Sign in

5959 ธุรการฝ่ายเลขานุการ / Administrative Secretary

Company:
Start (Thailand) Co., Ltd.
Location:
Bangkok, Bangkok Metropolitan Region, Thailand
Salary:
฿ 17 000 - ฿ 20 000 รายเดือน
Posted:
July 01, 2020

Description:

ธุรการฝ่ายเลขานุการ / Administrative Secretary

17 000 - 20 000 รายเดือน

กรุงเทพมหานคร - วัฒนา

รองรับใบอนุญาตการทำงาน: ไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่: https://www.start.co.th/job-ธุรการฝ่ายเลขานุการ-administrative-secretary-5959

ลักษณะงาน

เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

1.ติดต่อประสานงานกับบุคคล องค์กร ทั้งภายในและภายนอก

2.จักทำเอกสารทั้งภายในและภายนอก

3.ดูแลรับผิดชอบเอกสารเข้าและจดหมายออก

4.ทำรายงานการประชุม และเตรียมการประชุม

5.ต้อนรับผู้มาติดต่อ ช่วยจัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6.อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

1.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point ได้ดี

2.มีทักษะในการประสานงานได้ดี

3.มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์

4.มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง

5.มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก

6.มีความคล่องแคล่ว

7.มีความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ

8.เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

9.การช่วยเหลือผู้อื่นคือหัวใจหลักแห่งการทำงาน

10.มีความใจเย็น เก็บอารมณ์ได้

11.รักษาความลับได้ดี

12.มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน

สวัสดิการ

ส่วนลดซื้อสินค้าในราคาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนา

สวัสดิการอื่น ๆ

ประกันสังคม

ตามข้อตกลงของบริษัท

- วันหยุดประจำปี 13 วัน

- วันหยุดพักร้อนประจำปี

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- งานเลี้ยงและท่องเที่ยวประจำปี

- อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้

- สิทธิพิเศษในการทำทรีทเม้นท์และบริการอื่นของคลินิก

- สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการคลินิกในราคาพิเศษ

https://www.start.co.th/job-ธุรการฝ่ายเลขานุการ-administrative-secretary-5959

Apply