Resume

Sign in

Resume for accounts job

Location:
Hyderabad, Telangana, India
Posted:
December 25, 2018

Contact this candidate

Resume:

PK S M word/numbering.xmlí[Ýn * â VQIUµê iª&µ{ œÄª m’æno »í É òS’ Ú

È …ðñùìóqŽýÅV..Ÿ 6f

Ä gvNmÓ€Ôg ¢ Ïüòp{rn B Ì(ôÌ æåðÝÅ @#2 \õ3 â{æTÊp`YŸB Ä)

!UÆ1ã HõÊ' ü1

O FB Ñ a$ –cÛ}3…až q:H!N ò9 l,c ÓGæÁËŒ»t a~D •Éˆ XÍ Q1E ÈÐHU4eœf }AÌ ÎúÍÃ2£ Ì Ï / š3 œùP Õz 4æˆ

» 1DîQf

cf3! Ñ &ÎŽ- ìS5vJZ µ

dÅ…Àe& 4}B# øâù ýCT Œxž U ü)à2 ÀU 0ó ap

è äÉ LJ¥ó R€À JRqÐ íØ[ér M^ öž m à œ ` Ö@0 ’ _ÞEÄØxû Å4é gX™ zx å”KÕ6 8îd

é-É G ÆP.-Êñ >å¦ß? åí ý¬ ÃqÚ=üÌã ÅÍžyæ E IVõnߎûZygž>n •"ŽCø yæ

“Ì T

2bXÄ( Øa€@È+ À óôŠŠBÌdÖj ’W MhÎ

Ó &3 ’ 9í žSv(£

Fé5 8 Ü ƒóŒÌ ÀõÖ Rç A:~ÿu(yN§ ÌùØ ¥Æ óóc&Õ È ƒÇPä ZŠÜí õ¦Ó ¥È{vÅm§

žÕPä Š Q Šü –"ï»G éX þE ïü ÿõç ß!ù cÄ…ü â_áÅ ám5 ] V }D .Œ«qA ßö U >Û T úk P º¬ýA è¢ö U KÚ T bhcP îØ äš,äõ‘œ>’k ©úHN É5) õ‘œ>’kR‘ë# :Žä\-ðµÀoò øí U

-ð ” Zàk ß ßû ïÜÿÁrW.¬ äÖ Ò» W^/Jßö ¥/üÛ ” ðoKPG{áO ÿs 6vO+éùÌÍÙíæìqëîvëîqsw» {Üz»ÝzënÖÚ 3 PK Ld É á9 PK S M word/settings.xml¥•ÍnÛ0 ÇŸ`ï èžø£I6 uzX í žÒ= #É }A’ãåí'Ç–Õ @áf§H ’?Ò M?>ý q¢Æ2%K” R +Âd ßРDgjÑÓîËcWXêœ

O D sºH À®”¦Ò +e 8 5u"À [ ÄJhpìÀ8sç$OÓ- 1ªD ‘ňX

ªr}H ªŠa:þ 3'ï ò¬p+ t Œ Ü m î¥yc § â$xðëôœlÄ@ç -ø S h£0µÖ«Ïƒq"féŒ öˆ)bN 9C% œ0ýpÜ€¦Ü+Ÿ{lÚ öÂò9… ¦ßì`ÀœßW wôóm f ¦ø à£\k 0. ø= ®ð‘’ï O0

3©g ó

0

ˆ8 öSÿl–ÞŒË M# þ?ÚO£Z

Ç}} íÍ m> È `çW Ü Âaï”^tÅ ü ÍS”ôæaËÅÓ~Ø Á ü sµ _ 5l~q}Êä*'7û>ˆ €ÖCÚC •ˆ ºqYÏwþFüB \ u>Úò - l

`ì œ Q˃öÆï!h Q[ m

µMÐ6QÛ mÛkÍYSÙ<ú6 c WŠsÕQò+ÚßIc?ÂWj PK ö ê PK S M word/fontTable.xml¥”MNÃ0 …OÀ

"ïÛ ŠH *

bS8ÀÔq

Ûc Þ æ J…BXEñó o<~ÉÍí»VÑV “h2 c.M Ù5 œ “ƒB#2 ŽÝ.Ïnš @ã] Ê K5ÏXå MãØñJhps  @Òàà z«íŒ£ àåF*éwñy ƒ «É -b¦%'tXø}IŠE! h ñ=”Ü# µ0þÓ1& B h\% ëhz*-ˆU Ùþvˆ VÝ ÆŽqË šp Z

Œ Ü rá\X ?ˆ=q‘Œ à ÑWŒiá»g izÌ> G Þ{ Û ƒ pjL# éIn h

0Ï õVŽJñ !Tùšú@NAð

Èw 5… f

} órTœ H u ºÙEr u V ò GÂÚ q Bûò ..ÿ 8ï Ëöÿ 5©

 b)YüC # êÄú£ Ó pByF Ñ Œ Ö; AåNìYaMRPô,š ãå PK Då êŸ Ð PK S M word/styles.xmlíZÝrÚ8 Æ Ä@(Í0¥ ”L Îd î l

ÐV š>ý É–ÿM [ºÛÜ€Žt>IßùÑ‘È«7_B:xÂB Î Îøbä 0óy@Øfá z 7 r R! Ê ^8ÏX:o^ÿöj7 ê™b9 }&ç p JEs •þ H^ð 3è\s " M qC$>ÇÑÐça ñ %êÙ ŒF3'…á

' lžB Câ

.ùZi•9_ Ó «!ºÌ Üp? 1SfFW`

kàLnI$-ZØ

: äiß&žBjÇí íÀ !M&Úq D ûXJ Þ$ âxÔ @

‘itYByN Áh es_ÀÜ)i *ßHÎ tÝ O ñ\_ êÁgQ Z* ™Cö ð H(

@û Pî ÆÁ 9s éäÎ € @aî ò ËŽG wYmQ s Íqhï £Üݧ}Ð

8~q ÀÄ pÿ QL•ÔMñQ Í e>Þq¦ä`7GÒ'dá, ï% H Yjb$Õµ$ $Ü^3YÐr5 ü

O f2 Ê(b +Ãløá^ Ýt]nuµQµe`#ä ƒ Ö

C¢ ÿÐ ¢DGûäåÌ6 b

+žN aÝ aæ õ z v h«QM `áÜkG¥Z $špF ò

Ý K %s Õ: B Å%èG-é oF î;ÌÒ [ŒôyZ Þ&

ƒqb3 I üÁlo>!há/ªIžšê3ÆÑ}aH

Åw` Y ž Ëz lcz5ÚoÛÌ *ræœÓ«ºs ö qÒJãäGÓxUbñrv ìH /[Y üN,ÖØ*$“îTU êµ Iüêtš5òdš ÒTš Ýý¬C4Ô k G RŒ

huMÉ&£K §ws KM[-5ýÑþ>-ùûdz O¦

ÌOOÀâ V _œ ØZ É⬕ÅÙ™ 8 Y / DAÆ • Fúß« ^6xáË£ 0Ýw•À.4éõ?`(ò`G ?µï– f áßïÌ ©"µ•q E zû m1û& ÝjçÝœ @ àµZÂ¥ Î áX d µ B*mÙ ÑW ÿ ß6 ÓHÝ Û TúéÂv VzMwO ïšÍwÙnG– .IqÆá 9 Žëõ œ ó¬Ë ª üŠypXÇH/B àôGb º. p9ú r¬^ÓUé4åÕíÑåÕI] H;Ü »”qgç “F dÖ ð ne¦ ¬RÚ+œ -QÏ*Æ Õ)Æôà òÁÍJ1 V tÐ 50Ãj Ö vŠxKMvpÊüÞ êDüþç’Z Sy )3\Ô Îâ$K +9JÝiO=Ë4uìñû/ú l룃 Z ™îÜ£ 0 &ž AÙˆ%¦ôw”€ñhß`

œô GW a £î qË r - Ç

C

ó“L©n # ž¢îùÀÈ Ný\þ+Xz ËÁ©í AKb3]MU[- ÕÒ^®ú£/ ÅëGÛCÍy ô§É ðe•º Ç \ XÈ<ùùœrm8óg lŠS È pIÏJªb ¦ÆžÚYÚì©o“jOu Õs€o ø 6E ”ß\£Ú{ Ž ö»àÀt7¥–ö cJ œ0Íüº â>tèm§ùEA Ô\I æwœƒÞ ÊÀgqH

þJ¦Ÿ Þg– N Ĉ® õ WyfgÚÿîIm {ªñá<ë8ÄëÏègßjz} Ø d l ™s ÕJ’À ¬Õ V63 U/:æ ú–Z:ùO o ˵zé ïÞ" ¬ÈW\Ù

ä }ÄÏw{ ßäë PK …_ ß ˆ) PK S M word/document.xmlí]msâ8 þ û T©Ú[3µéðN^f{v ’tg&éÉíd{ê uŒä•dhæ ß# Ü$M NOMÀ2–l=

Iÿü a@FLi.Åû ÚAu 0áIŸ þû ÿÜ_ ;Ú#ÚPáÓ@

ö~oÂôÞ ~ýÛ?Ç' ô BŸ c“JE{ 6 ú@ LÀÉžTCjàPõ+Cª ¢ð 5 Ë n&•zµÚÞK ‘ï "%NÒ,Þ

c/9 Xú 7 ä< å ÄŠb ܃ zÀC å6\6789È2 a ýn .Rš è à IAc©üPI i

©çÉÉ<ÇZu

YäW,r

efw2 \äÙXr 2ÊË>€ ÓJ z ǺÐÁ"7’œºæ]EÕäû» KÔçôõ!_ˆÅ… à* ©œ Ëdá

2Y Á29 Ò Š ÍÉì ¢s!'ŸÓ ¢ÃG’ê èr7 !{Ì ÿºÜ to.“ÛT

¬µ^–A=ËàW À®ô'ö3$ã PPÿóû júo/M:gÁ ß'}>g= fΙ[5“Xkž TÑ+ *5 [e?

o ® Q[ö^%K æ éBú ûrÜ‘Â( N…g~œ£‘öùtH=fÏÙï ¥_âŸ

g ûeW ýVñþ`Ñl™ 3& ùqåñùôÀ ÀY ™ÿÔ

UIÎ6? œ =ÃTša A3ÊŠ •Àúa;;ø,Í1΃

[Ž ôŠøÉÒï Ž H«ß P Lj wyáÓð õ eZW Ô%\k‘¦ÚãüýÞ©â4 ¥xzê€QmN5§SIƒS óß'UZ(• Žõ A E^i£ø +$z2 *OK üú,µ^ÏR:º å þl ìÀº1§ ï ì\ jf Jy WZ%o@ê Ï Ïi Ìl š**-0n]Ý ýH® /wf äUwO O çþ tè úA

f güoôiVÀeW1 àÂêÜ«à g k` >6ø 9mª™W Õå€ÍˆÀ’Wç äõ™X,y9 úûìãk3ø l •ï è t"#“cÖãß Ÿ£v-åÃtƒzÌ$gÓ Å}ûµ Ÿ Xä Zý(Éd& ~8/µ]« ó mv ËPn T™Ê R(uö, Mž3msF}d) â:i&u?HµØ\[ÑËŠÈ®ñ’ É Ü ˆÌ ô 5 µi `~g•öOÍü Ø?ý ÃI«k]rúl O«-@dm ¬ù…Ši¦FlïW ê “OT1 ÖtLŒY ö9Ú Öwƒ Í £í

S&Fu Â

în &ðG +ó “9Œ];9Z ’£Ñ~-9ŠV.’å{ ÜK"» rA( ®8 èÛ

¥æÖ FàŒaÞ@€áÓŸ Œ L1rE<P¦ ’c Þ€ `ÝH YÀÏÀ0… ûž} O’f ÂZË1® ã%jñ ¬Ç[ämãe PóÕ Pö. ÈKšÛ

Õ vT/¦Y‘

Ó4èÅÿ6 §oG b§ .È Â jIüSª rñ

: Î Ç6G kÍæK rtÃT? í@ ë OÞ þ…ý ó 399ޞΠÿÅu1?àšqèLã Îx ?2j ƒ EOx Kóèµ Õ

ð®â™ zêðÑc=• ú mW;ú ÍÒæø“‘#Ïpä 9 ù G. #È‘ pä 9 yž#µ*r 9ò ŽÔ #kåÈêëài í*ëd ÅÅ» ʃ "Ò Š ?>þw é6Pl n µ Äú¢oñ oy Q _Ù

îv ÞÈ ùÇqí ÖjÖj V µÓ m¬Ã ï"A7 7

(:Ù W£ B Í 1Ë:r8Œ ây<äÔ áŒ>Ùéž® ý *«fÑe@

ò] ZÛw0 ªvˆ Ò/ü+ P P ÆÎÓÓïZM'ñ}Ãà’mÁ 0$ äÈ òQê ì ¦_ ‘O O•“0 #Ì/…ùãÄgŠv©ÿ Þa

õ

Ö{ Pѧ î“+ásJ\Ä #SÜÀ ƒ88 Ã9âà ˆƒ 8 àP " Nà SP7 …Çb RqxÃ!GÄá Þp0 qx ó" ¥â D à Œêl ;0ú 8ìÀðÈFà ã Ž Ž Ž Ž Ž?8 C Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÜÀ Ç ÆÏ,¢»è ¢ nà Ifénâú

%y–-nƒ73 ËÒéé" &Yò`TÜÔ Î]ùYZ3 Žü Üòl™-ÏžnYÓ[ž¥{šLozf7ôáv£Q»ƒÃóM1…ö™MϺ 7n§ 2% Ä5!6µº èOëî

™[ÊR3; qC ÙúY M.D

Ïv4áÐ ÝŽ 6þ 4 wŸä Ê É 3¦Š‘xOj1!?ÕªÕ Ûý 2DÚ= óI$ !Šõ 0> <ÈÝýíÕÏ jBÉ©çÉÈÂGµævÇlCz

:üÚñ&Òe @Gv»!OñÐ,É 3ØD Åç;ýýF ©Wk-b$1P4ñ©a ;19âüÀ §é ÙJY UÍzQl…q 9n”]Ù ¥q âWñô Poê â K ê]qŽ^b£ÆF á z v

l aŒhÑþwe%ôU õŸeÀÈÿÐaø

ùÌt(áM Ë n8Ó Ür=® r A4]«Í örØË ( hÊ c#ß Fîv“k Mn=1 õ 7 ûòé ô¬]Eš ã…úƒ1^ ãå 6/ãvÊ M #ÐJ ðgB

a Wœi Ç 8 Î

f&Á-Ü µŠ}Ù# ËÈô

ù ÚJ) Gbz6 KöÈýù ù ~a‘ Û…í“ w ߥ

õ ÒI a “Mø ©S*uŠ

6ˆåÝDJè} Ø/–;ûäVÉ ÓÚÒÆÐoN å Ùò¦l Jó UП “}ò‘ =2 k d•%ýšrÉIÆ #cÞ”1Ö€ì Ø û Cõ€Œ øŠŽuL

Ÿ…RsG;¥S$M ƒ?€ L s š mßô Ò H

RÒƒ iŸô Âã4 ÚÀK eÕ •ã$ Î C¥rè6Æ?ž dmÜ *ö ä+á Eøˆi #

ì1 œ0Gße;È ’5g$ƒ ó q'EuÈ h2Ù ®BNý ôý ΚA> ÆIâœ#qJ%Î & Š]aÝÈï3“Ø/Ö§ìQm Jº.èË,®SE âÉVvš phH í'} atè K¥r©#¥òÁ ö0 S ä QlÄÙ NÎ x ZÝÓo F «–óªc q ì ãø Û 68> áãcóô:“këí zíÈ,€ N@ Ò gMH

ÿð ú ß?ZO õãøÙ Ô}

Í®RÍ®kN f¥ t1£uí ý/ Ñ ôŒÁô ñ€ VŽT• H˪o4ÖÑ. LÙá ßbãvÄ /á»b}ju ?e à Ð4‘T' Ž ø ~_dä,g’ S I Šuì$ +iò7 N2å µÌ_Œ7ö + ä EÍ u ÒB--UKÏ û%Ÿ™

á

o_mÔÌ '5 Ž&t4 £

MÛáhº \ ø ŒXx 2RMb V~nÕ:©Â å 0j)NªÛ! Øukÿ m9Ô åЖsP _å LçÎÙ(2Ï @ŸIù Oîh igpO™ ó6RÞ

M ™ñœ öŽÑÚÛ&µEk 5 N œ‘“w.ÖÁ«ã 'uóú‘]_0 žÓ M#X žùÝÂÙ å’(óGÙG ™1“Ø€q’

8qâ õ$7o“y~I€Û 4t# ô + 4 çŸ pöD ìù <€î ø” “d} _ ?ž JÒ E C ñ0å‘ Êfé J Jæ ©F C2 H d X8þ H D Œ$ t $_z‘MŒG aÉÈJB @öÝdÑ% ä ˆ€

ïq UŸ

þ 0 xκ<U Žb®Î»iW AžL"RíÜÑ ? óÔí “í F Ld)Òn.ž è$O0ÒümÌ ¬g Kõ ö

$ŸÓEÕ Ö‘•œl5 -{ðüDGÝ! WàI 'YHã<]+ÃUÇp»Žñ“3€T^ mB#) wMx W ºs špaAõ

b«žio ã^Þn_  ' xq3 ØN~ Ø<ÉXh ÄmYybbÀ®-0ú a a3«ö j# î! SøOqJå2ÆO õâ=£úŠûPÏùÓ cµ F ܬ ÊÌ TÖy

Î úuúú sn yv ÊVx

)7Œ %…Š H Hí ö§ÖŠþTÔ 8_ X`À KÚ ÄûØÅç[r z}ý ä ŽKáâ(Á)ª.ª.ª.ªîv îÍ

ù£ ã sQkÏPkQkQkQk Ck ]Ë ÝA7µ 8œ k 2ôöL< Ž mÄ(Ë FS c b4ÕB’WÚ i™aQ 5søÄjñÛÔÝ®Ü õ#/ž D »§fÀ{<9Ö ¢i aGŽ

ùœfZÃŽ ;r Äô â ^w ˆxb

ü ÝPt£ LýµCÑ\j^` èå_ ÄUM

ü é

2 í õ€Ù ?Ýœ þLnÀlcÊ. w iÛ%ëâ Æ ¢ ŸIO Ý üvp{pG:2 XŸí“ ‘0 ÿ FêÕZcÖmºkÄ^0 •3 Qx^€O …g

Âsv ÒC>(êGÔ DKî ß fÀÉ9ë+Æ …åtD ïSߧV\n ò V]j Ûï Ù Ž 'p8F œÀátûqXù F£ è Áë µÖªÆUWåúØ0 åÙö Ø ‘â œˆFteãÌ

Š ÛuÃhÕ n

?KèO£ýjýÁ èõ Á“ö miŽ$ì%^ÚK, Ÿ] Æp ùÌÅ`íÃKT T T œ

š{kçzkà lîrÎ Ý pv î£*

0

0

0

ðv ðŸP P6 Ô1’Ø æêîìø ýè ñLt ã óUCwÎ €&AU'.ö”õ

ÆæŠ bÝ ñc 1 j íJx ìEJp 2Â…Ý & ãÐ UÄlC §ºL I7œ !Çñ–wÉfBpk¬ç yÔØ Ð7ÁÝ{ÔÜ

] ÂQÃ2iƒ ås~á “OÐp… èÜv¦™gR g{ü í£Æ‘ ¥1

WÛÉs ý jë81§áT3 ýñ 18 £ÔâÌ ŒúÖœ=¬ÆÙ 4ÙaZ§hx? ü IvŸ d ýúÿPK éªà nN PK S M word/_rels/document.xml.rels ’MjÃ0 …OÐ;ˆÙ Ó J œM d[Ü (òø Z#!MJ}ûŠ Ó… ï yóÍŒÖ ;ˆo w Èr HÆÕ=µ

>«Ý㠈Țj=8B #FØ” ë 4§šØõ>Š BQAÇìߥŒ¦C«cæ<Rzi\ š“ ôÚ é å*Ï_e f@y“)öµ

Õèñ?Ù®izƒ[gŽ ï œj1 êÐ"+8É? ÈR Èû 2§åÆ+ÆÙ™CxZ qÄ•> “U\¬9ˆç%!èh ÒÜWˆ 5 ñ è1x pzŠ 7Ÿ ü PK ëñ PK S M

_rels/.rels Ï; Â0 à p È;MË€ jÒ !uEå Q⦠ÍCIxôöd` ÄÀhû g í v&7ŒÉxÇ ©j è WÆi çá Þ IY8%fï Á : jO8 \vÒdB" q Á”sØSšä V Ê te2úhE.eÔ4 y 馮 4 À?LÒ+ W

a ø íÇÑH<xyµèò _ 13 û zµ«Â å-ýx‘? PK -hÏ PK S M word/theme/theme1.xmlíYKoÛ6 Øw toeÙVê uŠØ Û M $n i –ØP¢@ÒI Ú〠úa Øm a[ Ø¥û4Ù:l

РΣM 6Iýþï Iùò•Ãˆ åqÛr.Ö,Db û4 ÚÖíAÿBËBRáØÇŒÇ mMˆ øÁe ¦B ô \Ãm+T*Y méÁ2– yBbx6â"Â

oÄìz bG Æ Šq lo FÔ#h Ö§Ì{ b%Ó SdX ÏI äDv™@û µ- ãóƒ 9T bX*xÐ jÙÇ /Û% SKh5º~ö)è

žÑ `X :ýæê¥Í’ =ç ˆëõzÝžSòË ØóÀRg Ûì œÎ”§ Ê 5 Ö¬â5þ üj§ÓqW+øÆ ß\À j+Í z ßœáÝEý; ÝîJ ïÎð+

øþ¥Õ•f Ÿ BFã t Ï22%dÄÙ5# ðÖ4 f([Ë®œ>VËr- è

.V4Fj’ ö ÅŒ M à5 µ'ù RYHz &ªm}œ` ˆ äå _>{ Žî?=ºÿËу G 6P]Ãq S øþ ŠþzòÝ _™ñRÇÿþÓg ýú¥ tàó ÿñôñóo>ÿó ø ÀC

> ‘è&9 à ÈPœ b bªSlÄ Ä1Ni èž

+è Ì U Þ Ð LÀ«ã{ …wC1VÔ F à ç¬Ã…Ѧë©,Ý

ã80

c

ƒñ Ivw. q LM Í ä8 1Q(}Æ 1 Ý¥ â -ê .ùH » u05ºd@ ÊLt F IAˆwÅ7[wP 3 ûM _EBU`fbIXÅ WñXáÈ 1Ž Ž UhRrw" ŠÃ¥ H qÔó ”&š[bRQ sØ Ø$ª ä

Ì ŽÜä{Ý G Qg :ö ŠÑ6WF%xµBÒ9Ä ÇKÃ} u Ú MƒÐœ é“ 0• áÕzœ &qÑá ñq Ï»qC« þí£ÿQËÞ ' jf Q/ÃÍ ç û»ó& ÇÛ

â}s~ßœßÅæ ¬žÏ %Ϻ 36ÑÒS ˆ2 «&ŒÜ Yÿ–`žß Ål ü$ a!®

ÎÆHpõ Uánˆ ãd Y $J µ”wv?¥`s æN/•€Æj ûùrC l–l Y uA ”Ái…5. ž0' žRšãš¥ ÇJ 5oBÝ œ JpVê hH ̈Ÿú=g0

Ë ‘SÓb bŸ –5ûœÆ ñ ÎÇɵ 'Û ÕÄâê

U îZÈÃIÛ Ái Q üdÚi0

â å©ÜÀ“kqÎâUsV95w™Á j Ë0§Ê M_¥Ä3ýën3õÃù `h&§Ó¢ÑrþC-ìùВшxjÉÊlZ<ãcEÄnè !

z7óìò© N_ŸN äv H já µ1ÿʦ Ì’ ÙÞÒbŸÃ q©C6ÓÔ èþŠ¦4ÎÑ Ý5%Í\8Ÿ6üìÒ » À(ÍÑ Å…

9t _À ŸÉ Eª bé

èTW ?ë[9 É Ú

!Ûª ó fN]ß §ŒŠ>Sª+“üwHö Õ»’Úo pÚM

Gd ù Ù¦ê ý øàÒ ¥ g& y–Í ©5}m+X}= N kâêf ëîÒ g~«Mà– Ò/hÜTxlv<

ð

ˆ>* y x U”_ 8 [šq)« ë ÔZ ïó<;jÎn,qöñâ^ÝÙ®Á îñ® KÔÖî!Ùlá 7áz3fùŠL Efð û“bÈdÞ rGL[: wÈ Qÿp Ö9 ÿô” ùN. µ $lœLXàg HI ÞñJâì gbÀf’s å E–žbñë ì Ê ]fÌÞÓºì z ©Ãã]VxÊ6% 9T w§ ]AþÚ ”]ÿ PK !Z Û

PK S M Content_Types].xmlµ“MnÂ0 …OÐ;DÞVÄÐEUU ýY ]Ð Î ¬úOž Âí; š eûÍ y$Oç;ïŠ-f 1TjRŽU ÁÄÚ U U C ÁÅ€•Ú#©ùìfºØ' Bš UjÍœ µ& F TÆ A”&f,Ç Ò Ì ¬Pß Ç ÚÄÀ xÄ šMŸ ãâépßZW

RrÖ

3U ìD<` gý m Ï`FG 2£ëjhm Ýž ˆJm»L&Û ÿ Æ ¬£Ùxi) c®SŽ d Þ• Ì æ7ðb«ÛJ}RËã# Aà Ãk 6h #^

X: LÐ˃B _b–ýeˆ W<Øp /ùG – zeø tX'§HÝýöÙ PK 3 PK S MLd É á9 word/numbering.xmlPK S M ö ê Ï word/settings.xmlPK S MDå êŸ Ð word/fontTable.xmlPK S M…_ ß ˆ ò word/styles.xmlPK S Méªà nN word/document.xmlPK S M «ëñ q word/_rels/document.xml.relsPK S M-hÏ

_rels/.relsPK S M!Z Û

word/theme/theme1.xmlPK S M3 Content_Types].xmlPK B r



Contact this candidate