Resume

Sign in

C Word

Location:
Mumbai, Maharashtra, India
Posted:
December 31, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK À M word/numbering.xml¥“MNÃ* …OÀ

"ïÛ$ *í

*ì€ Ž“Xµ=ÖØIèíq R$” UäŒß ÆãçõöKÉ æh è”Äˈ \3È .Ròùñ x" uTgT æ)9rK »u“èJí9ú} Gh Ò9“ e%WÔ.Ápí 9 ¢Î ÅCe ” Nì… î ®¢è‘t HI…:é

Ü $ ä ` ûô

œâÛJvÀ*ŵ;; È¥ï MÍ¥ùbÙCê Q+ÙïkÌ iãç¬dkÔ f qkýß][ ˆq4a€'Ä ÒÂOÏ E… 0§t\ ï¥ î vF gaå”FÚÒ Ø#Åãï.èŒy^ê ”â+ W

@ÎA ’¢ë r A ;ðì™êš aΊIq "e HÕ R{ÓÍÆÑU\ÞKjøH+þG{E Ì û9 Ü Xõ€pó

PK I C h PK À M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK À M word/fontTable.xml¥”MnÛ0 …OÐ; ÜÛ’ƒ ( ÈA‘ Ù YÔé Æ 9Ä êÛ ŽþRÇ u%ˆÃ áðI7 Œf I^ Íùf r& ÀBÙ*ç Ÿ Vß9ó l ÌùQz~»ýrÓf%ÚàY”[Ÿ ‘ó µ4à è Å É@ˆ T% è¥q+ ÆAP{¥U8&Wiú ÌyC6ë Ç2œ

šãÛIîQ4FÚðê Ô VÎ 4 õ 9 tˆƒÑà ÖÍq+ Úx FwF-Rá …ô>®ÞwÅ‘ Ig ð sZø sèÄ€ #攌3Ðè ŽÞýÐ^QÓA¦Yx ôSí èø

X0Ï z§f¥øŒ U 1 K ¢

h 1ÌE5+Îg BAE`¦ úOÝì&= Ë Zõ GÂÆMq ^B{ó n ~ p5 ýÿ µ™ Ãÿƒ hž qÆ

.Tž•‘ž=É–ýB öÂŽ' Èv`=Û

Í µ ç Ìž:~Òÿ PK ø Ô PK À M word/styles.xmlíYmsâ6 þ ý Œ l p)sä I&w aÒ ü aËX G ò;W ƒ ä

Ñ®öÑêÙ üô-Ž kÈ8"xf9W 5€Ø#>«™õöú8 µ \ 새`8 Ÿî~ù ™r H{̧ 7 B!èt4â^ cÀ …X* Âb ä F1`ï

z$¦@ %Š ØŽ\ÛžX ̬ á© ÆÈc “@ äAýc,X u3“ â%1Ä"]qÄ`$} ˆrƒ Š Y o ë82ó6 Ëj Œ8Ê Ú æSF<È ”>dÊ Ñ r ..T 4žÄ á F¥F

(_ûJ® IK Š \ð j – mÓ

p Ÿe{Š:eq

AZ å y @t BD wèß y2û«Né\Cò X1 IÊ Š¬c Òå h«ãÐ>3’Ð"ÝÇ •*Ð Ù À5 wò è ï WCö•é

>ØL šYs 3õxi sŽ@I Î1Ïç T ðJ*Ö@–

K ÏoJ<Ò+ êëÓúHýüá Ï«Ìžjû Å »ôi/ Å–ÊR r5UýæϬ'•U© ~f) JÊ 14+ãlR vjÚ Á

ô«’tÂOg ž:¬Ò æ 3ÅÀÉÂ ú c Vð h“ë( CHŸJS4 ç x(

ýÎqmåñ Ê*–Û ß¦ÃHš D rlód\Ö‘ÿ2 ñ ‘Üóª Ðèî Ñ=5 Ç x=i ÉŽdñz' çÅ¢ÛC.º- èö‘ ã ,ŽOÍâ Êâ Ç-,Ž{`ñf' 7gÆ¢Û n

n ,Nv 893 í X [X añ y@h þTúßëÎ Z ðÃQYx9©ý[sárR»œÔ.'µ éŽ “Úå v.,^Nj'ïÎ?ì V'

MÊÿg( `rGF ã "ß &üó1 ®IõÖyB)ƒœÏ%è -

!ÞÍ ¢P «lŠ…ºæÌæ"ì+% Ä} ŸYÃt6C«ÐHÒ` ˆq YLKí EIà bÐS_urµX B= Ð

« 6F- Í $ ÊÕÅ:ªl ú ÍûÚMÎ m Õ¦3 ÜIq Ǻ\Ö eÛÈw(ëG ž©=^

Œ ú&y é1`à yõ âáÛ eìÚîšw úŽ <Y\• Ö È_M~+

'

òYƒtZ#Á[ÁzLw

çîÁûÑ : x§y pnš” Y Ö

å Åò ü 7ƒg l> ˆu%µi ú RÓH"Âr ä_ ì_}ÿÜý6ÓÄ ÔW(Ó»Î"öí}ƒ: 6 dûôÜ þÿ¢“(Œ v’{’0 ™ÊxS 5Qñ€Þ]5e“cº ýs ü{](ë; t

a7ëÁÞ ìK5ü¬jèÞ.ºTE]s©Œre $KÑú––+Nü¢vèý_=©>CÂV d*

nKB <F’ XÍ Êùc’þÕO ýßØ^ v6 3ÿñ» PK fâÎÚ J) PK À M word/document.xmlí]ëvâ y úÑ ¬ H Vwu TB $4¦êÌù5KØ T â<LÿèGë' I6 TŠ8$‘í sIðE6Ú oß õ ÿð=4 øø®VÝ Hà0 ã ï ßÍHôîï û Þ~p™ û$ HŽ D çã» á È™ GU ’@ž 1îc!?òñž ùM w bA Ô£b w ü.

óàC:Ä{Ÿ:œEl$Ô- ØhD

’þšßÁ7ynrK3}eýÄ=N<ù ,ˆ&4Œæ£ùYG“''óA ïÍ »

7yšËñ $ ï% ºeÜ

9sH É£ÍääbÄÚþ XÜ É+Ü}æüM LƒÅ0Š9î

xvU>; 4=Ôò ,ç"ò6y‘äT 9æ õ À æsõþ nÄÅ F w 2Ë Î s1 ÀË2 Çœ â6p0Å

fvÇ ó ‘\ŠÇ ûK& žDÙÚþ=v '8$ËÑÆÏ í 8\ ûa–ÑV$ vô æ üMªÀ!sgêwˆn?H

êö? ÛO Þ¥ šÄ[?Ø[?Ôo’ Ž=ñÀ™ s vø!Ä Ý•£ú%z\ýº ŠÕ ßíÍ wh@¢{Ço©Ën , œyóSµäTxîê Sß/

CÔmêï?Ò?ôå õ’ <2 ]9dB0 k9

O6

–ˆ[B M.Þ[~ hâÊ“#êÉ 8 lq©ã Ì“‘Õx’ùä ùc<ªT`ýxñ

Q A õ 5Ié

ú DG ‘RÆ‘D‘tŒ g/ J ïÎâ ôEy ü“ [Ñ G ¥ ß

/I EnQŸù8POt +¢øÁ“ +ˆ ü{ïGï}Ž ìy

ÞçÀHpzCî

t ÇøâXÂäÉÕ Ì Î 4¢ûÇâ µ¥Ñ

$, Žƒù !Žˆ"eÊ1zr ¢Æ “ñ tÁ]I6 Z5ƒ ¥ô» -zÉi Þ Ý[L 6ZçJ"ä$" JÞý ß v[ê ÿäu 2 Kj€%yÆ’úÑsÁD P P’s(Ù"µ Õ lÙ 4hÿfõÛ • U UŒA•ƒÃ P T T€ZÏ ö ÖëgõÚééñ aÊëÓ{3J<yÎ*g r N^n ò Àu ` à ðþ Šd ØPj™ À- SïÚ+7™… Ëao ÿ@¥Êåm ø

ÿ1ò F Œ sìNH4™a *ny ö?cÅ *Mx %öVx¢ ¦Æ j”ÍÔ _ µM A ú 8&hþ#Ðü ùAóƒæÏwêð ŒëóÏ Æ ý õ @ñÝ¢Ëåö0ÞDd? d7 ÙߢÂ

Ýpj r

ú ÃØ á £1c.r0 PA S"ÿ”ç8 cA\$EØGX

ù ËãòßHk.u ü åëÒˆTõ jÐ[Ì zê >Ñ åd 8Dþ E7r""=ŽÒ œ c /œ!_?áOØ ÿ K 3 dJôò/6ÒOPï Éo j©3 ìV ,Á

^qƒ µúßÚ ß^Î

Î œœ œ Nj à Zæ;_V€ÈhD íT9Ì ã€:ºý º¥b"ý' xžògVÛB aL=Õ

CûFT- •nVÄ é i§© äœ1} {3 BÎ ñQÄ ©º7ñž ã€þ Ç– cÝü ’H_ KGoä‘ TÞ Þâ ï j TÄ®ôñÖ …eÃÅ3ÀÅ"á f{Aa ܬ•¢Öæ 5h__Y

ô V§ý© þPn Ê 0 b µÕ% X~7'N Øß WÐEõ Úªv« 3aL:Lmg à c íXÕÞîÝ ’!xp x x x x ÔÊŽ m Aó K ) UÐ œ zÃä ó<2& tNø û ÐÎ5§Q ÍD… P+;*œcgBÔ ‘ˆÐ` ªuãÈ

Což I ât Tw- 3#q P6\€œ}ž e>.t«çUK)ÿ gß #P xœT

' r©%å

+g5`Ôö+Èjw[v

’[ E E E ) LùóàèKëwd iw:v K’? P $ÙLƒ ˆb’ ð îM Ú;äF 3 b n vë w µ ØûH$AÍăµäÛ ÕD;

:¥ ª7•çz [Ñ ªe ,Šå j™ Å

éä º ýÂcCì© !áUôE]Œ=ŸEBþòЀpŽ‘Í<ê" Œ F(Žˆ*dG m (ñ f 2©ì }y Ä5ò:8 àòn <pù y™K JÂå Ð\ …3Ù ¢s QG[A µ å G-Ï“§ LHsÉNm § i5hôÑÉ~}W

MOm¥+P Ú01 \ƒí^

à ‘ â _ ÄŽ^ÿúSË “µoêC»ó =7s Ú Áî æ@Ë :8ChßL; ØRPje@–FÌ9 7C Œë& 8*µ > ØG

] 4 Àúk”¦Á

v¦É §7<6%h@œI é9Vñ…p*Š4%ÀôkD F\Ú žœÔ"ÑúÉ3Q+Ð F_ïa=“CGUt ug3_:-HLpPnž Ó«4 î NIàèzŽ ‘ýéK í"É<pýzýR0¥œ j= ‘i ˆU 4Ø+©

HƒA lÛŠÞf#q Ÿ(w ¬ ÀR iA‘Å$KÀœýÎÀUÌ \f ^Ø ,®L Ÿ¬”ÝwuqòüƒªÙL ¬Ô+ïVÔZ ãê•0•tÕK ]p<BWò Jò È !rè a:xúZÒ A £ uˆ‘~ì! E27ÀÖ0Ò/* µ ~ìJ9çµÝV ËV§YîÝ

jG Ð JúLçZóÝ; ˆ O c\ y NT Y ._§s“H#J¬ç»Ëf; ƒí #ØŽ Ä3ûÚ . oíë ÕA K«o5 ~Û ån Y; €1 Ê Æ@ ø áåJ5 q !{æ ™ Íéõà %Å < Òlý dþó Cø¥Ð n0ߧÚ/ER(þ 3Ý H^"!822 }

_2 Ì@á> B&glH ºWPD p Ì

AEìšY v 0 0 0 0 0 0_2 Ì@ážú+H

å•

ïé šhBC ÝÈW1 ä- y y y y y ù’Ée

~8ÄóT ÇÙÐ#>Š §ûe™

ñç ñ ñeƒx(úÚ èk¥ Ê ßºº Ä« pR$899 @1Ð6-(œ ÿ& P o17 ™ Æm4” “i’ëu&òO¥W' …4 t cîÈÉô1

rc¢*Á& »z

r© !Õ Œ&R # Œ9!ª íD~Õ( à Š …ÛÒWUwxò

<u‘Tò#êªáªè u&hå

#$ä«Ý ù ù 9 5N ìtÌø ô

殢öH 0¦S ƒò*Õ< –Åž ÆL ;còU æ 8 ý9Ò

v 4>®ö ÔóAô3#"ä-ØLÿ O‘ 0wŒôÇ

jð€ÿ ’!mõm !_ 5 Ú j ¬ VÀ 6Òj Z™ýèùO a_ºF3 K “¢K§Ô•’X$?ûÉ3Tß/Ð X£ïb

<VÞ;ÑÞµÀòÛJœS~<ò¥ 9!\9ðÊß Q" tyËEÛ–N<"Áw6“ 8sÑ `O… $ìM’ ¬pL DB \ù ê :ú & ç*ÈàRåæGêOu ðfê18Šb_ï*%Ðp XÇ.ä

&Uñº@Þ%S BÔ ‘ŠDèx Åò H>9 ag S ã ˆ 8Œ^®ÕK ü óÙþ%£§yð > ÿ þ ø 9ö r e öAË c- ƪ Æê/~ÊlË Ô eŒA èKùJZ

R¬ùB™\ Xû Ÿ[ j\w{ Ö Õ,uŽõ 6

®€ï Ôzaߥ rCD vzD 7I*1Ïc J CÎ GRŽ Û + ùŸU lÌ“§ c§û 6 $e‘ Ñ /kÄŽ• ˆînœ©7ÀD

ì" éå Vò¥œxX ÑEÛFÑ Çn):SÌ) #ä.v ˆîšs XY «6XYÆXY…õ

jg –^YÌ Ú úª žŒTõwv4þ• ø w5 ?ä Ï jåã’ V ¦\4?rŸ®§ Ðõô•åe

ßè <dŽü\YÝÖ ûöz ßi ©7 ÍWÏr 2.vË ê*T Ôæzâ ø dœl_ üfõ[è«ÝZnö+ÿ ܦ

î Ù§žðRïÿvpœA} èÚƒ tíA 9 ß { Wvû Ýi ~/wˆýÎŽO ys º fpÛ& Ï Î\ ðI(€ Ѐ…lÌq8 ö ÃÊ rù Èñp Ñ‘<¥5™šM stA ’ŒPi º; IÇTÈ»¥R & k

*Ò~”f+A ö vM\\}pZ(öÉ…Äž

o(®<jà æyˆ…J H Wp D#ÂKn [æZî y¢düüŠ x h(/þº ó M

gb"§5À• Wn»,Õ,”-nž+ Ño{À 4 ûZ…bŸ\Hì'på Å•Ç\

p sìï µ í– rêû`/ ÊÀ¥óÝê5 Á¢Þ.K

Ê$Ê E à äB0 ŽÉTøxÌp h Ú©7‘êGUnËÙàz% œKf9g Û 69ù™ÊÒc öŽ Ì VzQžÕ õJ£®üíb U D "æÉÎ

u V £ê@mLÁ¥ù

馌óJa 8^ì’ IÜU îÊ&Wç öB åeŒ `ÃÅ< 2T2 ú”Ÿ +”Åš&S, õ•(?µô $ß:ì¥:]h?aS «iÙßZh§c} l«ÜeSõÇ˦VEIQ c)> y û 5oà > c¢Ö©Í XhqO ï?"\uã€

kcáj ìF Ý 6F ;ñ ë@ ÞÊ. Òñ D âê€ Â" ÎÐwF¥á=•Ö äåM ÆJK 1gª :z¢I/

7q4% s Ë-Ä ü ¥ ŸÌÀáÛªø[ö Jýód?öíøw

o … É F pÝ+I+rÇc ’Î1<1 æ `*IÜÆaž'U g>ê :–ªzgÐ w Uƒ #ÃÃÛ* µ~ Ž%ØKŒŸ øÐ

ú1õ\9Ã

ofè {7Ig" 3ä3Nv ~[eSÅ F2Ú Þ

oèV,óí

ä‘Ã * Á ËŸérXË

!ökBì ß ìR ò#3

cºÏ é¦Ë í 7a ¥ MWVK""œR Ž ë g áÝ ãÒ b E ü<S;r"Î ; ʺ:̪=.Nnä êýÔÉ)uåÉálã ãQéÿWÐíâvµç§ R# cÝ Y=ªcï5ìj œ9

( ÍDÇû“ Ö‘taÅ ð koìùçPŸB ~ÉÄÇ zöÛe t– àU¢•3 D* Çï ç

çÄ!t: ÎGT #ƒ_ÛjÖ lö$6û µ Î / iH0O µIÛp$ï ÇD’!Ý8ÙÙ µ ÊWàª'qUºªQmÃ’,s ªîÆ(

£ÖHÊ R É µÑ?¢ öè ËËGÚ- úTj=CƒõgÀYoÁY JèX òÈj ^ýìäÙŒSd Ïdgb yÒïrz ç f ¬l ÄÚþüíªƒvl, ø;ú,Í…oÔ º¢cì£ õ¥7ã–{ Ä Q î x(%ö“4Xìa^A T -

H 5AL

(&Y _ 3 3) ðbA Ú ªc #8Õk 3Äã Ð,! ZŽÄ x<AB ßR”âT~ÉäÂj W 4V>µ L ñºg Õz’£ pÙ[pY XGÛêÕ \ Y¬»œµ þžÀYOâ¬KÉ/‘r7“

îa# Ÿt MP2"òù’Éæ0 Ýó+

á¥Ã ç¥Gâï ò–Ñ C¦\ ä V ~[å 2YP ÎËn\wÛ¥Ž

çGf@ 2f«6 ;I 4§ewÕJ/UîZA ϵ Ú« Î«Ô šÙ Œå Ž§@Ç êÊ,)Ë.

ÇÔÓ!…/Ì™PÝu Üj.G-vAÍ=BÇ º Bz1 š Ò K&~…zV ƒ]o HÕÖ šÅ‘§T i^Ž# ;à«

ª l M

Í7€£Þ £

žJ š J Î Vš L%šÈJÐ,óMX ù

i&š TI 5T V æø *ü I« ÈE ý æ*H uhyÃ)™RÊ_ºý ÚIBÂ]"µ

ê«8qƒ Ú nµÜ h %e{mE ]Cù@ƒÃŸýÞ` Ÿ ªa©æšÐB Ò"

m¦ ç Ñ4Ä•[. -h1è mAsªÂ á dbh

Ïír t … çö

:€BÂóe8

:€BÂsK¬ i£P`¥m'<sœï …’à å;ß #1W A

[#YÃN,$Çà ºFTZLKÖz ø•Ñ©Þr:È P ™/ñÌaÀ§ÜÉÓ µÌ b Š úíN Q QnðH™ ä A¥ ú ; ñY© h[ FA€L Ù

Ø ;è F¥/…9Ù y( <d)…éË âÀ!èð ] qËøM Ec[¥Ò ù ª(^ û ŠbÉÄÐÙÕä*

^F M/£8 –®PF }®z…æ®ÀUë\Õú!8v b PRQ 2 9æ 8æ-8&{:Ò y…ÂÒœåÍò`Èæ ç$äŠLÈ íŸî

üß5 q WAWŒßâY©“G'Ðî ˆÂñÂÉ Ž E”,ÑòdwÏŽ h % z«æ”é!H dbè ú6ÕñIÈ`vg}…`ɺ

*Êp' id8 Ú B8 û\ mTß( ɦÔUÓØ tÓ%…–Ýh ÕzA É+ Ð š[§ZŽ* ! iB@ à W k V ”:Žy

5 E” ˆc ž å ,H Ä1_A" ÕÇ â Ç 3& ÊL EmŸ« 2 BQ ò

Ôd HeBP { AM»k$sÀÖìÅ03 æöc‘Ëí Ý/?o£ í ýfë +_m«Ôþ

š

ä" ÞB j Ù%b[E E–ˆ<Ðñ ðùT^ _21Ôƒ PLœ áuw ŸBéçÛøä>“ÓD 5‘ja;Q[%6[f R_ ä xd GÒMGÔ<ÞÝvä`$ û É0 ãý# W èµ wùsyø,GuŸ w€ ƒ y žÕµzeO;œAõ« i IÍ *dAjL’ H;d ˆ:HD!è mï!í i 7cb 5 í€rœw8 ÀAùÎ;œ ÜÇ!K 7G Å d9 € ed )Œ Aééë3ù€ú$BWä õ™ ƒ9»?pxÉø œLEàþ™_ Žx~ `s–3Å@}…9{)ác Z.ˆzœ Ô¦ zA . Üé `LEìÒ

QEÈNö Ù}1Ù ýùÝ Î@…RwO9»S> CHx%uØ=Ý wôž5w ? Sß.<w“9gêû¥s®_+ú#ý#Ñ#4 g ŒÄfWJí) €lt vÜ7 –ˆ[B M.Þ[~ h¢â RlåY

Ôñ Ÿ2ñ ðH j:à Œ Ÿ?F ïÇwõãÅ ~ì‘tÄ e BMRzÇ Ï#ÑÑC< Ô /epý2 âcÏkàð>_E Ó ã c C? 6 ] Ð èÔ hx"4X

yƒ ô W ª%µ+– 0ò( jE¥W is ïÒu+wzâ ¥ Ð ÿ€ªÚ/ rÅ C6 "dÏü!ó¢9 ؃§Sš Ÿ{ €yeªe€ ÿüëß/窔À 0ŸÂ…$oAÕn òvñ K6B

¬âü à £vàUÙ8K <î" Ä ª ø öÃ ÏºÆ +é /Tý U=Á”ÌÐp–îÛÛª ª6êbµù Ê®ÚÕ+ùOgn VÕYÎP í ÆoPèá H_ER 5©šõa,0 Ÿ Œÿ9Ò ˆsŽ g ºê ºþ®Ikˆ¥Ù K ,M 4ÁÒ Ž¥YPª ¥ ^£ð9ó ÇspOÍ‘Y$ˆod Z ð

ð

ð

ð

ð

ð tr™ Â}ü=Œs ð- x x x x x øÒÉe

[ Ð\Aü'€ø A< Î Zy(2ìÑ è>,óä.à nÄ3 ML [û å å å å@ g ûÝýù ñ â¢8p GSÌ) #ÔP Àß;,–êr– 5

Ô ƒP™ ÞŠY`¢ hÕ 8ò æÍ 2 0o © a^ ðz£0ëÜêw A ]X ˆ~ ˆž7D?9 DÏ™æ g0OÔÊâ ÖªèËe«yÞ _û öUËH T> Pù@ g©üƒ*JÔýÕoVÓp t>è Ðù@ géüz Ù V c}n ð @áƒÂ …

õ 5èX ue Â? …Ÿ7… ©ùÜ© HÍç‘j š

ïëòõ Õ È Xƒ êµ ýë«Ö uÚÝö ÕÜ þ €>o@ ž]î

xvy¢V õ_«¢

ëÊzß :Ö•tìP Ýk)ï í Ôö ø»Fzy§ üAùƒò å ÔzŽò uÙúüþüÒjž_~

WX 5ÿ‘©Š v Å Š ?PëYŠ ^E]«Ó Y}«ûþ Ýéü&ÿÒ ?JŒÿÓã}d* À ÈñäN @Ž' Tƒ Px=Çc jå%j\w{ÖÕï ìNíøH¢ ÕÈ l W/wÚ Q yyÝé 2 m Ú =Pë Îuó ýe©îÓ~k_.Û}Û2

Ösó;=«c ª Õ PÕ zsþ *{ØLae <æ ÂùÉÛ OîÀ J rg BI á m 8ÇÁ ø$ ˆ

Ë 3ÔÄ è/žÃn= ñ ñ ñ ñ ñå“Ël À õ8QPª Wºeü ÑÀñbWiÚ~ 9Œsâè“Ò èã[}S ]ôlÔXœ«ÊÁL4

`'&0

À Œ 0

Ê' ÙŒ U{`ÅïçøVêY#] Ø P P P P P r™1º Ó }{Bˆ@ $ èWÒý ‘ úýËS¦ºù W å“Ë ù æG)ä§Þ>ú$ kÿú+êÅ<d 1Òû MÛr þ ýÏU1P&

zA™ø Î'Ø

Nb Î1çxL$D ï ÐNí@µz.u ù9l 3w ,ø y ø @áu 3suYõ~u™ n'ì$ ö Ø ö@ùä2 S { ÜòNÇÞEXêè»ñç j:$MªˆK…ÒÈqˆ \ ÔHô l P> Ì@á

Ù ãpB

i#$ ßÀ®œa.?wq j ù ó ùä2 …»Ì% p<Các i;

ûý~M ýò úéÑ ç

 UŽb>_ œØç Ø ö Í Fdîjä ¦1_ôÊb^ 1ž 1 vÅÍ

@d"w–.D&òH5ˆL … Y hbf öË ü ü ü ü ü/Ÿ\f p Ö À®È€é€é€é€é€éå“Ë .ß Ø1 L 0 ÀD L òÉe

i

u HÔ$!3Ò € Ôsg þç®6 jÉòE ÈÐ š–=è[

Ôë_ n5 å.(ƒ=Õs +àYæÎ Ï2 T Ï PÖÅ7J šbNY 8–óŽëÊ ì ` åü3¦ Õ^f __ 3L{ózj z4Ô/f¢ÿÙ€ ÙÁN ; ì ÀN(Ÿ\f Å –– çÄÞb1 Ú e§ F~Š# k$ÖÃ~ë Ãz@úÜÅ.!Öœ/zeÀ€f y v ôûúò0æÎ 5É”x,Ôûv^ó1 ÒÒ£]t}uqÝ º€Ð !Ø <w0 .gîL[p9óH5p9 Âë idqŽƒ1Ñ–…ô0íX Ÿ »š      O.3!üö cCÈD“ ö “ &A‘£Ï` €Q _É4ŸÂèŽ= âö'Åh/ b= I ØðÝ {âà rÙ`Mä c D {Ðo]] .ír'¥aÃpÀ“Òá ¬Á7 ß ôr™ –3 dª Ò bœÊßD D~8ÄóT¦Z ìë0 Z1 Ô£b¦:sÉ Åc œ Jk§ É722

…ƒi iP6 Ì@á gS à$ K\§ Z =ôˆ "æM•¦Uö€ÃÞ3®Z}šÚœ î î î î î M Þ ˆtøµÿ 3D~`?ôˆ }Ÿ :M2Úb"M y5Nb È% åÄEl z§Ð©™Ñ Øü

À Ée íI *h «ËÚç!

êÓHP … Gªèýn Áa ÔIì u

•jš' c E7ò»DFš 7 f e“Ë n b Ë ÔÆÀ:ì« JÝ r&q G’L P Å ªHý h À ßæØ Ð{ zç%í <Ô0à à c@ÇäWÇ µ Dµ ÙF.q<Ì ,T¦

Ñ@Ê Ÿ cª*\ JaÑHõ Œ} ôÕ<& e dn ªÛ $Ò ü º Ø GÜ ™ù-Ø Äàe•æƒHÏ“ ^nA%H 4.RDòÉ_þ ðÍ X Ø/ÐD Ÿ?l ÄÏN MfØG z 9Ý5Ñ

šÍ1ˆ!“ûJji“Î B r H

ò x áÙ]6 ý Yíì NO +òS È !ž<eg rÂNŽKÝ O7Çèƒ(h1͈’§ë w ^þ k¦_ &ô‘ nB#âˆäúpl+A H(9> Ÿªñoåßµ ýã ZÆ]¬Þ.Á uª P ü hÊÚÉ~mEYž é ì*5 G 1&æ Ó \Åþ` *Í ÌEŠj{Ë ÜS wgú 9 j ô ÿ PK f é PK À M word/_rels/document.xml.rels “MnÂ0 FOÐ;DÞ7 Ú¢

è¢ Ä¢ Š `p&?ž ì E F, œÏö _î M Ñ š)Sãt $ÃyMe¦ Öï Ï* ”ƒeÂLµ Ôrq7ÿD

Ï ªnB ! 2U 43 ƒ©ÐAH AŠ K_ê Ì JÔ“Ñhªý9C-. É*Ï”_å *Y

ÞÂæ¢

Ù9$ ÒB L Å _¢dê ôu É EâtCçpLú ž U Öâ À îk?

} IÞÖ í ÔVxÖÀ P Ð0 P1§ Ýq çQàm/è þ5} Ò”vnƒ>ÞMgzŠúÆ5 RBâÙ ÿÂñÑA_ ÇÅ/PK EuÎð

Ö PK À M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK À M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK À M Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; cÙy3ï}vìñtã] ÆL6 J Ê *0 XÛ Ôçìuð

b 5 R[$5 ÜŒgÛ THs J-™Ó£Öd–è Ê 0ˆÒÄì e ù ê»áð õP“ñ36 r\<í Ö• ”œ5ÀÂ¥ÅL w íZÿ o

ê# Á Ìèº ZÚD Ç ¢R ð.'“m ÿŠˆMc

ÖÑ ß1 )GƒDr Þ• Ì2Û§~@æ7ðb«ÛJ}PËý&/ Àò_ðt\'íÆÑ%# í:¬ü ÌOsôòU!zŃ

§Aú’kr o

ž» vÕøF f0wgîD/ t Ú'?PK 0 PK À MI C h word/numbering.xmlPK À M ö ê word/settings.xmlPK À M ¥ø Ô ì word/fontTable.xmlPK À M fâÎÚ J Ñ word/styles.xmlPK À M f é è

word/document.xmlPK À MEuÎð

Ö word/_rels/document.xml.relsPK À M-hÏ

ô/ _rels/.relsPK À M!Z Û

Þ0 word/theme/theme1.xmlPK À M 0 M7 [Content_Types].xmlPK B 8Contact this candidate