑj Âë•ŒnÑn .Þ Õn}wøˆvëuñn H 1g(fÎP1§; DÌ Š™3Ty.{Ès e*&ÊT DD™Š 2UDÙC6’ˆ(31QfŠ(Ýá#"ÊLL”™"Jë@Ì…i{sqÚÞ\¥íµ

ÈVÍÅ j®lUwøˆlÕ\l«æÊVµ UX Sæª

Dö,Vw LVX% H Ö b£ jŒ PÇ ì 5& ( Ö!DB jL Pëõ

Ôœ^ º> èÄ xà Ôì8 µåØ%DB+V é ëxúFK À 9á

# ZFAh j6{ Úíí " ѪÙï jÃw Xˆ Ä 5gâ u(Þ^1 š šcñ Kˆ &¬æd< ŽÆë ñÙx æp<ÐÍéxïÆŠ O 5ÇÞ uîÝÞ𠚬š“ï€:ún XˆÏ 5 ß uú]Ë( -TÍùw@

€ %DB£Us Pgàí

ñ!x æ <Ðõ1xï*T 'lƒšŒm R » HhÂj’ Á ßa (>U Ô + Ô b5éô@åÓw ‘ЊÕdÔ •R,Ä9õ ú–Q š z ë» Hh jRë Ê o

]œ[ äÖë* e gHÔäÖë* Kˆ ÇHÔäÖë XˆsëõšÜz ëÜú 7Zâlz WÙô]B$4Z5Ùôú éOÞh- qö T'@#W ƒØ :M:k ê Ò¢!ÛÇõ u å#'ó¬ “q©ªU©šÄ&^ZEÿ-

I

jàlÔ

ÔÀ eëÆ Ùo«_ø ¦ a ö h}ÚØ6

œCªP _o,€^i P’É£XžønY $Úþ é,) ôËeGLÁKZÊ! rpf¥ bi Ò e ôz Ea?äô /váÖ

ý N«F%ßó ÓLÆ }Ä3 Èn Ü@ Ù ”Vi R®Ÿr

ê%Ë 5™d+âš\?%ÙzÉòǪg’ 8X= OI ÉŽj$;R t] õÂËžïÒ,_®AxWö Ö_és à < ÕC gLÜD`ÅÀ

A ~Ã mqy R % ëåž^ )k7’õ#Bî]îV ò I À#v©£ q] ùþ } h® S–&U

Ž \RU¥ƒê 2<Ø

ã? mlz ƒ æŽD aÇb•h 0ßÍ q X%%áHKìQ AÇÈš…ý úbŸ GU$§;FpãeÕ

nTK6 ú©è Ö… a cÝà Yâ“u 1 µ ûî`“X( hEÝ nþ#òœ R[8 a ÞQØ Ü» +Ê!-’u6« ’ Ì8V eô9<çöJ®S¢V[ 8 hkÿ `~R¥gU© Eý.û[Jë•Ö

ËØüBŸ®•Ÿ©ÛÝfm Ï/a ;=âË É _ C kÇB?9 E¥2ôÉõx ä9 ~(í Ñ~S0

& SM o j i9ô MˆS

}Gu

ðÜ G œ tÙªÙ"VÜ£M* O¥ ì ïU v yš * E”Su j å5 ò ä Ô ÿŸÔ0í U A ùG dµ ñó ©žèLÒs_ _, G òµ=wŽ KÜtã!cc®P Ý.’Iç e¦Ý. [ì +’Ÿjò}[õÝô ÁÔx

O$I M’D É “VSLÞÚœô ™ª VGÆ t rk N‘l Eê WÑ ?Ÿ Y ÛÛK

Ð Å €Á) 0Ô& HÓ/ PN 6ö t1 `æàä ~ºÈÃÈ1Qï b 8 GѬ ÖÓh+-j&C ªÛœ o;bíŅ̃_

ì :?µžÍé • Vô• X

êm U

µØmïîk2-u s ÒÊ ö 6b, XòßÊ…µZZ-ÃÝâÀ >ÕFtŽojÍTš ¢ ñˆ uÉã ÊÏq£Ð_QãµéÉ ¢D^ é.º;5JU êXA¦ ãH ðnƒë üæ%š ÿý ÿ l`jQ¥Ì ž S

ŸÐ V ©yEK ÌÔ ù %k :/wTåùP4ªÓÂJyÝïVí Í:Î’ ŸÊS9 » R cq¥

dCØyW ŠO&Ê/ Kº Ûóû ÖýóûŽ,"Ý« Ù ª À…ªV9\Ã Ð=[ ÂŒKhcÃÃEàs…ÉÑvq §õÊ6¥~x

º5wÙ ùHUŠß¥Ìj8 /Uíõ £jKX0vì ;Áù™ }Î K» jU }#m8 ÅÛÁ ]…spå éI ïrÀœ¬8 1 ñHôÉQû$Gàøï ÆÐõ Tû_cˆÈPy,UT%8 é ” Œ_ *,c\,c ó]”eT–ñ ЪÚ2Fd ŒQ•À2æú)ËxX £ÓžLâ gG ;ñÉä ª[UÙͪ3 Ô NšâüúûÛ Ká ïI¥Å Vh!åì o g §ÅÌ“o í fC

Íäz Ñx6 ë1 Í%ß 2 ’o>

ê’o>ÓG’oN ” sÊÝ©,èƒù\òÝ _ è3]òíÁp:’}ýÑd,áš ¥Aþw/*ÖÉ YDßâ 1Njá ÅóÐËsGu”\žžD sÕ`íû ê T

þwí® ýOÄæ= B% _»W l µ YYdÉN3ï }qWùù IVz â #Ñô£g ÿ: É~ñz Q¬ Ÿ yÝü ÿJG µÐõi mnX ôaB㟠æ R”+ VU :aum

qÖUmØ `v æ• œa§,b K ]ð~Üå ñ Å¥ÄÕbîR Ž åŠXüþ/ Í¥ ŸÿÅ 6dÓ nÚ;Ô‘¦ 15^ ºÚ ûßͺ âï§HÊÎ µë% JZ_&Ù:iKv™D2Æœ ç’Aé H Ëúl:•\U™

%ÃþÑt>–\U™Ž%#øÉ bo¥~Ue2 M d»S Ô ÁÁý js Ø > N+dÌp þËhVÌ”ñÕ`eVøNr8)G+l ÛFãþDÄ{ÀéÉj ËL ÂX»’’ˆi¥g-Ä

“ð_Y F Ñ@TÖØñŽRÄ^ó¬9?ë yþ

k Òk nq lû z™ãõLµøC Fô ÖOXp®ž g•-R J8Fâ& é ªÊ

Iþò ÿ?PK AëÔ o PK pJ L word/document.xmlí]ïrÛ8 jË©•mI–ÿîfö$Yž( ÇR2;Ÿ® ’0& u æ

îÓVÝUí ì£Ì“\7HJ”lG "G gÆ–H è_7 î ýý ë ýâ až%lîõ_ï ì\î î @QϦŽðØë

vþþÓ ümxn

+t à ç®õzg ” ~p X æÒ`_ø̃ ªà«ì TÞ…þž%\Ÿ*Þå W£ƒr x 7#^ï Ò; Øs %E z

«œ þ“Ô <7ªr wY?ñ@2 ú `Àý iÍ] 5 9H ÿÖKÜ»NRnè/ò4[Ò! ëD

iûRX, àêEtsÜb q Eº0ýÌ '.åÞ œ 3

Ÿ ÏŽ ¦ š È HG¢[W ì ] žéú>_h Ï µT(Ç r iÀY¦ GXwÌ®S' Ý_h:Ï dsÚ Ô LÒàY#[*ÎL ö€úlÒZÿûZûYŠÐŸL Ê2 ¥8 tô ÊI v…= > ž Ú wŠñÏN é 9 /Þ< t{Áz4tÔ#wnäÔÅRåܧ’6íÔUÝ î ó Ù µï)>{ç Å= Ì\ r[ ëÂSR83 üš [T ß/ð©Åð ~þ ÐÅ=îD ÖS •ì

¥ »XYÉûƒE ejÈ HáƒÉû nö wi Ä å0 p ö “qƒ] l”<Æá å“ãäËmè EÝ ð9H øs Ë@]é&bò[0(0Ž!uÚã § ç7+ €MÆ Šæ€ º8Ò4 8 S•œ:ø +H}a4PÕ€ÓÔ¥AÕ

Æå#’Î<•Ï \ê8uêÏΫ@I~Çf.Z r -šºQé ÉÕr9 R f …ã1 U$. ÀØ v£ª ï{É .

P< 4Ñ Æ $ Å pø4 Ì(,F ©¦Yø`Ü LáK 0yÏv~Ú'XFE%WûîOt%z [w«ëÄ ânv 9ãiÓ ƒ{ ÀuPWJÅÒiq_ A x!û

}š% ^S3 Ô ªñ ÿÂìÉM!îÒ“6~Ÿt –ÜÆ }ø[ @

O;*žÅÓû ËqÅú€z} gŽ ó

M j Ì F} ¢ßÑ ÜO à~Òh Ír®”–sóàñ &¬S ”Gž aêë S cVL®<

1gVPh Œ K€W»zý ú+y U % êÕÕZÁì`ÂK9â òs8j ®Zqyi6Ë8 Ë»5 úa6`4ãã É

vÏ XøKòß U Âïcò+èÇÁ b&ZÙš§gÅ`Ò ÏÙ–èr œ•öNNË''åÃÓÃR 'ë‘™¬Û>Y {.åÎù¬ö9 fïˆÔ

;Ù w NÁ š^o)

j

ö2ôöøÝ€;hv* K¥ÿì#õÑR;

ã XƒacÍ tœF¥ ÙñðxAãb¦™Ô Ò .!ð“E y’žšië ß..V»B

Œõg+¬?8 ëÕÛFã mÔ;ÍO 2x»Pÿt9]Ô0M.Gûì) R~ö â ò\Ìù%p #ˆè*Ê=B 5 ¥™y}œ

8 ÓìÀo; ” 5 Š EèØ Ë EBÅ

þ• wDØ P Öi ž RÉ Û :Bí“6cwØúg t\A ïžKái7 á€IÝÎ ûŒP Á

ˆ ü â êYp=€ÞÎ> IÒÀ 3&_ æ39í õý,ª~UƒXÛ& jÏ ö í ñßä®ÞÌ /€Y w*åÉ \4[Ó&gºÎ / nnß_6Úíæûëê i lµª Ž zú lëZ žfÌÇ ã óB7Ækç~Ö? î5íäÚaüªã

inïéŸÇ }âW, 9” 8û Vfžo ZdJ ¦[FÛTÔ!Ç ù ŒŠ6 T#Ü jµbЩ{ z Ö 9C% ”ì”n] íÐ M w ^Ó Q•©ï;ÜŠN5dR 0 cpgõÌô Þ#Í ñjÈ6ùÖ iØI#Mg ý᪠ògêú MP k Ú IÚØ $ú, è⧠åƒâ É vh!

Ø)Ó@ Á aÀh ÀhM i»XGR/ –B ÈT-üU z¥í]Z¬ øtüv Ç þu,ÊÕ€ ÂÒ úD ú gS _ ÞÙ,ÞÉ ÿY 4¦DS»}Û. Î@ ý

¥ Ô HG Qëe.µ ðämÞ,

[n [®Q 9 '

N {7 ð i@ Ñç Áo} ûVp/x í M…»BŽ(

Õ;

Rè0 'ú0 Ö >QÉ£ï9¢`6æ\ž t= jz6û R Ÿß

E

º yÔ üû 29" ò a Uú ’ÙDG, ChôU õ RÉ(

FQX ß Kí{íÈñYs Œ Å xßÝ> ï ÝQ " åÐ0`…Æ,PhÂØÉ€Yª@BOó þC ã @ áe’•Ê • + Tç r5

ÄáwìßÿJÙ]]êÑ ÖÆI B Hè

‘9öô Ln oqèð q=

™¢ Ýú22=¥ï7Û hs*

F3Œ " Ó]Z\%ÊÜ

]A¥ Ò¢Lr È Ã

Vmã Hö n Àèo.Ò?2îè A,3 Ñ

çf Â) Žäý>ènZ®\tÚä èfrã¢4ubw ÁÒ ÙL µ

cM h ò à ;S4wñÑò êqü !ï õqÀ Ó^ %â í ˆÚ»9 ÍZHÍðþT£Þ

i… EU Òði2 4cJö9ä2Z

â µ¦Ø[ŠÙ™T Ž_~Ña– y^N4Ñ Ë& X{2Im Ò ß O z j‘mk ]k H ÿ

ú f»@n®k Òn «Oðë i •z JaÓ aÊÒ 6= S/2gí èH ö þ’BPh Zƒ6ëµ I U Ð Fß O ¢ Äx zUT Í ¥wõ $ÿL #™4JŸ,È óŽ[ c•>qÿðätö8V ŽöÍŠ§ŒŸÑʃçÑTô ÅŽúE %^œí

UÌLÉ 4™UÉ t Q sݬã9 wÍ««öùV{ùMÅ~ø> )ÛÜ uÜ î gÎƦþ>^ñ<µñ º•vÃ% n Ð ð¦ù©‘E ©j ÈpÑ

h ÙŽ^édüó ©žd Ñ îx$kŸL»»G[“ñæ 5ÃZ µV WÙ šaª šíLòDÝð á •ÆZ Yð Â6OÖüº / ò–KZÀ£ ïuž X H Ö"WB Še1P éÂ0”a U œx I 'IÔB 43E90ÑÍ€JX

Pq :hTö gqê Ü-kRÜ1 wÁ Ãd&MÉSÇäó` Ë8 äÁÂ4u ;ñà » é

ÙñV, û •ôç wNÇæÞI$ø”+P ¦ 1ñ& V /ú o òsÜÉ>ö#Ûí «]eÊ ®2v {‘Í opøæmÈgƒ šÀT

f

<Àïþ(GîDæ l>æX[8! 'Ú Ôqmœ(Ø µ§F7ÄXÏ“)øŠä Æk

dzNZTGÜ:&J W~¬ØÈ mÇ”Fû Lÿñ Ç bL” ÀqNª C B Bý 6 ç“ûo C% &Ù ®h \)Ûpÿ µ!Ù nK%D ͧ[ úL –ä Z–t O ïœ\oC é ó ŸRAö3"l Ú 3í¬œq{d Ìi cÎÎêôÙTÅ¥a Q ~ê æßî,…å èŸ Í1 TOéx\ðÑ ¥ÓÃò K”O*§ß.qx \ùv ÊÑéœãEG• 9 æôôä åÊœž Áæô T,žÌ#jñìlN_K¥ âœÎ–ÊÐÝ9E O*óº[9>:ŽçV2 íZ£? ðPÝ•nâÙš–îý vj9§r CGã{ õðÓªWI] ~ˆ1 IO ˆúx í ùèqx ÀÕ @®B

7b0 ¬ÚŠY4 Àè F/0z Ñ

Œ^ Õ£ñ zAmŸ -Ò¢jðÇïÿŒ ƒ ü ø Œ âI ÆÄö

Щ í- í åF[ë /=Ü ÄI û Vûù-

BWGgnSï7:"ïB J kŽSÐQ â\•Lnµ9 jv 3Ç X KŽ 1K â Cñ”kÏ‘d 5 ƒ5Îs tw= j1 ßG Gêa ⊠p Ô

ÊóM u ëO s

.fJ4 áìq+ –Š c– 1ãLÅÏ 3T)ž Íl

^3 ö F(c' ñ µ?~ÿŸ ï \üú<p[ÃìoÇÍšým ý ˆÙß~Â fö v Û$Á™

Pü ó «~À8ærø ŽÃ{ ÿm í

úú–Äf –%pÝá §"67MÌÜÛÌ- Æ33 -çžÉært mI[Í9 FT2rfË8å H–LΕ%HµGº óì€P züsÈH S cF

WØ Zãj@ G UD1êb ”®NÎéKár Ý ’ãÑ ã,v Æd í’.ó¬ Ò

T ºÌ 2 }Ò jzlHl öÉ.ó R'TÔ…{ ˆ ï§ 3(ê`W~”Œ PÛÆü ßÀ Ivä

SQÇ 5BÏ…ËIG= Îb6 à 1 Ê þÔêož1 Ž¥ôìèlŽ)õ¬4Çd[>=9™c+?=œc<®œœ

Í •Ÿ Í

Ÿ” çØÊ OæX O Ks –ÀQ.,ËëpÙÜ4#JN

%Tƒ8*ò€ pGé »Öªôé© 42 p ï –ïAh£4 ÄîKÆÈ= Ñ.zã: í

ú Çò ˆu ’ 3# \ 9Â*ðV À™ ó

~Sió p {= ¥«ý亣øÉÈÕ `tY ¢Çîò}Ð áp * ùÇïÿ«ïCó]èžýÇïÿ§Ë Â+XÛJÞ-ý ù )á à ~F¢)¥2 û t poR úfÅJ

E/ô,

§óÁã܈”H Ëb Î Æ ÊÁª _Ñ ÇzX Ô V ëSoD$ fP º q2u d zP « Ó @Ú`ÀýW…èa^ FÕ Ý FÖS8 Q áiÉÈàû*ø [

8 Ð

É Ð ŸÌ ©WÆÊ\!

=6© É vv bí¬h Y [µj0 É(_ÊÁ î lù) ÊA‘ H~1dCUÚœ.06 Ñ X`hïsÔÿnYàƒ:Ì»Üአ<7g ì Œ+É¢Þ êàšñ …Ãî bÒ + YýC5þ•¦4È=ÓçTvæ•Ü/ ; ‘ " djkLô f ŒNú iK Þ–“tH Ë€u 墕Ic˪# Ð6 _ 1 i hœ@3. "CüÈ Hè“ s?1vOõíúô>A&!ûÄ@ ì•Cv s Ùq< œµ S H»Ýl È

µîh wV?q6 ?mkÀ\Š® ðè I e‘ n 2 bÖnDð >“Iê“vèûB ÜÑocÃü ó#“2øÔÈ`#ƒÍ ÉÈàÍÀغdT% Kè$ ÂU»55= }acÿ+[/ª’B= ÊÈå* }f@Ú€ i Ò ÒU ø$ é 5 [8Ï™ ht M£ v Íæ œª g Î œ

8o 8ÿ" V 1)žÃ 5jÐo àÏ

ª@ÚJ 7ŽmDé ŸU@ÀÖÖ.B â3 hg ºkƵv Ø8 ® d ägi4–€üÚ£ Ó Øu£ko5Ô ]ÛèÚ ø$, o I</K

}ˆ /uÂi[è Áã+Z W ÝôÅ, õ… êõ õÓ

T 6Pý ŽÜupÒ šmrËÐ

' hÕnß Â«N–`@Ø€pžQÁ€pÎAø£g3© ûàÄÕž Í9Žyód L V8“ ËmDë ©u Ç•'©u

7 žK G^ë`ôW

^5vnÇà 2 Ëò ê< Ë áÜ3 PŽët u ˆæ•©Pí&£x–BYç èS¥d ËOŸ ™>Y H ’rBQî ðßTäO“ Å f s [í :U< Úy_+ f« ÕYç+S -M&lÃ: Æý3Yç 0Α 0 K É _õ%w0 ä!fŒïpÇÁ l«yeÕ‘Á 8IŽÉ orÆ?^ÄäŒ7 Í7m4–Q-’ðD f Äñù ÌTÖñƒr xz úÚTX@“«5S ” œà9B¢õP kÍ iÖá_ Tÿ cÑ]

Ý _WŸà Qï £jT

Æß[4 Höù•vªÚmÑ‘ \ DíAô% Ðqj ÃL~=ùg jï?Äs ~Za`Q<Ä Ôk 6 ºLr

øà p v ÄU ŽÔX Í ÞÕÛ lp–y60 ÃLHÔɦ-¦Øôµ

q«m…Õ§6 Ð5ó™öƒ áü u i ?Ä gãd©j@ FÑ Ñ Q'ˆÒÈ£ yµÓ"®ðøl*Uí N á :NÊ>Á àI _R“Üî3 _ ºÅ\ iMšjMšÙ mµ L ÖŽ®N µ ËÔÝê{ qÁá5”5€ ŸîÁ æø6

î •L Ò t’ xÅýt

É,Æï1ç 4 îÎ a0

sõcˆ 7y H _Ngo}4GnèÇYr BÞíõ 1 ˆ… uŽ T§&

ÄÑ a-

Õ û Â\Ê

Pw?Ý í-Pn/;7 kø9Šb ¢Ó I Œí“ªãà 6îøT/ µ ÙÆ4í€2BÚQß&D…r!Ì xº§ß#Éü "GtZl WÙ' õ Éë &-ô™ iO ÔJpÊ!Éñ)0l 4 JDÓ

L fcî

…$b eø7 wŠè,Ç çàÑ6 C'Nµ[µ Šä êgG t Óå^DMx f8Ji w5Ê\<Iå ê TG ä e ÓS% Iœ4™gòpGÅD Ú ð 4 öëmwë} ð7 EL*à Ù6É rgÓ } µ I ™ãšÅ8F Çh dµ9~= ä9• y% ê1v#Ó£TLœ# Ò

Ho HoTz”ÊV 52àlÀÙ€óúÉ zp^>=J ¢Ïd

ˆ 7 n@ 3@<7 OŽJ x

ð à5À» À» OŽÊ

P 6 ö yÔ îB Ï% hßØÏ ù™ ƒÅyÇâ9©§

‘4 `,æÄÅ ˆÏ ƒÏ Ÿ

> Þ Þä¬TGGÛˆÖ&+•ApƒàY% ê R

}3 rii4ßF

Ú zdqË M…ç4 ÄÖ/Ç3 Aìœì6 .ÿL]ÿ ئ w«£ DÖ Nrstj Æ0Ì" m 5ÐD‘Üj 93lcØæ‘ 7o© ÌK à¦Eu4óà f”êŠMt& Í#K “ßÆä ™SÄä Ù>cc Eù¦ Æ z…6ø ôG&ÃÍ ç Æõ Ù#ÕöÍ Ç ©ì õʪþ'¢ ãgôd$

ø ãÄ8 Í s4 ?ÖDôÏ47f g"úÇœS Ž a 6Ÿ i ƒ ç£çSe æ š£¦b"nLŽŒ ¬ªœØÖ o \m w 01 úÌKrb Y m0 0Oç À?I

Iê LÈÐ 3Ø Ò IaÌ %0ˆâÛ À Ã*A T SQd *l žI1IÄÈgÚco\4ÉÛ õé æuc y] 7Íú» 7 Ò© kT ©þZ oÞ ä¢qÕüÔ m6ÚºõÔëtQ æ9ˆŽ9ÆïŽ E T gÐ gž Þ y ä»ü+ á { â îúR «Š Ib kd9IÛ Ë I}Ïã º#tma í:ÈÅV¬sRKŠ ˆèçCe_ð¬ odWü \ún©ÿCqª GÛ@ö gÀv M.7R“Ú TZ“ @ŠAH I ûÔÕ m¢ "ÎêD}ßIÒl /<P Eˆ jDÙ 2

Ìa

tÖ$Ã Ìû É]*G %l Oì ÿºO ò

jùµ”r RÙ e), ƒÊ,êùm

ªí89_ )ÜQú;ì hÔB*

eÝ k Š4Ð ÎX ëƒ Ï, u ݈ )ø T 0 µ T“ÑYÏ,*ÖÇ%à iç0-f ì¢GF fa ¢ø? w /90ku"Å Ö ƒb « Á zCšíØ¥ ÃPP @ÞK

V Æs05fØ£–

uìäÆíÍxqœEöy xAÛè cNbÌ[ nèþp ðxvE i£ Œ 0© 6r êØÄ…Ú"YmάÏ!yNeg^É zŒÝÈT^Ç&8” i Ò 7 7*• ñVÆ 2àlÀÙ€óúÉ zp~ T^™ îo ~2Ð îÓÅ

x ð~ xGñ qÒvÃ~âÍÑÇ Øè ÿÕÂ>éñ/, x bðØà ÁcƒÇ Çó’ d …OWŒÂ[ 9ÇÒ? Í y‘s Ï’)ödØ”“£ïÃß èk\wÖ 09Å{ãº3Ž3Àd \h§Ì ôØÉÁAžã3#HV%HÖhß6BÁ 3 ß Ëb9 • ƒGÿ>^ üaÅÇ

‘w K%i 019 @0 Á M Â%Åã’ üþÏ€ [6 §LxKûÔ¦n fV ÔŒ@0 Á 6h4 3L–ù\9@f~ –

X ¥AÝH #

Œ40Ò`ƒFc){Q Ñ -

šžÍi&C F lÐh iŸ‘wž z,

ìçÉj`Ñ

o€“y 4 ÃA %BÃH # ŒD0 aƒFc ß" è?J®C Ëä”ågÚ t]<9+–N Y óK æ Ì

Ì»BÜ TÞµ •8 Ó 8Hñ€Á +:þæQ Fî ú Ùý/ ^àöøm“ z n q‘+qÑ¢’+ê ^Ì ôуÉ"9{<nNÀ, õ Ñ-Ó N-F žZ iŸ 10 Èë

; +1¢ ÛHî @üÑi TCLJZN2Žú}Ìsœàóë JåX7%ü ;G'ús _¥Òái

À’ FmíE Á[ÔÁT

CXF®šœ K^ë Ÿn ô [X Ë<õÓÿ PK 2õIüs

PK pJ L word/_rels/document.xml.rels ”Anƒ0 EOÐ; ï i ÒE[) n*z ÇÈžTáöuR… )EY œoÏÿO£ Wë VÁ X'

X§ì;ÿ a P !e=8 ÎîV_ ù ÈÎ Þ ]Ê ¢nÉ + ÐÂ…¦ ô'• Z /mÍ;Q ¢ žDÑ Û Ë.<ƒM™2») X

ÜâmªJ ðfŠ 2H Ø*ð¦ÂÖ Ð»1~

"™  ‘Ÿ®;3œ Y W0 8ÖSñ 9ã ïd•ÄöL …Td–(ÛF*-”J¢8~ rX }ºøiJÏð þ…}žwgŒO /Ì Ž§ õ8g>îô ¬_ 3 MAÄsB ï

=šcù' ƒà ?Bö

PK û Y PK pJ L

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK pJ L word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK pJ L Content_Types].xmlµ”MNÃ0 …OÀ

"oQã– B i ü, E9ÀÔ™ þ“gZÚÛ3IK ÐJ 5 ÈÎ yï 3Êt ó®Øb& C¥&åX L¬mXUê}ñ<ºS 1 \ X©=’šÏ B* 9P¥ÖÌé^k2kô@eL DiböÀ Í+ À À

õÍx «M Œ GÜz Ùô Ø8. ï[ëJAJÎ `áÒb¦Š§ ˆ Ìv ÿÐ

õ Ñ Ìèº ZÛD ? D¥6áUn&Û ÿ Æ ¬£Ùxi)?c®SŽ äR + ™euL}ƒÌ/àÅV •ú ËwÁÓq txN. ùëÔaã e}š è 6œ éK ä Þ;<7 6h #^

Xº33ÑË CDÆ Ž Õú ÔÝßfö PK vG PK pJ Lj[å word/footer1.xmlPK pJ LØ HŠ word/numbering.xmlPK pJ L ö ê ý word/settings.xmlPK pJ L` §c A word/fontTable.xmlPK pJ LAëÔ o 9

word/styles.xmlPK pJ L2õIüs

word/document.xmlPK pJ L û Y Ö: word/_rels/document.xml.relsPK pJ L-hÏ

M< _rels/.relsPK pJ L!Z Û

7= word/theme/theme1.xmlPK pJ L $vG C [Content_Types].xmlPK

EContact this candidate