Resume

Sign in

Physician Assistant

Location:
Round Rock, Texas, United States
Posted:
January 08, 2019

Contact this candidate

Resume:

PK k™*Mö ä L

_rels/.rels ’ÍjÃ* €_ÅèÞ(maŒQ *èmŒì ñ ºµo? 6 @WzØÑ ôé“Ðfwò“zã\\ –M

Šƒ Ö…AÃk U Öpæ »íæ…'’ZRF ŠªŒP4Œ"é õ§ Ù“Ôg 0‘9ÐÀ jÛ;Ì 0gª Õ v

ª

ûÞ ~Œæè9È… È'á`Ù.R®õY\ Eu”

6šç .H)5

xÙhu»ÑßÓ¢g!KBhbæë>Ÿ ÿ ¢yÆ Í{Ì íWøÛ gW ý PK k™2MŸÖÌ word/webSettings.xml ŽANÃ0 E bÍž: ª(I% z Ò Î ÏX3 N +Ø cùõ Þ Ãñ#oî

E Ó Rä9Ñm Ëëéá N-Ð 6& á ŽÓPûŠ 3šµ ºÆ íe Õ¬ôÞk\1 ÝqAjÝÂ’ƒµ(7ÏË’" p ËH柺nï `í_ T ~iõ? Ê2 ሪM$o ÁÝ‘ ¥œ ðÄò,\ Åùið ä§oPK k™2M Ë word/theme/theme1.xmlíYOoÛ6 ÿ* î,[ví n ;v»µiƒÄíÐ#-Ñ kJ H:©oC{ 0`X7ì »í0l+Ð »tŸ ú öôÇ6 ÑiÒdÊ6 Û ~ïýÞ GR õAÄÐ> ’ò k9 k " Ç ëÎhx m!©pìcÆcÒµæDZW \Æ A1Ž`òödB= Fé”…@c,7p

•J6l[z0 åEž žM ˆ l_à `Š ] ÕZv il ÄJ 1ÃúS'ý’sÙg 1, w Zög }̺ øü`D (Ë rÙ^

1e”

f %ÙB® ð§õLN ãT0Ã9C sik© žë â ƒA à,õe ìyà©SÁºÃ Ó[èÔ@ùϪî~ YsËxM £ ïôz f§ o¬ðn ß®µÜÍz ï®ðͪý Í~ UÂ7WøV ? Ôi e

tš`HSŽ^B&œ]7ÂÛ o

ø

ek Õºµ áû\ 5OÈ {€ëãh,(N ð ÁÚ“ Ê

IOÐDu äõ _ x øËá£G 6H]Çq K úþ Ÿ ŠþzöÝ«Ç_™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàË ŸþñüéËo>ÿó Ç ø¦Àc

è 9 Ç d,N'1

1Õ%6ã@â §2 ô@…%ô 9fØ€ë‘r ï

x ðÚì~Éà PÌ 5 o Q Í9ëqaôéFÊ¥Ga fr1Óq» ï ûGò Ie?$%3w

¥Ïø” ƒØ=JKqݦžà’O ºGQ ScHFt¬ÌB i y™ b } õ83©ß"ûe$T f Âx

Ï ŽŒ ãˆéÈ X æ Èt@ G ŸHi’ -æ%so`èEÆ o yTF

E§&äMÌ ŽÜâÓ~ˆ£Äh3 C

û‘œÂ Åh é ò€ãµé K :]mß Ah^ é“™0• á¥õ[ öR“Žh \Çf Zöywlè ò õêMØ LÅr C Ã

íË}. úÿoË[x ï ùCW~ »òºz>Ç^ j Î䣵çì elOÍ Æ-Á Ù Z ë“ ~Z™þå“

g ‘àê ªÂ 'Àédt,x áfa

C S

žgsÍì’™…CbµÍý ºQ[ÌW¬

NÔH œ”¬qéldN Ó4 5 e µhBõ œ GpZõâ6.=̈ŸÆ=W HË §H Ø'EŽ £#Nã ak 9j [§q6 “$I§s Ð5Ï!KµJ–ìjm i –Ý0/6§æv:

e1:èZõ¦» à ÛÆ Å s Ší£Ñ#“ ñÔš™Õ xÆgŠˆ Ð?@c6 » 2ææ ô© ž\_ ä Gߪ nb û žrxö{iC6ÒÌ Øþ–®4ÎÑ•æûëJº&á$Ùð ë

l» £D fq B …ž Ô

Ø 3.

Á )5 ô

qj+Ù_µ \GÞG PíÒ

ÍD…

Uøù eN]ß ŠŠ Zš+“ü{Lö ¥ ÙJý P ù" îhÒlSu ƒá©O ö v p .Žß WDîi {WëÀZ_îœÍ Sîfu Çõæ w î (ýèZ G 6

ñB»( åä lnkÎ¥ªþÝ“Ê* í5ù>Ïó ìÆš` O öÁn bÝ<>ÔvµDmíâ *ÿ+âãûÀ S2 ó n ýÅ[~Ðc D ü PK k™2MÌKpœd uË word/document.xmlí

iwâ8ò èñaßÌ{ «3“Ì:ÄIè Å ý¦Ø k#[ I Mÿú-ÉÆ@: GLÚù ÀG©T ª RéÏ Ý Jõ Z ‘Ðå

G¥ëÞYå  ÉQiDdé ã wã€

!€ ÊÃaä ÃjUº> Ü

+ ä}µåò Êû}ê’ê

º]« Ì Hp H Í5px e) ü G ৠT,nã Ð#¬è

eT vmo •b ¦ * Bú•Ã ôcü §Ýä•Ó” ¦Åª pà ôi4éÆk ÁM äî©NÜ N ÂÇ à<è{ÉK K0 b 6 G4ˆì yP msŒI€i8iøU ™&î`1Úž

G ht1hÍð6ƒ¥õò R MwM. Œã㈔ U áÞH Fæß•0 Ž 1 w

•zT1P ª ó?w Õ Á Ä t) Ë ÎÃC ÅS Ó ø4TG% ôqÌ” [MáV3 ÄÊÛ ªãO sí Ö êv Ë ÝÑO ä £û4[ e ùc {g¥ yº5 ÀC a $8 D q rT k gw»M Ï6*è•JS sÝ> Qjü]

}µ ö ööv

¥ ê‘ï ùîaoçß#ìs®ÍWAœ”8 íÖ ßÝß«ÔêûõœS¥Àèu íqôÅç j*ÔÂ#Ôà KÀ V

M

%Ž ÕRN EÊ'(â’ê 1ª/o!dI òô 8ö ŒšÈÇw q€ khD ˆ ù A!â$ K Qä $u) ᧠:ðT 0} œÎÛ j P$ «À1-#

Ì O0S>r €K èðTÿ@ÿÂAô `Ôåx ' ÚŒ Q ñ5p¦K è[ Ü<äs Q ý Ä îO@< FH

a_« ß F œò Ò,o)còQ 5ÌÓ“ á ®ád B?>$ŒéO€1 ª8 ^a dVÏ_ Ý%

öû î1óP€o J 7 ÀˆÇ" þB8Ö) W € Ô D Ã…æ€ K

U ûXÆv1ÎoQŸ ! ž Q aT Vn ÖÒš Md¥õµT}_ u v 1 f` W6ÞˆA F FËWô7P ODÆÒLÓq I.HÈËèjËÚª4

%,0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0Ê%F aøÄÔv æ¢Y*/C©È§ÉçZöÚ¦1 š"Ÿf *òiž ÎËòifíö Á:Éz{µƒ^<nN§iêqbxèrÆÅQ ÇŠ Ý ÜÖíœÙŽÓì KÔ9ùd7zÍÏ 3ï ì Ì Ë çOç'\e ÞV èm– ŸJèø9O 1Nn ú1c E H 1>2{

Ì ˆœ¬Ä ‘N ŒÌby áy WX !~GµZ bl–ÛÓuuÓäz Z_îÂ Ç ¬O ^ ùψáÃÞÍe a

Û©6ìn yÖlX=Û™õpVÛ Wàü 6+!m u ]F8 \ ò) àn»Ñ Ð ù

" íSâ S"oÒ œÇ kÛ j s®1 5¥Œ ŒfØ pæÁ ™LÍ>

%ãŠI Ò ýþ¦jönä

ÇPˆ DŽÂŠ áˆË?$º ß;iÙ 4 Vß« 6Á DdÌ?µ 1g

’ÍG “K§re<R"ÞžfóëH høˆ!b4 .fè ßp ß 9 #T 7 q]m¥Â8 hgg§ ûülÓ; Ž ù Zi È KOSò ÓC-

Q tØß!ì Ó É èM¬6`}"7“Joo^V nÚ «ËÎ –Ýî!çºÕ ºßÐÛFs Ù {ê“Ñ#äá\ó€OOì2ÒWïË Änïë]ð •t _Éðòr¬ðMµ@¢@bVR çH<ìo Çpè•Qï+Úÿ _«Ïán Ãtbü.uI¥ ¦ªÞ– Ä:9

Î’… ÖxM/ Ô HqÄ p~õD mwå} õ Ù ‘e Áë -Wê}’ yD ‘ÙP.“BCfr ž \ªt ®

‘™Þ é™]è %kÄõ XLn Þ

0nˆÒmú£ˆ EB h~qå ö eD”»…þ&$Òð 4 Äå ð‘Ýê bŒ¢Ù% :lÐ`“É

©b êVi€ ú^vA > zÏ7 $#ÎÐ'ÐÁ n b= b p C î !Ïds2 Þé.Ð

©7hAÇCB<â= š Wh㦵 Ž JN 4 Z 6 1X f¦qCý™ ÉŠ ñÀ 7tá t‘Vù(D H Ÿ cŽ Ýú gÝ…Ušü5 Š\ ñ èpF2G9J ? ïŸäþUÝñ žöD¥N Ä O<ÿ¬ Ò j wœÝ% ŸLŒ #â&!ÃtV D KijQ1Ú ˆ ƒäÒÐe ^

9D Q 2€ã 7Á

/§n2à@ÌJ N Ü Æ#“yh ø bDÿ2 èvMhaîG ”ëˆ :î

HzžÂ{8$È€MÅ ÁÍ86ØB-] h ÐHS øFÍ[™S?ÇÌÀ* ßP §¬åkz

'qÚkû í fÀ

òË ŠõA òLÔ ÊŠèY õñÒIœ m vì á Ÿ* þ¦Œ 0Š ÜÊ ã”7Æ•Ö ôÎÇÕs( l Cá^E ÅPXhiŽ ý< 6Ã>ÖpÀ hÇãÜZ èZÜÀÿt…D ÐER

8ñbªgÿ »Ž[ÁÀõ0 Ù CÀû(ë

®å

Úq ԣ9Ø ?Ÿ ü~=šúÇ Æ£Ù+<šBIs ðh6 Z2{>ãÖ ®9Ù ó

íø$¦L 8Êê h%3• v˵Z

éä %Ççeô© Ê LX AÁÈåú£ €Ñ,–È SJ P C;ÎØ4vI? üÂ.é#%ÀR?u *Eiceã-=Õ ú2ߥ…z ”Øiè•ñÂ^å æ¬

%3ƒµ km@Ÿ.)7]~5R•“n©ºL ^ øác,Ëèʚ㜠5S q ì.K Á ¦7s :õB,ÝCcR5Ý/qJ q ~ç:

u'uæûQi» W+UsÓ %Í<ä Æ !k

]òˆü@i ÇA Q Åú ÒrÒ

Ø …Àë>^bp6$F A'1 1 M,ö4ÛÝç ÜwC… ã æ Q í`? Õ E S ?ÑØ2û èà ^{ òéz œW øSÌFedŃ- ñØ • h D &îO{ 1ƒ/DÜJŸFE ’+hÇŸ1c$ ØÆ Wª

Ì<}r)ØøÓ

[–ã €6 ŠA’ 9mnapqBPÝ$

áSæ¥bâbñ ð/Ï ^6 êm ÄO Nî•Ñ kÁ ô

j Ê~=

o W 7 Úñ §’ ÏÖdÌ6W~ù [ü ž “ÔB. 6ïÐ

}X~I ŒÚ~xUé ó Ä yåB3Ê Š]E K§ÿdåzx ŒÌ3 Ì N

…º8ôô ó3 zÈfX{ §øŽz’ EæV gªî Ä`Aªí‘” Œ:Ý Bç^«ÜÎãZåcÓþS ã¢ÛÓuØŸ%õô @}g§¦ñ0y‘ eG¥ýí

u þÿ`õžMïâ# +a”t]kÏ µ%r bÛ¦ _͈hù§Ú ã Ã`ÐV û Öu;B¬Ï3Ó§ ý SS d

îýÚ Dš¢ iµ’©ê à ýùPØŸ *ç¬ýÉ’GäÔ! ï« 3vg“ ÎL-$5%ŸÚFLW Õ XŽÝIýNðB‘“F

>Ô §

åÝŽì v$§zõa{) 8ð™ e1: Ç<71mR ë§VCoÙ 0Ó A sBÙ<áõ&qï‘jk“

k ÀùêôûÔM 2[(

¬âÔÑO44 áÀ Ö§y”z• F 4 ’úP 6¬Ð/ ©f af XJ k™ U Å 6ŽmRž;= ø & v ÀÀ 0Î=t ÃÛÌsxa"qÞmàñyŒƒTÑße n:XF Îóy 9 ä

1À!ýA òÔ xRÛRg à #ªž w Iž w Ô L ŽL ÿ ûåÄIþ0ãc'å4 'Ž3 F TDÁy` kø”ôM O_OòŽÐ s í ãÃ* h.0*0*0*0*0z £ oa ÙqvCö žYÃ

ñô

é }zÝ zÍNûY!X a¥K Þö eÅó{,jÙ§öWÔît{ _l§W ºøæ4 M«,Çi:=«ÝC ®Õl7ÛçèªÛ9ïZ Å?ûõÔü* #ÓÏ1å’c”à=.Ó'SüÆÏn % C - LË

~Á n`N 9 +ÅæKy ç ª <Ø À •

å4ÕØjN7™1s–Ó »m £Þy§ @iz6jt./ís»ú mNí Á6çºÝülw fï êœ!}œõ¥Õ> 6p ÅR 1ÿÄÄÜ–ú`ƒ©vnwºç6 ç lq mBÇê 9] æìkº ~ i nʦøR ¬Å4.: V $âÊyÛ á æ\ ZKTÙç bˆ“NõÜcr x

iâ ž 0Ó Žž\ÔE,ÚfádR 1 D 9®Ï 6I e ô ç>o Rn6öK ª%Dcà ŸÙàÔwÚÖ%ø"çV»ù_ 9…åØ Ëa DP7)áÃ]š ( 7mdy<y yTî Çæ,ÀªÝWµ Zî i)9ƒ( yÞFàRŸ_[çöóÊ iªòÔ ÎÓËÖ«'Å<sM+Š ÎX¬=

D C*}ô Y J‘ð Å3!rLƒ W¥ gàü àC ï ì Áw4ha W ŽJ»û{ú 3 á©úî þyÕâAv7 þJoú`ˈHÖþágŸs5õs +ó3m ô[S#íI–.àq \P3µFCrE•

8~HV7ª“ÞT5*ÞÈ Wbíh ÿ PK k™2M»û€ ù º word/_rels/document.xml.rels “ÍNÃ0 _ÅÚ;qRJ…PÝ^ R Àq6? Ei*ªˆCŽ3ÖÎ Ú• û/£Ù Cì Pd90 ÊÕ m w À"I[Kí,

0Â~ }E-) Ä tDþ ó :42fΣM/

FR’ å^ª Ù"_åù i \g C- ê X9xüO kš^á SGƒ–nTðHƒNø¬” E pÖYÊ Æo íG Á 3Ëp $Cã,• Òx YŠõ’ ŸX ýYÆÄœ%yX’Ä M…!u^8Fk–b ÙÉE~äÙ,F ~õçvßPK k™2MU©ô e Å docProps/core.xml…’]Oà ÿJÃ}

lÑ8Òu 41qFã

ÂqC

%p Û bW? oš y_ Î õjgÛâ

B4 1R€S 6n $ ë ò Ó í,É "Y5µòBu ®Cç! X$Ž Bù%Ù"zAiT[ 2V)á’ùÔ +1É ^ª cì Z@©%J: K? ɈÔjBú Ðf€V Z à0R^qú™E 6þy ;_’ÖàÞßу9¥wÑLÁ ï«~ž£©~Nï .or«¥qà ÖJ Á

šÿãëã3( •

ƒJs }ß

GSCTÁxLû Œx•6òd@Ÿî šþ6 l€73¬ á91ÉzœÌÇÝ Ô‘øèÿàÜÍÏÎ 1~R ãrÎÖüH qÁç 5ýqþ hÇ þ%.J X3&8 Ä ? Ä ÏŸÜÉÁÈâûÓkÞ PK k™2M è docProps/app.xml AK 1 …ÿÊ’{7Û DJ6¥(âI k= dv7 Ì d,í 7ki+xsny/ó á©Í1 æ xÂ^,ÛN4€–œÇ ﻧŠh

t& B/NPÄF« L 2{(M `éÅÄœÖR ;A4¥ 6Vg

g %

ƒ ðHö uÝ p t Š3q}àÿB

Ùù ß Råiµƒ aÐ/ófh

qTòªªmJÁ[õ ýAÙ)ù[Qo“Éàj L( äMPÏ5" Ÿåa28 »üùkÌ1ûsÓz j»:?A MÉ[«ú PK k™2Mã ï“ç word/settings.xmlµUÛnÚ@ ý äwb õ&+$JCÈ¥ÐDqÒ =À*{ f Pòõ µY !¥ UŸâÌ™9svnœœýT 3G Âè~Ô;J¢ ê”BOûÑÓã û%êX º i4ö£%Úèìôd‘ZtŽ l MUÑ fÎUi Ûb

ì‘©P381 Àñ 4 Ðs]u

£*p" R e œ$Ÿ¢ éG5étEÑU¢ cÍÄù ÔL&¢ÀÕŸ A ämC j dŒ %k0ÚÎDe ú[6 g d ï s%ƒß¢ ðÜ… r

qˆ< P‘)ÐZn ’A Ð Ä vˆÖ 8 ê

æk£ÜÊC ÐHä ÜRáÇçÅ ÕY RÁ5äÉK’(ö 2s ç 4 ä n O ÎY c £]V ™Z lú-<4Æ x&J "Pž yÉ d[ˆ+f ËV(e …Dàº-Òi FkK Tâ jé !Ïœ©Øk \™ÏÇIÀ LsE¢ 6$^X È Á _þŽû Fâ ga+ Ë

ï` }É \Ç Ì r/f@PpéV .8 ÜJóÝ

^dâ9

!Í^û Úâðr KS»m(k shP M^

)ÑWº&qøtFkÙ x¦ˆ_ŠÜ J ú /x®ËÛÚ:Á”Íœýƒ

PûÔw & Ë

®æÒý lM{ RTcá üF fÿœ-ÞôX¥þäÝSøòåì Öù TN :c cï‘ÓóW ž#o5n#Y Ûm «@Ê ÖîÇx€“`íµV9 šn2¬ é]+oííšÕŸ U . ª \oÂ<ð ¦ v ÝH ` už *Íwo

âct7§u ß

+ Ø®ÍX Æ oZ H

7 ñ l® êîSæ[Š`Ý Ð žM Ûƒ7å¢ä êfç Õá'þô PK k™2M# ÐÅ Ð word/styles.xmlÝTmOÛ0 þ T ãE Ñ¢}v“kãáØ™í Ø ßÙqLÚ Jîž{ ószþZòè ”fR dx D&s&–)yšÝ NH

9åR@JÞ@“ó Óz¬Í

»Ðc•’ j Ç:+ ú@V [HURƒ¢ZÆr ÉlU 0ñ(IŽb œ L

Viâ£Õ VK•WJf 5ÖZò&^I™ \fW +n Õƒò¢ ì S Œêñ

å) 1xš ”€js í æ,g) j0 ó ‘ÂhD Î B3Vâ(&PG b=L X\ Ýï–é 5æŒ}Ññf+Õ¦äl:߀Æ[Cq+Ä æ ÂÍVTÑ¥¢UaëÈ 3 +9à N"ë-h íô Þ

ç ÛR pN Åí_ .x

ý;6ÙÂj–Ëú ß ñ ~`Á W v§Y f ÔžNýœ Ú Ø o í 9;Wž ’Ý < á Cç öT2 øþÁGÎ óf øs'rtÄç X^ çßhc gÊaa t œôàsiŒ,wû+,ö ˆ C Vå 2ÁÞë gºg 9àSk Å-PK £í$EƒD#?!ª!ÿ.ú €WÓ§çL< ôÁ= T Œ Â= $W #ÁýKxQCß9>Bæ ‘.ðqøÍÍ Y û=LZ"ò sá ù KúSª[Ër].ì è 3Ó¦£þŠ<ìo5“\ª þÑááñqâ ý êRo(; ú©ýþ ØßÛŒ KD 5ê q ö aV”O SÜs–ö íæƒð â ü îôý ô]cP>ƒ

c

s§ “

Ûþé ?PK k™2Mü"ßl dH word/numbering.xmlíœ]o 0 ÿJ Äeù0 &Ñ ÝL“6MÓ.º à Ó A@’õßÏ 8Y

eÌc ¢9ö{ì Ø Lé w?Òd 'E gt Ù ÅY Ó§µöíñÃC -Ê

Ñ kí™”Ú» o +ºK7 `Ý W{Ö ª eš%Þ’ •F– Ê £¬HQÅ> OfŠŠï»ü giŽªx 'qõl ËòµSšl í

º:¥xHc\de Uµd•EQŒÉé Šq Þ¥ V͈fA 6 Œ–Û8/y tl6Ö åIö" û4áý ù ÑÂ

X Óä8Ð!+ È0)K } l<g Sœ C¦p=&ŸIŠbz Øm%: m OEkR1 m5?ýR

ÚÞ J õnD ìÒÅÕ§ áZ š. ŒCÖ GÉZà 8 ͬ Ò]RÅŸÉž$ Ï9á]šhRG ª4OxÛf Ö %Ù

1»ð Ø

ST sÇGòãÜ Ûçð'̃ ªc8ÿZÔ Ö ®Ã, ÙýyXm }jnÐ&pœ ó ºòTì ;çYÉ•¬§É»šç ŠÓåCF« Î S6VH"ÄJÀEM' ™ìKÏv§g Çóƒ æa tØî lèÎ<l; Ú6tw ÎÝ Î

Ý yoœyC çáß íßÐá<J Ì£

ÁoVÁÐ 7 *D£ W!Ì+ z »ì vAàb@ %â® 0 ò 0 ÜÈ . PÄà 8=+ó nÅ W V @ÌÐ9XŽ%_ ãº( ý

ý™-À ò… ÿë ù*òUä«ÈW‘ "_E

Üå Ë ØÊl 4 éû € sWïéÛ

lÿz šÀ 8*§<qìcÍ Ü%§í?Î]rÚž »ät> wÉi~:î’Óÿ Ü%g ¦æ.9«ð K–BÜÈ]n ˆco Üå… ðƒåÐó® èY Á u_€o

rJîê{º=æ KJÛ þ KJÛ“œwIé ªó.)ÍOxÞ%¥ÿiÏ»,Áäç]RVA w

å. Í]a`ûŽ GsWD ËNz…»îöœQÊ ØÉ ëß Kq â.Å]Š» w Ëos 2

!Äp,w…ÄA @h(wÝë9£œ îøœQNÛŠ» w)îRÜ¥ Kq â® î mîò-h[üÅ Û Ë

œ ò îöF îùF w)îRÜ¥ Kq â®ÿ•»hÃ[” AºxÁb / QÏ Ò Ð Ð Ð Hè

–H B[$ Bp%4 ùÿ@o PK k™2M3u;^f n word/fontTable.xmlÕ MnÂ0 y qB PiaÙEE `Ì Xµ=‘Ç!åöuþØT•ØÖYxüžç ç ßFGWp Ðæ,™r •xVö’ Ïãa d yaÏB£…œÝ€Øv nV ZOQè 22g¥ Õ*ŽI–` M Ì Ý%6Â}ÕÕD¢© W Å)ç

6`Ü#,

emÀú®?v ª¢‘Ö<BkÐ ˆÂÄF c’ì È(é ðÓ0Ìð¢ Ú ÞUF 1¥ YYaBv/N E $8W sÆS ã

ž…}ü2 wýÂ(} ïQ£ˆzC– ø E t5 o ŒV!4Aï’º µ¦ ÏÙžsžî Ö+IÎ^ƒò œï %m©Ýz ”Ù]IZEvœ Ùq aµbûÏ àW Ge€¢wh¢ 4Âþ J B™ñy f êÙ Ê hó PK k™2MŠØ ž Content_Types].xmlµ”ËnÂ0 E Åò ªª" ècÙ Õ/Ù ï$ ª(A 6 ïÉø1žn &k Q9[ÐQ pRÙeA?ç Ù %1q+ v

ºƒH§“ñ ç! ÔÚXÐUJþ‘ (V`xÌ Ò Ã ó\ ñ% »áðž g Ø”¥ÚƒNÆÏPòJ'ò ÅÏ-G

)yj ë¬ rïµ <a ü•’í rT6=q ìhDSú3á ÇÑ % ÌxHoÜ` Û ™t¢2(ÍOû !ue© túÚÍ ' Fœ ÑyW1\ÙA/HL;

ñú ï ù *nA wîg(1uÎ ÑYŸ @ý,8 Ì õ&• 3 ñ ’êY ð NN >7 ™ú 7[ü æý$ / hŸ£ Q þL ä»þ wÖ

kîÛÉ7PK k™2Mö ä L

_rels/.relsPK k™2MŸÖÌ

word/webSettings.xmlPK k™2M Ë ï word/theme/theme1.xmlPK k™2MÌKpœd uË È word/document.xmlPK k™2M»û€ ù º word/_rels/document.xml.relsPK k™2MU©ô e Å Ž docProps/core.xmlPK k™2M è docProps/app.xmlPK k™2Mã ï“ç 8 word/settings.xmlPK k™2M# ÐÅ Ð N word/styles.xmlPK k™2Mü"ßl dH word/numbering.xmlPK k™2M3u;^f n word/fontTable.xmlPK k™2MŠØ ž

Content_Types].xmlPKContact this candidate